Et profilbilde

Research Fellow
Martin Meggele Sjøen { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Martin Meggele Sjøen", "tel": "", "email": "martin.sjoen@uis.no" }

Faculty Faculty of Science and Technology
Department Department of Safety, Economics and Planning

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Salomon, Gavriel; Sjøen, Martin Meggele; Sandvold, Sigurd (2016). Can spontaneous Internet activity serve the goals of school? : HSH-rapport 20016/2. Høgskolen Stord/Haugesund. ISBN 978-82-90909-16-6. 7 p.
 • Sjøen, Martin Meggele (2019). Countering Extremism through Education: An Educational Approach to Preventing Radicalization. Nordic Educational Research Association; 2019-03-06 - 2019-03-08.
 • Sjøen, Martin Meggele (2019). Når terrorbekjempelse skal på timeplanen. Praktiske og etiske utfordringer når radikaliseringsdiskursen integreres i skole og utdanning. Samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen; 2019-04-04.
 • Sjøen, Martin Meggele (2019). Når terrorbekjempelse skal på timeplanen. Skolen og samfunnet i spenningsfeltet mellom sikkerhet og trygghet. Høyskolen på Vestlandet; 2019-04-25.
 • Sjøen, Martin Meggele; Mattsson, Christer (2019). Preventing Radicalization in Norwegian Schools: How Teachers Respond towards Counter-Radicalization Efforts. Nordic Educational Research Association; 2019-03-06 - 2019-03-08.
 • Sjøen, Martin Meggele (2018). Når terrorbekjempelse skal på timeplanen. Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren; 2018-01-05.
 • Sjøen, Martin Meggele (2018). Preventing Radicalization in Norwegian Secondary Schools: How the Securitization of Education Risks Becoming a Practice of Exclusion. European Educational Research Association (EERA); 2018-09-04 - 2018-09-07.
 • Sjøen, Martin Meggele (2018). The Case of Securitizing Education: Exploring Educational Efforts to Prevent Radicalization in Norwegian Public Schools. (AERA); 2018-04-13 - 2018-04-17.
 • Sjøen, Martin Meggele (2018). When counterterrorism enters the curriculum: Risks and practices of securitising education. Nordic Ministers of Education and Örebro University; 2018-10-30 - 2018-10-31.
 • Sjøen, Martin Meggele; Haugstvedt, Håvard (2018). Professional identity and social work: Exploring how social workers and educators in Norwegian secondary schools perceive and prevent risks of radicalization. Ulster University; 2018-07-02 - 2018-07-03.
 • Sjøen, Martin Meggele (2017). Responding to threats of homegrown terrorism: Findings from public sector prevention efforts on issues of radicalization and violent extremism. IDRiM and NORDRESS; 2017-08-23 - 2017-08-25.