Et profilbilde

Associate Professor
Kristine Rørtveit { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Kristine Rørtveit", "tel": "", "email": "kristine.rortveit@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Rørtveit, Kristine; Severinsson, Elisabeth (veileder); Åstrøm, Sture Alexander (veileder) (2010). Guilt and shame as an enigma in mothers who suffer from eating difficulties : A hermeneutical study. Universitetet i Stavanger. 127 p.
  • Wigestrand, Heidi Hjorteland; Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine (2019). Miriam kjempar ikkje lenger for å døy. Ho kjempar for å leva. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2019-06-06.
  • Rørtveit, Kristine (2018). Utfordringer ved overspisingslidelse - erfaringer ved Stavanger DPS. Jæren DPS; 2018-01-25.
  • Rørtveit, Kristine; Oftedal, Eileen (2018). Presentasjon av klinisk problemstilling ved en av MBT-programmene (ledsaget av video av gruppe, individuell time eller kombinasjon), plenumsdrøfting med MBT fokus og et blikk på dynamisk formulering.. Seksjon for personlighetspsykiartri; 2018-04-12.
  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Walby, Fredrik A; Aase, Karina (2017). Being asked about suicide thoughts and plans: suicidal patients' experiences.. 2017-10-01 - 2017-10-04.
  • Berg, Siv Hilde; Walby, Fredrik A; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina (2017). Selvmordsrisikovurdering: bare en prosedyre eller også en intervensjon?. 2017-11-27 - 2017-11-28.
  • Berg, Siv Hilde; Aase, Karina; Rørtveit, Kristine (2014). Suicidal patients' experiences of psychiatric inpatient care: A systematic review of qualitative studies. Patient safety Network.; 2014-10-02 - 2014-10-03.
  • Berg, Siv Hilde; Rørtveit, Kristine; Aase, Karina (2014). Suicidale pasienters erfaringer med psykiatrisk sengepostbehandling. Systematisk litteraturstudie av kvalitative studier. Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssykehus; 2014-09-24.