Et profilbilde

Associate Professor
Brit-Helen Russdal-Hamre { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Brit-Helen Russdal-Hamre", "tel": "Telephone: +47 51831289", "email": "brit-helen.russdal-hamre@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG O-257

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Russdal-Hamre, Briten (2018). Norsklærerstudenter og multimodalitet : en analyse av eksamensbesvarelser. In: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. p. 39-54.
 • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2009). Premisser for faglig lesing i skolen. In: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-526-4. p. 71-86.
 • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2005). Nasjonalt hastverk er nasjonalt lastverk. Nasjonal prøve i lesing for 10. trinn 2005. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-35302-6. 104 p.
 • Russdal-Hamre, Briten (2019). Dataspill som didaktisk ressurs i norskfaget. Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning; 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Russdal-Hamre, Briten (2019). Den nyttige språkresponsen. Språklige kommentarer på lærerstudenters tekster, overføringsverdi fra arbeidskrav til eksamen. Lesesenteret/ Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Russdal-Hamre, Briten (2019). Den nyttige språkresponsen. Språklige kommentarer på lærerstudenters tekster, overføringsverdi fra arbeidskrav til eksamen. Lesesenteret/ Skrivesenteret; 2019-03-11 - 2019-03-13.
 • Russdal-Hamre, Briten (2017). Modelltekst for multimodalitet. Norsklæreres refleksjoner over bruk av modelltekst for elevarbeid med sammensatte tekster. Syddansk Universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Russdal-Hamre, Briten (2017). Tekststruktur og leseforståelse. Skrivesenteret, Lesesenteret; 2017-05-09 - 2017-05-12.
 • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2016). Digitale tekster og lærerstudenter.
 • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2008). Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse (kortversjon).
 • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2006). Smarte løsninger på utfordringene i Kunnskapsløftet - eller Nye læreverk på gammel grunn.
 • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2005). Morsmål i Norge og våre naboland.
 • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2004). SMS som feilforsterkar i normert språk.
 • Russdal-Hamre, Brit-Helen (2003). En enkel lyrisk utprøving.