Et profilbilde

Assistant Professor
Ragnhild Johanne Sjurseike { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Ragnhild Johanne Sjurseike", "tel": "Telephone: +47 51831680", "email": "ragnhild.sjurseike@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room EOJ 322

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Nesvold, Anette; Sjurseike, Ragnhild; Wadel, Carl Cato (2014). Å bruke nettdebatter som kilde i forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Booklet 1. p. 106-120.
 • Resi, Heid Gjøstein; Sjurseike, Ragnhild (2004). Eine kaiserzeitliche Brandbestattung mit dreifacher Waffenausstattung aus Åshaugen, Vestfold, Norwegen. In: Bruc ealles well. Archaeological essays concerning the peoples of north-west Europe in the first millennium AD. Leuven University Press. ISBN 90-5867-368-5. p. 195-202.
 • Sjurseike, Ragnhild (2004). Hvem fanget hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder. AmS-Varia. ISSN 0332-6306. Booklet 41. p. 51-58.
 • Sjurseike, Ragnhild (1999). I skyggen av monumentene. Undersøkelse og vern av steinalderens kulturmiljø. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Booklet 12.
 • Sjurseike, Ragnhild (2003). Rapport om arkeologiske undersøkelser av to graver + en mulig grav i Lygremarka på Årstad gnr. 13, bnr. 239, Eigersundkommune. Arkeologisk museum i Stavanger.
 • Sjurseike, Ragnhild (2001). Rapport om arkeologisk etterundersøkelse og restaurering av gravanlegget "Kongshaugen" på Ringjen, gnr. 97, Karmøy kommune. Arkeologisk museum i Stavanger.
 • Sjurseike, Ragnhild (2001). Rapport om arkeologiske undersøkelser av tre gravanlegg og restaurering av gravhaug på Avaldsnes prestegård, gnr. 86, bnr. 1, Karmøy kommune. Arkeologisk museum i Stavanger.
 • Sjurseike, Ragnhild; Selsing, Lotte (2000). Utvikling av arkeologi grunnfag. Fase 1 og 2. Arkeologisk museum i Stavanger. 48 p.
 • Sjurseike, Ragnhild (1994). Jaspisbruddet i Flendalen - en kilde til forståelse av sosiale relasjoner i eldre steinalder. Universitetet i Oslo. 160 p.
 • Sjurseike, Ragnhild (2018). Making and crossing borders in Urban Space. Negotiating Market Places as Cultural Heritage.. Zhejiang University; 2018-09-01 - 2018-09-06.
 • Sjurseike, Ragnhild (2017). Torget, byens hjerte. Byhistorisk forening, Stavanger;
 • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2017). «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?. Høgskolen i Østfold; 2017-11-01 - 2017-11-02.
 • Sjurseike, Ragnhild (2016). Intervju om verneverdien for trehus i Stavanger i forbindelse med ny sentrumsplan. Stavanger. [Radio]; 2016-11-03.
 • Sjurseike, Ragnhild (2016). Torget - byens hjerte. Seniorforum, UiS; 2016-12-14.
 • Sjurseike, Ragnhild (2014). Working class heritage as a cultural and political resource in the de-industrialised city. Australian National University in partnership with ACHS; 2014-12-02 - 2014-12-04.
 • Wadel, Carl Cato; Sjurseike, Ragnhild (2014). Å bruke nettdebatter som kilde i forskning. Institutt for samfunnsforskning og TfS; 2014-03-05.
 • Sjurseike, Ragnhild (2012). Møteplass eller ikke-sted?.
 • Sjurseike, Ragnhild (2012). Urban places as spaces of production and reproduction of cultural values. The Heritage Seminar, University of Gothenburg and IJHS; 2012-06-05 - 2012-06-08.
 • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise (2011). Tallenes tale eller tåketale?.
 • Hellstrand, Ingvil; Sjurseike, Ragnhild; Langeland, Fredrik; Malde, Elise (2011). Teller kjønn i kulturlivet?.
 • Sjurseike, Ragnhild (2010). Norges Bank og Torget som møtested.
 • Sjurseike, Ragnhild (2007). Nytorget har sin kulturelle egenverdi.
 • Sjurseike, Ragnhild (2006). Kjønnsrollene kræsjer i bilen.
 • Sjurseike, Ragnhild (2004). Hvem fanget hvalen:Om kjønnsroller i steinalderen. Arkeologisk museum i Stavanger; 2004-11-09.
 • Borgarp, Catinka; Sjurseike, Ragnhild (2003). Vikingene på Lygre: Bønder og globetrotter.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Nitter, Marianne; Pedersen, S.E.; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte; Sjurseike, Ragnhild (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Sjurseike, Ragnhild (2003). Feministisk hvalfangst.
 • Sjurseike, Ragnhild (2003). Hvem fanget Hvalen? Med feministisk blikk på gjenstand, arbeidsdeling og kjønn i eldre steinalder. 2003-03-20.
 • Sjurseike, Ragnhild; Lillehammer, Grete; Nitter, Marianne; Pedersen, Einar Solheim; Sageidet, Barbara Maria; Selsing, Lotte (2003). Mennesker og klima før og i fremtiden.
 • Sjurseike, Ragnhild (2002). Kvinnens plass fra tidenes morgen. Humanioradagene;
 • Sjurseike, Ragnhild (2001). "Kongshaugen" på Ringjen, Karmøy. Etterundersøkelser og restaurering.
 • Resi, Heid Gjøstein; Sjurseike, Ragnhild (2000). Eine kaiserzeitliche Brandbestattung mit dreifacher Waffenausstattung aus Åshaugen, Vestfold, Norwegen. 2000-09-18.
 • Sjurseike, Ragnhild (2000). En romertids gravplass under prestegårdshagen?.
 • Sjurseike, Ragnhild (1997). Strategi for norsk steinalderforskning frem mot år 2000.