Et profilbilde

Associate Professor
Ingeborg Caroline Foldøy Solli { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Ingeborg Caroline Foldøy Solli", "tel": "Telephone: +47 51833771", "email": "ingeborg.f.solli@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department Department of Economics and Finance
Room EOJ SV-242

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. 2018-08-07.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. 2018-07-18.
 • Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S. (2018). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. 2018-04-11.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway. HH UiS;
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway. UiS and NHH; 2018-06-04 - 2018-06-05.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David S.; Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway. 2018-06-11 - 2018-06-12.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Yeager, David; Bettinger, Eric Perry; Ludvigsen, Sten Runar (2018). Shaping student’s beliefs in their abilities to learn: Evidence from a large scale field experiment in Norway. EALE; 2018-09-13 - 2018-09-15.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. SOFI;
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. CES Ifo; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. VATT Institute;
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2018). Alder, modning og kjønnsforskjeller. Kunnskapsdepartementet; 2018-04-05.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2018). Kjønnsforskjeller i skolen. Kunnskapsdepartementet; 2018-05-30.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. UiS and NHH; 2018-06-04 - 2018-06-05.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan (2018). Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-03-21.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E (2018). Variation in Center Quality in a Universal Publicly Subsidized and Regulated Childcare System. European Association of Labor Economists; 2018-09-13 - 2018-09-15.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Votruba, Mark E (2018). Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Får femåringer samme muligheter på tvers av barnehager. Resultater fra Agderprosjektet.. Universitetet i Stavanger; 2018-02-07.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Ludvigsen, Sten Runar; Bettinger, Eric Perry; Yeager, David S. (2017). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. Economics of Child Development. HH UiS and NHH; 2017-05-15 - 2017-05-16.
 • Bettinger, Eric Perry; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Ludvigsen, Sten Runar; Yeager, David S. (2017). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. 2017-10-18.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E (2017). School Readiness in a Welfare State With Publicly Subsidized Universal Childcare. Private barnehagers Landsforbund; 2017-11-02.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy (2017). JA TAKK BEGGE DELER! Fri lek og veiledet lek i barnehagen. Utviklingsforum AS; 2017-05-23.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy (2017). School Readiness in a Welfare State with Publicly Subsidized Universal Childcare. Aarhus University; 2017-08-03.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2016). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. Statistics Norway; 2016-11-24 - 2016-11-25.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2016). Increasing Perseverance in Math: Evidence from a Field Experiment in Norway. Universitetet i Bergen; 2016-11-16.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn (2016). Samtykke i forskningsprosjekt på registerdata.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2015). Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separation. UC SanDiego; 2015-10-26.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2015). Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separation. UC Berkeley, NHH, UiS; 2015-12-07 - 2015-12-08.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2015). Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separations. Department of Economics, Stockholm University;
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2015). Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separations.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari (2015). Lagging behind the Joneses. UiB; 2015-01-05 - 2015-01-06.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2014). Lagging behind the Joneses. P4. [Radio]; 2014-12-19.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari (2014). Lagging behind the Joneses. NFR; 2014-11-26 - 2014-11-27.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Barnehager og tidlig innsats. 2013-01-30.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Barnehager og tidlig innsats. 2013-03-07.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Barnehager og tidlig innsats. 2013-04-26.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Barnehager og tidlig innsats. 2013-06-06.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Barnehager og tidlig innsats. 2013-08-13.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Barnehager og tidlig innsats. 2013-09-25.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Barnehager og tidlig innsats. 2013-10-31.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Barnehager og tidlig innsats. 2013-11-20.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Born to Run Behind: Persistant Relative Age Effects on Earnings. 2013-08-28.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Dere må bruke mer penger på barnehagene!.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Fathers on Paternity Leave. 2013-04-18.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Separations. 2013-09-20.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Ni av ti tar pappaperm.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). The Impact of Paternity Leave on Fathers’ Future Earnings. 2013-09-25.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Tidlig innsats er lønnsomt og rettferdig.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2013). Økonomene fortrenger ikke pedagogene.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2012). Lagging Behind the Joneses: The Impact of Relative Earnings on Job Quitting. UiS/UiB; 2012-06-11 - 2012-06-13.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2012). Lagging behind the Joneses: The impact of relative earnings on job quitting. NFR; 2012-02-27.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari (2012). Lagging behind the Joneses: The impact of relative earnings on job quitting. Samfunnsøkonomene; 2012-01-03 - 2012-01-05.
 • Fiva, Jon H.; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2011). Engasjert pappa.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2010). Pappaperm viktig for karriere og inntekt. [Newspaper]; 2010-10-24.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2010). Se, pappapermisjonen virker. [Newspaper]; 2010-01-12.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy (2010). Som far, så lønn. [Newspaper]; 2010-07-10.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2010). Impact of Paternity Leave on Father Involvement. Universitetet i Bergen; 2010-02-12.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2010). Impact of Paternity Leave on Father Involvement. 2010-07-08 - 2010-07-09.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2010). Impact of Paternity Leave on Father Involvement. 2010-12-12 - 2010-12-14.
 • Solli, Ingeborg Foldøy (2010). Økt pappaperm gir bedre likestilling. [Newspaper]; 2010-02-12.