Et profilbilde

Professor
Aud Berggraf Sæbø { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Aud Berggraf Sæbø", "tel": "Telephone: +47 51833492", "email": "aud.b.sebo@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Drama og utvikling av demokratisk kompetanse. In: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2143-1. p. 175-189.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Eriksson, Stig Audun; Allern, Tor-Helge (2017). Drama, teater og demokrati. Om undervisning i barnehage, skole, museum og høyere utdanning. In: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2143-1. p. 13-30.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Drama as a Creative Aesthetic Learning Process to Improve Reading Competence. In: Drama and Theatre with Children: International perspectives (Routledge Research in International and Comparative Education). Routledge. ISBN 9781138859746.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Egeli, Elisabeth; Pereira, Unni Puntervold (2016). Lesson Study og praktiske strategier i lærerutdanning og grunnskolepraksis. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Booklet 3. p. 180-194.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Drama - an inclusive form of teaching and learning. New Zealand journal of research in performing arts and education. ISSN 1178-7708. Volume 5.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Drama for a Democratic Learning Community. In: International Yearbook for Research in Arts Education. The Wisdom of the Many- Key Issues in Arts Education. Volume 3 (2015). Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3119-5. p. 217-221.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Concepts of arts education - Implementation of UNESCO's Seoul Agenda go als. In: International yearbook for research in arts education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-2896-6. p. 39-47.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Drama, creativity and aesthetic teaching and learning processes. In: Rethinking Education. European House of Culture. ISBN 9789090284378. p. 298-316.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Estetiske læreprosesser og klasseledelse. In: Klasseledelse - for elevenes læring. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0054-5. p. 85-103.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama og ledelse av undervisnings- og læringsprosesser. In: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01942-0. p. 109-121.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Dramapedagogikk - studium av drama og estetiske læreprosesser i klasseromsforskning. In: Forestilling, framføring, forskning: metodologi i anvendt teaterforskning. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2865-6. p. 163-184.
 • McCammon, Laura A.; Sæbø, Aud Berggraf; O'Farrell, Larry (2011). "Creativity really comes by what's inside of you". In: Key concepts in theatre/drama education. Sense Publishers. ISBN 978-94-6091-331-0. p. 215-220.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Kunstfagenes plass i barnehagen. In: Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1017-6. p. 15-42.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Ledarrollen i processdrama. In: Drama - ledarskap som spelar roll. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-06803-9. p. 99-118.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). The relationship between the individual and the collective learning process in drama. In: Key concepts in theatre/drama education. Sense Publishers. ISBN 978-94-6091-331-0. p. 23-27.
 • Allern, Tor-Helge; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Hva kan drama som læringsform bidra med i undervisnings- og læringsprosessen?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volume 94. Booklet 3. p. 244-255.
 • McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Sæbø, Aud Berggraf; Heap, Brian (2010). Connecting with Their Inner Beeing: An international Survey of Drama/Theatre Teacher's Perceptions of Creative teaching and teaching for Creative Achievment. Youth Theatre Journal. ISSN 0892-9092. Volume 24. Booklet 2. p. 140-159. DOI: 10.1080/08929092.2010.518907.
 • Mccammon, Laura A.; Sæbø, Aud Berggraf; O'farrell, Larry (2010). Creativity Really Comes from What's Inside of You: Enhancing Achievment through Drama/Theatre. In: Key Concepts in Theatre/Drama Education. Sense Publishers. ISBN 9460913318. p. 215-220.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama og elevenes engasjerte medvirkning i læreprosessen. In: Læring og medvirkning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01780-8. p. 169-180.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama som en utforskende estetisk læreprosess. In: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. p. 74-75.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama som estetisk læringsform for å utvikle leseforståelse. Tidsskriftet FoU i praksis. ISSN 1504-6893. Volume 4. Booklet 1. p. 9-25.
 • O'Farrell, Larry; Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; Heap, Brian (2009). Demystifying creativity: Progress in an international study of creativity in drama/theatre education. In: Planting trees of drama with global vision in local knowledge. IDEA Publications. ISBN 978-962-8321-85-8. p. 422-439.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Challenges and possibilities in Norwegian classroom drama practice. Research in Drama Education. ISSN 1356-9783. Volume 14. Booklet 2. p. 279-294. DOI: 10.1080/13569780902868952.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Theater in der Schule. Ein europaweiter Vergleich Drama in Education across Europe. In: Volker Jurke, Dieter Link, Joachim Reiss (Hrsg.): Zukunft Schultheater. edition Körber-Stiftung. p. 352-356.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2007). Hva mener morgendagens lærere om drama i undervisningen?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Booklet 6. p. 460-470.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Eriksson, Stig A. (2007). Drama/Theatre & Education in Norway. In: Drama/Theatre & Education in Europe. The Hellenic Theatre/Drama & Education Network and the Croation Centre. p. 45-56.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Drama in the Classroom: Teachers Challenges and students Possibilities. In: Universal Mosaic of Drama and Theatre: The Idea 2004 Dialogues. IDEA Publication and IDEA 2004 World Congress Ottawa.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Drama - en undervisnings- og læringsform med et stort potensial. In: Vekst og utvikling Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. Universitetet i Stavanger.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Kulturell kompetanse og skolens nye læreplaner. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 1.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Kunsten og kunstfagene - på vei inn eller ut?. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Volume 3.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Taushetens teater Fra et av sommerens høydepunkter: "Sin palabres" workshop i LIma. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 3.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Karlsen, Geir (2005). Læringsformer i allmennlærerutdanningen. In: Konferanserapport FoU i Praksis 2005. NTNU Program for lærerutdanning. p. 313-323.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Drama skaper engasjement. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Volume Nr. 3. p. 5-8.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Lyngstad, Mette Bøe (2004). Et dramatisk møte mellom læreplan og praksis. In: Fag og arbeidsmåter i endring? : tidsbilder fra norsk grunnskole. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00445-8. p. 139-156.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Drama - en utforskende og engasjerende uttrykks- og arbeidsform i førskolelærerutdanningens fagstudier?. In: På vei videre... Jubileumsskrift for førskolelærerutdanningen i Stavanger, Martha Lea (red.). Høgskolen i Stavanger. p. 35-53.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Drama og ordklasser - går det an?. ?. Volume 39. Booklet 2. p. 9-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2000). Lederen har ordet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 4.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2000). Lederen har ordet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 3.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2000). Lederen har ordet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 2.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2000). Lederen har ordet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 1.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2000). Michelangelo, sjimpansene og den dynamiske skuespilleren. ?. Booklet 4. p. 37-39.
 • Bekkevold, Grethe; Sæbø, Aud Berggraf (1999). Billedkunstteater. ?. Booklet 4. p. 23-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Aud - en kunstpedagog!. In: DRAMA NETTVERK. Rapport fra samling i Stavanger 1998. Høgskolen i Stavanger, avd.LU, Estetisk institutt - drama. p. 37-41.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Kulturskolen - kunststykket i kommunenes satsing på et rikere lokalmiljø. ?. Booklet 2. p. 25-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Lederen har ordet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 4.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Lederen har ordet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 3.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Lederen har ordet. ?. Booklet 2.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Lederen har ordet. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift. ISSN 0332-5296. Booklet 1.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Børre Johnsen, Egil m.fl. (1999). Trengs det lærebøker i kunstfag?. In: Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk. Tano Aschehoug. p. 107-111.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Barn og unges grusomme hverdag. ?. Booklet 1. p. 17-21.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Drama, læring og erkjennelse. ?. Booklet 2. p. 14-20.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Andersen, Susanne B. (1998). Psykodrama - en personlig og kreativ metode for å utforske vår kulturelle identitet. ?. Booklet 4. p. 3-5.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Røskeland, Marianne (1998). L97 - med nye utfordringer for drama i norskfaget. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Volume 22. Booklet 5. p. 44-46.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1997). Drama i særklasse!. ?. Volume 3.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1997). Løft fram dramafaget!. ?. Volume 2.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Eriksson, Stig Audun; Allern, Tor-Helge (2017). Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2143-1. 297 p.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2016). Et dukkehjem: kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler. Rogaland teater. 18 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Drama som læringsform. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02737-1. 264 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). International Yearbook for Research in Arts Education. AT the Crossroads of Arts and Cultural Education: Queries Meet Assumptions. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3430-1. 265 p.
 • Bakke, Kari; Jenssen, Cathrine; Sæbø, Aud Berggraf (2011). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1017-6. 250 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Sluttrapport PraksisFoU Drama og estetiske undervisnings- og læreprosesser. Norges forskningsråd. 5 p.
 • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215017082. 299 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama og elevaktiv læring. En studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer. Drama and student active learning. A study on how drama respond to the didactical challenges in the teaching- and learning process. NTNU. ISBN 9788247114131. 261 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Rasmussen, Bjørn Konrad (veileder) (2009). Drama og elevaktiv læring. En studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer. NTNU. ISBN 978-82-471-1413-1. 261 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2007). Ibsen og Holberg i skolen Et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347746. 192 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Didaktiske utfordringer ved drama som læringsform i grunnskolen Elevaktiv læring og drama - Rapport B. Universitetet i Stavanger. ISBN 8276442560. 152 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Læringsformer i allmennlærerutdanningen Elevaktiv læring og drama - Rapport A. Universitetet i Stavanger. ISBN 8276442552. 126 p.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Sæbø, Aud Berggraf (2003). Evaluering av drama i L97: Drama i undervisningen - muligheter og utfordringer ved klasseromsforskning PPU serien. NTNU. ISBN 8279230238.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2003). Drama i L97. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276442072. 1 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2003). Drama i barnehagen. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 8215003656. 1 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe (2003). Synteserapport "Evaluering av Drama i L97". 1 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Congress Directors Report, World Congress for Drama/Theatre and Education, THE CONGRESS HANDBOOK IDEA 2001 (Stig A. Eriksson red.). International Drama/Theate and Education Association 4th World Congres. ISBN 8299592836. 1 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Drama i museumsformidling trinn II. Evalueringsrapport. HiS, Institutt for estetiske fag. 1 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Evalueringsrapport. Kurs i dramaformidling i museene. Landslaget Drama i skolen. 39 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Hjelm en venn.Veiledende undervisningsopplegg til boka Mick Harte har vært her. Trygg Trafikk. 20 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2001). Peer Gynt - Kunstpedagogisk undervisningsopplegg - teater i klasserommet. HiS, avd. LU. 36 p.
 • Knutsen, Hanne; Sæbø, Aud Berggraf; Allern, Tor-Helge (1999). Rammeplan for drama i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 12 p.
 • Songe-Møller, Anna S; Sæbø, Aud Berggraf (1998). Tre søstre og Jeg- Obstfelder. 40 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Drama - et kunstfag.Den kunstfaglige dramaprosessen i undervisning, læring og erkjennelse. Tano-Aschehoug. ISBN 82-518-3701-4. 435 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1998). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet "JEGOBSTFELDER". Høgskolen i Stavanger, Avdeling for lærerutdanning. 20 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1998). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet "TRE SØSTRE". HiS, avd. LU. 24 p.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (1997). Drama som metode i museumsformidling. 13 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1997). Psykodrama - en inspirerende utfordring for dagens dramaundervisning. His, avd. LU. 44 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1997). Psykodrama- en inspirerende utfordring for dagens dramaundervisning. Norsk psykodrama institutt.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1997). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet. GARMAN& WORSE & CO. Høgskolen i Stavanger, Avdeling for lærerutdannin. 29 p.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (1996). Teater i klasserommet- Erasmus Montanus. HiS, Institutt for estetiske fag.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1996). Drama- framtidens viktigste kunstdidaktiske fag.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Drama for å utvikle lesekompetanse 1 - 4 klasse.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Drama for å utvikle lesekompetanse 1 - 4 klasse - II.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Drama for å utvikle lesekompetanse, 5-7 klasse.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Voksenrollen og estetiske læreprosesser i barnehagen.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2017). Kunstpedagogisk undervisningsmateriell til "En folkefiende" av Henrik Ibsen. Tilgjengelig: www.rogalandteater.no. Rogaland Teater. Rogaland Teater.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Dramapedagogisk forskning. OsloMet, avd. est; 2018-08-23.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Hva kan drama bidra med i undervisning og læring?. OsloMet, avd. est; 2018-09-12.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Needed presentation and communication skills for PhD researchers. UiS, TN; 2018-02-22 - 2018-05-24.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter for PhD forskere. Humanistisk fakultet; 2018-11-13 - 2018-11-14.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Presentasjonskurs med oppfølgende veiledning for UiS Forsker Grand Prix deltakere under Forskningsdagene 2018. Universitetet i Stavanger; 2018-06-07 - 2018-09-29.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Presentation and communication skills for PhD researchers. IOR sentereret, UiS; 2018-04-11.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Presentation and communication skills for PhD researchers. Humanistisk fakultet; 2018-03-05 - 2018-03-06.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2018). Utforsking og deling - voksenrollen i estetiske læreprosesser i bh. Solvang barnehage; 2018-05-29.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2017). "En folkefiende". Rogaland teater; 2017-09-06.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2017). "En folkefiende" av Henrik Ibsen. Et kunstpedagogisk opplegg til skoler.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Hva kan drama som læringsform bidra med i undervisningen?. Forskerforbundet; 2017-12-12.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Lærerens strukturering og ledelse av den dramafaglie gruppeprosessn. SEANSE - senter for kunstproduksjon; 2017-06-12 - 2017-06-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Motivasjon og inspirasjon til å planlegge estetiske læringsaktivitet. Solvang barnehage; 2017-10-03.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Oppfølging av og refleksjon over estetiske læringsaktiviteter, avd. Straen. Solvang barnehage; 2017-10-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Oppfølging av og refleksjon over estetiske læringsaktiviteter, avd. Sølvberget. Solvang barnehage; 2017-10-17.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Oppfølging av og refleksjon over estetiske læringsaktiviteter, avd. Valberget. Solvang barnehage; 2017-10-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Process Drama for Creative Teaching to Foster Creative Competences and a Holistic Learning Outcome.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Gordon, June; Gundersen, Bente (2017). Prosjektpresentasjon: Du er så god og vi er så glad i deg. Stavanger kommune ved Barnehageseksjonen; 2017-10-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Karlsen, Jan Erik (2017). Glød og intensitet - lys og skygge. En hyllest til Kjell Pahr Iversen og hans malerkunst. Universitetet i Stavanger. [Internet]; 2017-11-24.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2017). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til "En folkefiende" av Henrik Ibsen på Rogaland Teater høsten 2017. Rogaland Teater; 2017-09-06.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Coaching meeting I for presentation at Researchers Grand Prix, Rogaland 2016. Universitetet i Stavanger; 2016-08-24.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Coaching meeting II for presentation at Researchers Grand Prix, Rogaland 2016. Universitetet i Stavanger; 2016-08-31.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Drama for en engasjert, elevaktiv, skapende og utbytterik læringsprosess i "Fremtidens skole". UiS SEniorforum; 2016-09-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Drama som fag og læringsform i lærereutdanningen.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Drama, lek og estetiske læreprosesser i barnehagen. Solvang barnehage; 2016-04-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Dramapedagogisk forskning og praksis. Høgskolen i Oslo/ Akershus; 2016-08-22 - 2016-08-23.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). IMPRO II - Improvisasjons for utforsking av ulike typer bilder. Drama- og teaterpedagogenen i Rogaland; 2016-04-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). IMPRO III - Improvisasjon for utforsking av tekt. Drama- og teaterpedagogene i Rogaland; 2016-11-29.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). IMPRO IV - Forumspill for utforsking av et tema. Drama- og teaterpedagogene i Rogaland; 2016-09-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2016). Impro I - Enkle leker og impro øvelser for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse. Drama- og teaterpedagogene i Rogaland; 2016-03-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2016). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til Et dukkehjem av Henrik Ibsen på Rogaland Teater 2016. Rogaland Teater; 2016-01-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Drama, lek og estetiske læreprosesser. Solvang Barnehage; 2015-11-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Faglig kurs og veiledning for presentasjon av PhD arbeid til Forsker GrandPrix - Om å lage en god presentasjon. Universitetet i Stavanger; 2015-08-24.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Fra Ide til forestilling II - Om å utvikle og fordype elevenes arbeid med en teaterforestilling. Drama og teaterpedagogene i Rogaland; 2015-10-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Fra ide til teaterforestilling I. Drama og teaterpedagogene i Rogaland; 2015-09-22.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). How to improve the questionnaire for MONEAS - Monitoring National Arts Education Systems?. Landeliik Kennisinstitutt Cultuureduction en Amateurkunst; 2015-02-27 - 2015-02-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Malenas Dagbok - et prosessdrama forløp om mobbing. Høyskolen i Oslo og Akershus; 2015-01-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Om forskningsprosessen og om å skrive en masteroppgave. Høyskolen i oslo og Akerhus; 2015-01-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Om å utvikle og trene en god presentasjon av PhD arbeid til Forsker GrandPrix. Universitetet i Stavanger; 2015-08-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). Research in Drama in Education. Høgskolen i Oslo/Akerhus; 2015-01-15 - 2015-01-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2015). What's a good friend? A Process Drama workshop. Høyskolen i Oslo og Akerhus; 2015-01-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2014). A review of my experience in the Field of researching/ monitoring arts education in Norway. Unesco Chair in Arts and Culture in Education, Germany; 2014-02-03.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2014). Forskningsfelt og forskningsutfordringer i forskergruppen "Skole og undervisning" i det nasjonale Drama/ teater og demokrati forskningsprosjektet. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-11-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2014). Historiske perspektiv og teoretiske modeller i nyere norsk og internasjonal drama forskning, drama i skolen og klasseromsforskning. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-03-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2014). How to argue for and promote arts in education. Unesco Chair in Arts and Learning, Kingston University; 2014-03-31.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2014). Hva er viktigst å få med i en kort forskningspresentasjon og hvordan kan dette formidles for å fenge publikum?. Universitetet i Stavanger; 2014-08-21.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2014). Hvordan skape en god, fengende kort presentasjon av ditt forskningsarbeid?. Universitetet i Stavanger; 2014-08-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2014). International Network for Research in Arts Education's (INRAE)Monitoring Arts Education Project. Drama- og teaterpedagogene i Rogaland & Vågen videregående s; 2014-11-14 - 2014-11-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2014). Muligheter og utfordringer i det å være gruppeleder innen det nasjonale Drama/ teater og demokrati forskningsprosjektet. Høgskolen i Bergen; 2014-06-10.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2014). Creative Capacities Needed to Implement Arts-based Approaches to Teaching and Learning and so to Forster Creativity. ECER; 2014-09-02.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2014). Drama, Critical Literacy & Engaged Democracy - strategies for teaching Democracy and implication for teacher education. ECER; 2014-09-02 - 2014-09-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2014). Hamlet - et kunstpedagogisk undervisningsopplegg for skoler med tilhørende bildemateriale.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2014). Hamlet - et kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler. Rogaland Teater; 2014-08-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Thorkelsdottir, Rannveig Björk (2014). Drama in Education and Democracy. German Federal Ministry of Education and Research; 2014-09-16 - 2014-09-17.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Dramastrategier for lærerik lesing og muntlig trening. Universitetet i Stavanger; 2013-04-18 - 2013-04-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess. Utdanningsdirektoratet og UiS Lesesenteret; 2013-02-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess. Utdanningsdirektoratet og UiS Lesesenteret; 2013-02-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Dramastrategier i en inkluderende lese- og skriveprosess. Utdanningsdirektoratet og UiS Lesesenteret; 2013-02-12.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Erasmus IP: From Exercising to Exploring.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Research and Evaluation in Arts Education. Unesco Chair in Arts Education & WAAE & INRAE et.al.; 2013-05-13 - 2013-05-17.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Research project presentation: Drama for Critical Literacy and Democracy - D4LD. The Federal Ministry of Education and Research of Germany; 2013-11-04 - 2013-11-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Vurdering i valgfaget Sal og scene. Dramalaget i Rogaland; 2013-11-20.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2013). Å møte studentenes utfordringer. IGIS; 2013-08-12.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2013). Creativity, Critical Literacy, and Engaged Democracy:Strategies for Classroom Teaching And Implications For Teacher Education. European Community of Educational Research - ECER; 2013-09-10 - 2013-09-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2013). Literacy, Creativity and Democracy: Creative Strategies for Teaching Critical Literacy. ANRAT Theatre Education; 2013-07-08 - 2013-07-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Mccammon, Laura A.; O'farrell, Larry; Heap, Brian (2013). Creativity is our hope (UNESCO): Theoretical models for promoting creative achivement through drama/theatre education in international context. ANRAT Theatre Education; 2013-07-08 - 2013-07-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf; O'farrell, Larry; Mccammon, Laura A.; Heap, Brian (2013). Creative and Art based Approaches to Teaching and learning. European Community of Educational Research - ECER; 2013-09-10 - 2013-09-13.
 • Mccammon, Laura A.; O'farrell, Larry; Heap, Brian; Sæbø, Aud Berggraf (2012). Creativity a transformed and transforming pradigm in drama/theatre education. Mary Immaculate College; 2012-07-10 - 2012-07-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama for muntlig trening, lesing og skriving. Utdanningsdirektoratet; 2012-03-15 - 2012-03-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama for muntlig trening, lesing og skriving. Utdanningsdirektoratet; 2012-03-12 - 2012-03-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama for muntlig trening, lesing og skriving. Utdanningsdirektoratet; 2012-02-27 - 2012-02-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama for muntlig trening, lesing og skriving. Utdanningsdirektoratet; 2012-02-16 - 2012-02-17.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama for muntlig trening, lesing og skriving. Utdanningsdirektoratet; 2012-02-13 - 2012-02-14.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama for å forbedre lese- og skrivekompetanse. Landslaget Drama i skolen; 2012-04-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama i teorifagene - lærerikt og utfordrende for både elever og lærere. Landslaget Drama i skolen; 2012-04-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Drama, estetiske læreprosesser og forskning i skolen. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2012-02-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Dramapedagogisk forskning. Høgskolen i Oslo/ Akershus; 2012-10-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Hvordan kan kunstfaglige estetiske læreprosesser skape kvalitet i opplæringen innenfor fellesskapets rammer?. Sjåk kulturskole; 2012-02-21.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2012). Presentation technique seminar - how to use body, voice, room and aesthetic performance in presentation. UiS Doctoral Community (UiSDC); 2012-10-30.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2012). Drama, literacy and citizenship - A creative and critical approach. Mary Immaculate College; 2012-07-10 - 2012-07-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2012). Literacy, Creativity and Democracy: Creative Strategies for Teaching Critical Literacy and Implications for Teacher Education. Europeen Community Educational Reseach, ECER; 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Bowell, Pamela; Heap, Brian; Sæbø, Aud Berggraf (2011). Drama and Inclusive Education: Who's Perspective Counts?. American Alliance for Theatre/Drama in Education; 2011-07-27 - 2011-07-31.
 • Byrkjeland, Hallgjerd; Sæbø, Aud Berggraf (2011). Haugtussa. Skulemateriell.
 • Espeland, Einar; Sæbø, Aud Berggraf (2011). Elevenes muligheter til å arbeide med teater og drama i skolen. NRK, Rogaland. [Radio]; 2011-11-28.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Sæbø, Aud Berggraf (2011). Drama mot mobbing.
 • O'farrell, Larry; Mccammon, Laura A.; Heap, Brian; Sæbø, Aud Berggraf (2011). Working from Inside and Outside the Student: How drama/Theatre Teachers Can Promote Creative Achievment. American Alliance for Theatre/Drama in Education; 2011-07-27 - 2011-07-31.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Drama and inclusive education. National Drama Conference 2011; 2011-04-11 - 2011-04-14.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Drama og elevaktiv læring. Presentasjon av en studie av hvordan drama svarer på undervisnings- og læringsprosessens didaktiske utfordringer. Högskolen i Gävle; 2011-05-13 - 2011-05-14.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Drama, læring og forskning. Høgskolen i Oslo; 2011-01-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). How to improve students' reading and writing competencies through drama and aesthetic learning processes?. Lesesenteret i Stavanger; 2011-05-30 - 2011-06-02.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). How to stimulate comparative research and cooperation between researchers and practitioners?. UNESCO chair for Education in Arts and Culture; 2011-05-25 - 2011-05-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Hva kjennetegner skapende dramafaglige prosesser? Dramafaglig workshop. Høgskolen i vestfold; 2011-05-04 - 2011-05-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Hvordan kan drama bidra til å skape meningsfulle læreprosesser som øker læringsutbyttet for alle elever i dagens skole?. Høgskolen i Vestfold; 2011-05-04 - 2011-05-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Hvordan kan drama og estetiske læreprosesser skape kvalitet i opplæringen innenfor fellesskapets rammer?. Högskolen i Gävle; 2011-05-11.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Hvordan nyskape forestillingen Ikke Tøft Å Være Død med et nytt team?. Trygg Trafikk Rogaland; 2011-11-23.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Kjerringa mot strømmen - et utforskende dramaopplegg for grunnskolen.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Om drama i undervisningen, dramafagets læringspotensial og dramafaglig forskning. Vågen videregående skole; 2011-02-09.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Om drama og elevaktiv læring i estetiske læreprosesser. Universitetet i Stavanger; 2011-04-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). Peer Gynt. Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Rogaland teater; 2011-08-30.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2011). What is a good friend? A workshop to demonstrate how to structure an aesthetic and democratic learning process. Iceland Drama in Education Association; 2011-10-11.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Haugtussa workshop for lærere. Rogaland teater; 2011-01-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Haugtussa. Hvordan forberede elevene til forestillingen Haugtussa?. Rogaland Teater; 2011-01-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Byrkjeland, Hallgjerd (2011). Haugtussa. Undervisningsopplegg.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2011). Creativity and Literacy: The Need for Knowledge and Artistery in teacher Education. European Educaional Research Association, EERA/ECER; 2011-09-13 - 2011-09-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2011). Peer Gynt. Kunstpedagogisk ressursmateriale til undervisning.
 • Bowell, Pamela; Heap, Brian; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama - veien til inkluderende undervisning/ Drama - the portal to inklusive education. 2010-10-29 - 2010-10-30.
 • Greenwood, Janinka; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Review of PRAXIS series.
 • McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Developing Creative Capacities: What Do Teachers Do?. 2010-07-17 - 2010-07-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama - en inkluderende læringsform.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama - en inkluderende og engasjerende undervisnings- og læringsform. 2010-04-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama for læring!. Forskningsdagene i Stavanger / UiS; 2010-10-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama og leseopplæring. Drama Sandnes og Sviland skole; 2010-01-12.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Drama, kreativitet og estetiske læreprosesser. 2010-11-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Estetiske læreprosesser. Om å gjøre elevene til deltakere i egen læreprosess. 2010-04-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Estetiske læreprosesser. Om å gjøre elevene til deltakere i egen læreprosess. 2010-04-14.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Forskning og utvikling i grunnskolen. 2010-10-19 - 2010-10-20.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Hva sier forskningen om betydningen av drama og estetiske læreprosesser i opplæringen?. 2010-04-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Hvordan kan drama og estetiske læreprosesser skape engasjement og kvalitet i opplæringen?. 2010-04-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Hvordan kan drama som læringsform ivareta Kunnskapsløftets målformuleringer om elevaktive, kreative og estetiske læreprosesser i faglig arbeid?. 2010-11-23.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Hvordan kan drama som læringsplattform ivareta en inkluderende og differensiert undervisning?. 2010-11-24.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Hvordan kan drama stimulere lesing og utvikle leseforståelse?. 2010-04-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Hvordan kan estetiske læreprosesser og drama skape kvalitet i faglig arbeid?. 2010-04-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Hvorfor og hvordan aktivisere den lærende for å utvikle forståelse og refleksjon i trafikkopplæringen?. 2010-01-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Initial Teacher Education And Art Based Creative learning Approaches. 2010-08-25 - 2010-08-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Inspirasjon i skolen. 2010-04-09 - 2010-04-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2010). Veien videre med de estetiske læreprosessene i fokus. 2010-10-12.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2010). Creativity And Basic Skills: Competing or Complementary Agendas In Initial Teacher Education?. 2010-08-25 - 2010-08-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama and theories on knowledge and learning. 2009-08-05 - 2009-08-09.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama for å utforske det å være ungdom i trafikken. Trygg Trafikk Rogaland; 2009-06-03.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama og elevaktiv læring i skolens teorifag. Universitetet i Stavanger; 2009-02-06.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama og improvisert spill med utgangspunkt i tekst. Universitetet i Stavanger; 2009-03-03.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama og positv trafikkatferd. 2009-11-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama og positv trafikkatferd. 2009-11-18.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama som elevaktiv læring. [Radio]; 2009-02-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Drama/Theatre in Education in Norway. 2009-11-12 - 2009-11-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Estetiske læreprosesser og undervisningens kvalitet. 2009-03-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). How does drama respond to concepts of knowledge and learning?. 2009-07-14 - 2009-07-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Hvilket skjerf skal jeg bruke? Om drama og estetiske læreprosesser for å utvikle leseforståelse.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Hvordan kan drama stimulere lesing og utvikle leseforståelse?. 2009-11-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Improvisert spill og prosessdrama i skolens teoriundervsining. 2009-03-03.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Muligheter og utfordringer for kunstfagene i opplæringen Possibilities and Challenges for the Arts in Education.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Om estetiske læreprosesser i skolens arbeid. 2009-03-04 - 2009-03-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Research in Drama in Education - Norway. 2009-10-30 - 2009-11-02.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2009). Teachers needed core knowledge for success when integrating drama in education. 2009-11-12 - 2009-11-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Greenwood, Janinka (2009). Bringing the textbook to life: using creative group processes in the classroom. 2009-09-28 - 2009-09-30.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A. (2009). Researchers without borders: Possibilities and challenges of an international drama/theatre network. 2009-07-14 - 2009-07-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Heap, Brian (2009). Finding the "open door": Understanding creativity. 2009-07-14 - 2009-07-19.
 • Sæbø, Aud Berggraf; O'Farrell, Larry (2009). It helps to bring a creative mind: Creativity and the teaching of drama/theatre. 2009-05-07 - 2009-05-10.
 • McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Sæbø, Aud Berggraf; Heap, Brian (2008). Teachers' perceptions of creative teaching and teaching for creativity: Priliminary results of an international research project. 2008-01-11 - 2008-01-14.
 • McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Sæbø, Aud Berggraf; Heap, Brian (2008). Teaching and Assessing creative achievment: Perspectives from classrooms. 2008-07-23 - 2008-07-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Betydningen av strukturerte estetiske læreprosesser for å skape kvalitet i undervisnings- og læringsprosessen innenfor fellesskapets rammer. 2008-04-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Drama og elevaktiv læring i holdningsskapende arbeid om ungdom, rus og trafikk. Trygg Trafikk Rogaland; 2008-11-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Drama og elevaktiv læring i holdningsskapende arbeid om ungdom, rus og trafikk. Trygg Trafikk Rogaland; 2008-11-24.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Drama og læring.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Drama, elevaktiv læring og estetiske læreprosesser. Åpen fagdag, Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Estetiske læreprosesser - et bidrag til å forbedre undervisnings- og læringskvaliteten i teorifagene?. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Estetiske læreprosesser - et møtested for mangfoldet. 2008-11-06 - 2008-11-07.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Estetiske læreprosesser - veien til fordypet og varig læring. 2008-03-31 - 2008-04-01.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Estetiske læreprosesser - veien til "forrektige" læring. 2008-01-30 - 2008-01-31.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Estetiske læreprosesser og ny lærerutdanning. 2008-01-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). How does drama respond to concepts of knowledge and learning?. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). Kreativ elevaktiv læring og drama som grunnlag for holdningsskapende mot rus og trafikkulykker ved egen videregående skole. 2008-02-12.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2008). PÅ VEG - Drama og kreative estetiske læreprosesser som metode i trafikk prosjekt. 2008-01-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Darras, Bernard; Cohen Evron, Nurit; Bresler, Liora; Fung, Victor; Pascoe, Robin (2008). Potentials for research in the Arts to reach WAAE goals and objectives. 2008-06-05 - 2008-06-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Heap, Brian (2008). Teaching and Learning for creative achievement: What do drama/theatre teachers perceive?.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Heap, Brian (2008). What is creativity and how can we teach it: A preliminary reflection from an international study.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Heap, Brian (2008). What is the Relationship between Creative Achievement and the Development of Mind, Body and Spirit in Young People?: Preliminary Results from International Case Studies in Drama/Theatre Education. 2008-04-08 - 2008-04-11.
 • Sæbø, Aud Berggraf; O'Farrell, Larry; Greenwood, Janinka (2008). Creativity in drama/theatre education profiled in the context of the themes of the summit: water, home, identity and employment. 2008-06-05 - 2008-06-08.
 • McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Sæbø, Aud Berggraf; Heap, Brian (2007). "Creativity is our hope": A multinational exploration of teaching for creativity and creative teaching in drama/theatre education. 2007-04-09 - 2007-04-13.
 • McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Sæbø, Aud Berggraf; Heap, Brian (2007). Creativity: Spawning new horizons with a timeless concept. 2007-07-31 - 2007-08-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2007). Creativity and arts integration in education. 2007-07-23 - 2007-07-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2007). Drama og trafikk i ungdomsskolen. Trygg Trafikk Rogaland; 2007-05-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2007). Exploring the challenging world & word of IBSENs script plays to help us survive the problems of today. 2007-07-16 - 2007-07-22.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2007). Playing with the Challenging Word/World of IBSEN to Help us Survive the Problems of Today Igranja sa izazovnim rijecima/svijetom IBSENA koji nam pomaze prezivjeti probleme dadasnjice.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2007). PÅ VEG - Drama og estetiske læreprosesser som metode i trafikk prosjekt. 2007-01-09.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2007). PÅ VEG - om drama og kreative estetiske læreprosesser i trafikk prosjekt. 2007-10-18.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2007). The Power of Drama in Education - Who Sees the Power? Snaga drame u obrazovanju - tko vidi snagu?.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Luce-Kapler, Rebecca; Stathopoulis, Theodora; Wilson, Michael; Elster, Angela (2007). Live web-cast of panel discussion: Creativity Education through the Arts. [Radio]; 2007-11-11.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; Heap, Brian; O'Farrell, Larry (2007). Understanding creativity in arts education: A multinational exploration. 2007-02-23 - 2007-02-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry (2007). Creative Teaching - Teaching Creativity.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry (2007). Creative teaching and teaching for creativity Kreativno poducavanje - Ucenje o kreativnosti (Bosnisk).
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry (2007). Exploring teaching creativity and creative teaching: The first step in an international research project.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Chan Yuk-lan, Phoebe; Lin, Mei-Chun (2007). Educating Local Teachers for Drama/Theatre: What are the Relevant Choices from Global Practice?. 2007-07-16 - 2007-07-22.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Heap, Brian (2007). Creativity in Drama/Theatre Education: A Report on an International Survey of Drama/Theater teachers. 2007-11-10 - 2007-11-11.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry; Heap, Brian (2007). Demystifying creativity: Progress in an international exploration of creativity in drama/theatre education. 2007-07-16 - 2007-07-22.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2007). Ibsen og Holberg i Skolen - et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer. 2007-11-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Creativity in Education - The Potencial of Creative Aesthetic Teaching and Learning Forms in Education. 2006-07-31 - 2006-08-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Elevaktiv læring og drama.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Elevaktiv læring og drama - dramafagets potensial i møte med undervisningens didaktiske utfordringer. 2006-07-31 - 2006-08-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Elevaktiv læring og drama som grunnlag for holdningsskapende mot rus og trafikkulykker ved egen videregående skole. 2006-02-07.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Elevaktiv læring og drama som grunnlag for holdningsskapende mot rus og trafikkulykker ved egen videregående skole. 2006-02-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Elever aksjonerer for faglig likestilling.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Hvordan kan drama som undervisnings- og læringsform i grunnskolen bidra til å skape en god læringsprosess og et godt læringsmiljø for elevene?. 2006-09-18.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Hvordan kan elever og lærere arbeide holdningsskapende mot rus og trafikkulykker ved egen videregående skole. 2006-11-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Hvordan kan elever og lærere arbeide holdningsskapende mot rus og trafikkulykker ved egen videregående skole. 2006-11-15.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Ibsens rollefigurer og etikkbegrepet. 2006-09-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Ivaretar dagens dramaundervisning elevenes helse bedre enn elevenes læring?.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Læringsformer i allmennlærerutdanningen. 2006-01-10.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Metodiske problemstillinger i klasseromsforskning. 2006-07-31 - 2006-08-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Playing with the Challenging word/world of Ibsen to help us survive the problems of today. 2006-05-23 - 2006-05-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). PÅ VEG: Hvordan arbeide for å produsere en teaterforestilling med elevene?. 2006-01-18.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). The Power of Drama - who sees the Power?. 2006-05-23 - 2006-05-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Videreutvikling av forestillingen IKKE TØFT Å VÆRE DØD. 2006-09-22.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Videreutvikling av forestillingene "Kampen for livet". 2006-10-16 - 2006-10-17.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A. (2006). Creativity in Education - teaching creativity. 2006-07-13 - 2006-07-18.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; O'Farrell, Larry (2006). Creativity in Education. 2006-05-23 - 2006-05-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Drama in the classroom: How are students possibilities and teachers challenges related to each other?. 2005-04-12 - 2005-04-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Hvordan videreføre erfaringene til nye aktøere i IKKE TØFT Å VÆRE DØD?. 2005-11-29 - 2005-11-30.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Kunnskapsløftet og Kultur for læring - nye utfordringr for det dramafaglige nettverket. 2005-11-02 - 2005-11-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Læringsformer i allmennlærerutdanningen. 2005-04-28 - 2005-04-29.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). PÅ VEG - Kompetanseheving for lærere. 2005-11-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Undervisnings- og læringsformer i allmennlærerutdanningen. 2005-11-10.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2005). Why do students experience a great learning outcome, when teachers are very reluctant doing drama in the classroom?. 2005-04-12 - 2005-04-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Galvan, Liliana; Karpinnen, Tintti (2005). "Sin Palabres" "Taushetens teater". Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas, UPC University, Lima, Peru; 2005-08-02 - 2005-08-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe (2005). Kunnskapsløftet i lys av elevenes erfaringer med drama. 2005-11-10.
 • Sæbø, Aud Berggraf; McCammon, Laura A.; Greenwood, Janinka; Materego, Ghonche (2005). Drama and Theatre as a Tool for the Teaching and Learning Process. 2005-08-02 - 2005-08-04.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Vang, Britt-Mona (2005). PÅ VEG DRAMA - opplegg 8 klasse.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Drama - teaching challenges and students possibilities. 2004-07-02 - 2004-07-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Drama in the classroom - teachers' challenges and students possibilities. 2004-06-17.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Drama og klasseromsforskning - ulike metoders muligheter og utfordringer. 2004-12-13 - 2004-12-14.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Drama som læringsform i holdningsskapende arbeid. 2004-11-09.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Hvilke utfordringer står Fellesrådet for kunstfagene i skolen ovenfor i forbindelse med St.meld.nr.32 2003-2004 Kultur for læring og de kommende læreplanrevisjoner?. 2004-09-24 - 2004-09-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Hvordan bruke drama som læringsform i holdningsskapende arbeid?. 2004-11-10.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Innføring i nye metoder nye "Ikke tøft å være død". 2004-08-25 - 2004-08-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Kulturell basiskompetanse - på blåtur?. 2004-09-24 - 2004-09-25.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Morgendagens triste skole.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). "The secret of the sealskin". 2004-07-02 - 2004-07-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe (2004). Lærernes praksis i lys av elevenes erfaringer. 2004-04-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2003). Drama som fagområde og metode i utvikling av sosial kompetanse. Høle barne- og ungdomsskole.; 2003-09-16.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2003). Hvordan kvalitetssikre forestilingen "Ikke tøft..." i fylkene - dramaturgi og regi av forestillingen. 2003-09-11.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2003). Ikke tøft å være død - scenario og hovedpunkt i forestillingen. 2003-12-05.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe (2003). Evaluering av drama i L97 og i lærernes praksis. 2003-05-26 - 2003-05-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe (2003). Å late som du er en annen, men det kan være vanskelig å finne ut hva en skal si og masse sånt: presentasjon av resultat. 2003-10-31.
 • Lyngstad, Mette Bøe; Lyngstad, Mette Bøe; Sæbø, Aud Berggraf (2002). Drama i grunnskolens praksis - fra spørreundersøkelse til klasseromsforskning?. 2002-11-28 - 2002-11-29.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Bruk av rollefigur og fortelling i rolle i museumsarbeid. 2002-11-04 - 2002-11-06.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer. 2002-09-19 - 2002-09-20.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Elevaktiv læring og drama i holdningsskapende arbeid. 2002-11-20 - 2002-11-21.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Evaluating Drama in L97 Evaluering av Drama i L97. 2002-04-09 - 2002-04-13.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Evaluering av drama i L97: Drama i undervisningen - muligheter og utfordringer ved klasseromsforskning. 2002-05-22 - 2002-05-24.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Holdningsskapende arbeid i videregående skole. 2002-02-05 - 2002-02-07.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2002). Hvordan arbeide faglig og politisk for å utvikle drama i undervisningen?. 2002-05-31 - 2002-06-01.
 • Sæbø, Aud Berggraf; ukjent-for-m006540, ukjent-for-m006540 (2001). Dramaformidling i museene. 2001-09-24 - 2001-09-26.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (2001). Kurs i museumspedagogikk med drama/teater som virkemidler. Norsk museumsformidling; 2001-09-24 - 2001-09-26.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Alt var topp. [Newspaper]; 2001-07-09.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Drama & Theatre pedagogy - summing up.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Drama og konfliktløsning.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Drama som metode i "Si ifra" kampanjen. 2001-01-17.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Drama som metode i holdningsskapende trafikkarbeid - muligheter og utfordringer.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Drama som metode ved undervisning av voksne.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Enkle psykodramateknikker.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Fornyelse og metodeutprøving omkring "Ikke tøft å være død...".
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Fra Nettverk Drama 2000 til IDEA 2001.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Hvordan arbeide med mobbeproblematikken?. 2001-02-12.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Hvordan takle hverdagens små og store konflikter?. LDS Rogaland; 2001-04-20 - 2001-04-22.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Hvordan takle hverdagens små og store utfordringer?.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Hvordan tilrettelegge en engasjerende, elevaktiv trafikkundervisning i klasserommet?.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). I hvilken grad og hvordan er drama som fagområde og metode en del av innholdet og arbeidsmåtene i den nye grunnskolen? Presentasjon av forskningsprosjektet.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). IDEA 2001 Bergen - åpning, generalforsamling og avslutning. 2001-07-02 - 2001-07-08.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). "Ikke tøft å være død" - bruk av drama i for- og etterarbeidet. 2001-10-30 - 2001-10-31.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). "Ikke tøft å være død" - bruk av drama i for- og etterarbeidet. 2001-10-11.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). "Ikke tøft å være død" - bruk av drama i for- og etterarbeidet. 2001-11-27.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). "Ikke tøft å være død" - veiledning, motivering og teambuilding. 2001-09-20.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Ikke tøft å være død.. - Veiledning, motivering og teambuilding.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). JEPPE på BERGET. Presentasjon av kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Klassemiljø og konfliktløsning.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Kommunikasjon og samhandlig - foredrag med praktiske øvelser.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Konfliktløsning og psykodrama.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Kroppslig kommunikasjon, samspill og improvisasjon i arbeid med multifunksjonshemmede elever.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Kunstfag og matematikk - et utfordrende samarbeid.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Om det å skrive en praksisrelatert FOU rapport. Sola Folkeuniversitet; 2001-02-02 - 2001-02-03.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Peer Gynt - innføring i kunstpedagogisk undervisningsopllegg. 2001-10-23.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). PetroData Workshop. Utvikling av handlingsplan. 2001-01-26 - 2001-01-28.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Presentasjonsteknikk, kommunikasjon og formidling.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Snart drama i Bergen. [Newspaper]; 2001-06-22.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Ungdom, psykisk helse og livsmot. Kommunikasjonøvelser og drama.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Bekkevold, Grethe (2001). KRL- faget: et møte mellom fortellingen, bildende kunst og drama.
 • Sæbø, Aud Berggraf; OFarrell, Larry; OToole, John; Karppinen, Tintti; Pascoe, Robin; van Bakelen, Maria P. (2001). Secondary School Drama/Theatre Curriculum: An International perspective.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud B. (2000). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet. Jeppe på Berget.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Arbeidsgruppen mangler kompetanse, vilje og mot!.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Drama - en ny utfordring i voksenopplæringen.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Drama og elever med atferdsvansker.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Drama som metode - ny rammeplan i LU 98.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Drama som samhamdling og undervisningsmetode i videregående skole, allmennfag.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Drama, fortellingen og muntlig opplæring i norskfaget.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Estikkbegrepet og faget drama.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Norsk på barnetrinnet med hovedvekt på drama og muntlig trening.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Norsk på ungdomstrinnet med vekt på drama og muntlig trening.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Oversikt: Eksamenording førskole grunnutdanning 1998/99.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1999). Oversikt: Ressurser til 30 timers kurset i drama - allmenn.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Drama - et kunstfag.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Drama som uttrykksform og arbeidsmåte i KRL-faget i relasjon til L97.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Drama som uttrykksform og arbeidsmåte i fagene i relasjon til L97.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Konfliktløsning og utvikling gjennom psykodrama.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Kunst, kultus og kultur.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Personalseminar - hvordan realisere visjoner?.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Psychodrama as a way to explore our cultural identity.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). Velkommen til oss?.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1997). Garman & Worse & Co - kunstpedagogisk undervisningsopplegg.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2017). Når skal vi få en skole hvor alle kan lykkes? (leserinnlegg). Stavanger Aftenblad. Stavanger.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2013). Fruen fra Havet av Henrik Ibsen. Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler, Rogaland Teater høsten 2013. http://www.rogaland-teater.no/forestillinger/2013%20H/Fruen%20fra%20havet/Pdf/Fruen%20fra%20havet%20-%20undervisningsopplegg.pdf. Rogaland teater+.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Mossige, Margunn (2011). Drama, lesing og elevaktiv læring. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2006). Kunnskapsløftet - dramafagets potensial i forhold til Læringsplakaten og grunnleggende ferdigheter.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2004). Et danningsbegrep som er adekvat også for drama?.
 • Jørgensen, Cecilie; Sæbø, Aud Berggraf (2001). Teater som terapi.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Dukketeaterfestivalen 2001.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). "Moving Theatre" prosjekt - teaterforestillingen Neretva.
 • Sæbø, Aud Berggraf (2001). Planlegging av personalsamling - utfordringer og muligheter.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Bjerkestrand, Karin Brunvatne (2001). Moving Theatre project: "Askeladden og de gode hjelperne" - oppsøkende teater for glede og terapi.
 • Sæbø, Aud Berggraf (1998). FN forestillingen "Du store verden - Honningsamlerens tre sønner".
 • Sæbø, Aud Berggraf; Bekkevold, Grethe (1998). Kunstbildeteater produksjonen " Tre høner, tre egg og en konge...".
 • Sæbø, Aud Berggraf; Bekkevold, Grethe (1998). Kunstbildeteater produksjonen "Det hvisker så svakt i bjørkeskogen".