Et profilbilde

Professor
Atle Skaftun { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Atle Skaftun", "tel": "Telephone: +47 51833132", "email": "atle.skaftun@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-24102

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2019). Digital hverdag med en-til-en-løsning i ungdomsskolen: En studie av bruken av elevenes datamaskin i undervisningen. In: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. p. 52-70.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle (2019). Teknologi og tenking i C-klassen. In: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. p. 145-169.
 • Skaftun, Atle (2019). Dialogic Discourse Analysis: A methodology for dealing with the classroom as a text. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. ISSN 2325-3290. Volume 7. p. 143-163. DOI: 10.5195/dpj.2019.277.
 • Skaftun, Atle (2019). Respons: En kasusstudie av digitalisering av ungdomsskolen. In: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. p. 15-51.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Oracy in year one: a blind spot in Norwegian language and literacy education?. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volume 19. p. 1-20. DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.09.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2018). Samtalen som representasjon av teksten. In: Norsk litterær årbok 2018. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252195644. p. 259-283.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav (2018). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. Volume 43. Booklet 1. p. 42-55. DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle (2017). The assignment transformed: Building a disciplinary affinity space in student blogs. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volume 17. p. 1-32. DOI: 10.17239/L1ESLL-2017.17.01.04.
 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (2017). Teksten som problem i 8A. Affinitet og tiltrekningskraft i samtaler om «Brønnen». Acta didactica Norden. ISSN 1504-9922. Volume 11. Booklet 2. DOI: 10.5617/adno.4725.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.; Aasen, Arne Johannes (2015). Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Booklet 2. p. 50-60.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2014). Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. In: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2.
 • Hoem, Toril Frafjord; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Lesing i matematikk. In: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. p. 97-112.
 • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2014). Lesing i norsk. In: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. p. 181-198.
 • Skaftun, Atle (2014). Leseopplæring og fagenes literacy. In: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. p. 15-32.
 • Skaftun, Atle (2014). Å kunne lese. In: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41424-5. p. 503-520.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2014). Tilpasset leseopplæring i en sammensatt tekstkultur. In: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. p. 33-54.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). What expert writers do when they don´t solve problems. In: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. p. 203-205.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2012). Vokabular og leseforståelse - en sammenligning av to oppgaveformater. In: Skriv! Les!. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2870-0. p. 213-228.
 • Skaftun, Atle (2011). Minding Metaphors: Rethinking the Ecology of Written Language. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volume 11. p. 97-108.
 • Skaftun, Atle (2011). Understanding reading development: A phenomenological perspective. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volume 11. p. 127-148.
 • Skaftun, Atle (2010). Dialogisk diskursanalyse - litteraturvitenskapelig metode og skolepraksis. Tidskrift för litteraturvetenskap. ISSN 1104-0556. Booklet 3/4.
 • Skaftun, Atle (2010). Lesing i alle fag - hvorfor det, egentlig?. In: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Skaftun, Atle (2010). Lesing som dialogisk aktivitet - i alle fag. In: Faglig lesing i skole og barnehage. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-591-2. p. 11-25.
 • Skaftun, Atle (2009). Lesing og ferdighetsmodellering. In: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-526-4. p. 11-31.
 • Skaftun, Atle (2009). Litteraturens nytteverdi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0561-5. 251 p.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2009). The problem of semantic openness and constructed response. Assessment in education : Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. Volume 16. Booklet 2.
 • Skaftun, Atle (2006). Narratologiens Bakhtin eller dialogisk narratologi?. In: Dialogens tenker. Nordiske perspektiver på Bakhtin. Spartacus.
 • Skaftun, Atle (2006). "Shadows of time" Tidsrepresentasjon og dialogisk åpenhet i Hamsuns prosa. In: Tid og rom i Hamsuns prosa. Hamsun-selskapet.
 • Skaftun, Atle (2006). Å kunne lese. Grunnleggende ferdigheter og nasjonale prøver. Fagbokforlaget. ISBN 8245002968.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; roe, astrid; Narvhus, Eva (2006). Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Booklet 5. p. 360-372.
 • Skaftun, Atle (2005). Segelfoss-bøkene og Markens grøde. In: Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget.
 • Skaftun, Atle (2004). Du og jeg og de to? narrativ transformasjon gjennom fire diktsamlinger av Eldrid Lunden. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 86-107.
 • Skaftun, Atle (1996). En erkeskjelm forteller. Lesning av en Hamsun-novelle. In: Nordisk filologi. Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n. Høgskolen i Stavanger. p. 86-101.
 • Skaftun, Atle (1996). Havet buldrer Nirvanas bulder. Hamsun og den umulige viljen. ?. Volume 3.
 • Skaftun, Atle (1996). Mellom to verdener... lesning av Knut Hamsuns novelle "På Bankerne". ?. Volume 2.
 • Skaftun, Atle (1996). Stemmen fra graven. Hamsun og kirkegården. Replikk. ISSN 0805-5106. Volume 2.
 • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag (2019). Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. 281 p.
 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (veileder) (2019). Teksten som problem. En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-874-0. 216 p.
 • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne (2017). Litteraturdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-31853-6. 248 p.
 • Østrem, Siv Ellen; Skaftun, Atle (veileder) (2016). Digital tekstrespons. Ein studie av korleis to elevar på åttande trinn følgjer opp digital lærarrespons.. University of Stavanger, Norway. 111 p.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. 203 p.
 • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne (2014). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2. 319 p.
 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle (2013). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle (2012). Forord.
 • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle (2012). Skriv! Les!. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2870-0. 306 p.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor (2012). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet. 30 p.
 • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Conditons for orality in primary school. 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Skaftun, Atle (2019). 15 år med literacy-forskning – og litt om veien videre. 2019-03-11 - 2019-03-13.
 • Skaftun, Atle (2019). Tid for muntlighet? Tanker om tenking og literacy i skolen. 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav (2019). Literacy in digitalised secondary school classrooms: Reflections on transitional practices. 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Skaftun, Atle (2018). The Literacy & learning-group at UiS. Universitetet i Odense; 2018-03-11 - 2018-03-13.
 • Skaftun, Atle (2018). Hvorfor arbeide med litteratur i skolen?. Nordisk nettverk for litteraturdidaktik forskning; 2018-05-29 - 2018-05-30.
 • Skaftun, Atle (2018). Literacy praksiser i digitaliserte klasserom. UiS; 2018-08-29.
 • Skaftun, Atle (2018). Muntlighet i Vest. Introduksjon til første nettverkssamling. UiS; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Skaftun, Atle (2018). Partnership based professional development on dialogue and digital technology. CEDIR; 2018-09-25 - 2018-09-26.
 • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur (2018). Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet. UH-nett vest: Muntlighet i Vest; 2018-10-25 - 2018-10-26.
 • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne (2018). Faglighet i skolens litteraturarbeid.
 • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne (2018). Tanker om faglig praksis i skolens litteraturarbeid. Universitetet i Karlstad; 2018-04-18.
 • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav; Wagner, Åse Kari Hansen (2018). Rammer for muntlighet i småskolen - og noen eksempler til ettertanke. UH-nett vest: Muntlighet i Vest; 2018-10-25 - 2018-10-26.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2018). Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?. ARLE; 2018-04-03 - 2018-04-05.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2017). Digital hverdag i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2017-09-26 - 2017-09-28.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-11-29 - 2017-12-01.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle (2017). Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle (2017). Den digitale hverdagen: Teknologi og tenking i 9C. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Skaftun, Atle (2017). Ja, vi elsker det å tenke! Tanker om tekst og tenking skolens litteraturarbeid. LNU; 2017-03-17 - 2017-03-18.
 • Skaftun, Atle (2017). Litteraturens nytteverdi 2.0. 2017-03-09.
 • Skaftun, Atle (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav (2017). Thinking and technology in 9C. 2017-02-15 - 2017-02-18.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2017). Digital læring på Nordic Edge.
 • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Fag og faglighet i norsk 1: Literacy som forståelsesramme for litteraturarbeid i skolen. Lesesenteret; 2017-03-04.
 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (2017). Fag og faglighet i norsk 2: Samtaler om "Brønnen" i 8A. 2017-03-04.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin (2016). Respons i digitale klasserom. Norges Forskningsråd; 2016-11-08.
 • Skaftun, Atle (2016). Dialogic pedagogy between idealism and realism. University of Arizona/University of Stavanger; 2016-05-03 - 2016-05-05.
 • Skaftun, Atle (2016). Literacy i skolen - mellom ferdighet og faglight. Forskergruppen Literacy og faglighet i arbeidsliv og skole; 2016-10-27.
 • Skaftun, Atle (2016). Respons i digitaliserte klasserom: Et kompetanseprosjekt. NFR;
 • Skaftun, Atle (2016). Responsive literacy practices in digitalized classrooms - "worked examples". 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Skaftun, Atle (2016). Smått e' godt - om å finne forskningspotensial i praksis. NOLES; 2016-10-03 - 2016-10-04.
 • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann (2016). Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2016). Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
 • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle (2015). Adding eventness to scripted dialogue. Responsive literacy practices in digitalized secondary school classrooms. International Association of Mother Tongue Education (IAIMTE; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2015). Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen. UiS;
 • Igland, Mari Ann; Skaftun, Atle (2015). Digitale rand-dialoger i online skriveprosesser: Om bruken av kommentarfunksjonen i Google docs i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium.. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Skaftun, Atle; Karlsen, Ole; Syversen, Eva-Marie (2015). Litteratur og læring - om faglighet for framtiden.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Interpretation and literary disciplinarity. IAIMTE; 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteratur og faglighet. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). Literary education as a transition between everyday language and academic literacy. IAIMTE, SiG Research on Literature Education; 2012-04-30 - 2012-05-02.
 • Skaftun, Atle (2011). Litteraturens nytteverdi.
 • Skaftun, Atle (2011). Litteraturens nytteverdi.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2011). Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2010). Nasjonale prøver og debattvilje på villstyr.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2010). The role of writing in demonstrating reading comprehension. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Skaftun, Atle (2009). Engagement in the study of reading and literacy. 2009-04-01.
 • Skaftun, Atle (2009). Moralisering eller intellektualisering? Hamsun og skolens verdigrunnlag.
 • Skaftun, Atle (2009). Å forholde seg til fagtekster. 2009-03-16 - 2009-03-17.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2009). What expert writers do when they don't solve problems. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som reds. 2007-03-09 - 2007-03-10.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som redskap i klasserommet. 2007-11-28.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som redskap i klasserommet.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som redskap i klasserommet.
 • Skaftun, Atle (2007). Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?. 2007-03-27 - 2007-03-29.
 • Skaftun, Atle (2007). Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?. 2007-03-27 - 2007-03-29.
 • Skaftun, Atle; Holm, Helge Vidar (2007). Noen innspill til Erling Aadlands "Farvel".
 • Skaftun, Atle (2006). Diskursanalyse - et produktivt grensesnitt mellom litteraturvitenskap og skolebasert tekstarbeid. 2006-03-22 - 2006-03-24.
 • Skaftun, Atle (2006). Kunnskapsløft og ferdighetsfokus.
 • Skaftun, Atle (2006). Lesing og ferdighetsbegrepet. 2006-03-10 - 2006-03-11.
 • Skaftun, Atle (2006). Lesing: teori, skolepraksis og testing. 2006-01-05 - 2006-01-06.
 • Skaftun, Atle (2006). Metodeundervisning på nettet: Http://textpraxis.uit.no.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2006). Lesing og literacy: Diskursive livssfærer og livsfarlige testdiskurser. 2006-05-12.
 • Skaftun, Atle (2005). Fra Biografiens limboland: Å forholde seg til Knut Hamsun. Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2005-11-16.
 • Skaftun, Atle (2005). Framtidens nasjonale prøver: Kontrollsystem eller pedagogisk støtte?.
 • Skaftun, Atle (2005). Nasjonale prøver i lesing: Politisk styring og lesepedagogiske valg. 2005-10-18 - 2005-10-19.
 • Skaftun, Atle (2005). Utsikter mot en dialogisk narratologi. 2005-05-26 - 2005-05-28.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2005). Presentasjon av og begrunnelse for prøvens oppbygning. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Gjennomgang av vurderingsguide og praktisk arbeid med vurdering. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Kommentarer til leseprøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Nærlesing av spørsmål og og svaralternativ i prøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Skaftun, Atle (2003). Doktordisputas: ”Svar fra doktoranden”.
 • Skaftun, Atle (2003). ”En skikkelse i et occult landskap. Omkring Hamsuns Børn av tiden”. 2003-09-25 - 2003-09-27.
 • Skaftun, Atle (2003). Prosaisk reaksentuering: Hamsun mellom realisme og modernisme. 2003-10-09.
 • Skaftun, Atle (2003). Scenen som bevissthetsrom. Omkring August Strindbergs Ett drömspel.
 • Skaftun, Atle (1998). Ironi.
 • Skaftun, Atle (1998). Knut Hamsun og den melodramatiske fantasi.
 • Skaftun, Atle (1997). Is there a teacher in this class? Tanker omkring litteraturformidling i lærerutdanningen.