Et profilbilde

Research Fellow
Ingrid Rusnes { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Ingrid Rusnes", "tel": "Telephone: +47 51831578", "email": "ingrid.rusnes@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room EOJ SV-356
Notes PhD candidate, sociology

Courses taught

Research fields


Selected publications

Hilsen, Anne Inga, Salomon, Robert, Heen, Hanne, Reichborn-Kjennerud, Kristin, Rusnes, Ingrid, Skarpaas, Ingebjørg, Ødemark, Guro (2010) Seniorpolitikk ? virker virkemidlene?, AFI-rapport, R2010:4

Rusnes, Ingrid (2010) Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser - en kunnskapsoversikt, AFI-notat, N2010:2  

Skarpaas, Ingebjørg og Ingrid Rusnes (2008) Evaluering av sentralforvaltningens trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse, AFI-notat, N2008:17

Gudmundsdottir, Gudrun D., Hegnhøj, Rikke R., Johansen, Lovise B., Nousiainen, Kevät og Rusnes, Ingrid (2008) Flerdimensjonal diskrimineringspolitik i Norden ? en oversigt, Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn (NIKK)

Larsen-Asp, Mona og Rusnes, Ingrid (2006) Fostering Caring Masculinities. Norwegian National Report

Rusnes, Ingrid (2004) En gang ten-singer, alltid ten-singer? Hovedfagsoppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen

Research in progress

Work experience


2015 - : PhD candidate in sociology, Department of Media, Culture and Social Sciences, University of Stavanger

2013 - 2015:  Assistant professor, Network for gender research, University of Stavanger

2013: Project leader, GLØD, The County Governor of Rogaland (Stavanger)

2010-2013: Senior advisor, Ministry of Children, Equality and social inclusion

2008-2010: Researcher, Work Research Institute (Oslo)

2007: Project coordinator, Nordic Gender Institute (Oslo)

2005-2007: Project coordinator, Fostering Caring Masculinities (FOCUS), Equality and Anti-discrimination Ombud (Oslo)

2005: Organisational advisor, Socialist Left Party (Oslo)

2002-2004: Project leader, Student Activities Centre, SiO - Student welfare organisation at the University of Oslo

2001-2002: Project employee, The Norwegian Children and Youth Council (Oslo)

 

Scientific publications (from Cristin)

 • Rusnes, Ingrid (2010). Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser – en kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Høgskolen i Oslo og Akershus. 56 p.
 • SKARPAAS, Ingebjørg; Rusnes, Ingrid (2008). Evaluering av sentralforvaltningens trainee-program for høyt utdannede personer med funksjonsnedsettelse. Arbeidsforskningsinstituttet. ISBN 978-82-7609-240-0. 92 p.
 • Rusnes, Ingrid (2006). Fostering Caring Masculinities - Norwegian National Report. The Equality and Anti-Discrimination Ombud. 56 p.
 • Rusnes, Ingrid (2018). Meningen med arbeid – foreløpige funn. Norsk Sosiologforening; 2018-02-02 - 2018-02-04.
 • Rusnes, Ingrid (2018). Nytt kvinnenettverk i Stavanger. NRK. [Radio]; 2018-10-22.
 • Rusnes, Ingrid (2018). Nytt kvinnenettverk i Stavanger. NRK. [TV]; 2018-10-17.
 • Rusnes, Ingrid (2018). When the personal meets the professional - use of self in qualitative research interviews (paper). Universitetet i Stavanger; 2018-02-05 - 2018-02-09.
 • Rusnes, Ingrid (2017). Meningen med arbeid – Hvordan påvirkes orienteringer til arbeid av kjønn og klasse? (draft paper + presentasjon). Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, UiS;
 • Rusnes, Ingrid (2017). Researching the meaning of work - Ethical considerations (paper). University of Stavanger; 2017-06-12 - 2017-06-14.
 • Rusnes, Ingrid (2017). Searching for analytical frameworks to study the meaning of work (paper). University of Oslo; 2017-10-18 - 2017-10-20.
 • Rusnes, Ingrid (2016). The meaning of meaning (paper). Universitetet i Stavanger; 2016-01-07 - 2016-01-13.
 • Rusnes, Ingrid (2016). The meaning of work - Influenced by gender and social class? (paper). National research School for Gender Research; 2016-12-07 - 2016-12-09.
 • Rusnes, Ingrid (2015). Meningen med arbeid - Hvilken rolle spiller kjønn og klasse?. Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning; 2015-11-23.
 • Rusnes, Ingrid (2015). "Skoleelever lærer om familiemangfold". NRK. [TV]; 2015-02-03.