Et profilbilde

Associate Professor
Per-Einar Sæbbe { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Per-Einar Sæbbe", "tel": "Telephone: +47 51833491", "email": "per-einar.saebbe@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL U-312

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Berner, Karin; Sæbbe, Per-Einar; Alvestad, Marit (2015). "Lekens betydning" Sluttrapport fra FoU prosjekt om utvikling av personalets kompetanse om lek i barnehagen. Institutt for barnehagelærerutdanning. 15 p.
 • Sæbbe, Per-Einar (2018). Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?. Universitetet i Stavanger; 2018-04-17.
 • Sæbbe, Per-Einar (2018). Undervisning i barnehagen?. IBU; 2018-09-12.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2018). Teaching mathematics in Kindergarten and School - similar or different?. Universitetet i Agder; 2018-05-29 - 2018-05-30.
 • Sæbbe, Per-Einar (2017). Myter om å rekruttere menn til barnehagen.
 • Aaserud, Geir; Sæbbe, Per-Einar (2015). Norwegian educational institutions ”marketing” the kindergarten teacher education and profession. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Sæbbe, Per-Einar (2015). Teaching mathematics in Norwegian kindergartens. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Sæbbe, Per-Einar (2015). Voksenrollen i lek og inkludering. Sandnes kommune; 2015-08-27.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2015). Asking productive mathematical questions in kindergarten. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar (2014). Tasks of teaching as a foundation for investigating kindergarten teachers’ mathematical competence. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Sæbbe, Per-Einar (2014). Barnehage for resten av livet. http://prosjekt.hib.no/barnehagepionerene/ressurser/artikler-2/.
 • Sæbbe, Per-Einar (2014). Fra barnehagelærer i Egersund til verdenspresident i OMEP.
 • Sæbbe, Per-Einar (2014). Norwegian preschool teacher's mathematical competence - The role of mathematical questions. European Early Childhood Education Research Association; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Sæbbe, Per-Einar (2014). Pre-school teacher`s mathematical competences. Nasjonal forskerskole for lærerutdanning; 2014-05-21.