Et profilbilde

Professor
Oddny Judith Solheim { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Oddny Judith Solheim", "tel": "Telephone: +47 51833136", "email": "oddny.j.solheim@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-24134

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. 203 p.
 • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne (2014). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle (2013). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Solheim, Oddny Judith; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Walgermo, Bente R. (2012). Kartlegging av leseferdighet 1-3 trinn. Analyse av resultater og prøvekvalitet i perioden 2008-2013. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor (2012). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet. 30 p.
 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente Rigmor; Skaftun, Atle (2011). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2010. Analyse av resultater og prøvekvalitet.. Utdanningsdirektoratet. 22 p.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Vurdering av leseprestasjoner. Grunnleggende forusetninger for måling av lseprestasjoner. Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444025.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2010). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2009. Analyse av resultater og prøvekvalitet.. Utdanningsdirektoratet. 11 p.
 • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut (2019). Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning (2019). Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator od Reading difficulties?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2018). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. 2018-01-25 - 2018-01-26.
 • Jensen, Maria Therese; Solheim, Oddny Judith (2018). Associations and gender differences between emotional support, reader self-concept and reading achievement. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?. Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-07-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2018). Lese- og skrivevansker: Intensive forebyggende tiltak nytter.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Barn og ungdom med lese- og skrivevansker - tiltak basert på hva forskningen sier virker. Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo; 2018-06-01.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Flere skal få hjelp tidlig - færre vil trenge spesialundervisning. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-08-15.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Kan vi redusere andelen elever som strever med lesing gjennom tidlige intensiv opplæring? Erfaringer fra På sporet prosjektet.. Fagavdelingen, Oslo Kommune; 2018-11-21 - 2018-11-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Lærernormen stopper skoleforskning. Kommunal rapport. [Internet]; 2018-04-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Lærertetthet og intensiv opplæring: erfaringer fra to forskningsprosjekt på Lesesenteret. 2018-11-07.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Lærertetthet og tidlige tiltak: erfaringer for to forskningsprosjekt på Lesesenteret. Oslo Kommune; 2018-06-27.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Lærte mer med intensiv opplæring. Kommunal rapport. [Newspaper]; 2018-08-30.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). På sporet: forebyggende tiltak for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Stavanger; 2018-10-02.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Slik gir de intensiv opplæring. Kommunal rapport. [Business/trade/industry journal]; 2018-08-24.
 • Solheim, Oddny Judith (2018). Tidlig innsats virker. Skolelederen. [Business/trade/industry journal]; 2018-09-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2018). Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2018). Lærernorm fra høsten fører til endringer i Two Teachers.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2018). Slik kan lese- og skrivevansker forebygges allerede fra første klasse. Forskning.no. [Internet]; 2018-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith; Torppa, Minna; Uppstad, Per Henning; Lerkkanen, Marja-Kristiina (2018). School entry prediction of poor reading by the end of Grade 1. A Norwegian – Finnish comparison.. The European Association for Research on Learning and Instru; 2018-08-28 - 2018-08-31.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). Tidlig innsats i skolen - til en høy pris.
 • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2018). First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics. EARLIsig2018; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith (2017). Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-12-06.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2017). Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. Society for the Scientific Studies of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15.
 • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Solheim, Oddny Judith (2017). Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. Society for the Scientific Study; 2017-07-12 - 2017-07-15.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Können Mädchen doch nicht besser lesen als Jungen?. Scinexx.de. [Internet]; 2017-01-23.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Lecture: pourquoi des différences entre garçons et filles?. Le Figaro. [Internet]; 2017-02-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Lettura, le ragazze sono più brave dei maschi? Uno studio smentisce. tg24.sky.it. [Internet]; 2017-01-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2017). Tyttöjen lukutaito ei ehkä olekaan poikia parempi – Kokeet vain suosivat tyttöjä. tekniikanmaailma.fi. [Internet]; 2017-01-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn. 2017-06-13.
 • McTigue, Erin; Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Frijters, Jan c (2017). Measuring multiple dimensions of early literacy motivation through self-report at school entry. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-28 - 2017-09-02.
 • Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith (2017). En gang til om norm for lærertetthet og forutsigbarhet.
 • Rege, Mari; Solheim, Oddny Judith (2017). Kunnskap om lærertetthet.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2017). Er det viktig med to lærere i klasserommet?. Forskning.no. [Internet]; 2017-09-01.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2017). Et vellykket førsteår i Two Teachers.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Buben lesen anders. Neue Zürcher Zeitung. [Newspaper]; 2017-02-26.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Forsker på læring. Bygdeposten. [Newspaper]; 2017-01-03.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Forskere jakter på svar om lærertetthet. Kommunal rapport. [Business/trade/industry journal]; 2017-05-04.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Klasse 1 C er spesielt heldige. Os & Fusaposten. [Newspaper]; 2017-01-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Ny lærernorm skaper trøbbel for forskere. Forskning.no. [Internet]; 2017-12-07.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Sjekker om dobbelt opp med lærere gir dobbel læring. Arendals Tidende. [Newspaper]; 2017-11-01.
 • Solheim, Oddny Judith (2017). Two Teachers. Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner (ASSS; 2017-05-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Djuve, Karoline Jårvik (2017). Tilpasset begynneropplæring i lesing og skriving. Utgangspunktet: elevenes ferdigheter og lærernes kompetanse.. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Gabrielsen, Egil (2017). Er det sammmenheng mellom skolemiljø og elevenes leseferdigheter?. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-12-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kriistina; Uppstad, Per Henning (2017). Challenges in measuring growth in early reading development in two transparent orthographies. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-20 - 2017-09-02.
 • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kristiina (2017). Hvordan kan vi trekke valide slutninger om lesing, lesevansker og effekt av intervensjon på tvers av språk i tidlige faser av leseutviklingen. Nordiskt nätverk för forskning om läsning och skrivning; 2017-01-30 - 2017-01-31.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Are girls really better at reading than boys – or are the tests painting a false picture?. phys.org. [Internet]; 2017-02-17.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Are girls really better at reading than boys, or are the tests painting a false picture?. Science Daily. [Internet]; 2017-01-18.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Buben lesen anders. Neue Zürcher Zeitung. [Newspaper]; 2017-02-26.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2017). Reading Tests At School: Why Are Girls Better Than Boys?. itechpost.com. [Internet]; 2017-01-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Are girls really better at reading than boys?. Science Nordic. [Internet]; 2017-02-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Bli forskningsassistent i Two Teachers!.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Førsteklassingene lærer bokstavene raskere.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Klassestørrelse og lærertetthet – hva er forskjellen?.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Kunnskap om lærertetthet.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Sjekk hvor og når brukerkonferansene blir arrangert.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internet]; 2017-05-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2017). Å sette inn ekstra lærere alene er ikke nok for elevenes læring. Utdanningsforskning.no. [Internet]; 2017-02-24.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internet]; 2017-05-15.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2016). Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Rongved, Elisabeth; Solheim, Oddny Judith (2016). Hva skjer når elevene får flere lærere?. forskning.no. [Internet]; 2016-02-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). - Har elevene lært mer?. Ringerikes blad. [Newspaper]; 2016-08-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). 1. klasse studeres. Røyken og Hurum Avis. [Newspaper]; 2016-09-08.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). 6000 førsteklassingar vert forsøkskaninar. NRK. [Internet]; 2016-08-23.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Delt av skyvedøren. Smaalenes avis. [Newspaper]; 2016-08-24.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Deltar i forskningsprosjekt. Dagsavisen Rogalands Avis. [Newspaper]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Deltar i unikt forskningsprosjekt. Fredriksstad blad. [Newspaper]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Desse elevane får to norsklærarar i fire år. Jærbladet. [Newspaper]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Desse elevane får to norsklærarar i fire år. Jærbladet / jbl.no. [Internet]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Disse Halden-elevene får noe som kan være en stor fordel. Halden Arbeiderblad. [Internet]; 2016-09-09.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Disse elevene får dobbelt opp med lærere. Drammens Tidende / dt.no. [Internet]; 2016-09-13.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Disse elevene har to lærere i norsk. Stavanger Aftenblad / www.aftenbladet.no. [Internet]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Dobler antall lærere. Romerikes blad. [Newspaper]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Drøbak skole jubler for en lærer ekstra i klassen. Akershus Amtstidende / amta.no. [Internet]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Ekstra spennende skolestart. Lillesands-posten. [Newspaper]; 2016-08-19.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Enge skule i stort forskningsprosjekt. Grannar.no. [Internet]; 2016-08-26.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Er fortsatt i bånn på lærerdekning. Romerikes blad. [Newspaper]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Flere skoler i Vestby er med på forskningsprosjekt. Vestbyavis.no. [Internet]; 2016-08-26.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Forsker på lokale klasser. Haugesund Avis. [Newspaper]; 2016-05-07.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Forsker på lærertetthet. Akershus Amtstidende. [Newspaper]; 2016-06-13.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Forsker på læring. Moss Avis. [Newspaper]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Framsnakk skulen så mykje de kan. Fusaposten. [Newspaper]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Får ekstra lærer i forskningsprosjekt. Laagendalsposten.no. [Internet]; 2016-08-17.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Førsteklassinger får to lærere i norsk. Avisenagder.no. [Internet]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Førsteklassinger i Jevnaker, Ringerike og Hole skal forskes på. Ringerikes blad / www.ringblad.no. [Internet]; 2016-08-11.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Førsteklassinger skal forskes på. Ringerikes blad. [Newspaper]; 2016-08-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Førsteklassinger tester ut to lærere. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Ida har to lærarar i norsk. Jærbladet. [Newspaper]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Klipp fra andre. Hardanger Folkeblad. [Newspaper]; 2016-08-29.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Med i "Two Teachers". Jarlsberg avis. [Newspaper]; 2016-08-22.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Misvisende om Two Teachers.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Ny feil følger. Klassekampen. [Newspaper]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skadberg-elevene har to lærere i norsk. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal bidra i forskning. Svelvikposten. [Newspaper]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal finne ut hvor mye lærertetthet betyr. Laagendalsposten. [Newspaper]; 2016-08-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal forske på Os-elevar. midtsiden.no. [Internet]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal forske på effekten av økt lærertetthet. Utdanningsnytt.no. [Internet]; 2016-09-23.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal forske på effekten av økt lærertetthet. Bedre skole. [Business/trade/industry journal]; 2016-09-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal forske på lærertetthet. Vestby avis. [Newspaper]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skal se om økt lærertetthet virker. Enebakk Avis / enebakkavis.no. [Internet]; 2016-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Skulen får vera med på unikt forskingsprosjekt. Bygdanytt. [Newspaper]; 2016-08-23.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Testar ut to lærarar. Grannar. [Newspaper]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester barnas lese- og skriveferdigheter. Halden Arbeiderblad. [Newspaper]; 2016-09-09.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester flere lærere. Tønsbergs blad. [Internet]; 2016-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester leseferdigheter. Smaalenes Avis. [Newspaper]; 2016-10-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester lærertetthet. Svelviksposten.no. [Internet]; 2016-08-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Tester lærertetthet. Svelvikposten. [Newspaper]; 2016-08-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). To lærere i samme klasserom. Gjengangeren. [Newspaper]; 2016-10-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Toso tester effekten av å ha ekstra lærer. Hadeland.no. [Internet]; 2016-08-30.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Toso tester effekten av å ha ekstra lærer. Hadeland. [Newspaper]; 2016-10-31.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Vestbyskolene deltar i unikt leseprosjekt. Vestbyavis.no. [Internet]; 2016-09-09.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Viktig lærerforsking. Grannar. [Newspaper]; 2016-08-25.
 • Solheim, Oddny Judith (2016). Vil Timian og Emilia Mai lære å lese raskere enn de andre?. Tønsbergs blad. [Internet]; 2016-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Rongved, Elisabeth (2016). Skal forske på effekten av flere lærere i klasserommet. Skolelederen. [Business/trade/industry journal]; 2016-02-01.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). FIRST GRADE READING INTERVENTION AND MOTIVATION DYNAMICS - Can early intervention change the course of low emergent readers motivational developemnt?. Society for Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-17.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). Motivation for reading at school entry. British Dyslexia Assosiation; 2016-03-09 - 2016-03-12.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). SCHOOL STARTERS MOTIVATION FOR READING  Literacy Interest and Reader Self-concept for students with different levels of emergent literacy skills. EARLI SIG8; 2016-08-24 - 2016-08-27.
 • Birkedal, Inga Kjerstin; Solheim, Oddny Judith (2015). Hvilke elever bekymrer lærere seg for?. Lesesenteret; 2015-06-10 - 2015-06-16.
 • Husveg, Heidi Anita; Solheim, Oddny Judith (2015). Kva meinar lærarane må til for å lukkast med tidleg innsats?. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith (2015). Suksess for lese- og skriveprosjektet På sporet. www.nrk.no. [TV]; 2015-06-16.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart. På sporet; 2015-09-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children. Norges Forskningsråd, Academy of Finland; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Identification of at-risk children in the On Track project. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Solheim, Oddny Judith (2015). Er små klasser bedre?. Solabladet. [Newspaper]; 2015-11-12.
 • Solheim, Oddny Judith (2015). Forskerar skal finne ut om fleire lærarar gir betre skule. Nrk Rogaland. [Internet]; 2015-12-21.
 • Solheim, Oddny Judith (2015). Hjelper det med flere lærere i skolen?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-12-21.
 • Solheim, Oddny Judith (2015). Regjeringen vil ha svar på om flere lærere gir bedre resultater. Utdanningsnytt.no. [Business/trade/industry journal]; 2015-12-21.
 • Solheim, Oddny Judith; Birkedal, Inga Kjerstin; Lundetræ, Kjersti (2015). Identification of at-risk children: Teacher based judgements versus On Track assessment. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing. B.LOG, UiB; 2015-11-11 - 2015-11-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). On Track; Why early reading intervention?. Child in safe educational system, EEA funded project; 2015-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet. På sporet; 2015-06-16.
 • Sunde, Kristin; Solheim, Oddny Judith (2015). Tidlig identifisering - er det nok?. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith (2015). Motivation for reading at school entry for children with and without risk of reading difficulties.. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring. På sporet; 2014-05-13.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Solheim, Oddny Judith (2014). Nasjonale prøver 2013: resultater og oppfølging. Asker Kommune; 2014-01-22.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet. NettOp, UiS; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Presentasjon av På sporet prosjektet. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavange; 2014-12-18.
 • Solheim, Oddny Judith (2013). Nasjonale prøver 2012: resultater og oppfølging. Asker kommune; 2013-01-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?. Utdanningsdirektoratet; 2013-10-14 - 2013-10-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). Hvor store er egentlig kjønnsforskjellene? En sammenligning av PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2013). On track. Brock University; 2013-11-05.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2013). De skal redde lærelysten. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-06-02.
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Solheim, Oddny Judith (2012). Gutter bruker skolemuskler der det lønner seg. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2012-09-05.
 • Solheim, Oddny Judith (2012). Hva sier egentlig prøveresultatene noe om?. Utdanningsdirektoratet; 2012-06-13.
 • Solheim, Oddny Judith (2012). Hva sier egentlig prøveresultatene noe om? Om sammenhengen mellom formål, prøveutforming, resultater og slutninger. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-03-26 - 2012-12-27.
 • Solheim, Oddny Judith (2012). Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. Utdanningsforbundet; 2012-02-13.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2012). Hva vet vi om den norske befolknings lesing nå?. Norsk Bibliotekforening og BIBSYS; 2012-03-21 - 2012-03-23.
 • Solheim, Oddny Judith (2011). Dette er Drammens beste lesere. Drammens tidende. [Newspaper]; 2011-11-07.
 • Solheim, Oddny Judith (2011). Tiltro til egne leseferdigheter og øyebevegelser. TV2. [TV]; 2011-06-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti (2011). Fanges opp, men følges ikke opp. Dagsavisen. [Newspaper]; 2011-10-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2011). Lese- og arbeidsmåter hos elever med ulik grad av tiltro til egne leseferdigheter. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2011). Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2010). Nasjonale prøver og debattvilje på villstyr.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen. [Radio]; 2010-12-08.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Motivasjon og mestring som drivkraft. En utfordring for elever med lese- og skrivevansker?. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Språk og lesing på mellomtrinnet. 2010-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith (2010). Vurdering i skolen - utfordringer knyttet til innføring av nye prøveformer. 2010-11-24.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2010). The role of writing in demonstrating reading comprehension. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Andreassen, Anne Brit (2010). Språk og lesing. Foredrag i anledning statsråd Kristin Halvorsens besøk ved Lesesenteret. Lesesenteret; 2010-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Nome, Sture (2009). Nasjonale prøver i lesing. Et ledd i et sammenhengende prøve- og vurderingssystem. 2009-09-15.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2009). Learning to write: the role of taking another?s perspective. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Solheim, Oddny Judith (2008). Leseforståelse: hva og hvordan?. Stangeland-Soma skoler; 2008-10-28.
 • Solheim, Oddny Judith (2008). Nasjonale prøver i lesing - et ledd i vurderingsarbeidet. 2008-10-16 - 2008-10-17.
 • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Are there age differences in in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith (2007). What is Reading Literacy?. 2007-03-26 - 2007-03-30.
 • Solheim, Oddny Judith (2007). What is Reading Literacy?. 2007-03-26 - 2007-03-30.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Eye tracking and reading of science text books. Some pedgagogical reflections. 2007-10-03 - 2007-10-07.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: reading during writing. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: relations between reading and reading while answering. 2007-02-07 - 2007-02-08.
 • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2006). Elever som leser læreboktekst. Aspervika Skole, Sandnes Kommune; 2006-11-07.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2006). Lesing og literacy: Diskursive livssfærer og livsfarlige testdiskurser. 2006-05-12.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Radio]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Radio]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Newspaper]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). The doubling of consonants in a text-writing task. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Newspaper]; 2006-10-05.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne. [Newspaper]; 2006-12-15.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Newspaper]; 2006-10-07.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2005). Presentasjon av og begrunnelse for prøvens oppbygning. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith (2005). Utviklingsarbeidet. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith (2005). Utviklingsarbeidet. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Gjennomgang av vurderingsguide og praktisk arbeid med vurdering. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Kommentarer til leseprøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Nærlesing av spørsmål og og svaralternativ i prøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2004). Kva er lesing?. 2004-11-19.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2004). Spelling - strategy or skill?. 2004-09-20 - 2004-09-22.