Et profilbilde

Associate Professor
Adriana Rosenberg { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Adriana Rosenberg", "tel": "Telephone: +47 51834203", "email": "adriana.rosenberg@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Quality and Health Technology
Room KA A-241

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Rosenberg, Adriana; Ziakova, Katarina; Aase, Ingunn; Hvidsten, Venche (2010). Contemporary issues of nursing education and practice. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-415-5. 244 p.
 • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2020). The influence of previous work experience on student's perception of the clinical learning environment in nursing home. 2020-04-26 - 2020-04-29.
 • Rosenberg, Adriana; Michaelsen, Ragnhild Margrete Finnesand (2020). Skreddersydd ferdighetstrening for sykepleiestudenter.
 • Engmannn Thuve, Janne; Rosenberg, Adriana; Fredriksen, Kari (2019). Mestringsstrategier hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. 2019-09-20.
 • Rosenberg, Adriana; Husebø, Anne Marie Lunde; Laugaland, Kristin Alstveit; Aase, Ingunn (2019). STUDENT’S EXPERIENCE OF SUCCESSFUL CLINICAL LEARNING ENVIRONMENT FOR UNDERGRADUATE NURSING STUDENTS. 2019-05-23 - 2019-05-24.
 • Rosenberg, Adriana; Sommerfeld, Kathy (2019). Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?.
 • Frantzen, Marte-Kristine; Rosenberg, Adriana; Fredriksen, Kari (2018). Motivasjon til livsstil hos pasienter med diabetes type 2 - en kvalitativ studie om gruppeundervisning. 2018-09-14.
 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin (2018). Mixed Method reviews in exploring Learning environments in nursing education. 2018-06-14 - 2018-06-15.
 • Ziakova, Katarina; Gurkova, Elenena; Zelenikova, Renata; Rosenberg, Adriana (2018). Nursing student`s perceived stress and supervisory approaches in clinical practise. 2018-05-28 - 2018-05-30.
 • Husebø, Anne Marie Lunde; Storm, Marianne; Våga, Bodil Bø; Rosenberg, Adriana; Akerjordet, Kristin (2017). Student learning environments in nursing homes. Commenius University in Bratislava, JMFOM in Martin; 2017-05-25.
 • Rosenberg, Adriana; Tokovska, Miroslava (2017). Family caregivers experencies of participating in a support group for people with Alzheimer`s disease. 2017-05-25.
 • Tokovska, Miroslava; Rosenberg, Adriana (2017). Algoritmus ABCDE a strukturovana komunikacia ISBAR v komunitnom osetrovatelstve a socialnej praci. Tool for Systematic Observation of vital Sings "ABCDE" and structurized Communication im Community Nursing and Social Work. Katolsk Universitet i Ruzomberok, Slovakia; 2017-06-30 - 2017-07-01.
 • Tokovska, Miroslava; Rosenberg, Adriana (2017). Socialna stimulacia a kognitivny trening pre osoby s demenciou. Social Stimulation and Cognitive Tranining for people with Dementia.
 • Rosenberg, Adriana (2016). Tankekart som en aktiv lærings strategi i sykepleie utdanning. Stokka sykehjem; 2016-03-14.