Et profilbilde

Associate Professor
Per Madland Schjelderup { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Per Madland Schjelderup", "tel": "Telephone: +47 51833438", "email": "per.m.schjelderup@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HL K-216

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Schjelderup, Per Madland (2017). Facing the vulnerabilities of a medieval cathedral.. In: Architectual Conservation and Restoration in Norway and Russia. Routledge. ISBN 978-1-138-27992-6. p. 67-81.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Rapport / Søknad til Riksantikvaren: Opprettelse av ny føring for kabler til kringkasting (NRK) fra Stavanger Domkirke.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 3 p.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Rapport / Søknad til Riksantikvaren: Restaurering av brannskadet dør, Stavanger domkirke. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 6 p.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Rapport / søknad Til Riksantikvaren om arbeider med Rosemaleriet, Stavanger domkirkes østfront.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 4 p.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Restaureringsarbeid på Stavanger domkirkes vestgavl 2014-15. Samlet rapport.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 40 p.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Restaureringsplan for Sjøhus, Riskafjord II. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 21 p.
 • Schjelderup, Per Madland (2013). Restaureringsplan for Stavanger domkirke og Bispekapellet, 2013-2025. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. 63 p.
 • Schjelderup, Per Madland (2012). Stavanger domkirke, søndre tårn. Prosjektrapport fra restaureringsarbeidene 2010-2012. Stavanger kirkelige fellesråd. 35 p.
 • Østrem, Sissel; Fauskanger, Janne; Hanssen, Brit; Schjelderup, Per Madland (2009). Hvorfor velger studenter å avslutte allmennlærerutdanningen? En intervjuundersøkelse med forhenværende studenter fra Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Sluttrapport til Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Stavanger, IAS. ISBN 978-82-7644-372-1.
 • Schjelderup, Per Madland (2016). Domkirken 2025 Riggområde og bygghytte. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Stavanger.
 • Schjelderup, Per Madland (2016). Domkirken 2025 Riggområde og bygghytte A10-2 Situasjonsplan. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Stavanger.
 • Schjelderup, Per Madland (2016). Domkirken 2025 Riggområde og bygghytte AP-02 Planer og snitt. Ar.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Antikvarisk oppmåling, Stavanger domkirkes vestgavl. Med forslag til forbedret løsning.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Stavanger.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Antikvarisk registrering, Riskafjord sjøhus, Sandnes. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram. Stavanger.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Antikvariske oppmålingstegninger, Nylandshuset, Vibrandsøy, Haugesund. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Begesenhuset på Vibrandsøy, Haugesund. Digital sluttdokumentasjon.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Fritidsbolig på Bømlo. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Hytte i Nedstrand, Tysvær kommune. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Nasjonal turistveg / Jæren friluftsråd. P-anlegg og servicebygg på Orre.. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Oppmåling og registrering av riss i murverk, Vesttårnets nordvegg, Stavanger domkirke. Stavanger domkirkes.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Spesialtilpasset bolig for multifunksjonshemmet barn, Stavanger. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Stavanger Domkirke, ny føring for NRK-kabler via krypten. Vedlegg for søknad til Riksantikvaren. Stavanger domkirkes.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Stavanger domkirke: Fotogrammetrisk montasje av Sørtårnets murverk.. Stavanger domkirkes.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Sølvberget Galleri, nytt galleri i Sølvberget kulturhus, Stavanger. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Utkast til ny takkonstruksjon, Varden kirke, Stavanger. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). mulighetsstudie for Vålandstårnet / Bassengene, Stavanger. Arkitektkontoret Schjelderup & Gram.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Domkirken2025.no, nettside for restaureringsarbeidene ved Stavanger domkirke.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). Ongoing works and surveys related to damp in medieval masonry walls at the Stavanger Cathedral.. Stavanger kommune / Kirkevergen i Stavanger;
 • Schjelderup, Per Madland (2015). "Performing", om formingsfagets plass og rolle i BLU.. UiS, HF-IBU; 2015-06-10 - 2015-06-12.
 • Schjelderup, Per Madland (2015). The Stavanger cathedral, completed, ongoing and planned restorations 2010-2025.. CPRU.2011/10073 coopreation project S.u.St.Petersburg - UiB; 2015-11-04 - 2015-11-08.
 • Schjelderup, Per Madland (2013). Abbedens hus på Utstein kloster. Gjenreisingen av en middelalderbygning. Fortidsminneforeningen i Rogaland;