Et profilbilde

Associate Professor
Ida Risanger Sjursø { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Ida Risanger Sjursø", "tel": "Telephone: +47 51834506", "email": "ida.r.sjurso@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-356

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sjursø, Ida Risanger (2010). Lytt til meg. En studie av innvandrerbarns sosiokulturelle og psykologiske tilpasning før og etter overgangen fra en innføringsinstitusjon til bostedsskole. Universitetet i Stavanger. 78 p.
 • Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger (2020). Ikke ta fra dem mobilen på skolen!.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Sjursø, Ida Risanger (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 1: Konsekvenser av mobbing. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast. [Internet]; 2020-02-28.
 • Sjursø, Ida Risanger; Roland, Erling Georg; Fandrem, Hildegunn (2019). A Qualitative Perspective on Symptoms of Post-traumatic Stress in Long-term Cases of Traditional and Cyber Victimizations in Norway and Ireland. 2019-11-07 - 2019-11-08.
 • Sjursø, Ida Risanger (2018). Victims's percieved social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland. Psycholgische Hochschule Berlin; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Victim’s perceived social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland.. 23rd Workshop on Aggression; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2015). Hvor mange liv må gå tapt?.
 • Sjursø, Ida Risanger (2014). Offeret har aldri noe sted å flykte. Fosnafolket. [Newspaper]; 2014-09-18.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2014). Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization. EARA;
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2013). Fokus på forebygging av digital mobbing i Europa – jevnaldrenes betydning.
 • Sjursø, Ida Risanger (2012). Hva er digital mobbing?.
 • Sjursø, Ida Risanger (2012). Hva er mobbing?. Røde kors omsorg Rogaland;
 • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute (2012). Hva gjør oss til mobbere?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-09-07.
 • Sjursø, Ida Risanger; Auestad, Gaute (2012). Nettmøte om mobbing. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-09-06.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2012). Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems. COST;
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn (2011). Immigrant children's adaptation before and after transition from an introduction institution to a local school. European Society for Developmental Psychology; 2011-08-23.