Et profilbilde

Researcher
Eli-Christine Soltvedt { "honorific-suffix": "Researcher", "fn": "Eli-Christine Soltvedt", "tel": "Telephone: +47 51832656", "email": "eli.c.soltvedt@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Artefacts
Room AM A-408

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Dahl, Barbro Irene; Husvegg, Jon Reinhardt; Soltvedt, Eli-Christine; Eva Schaller, Åhrberg (2017). Arkeologisk og botanisk undersøkelse av hus i Bergevik. Berge gnr. 37 bnr. 1, Forsand k, Rogaland.. Arkeologisk museum, UiS. 70 p.
 • Dahl, Barbro Irene; Soltvedt, Eli-Christine; Husvegg, Jon Reinhardt (2017). Arkeologisk og naturvitenskapelig undersøkelse av røyser fra E.BRA og hus fra YROM ved Skadberg skole. Skadberg gnr. 32 bnr. 19, Sola k, Rogaland. Oppdragsrapport 2017/01. Arkeologisk museum, UiS. 71 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Tjemsland, Anne Elise (2017). Botaniske undersøkelser av dyrkingslag på tomt Ørpetveitveien 8, Fedjedalen gnr.3, bnr. 78,Haugesund kommune, Rogaland. Arkeologisk museum, UiS 2017. AmS-Oppdragsrapport (2017/17). 14 p.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Hollund, Hege Ingjerd; Fredh, Erik Daniel; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Arkeologiske undersøkelser av steinalderboplass i Breivik ved Hommersåk. Sandnes kommune. Gård: Hommersåk, g.nr. 101, b.nr. 7.. Arkeologisk museum/UiS. 147 p.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Bakkevig, Sverre; Bang-Andersen, Sveinung; Bakke, Bitten; Hollund, Hege Ingjerd; Jensen, Christin E; Kristoffersen, Siv; Løken, Trond; Nitter, Marianne; Petersson, Håkan; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Ravn, Mads; Selsing, Lotte; Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2016). Kulturarv i nåtid og framtid. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-168-7. 322 p.
 • Fredh, Daniel Erik; Soltvedt, Eli-Christine (2014). Naturvitenskaplige analyser på Tjemslandsmarka. Tjemsland Nordre, gnr. 53, bnr.1 og 68, Hå kommune, Rogaland. UiS, Arkeologisk museum. 29 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2014). Makcrofossil analyse fra tre forhistoriske hus på Lunde gnr. 4,bnr. 1,13, Stavanger kommune, Rogaland. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. 13 p.
 • Jensen, Christin AH; Soltvedt, Eli-Christine (2011). Makrofossil- og pollenanalyser fra røysfelt på Mæland. Mæland gnr 68 bnr 6, Hå kommune. Oppdragsrapport 2011/32. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 16 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2011). Naturvitenskapelige undersøkelser fra forhistoriske hus på Skadberg. Skadberg gnr.32, bnr.1 og 2. AM Oppdragsrapport 2011/12. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger. 20 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin AH (2011). Makrosubfossil- og pollenanalyser fra forhistoriske åkerlag, hustomter og graver på Tjora. Oppdragsrapport 2011/24. Arkeologisk museum i Stavanger. 105 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin (2010). Sørbø i Sandnes k., gnr 45. Botaniske analyser av førhistorisk gardsanlegg. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk Museum. 30 p.
 • Jensen, Christin; Fyllingen, Hilde; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Vatne i Sandnes kommune, gnr 37 bnr 14. Arkeologisk og botanisk undersøkelse av rydningsrøyser. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. 30 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2009). Naturvitenskapelige undersøkelser i spor etter Jernalderbebyggelsen på Tastarustå Øvre Tasta, gnr. 28, bnr. 54, 63, 11og 26, Stavanger kommune. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger. 66 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Enevold, Renée (2009). Naturvitenskapelige undersøkelser i spor etter jernalderbebyggelsen på Tastarustå Øvre Tasta, gnr. 28, bnr. 54, 63, 11og 26, Stavanger kommune. Arkeologisk Museum, Universitet i Stavanger. 28 p.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Gullkornutstilling, godteriverksted.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Omvisning i utstillingen Gullkorn.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2017). Coming and going? Cereal in Late Neolithic and Early Bronze Age, Rogaland. 2017-09-05 - 2017-09-09.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2017). Kakaobønnens historie.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2017). Planterester fra Ullandhaug forteller om mat og håndverk i folkevandringstid.
 • Meling, Trond; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Soltvedt, Eli-Christine; Buer, Margareth Hana; Ytterdal, Anne (2016). Mellom himmel og jord - funderingar kring Stavanger domkyrkje. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger;
 • Soltvedt, Eli-Christine (2016). Botaniske analyser, Skadberg, Sola kommune.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Jensen, Christin E (2016). Uttak av Makro- og Pollen-prøver.
 • Aalen, Kristin; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Sandvik, Paula Utigard; Denham, Sean Dexter; Soltvedt, Eli-Christine; Ytterdal, Anne; Hollund, Hege Ingjerd (2015). Kulturminnevern. Publikumsomvisning i Stavanger domkirke. Lær om skjeletter og vinranker i Domkirken.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-10-27.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine; Hollund, Hege Ingjerd; Denham, Sean Dexter; Ytterdal, Anne; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks (2015). Mellom himmel og jord - bli kjend med Domkyrkja på nytt!. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger;
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Brød og øl i forhistorien. IRIS, UIS, Must, RFK, Stavanger k. med flere; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Forskningsdagene: Øl og brød i forhistorien. Stavanger. [Radio]; 2015-09-22.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Grøtens historie i anl. grøtens dag. Stavanger. [Radio]; 2015-10-23.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Knollhestehavre i jernalder - mat eller symbol på gjenfødelse?.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2015). Løvetann, økologi mm. Stavanger. [Radio]; 2015-04-30.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2014). Agricultural and household activities in Vestfold, Southeast Norway, as illustrated by pollen data and charred remains of crops and wild plants. Fornleifastofnun Island, The Institute of Archaeology; 2014-08-24 - 2014-08-29.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2014). Korndyrking på permanente boplasser i sen neolitikum. Agrar, Arkeologisk nuseun, UiS; 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2013). Kultur og øl. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger; 2013-02-06.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2013). Kultur og øl. NRK Stavanger. [Radio]; 2013-02-06.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Hauken, Åsa Dahlin; Soltvedt, EliChristine; Nordahl Næss, Ragnhild (2012). Da mel ble til med håndkraft. Forskning.no. [Internet]; 2012-10-27.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, EliChristine (2012). Førstemann til mølla.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, EliChristine; Hauken, Åsa Dahlin; Nordahl Næss, Ragnhild (2012). Da mel ble til med håndkraft. UniverS. [Newspaper]; 2012-10-28.
 • Soltvedt, EliChristine (2012). Cereals from houses dated to Late Neolithic/Early Bronze Age in Rogaland. Bergen Museum Universitetet i Bergen; 2012-06-11 - 2012-06-13.
 • Soltvedt, EliChristine (2012). Gullkorn -en utstilling om frø. Arkeologisk museum, UiS;
 • Soltvedt, EliChristine; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2012). Kornet i menneskets makt.
 • Soltvedt, EliChristine; Sandvik, Paula Utigard (2012). Viltvoksende nytteplanter.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, Eli-Christine (2011). Skubbekverner og/eller dreiekverner. hvilke kornsorter ble malt på de ulike kvernsteinstypene i Rogaland fra bronsealder til folkevandringstid. Universitetet i Tromsø; 2011-08-24 - 2011-08-26.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2011). Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum, knollhestehavre funnet i forhistoriske hus og graver. Tromsø Museum, Universitetet i Tromsø; 2011-08-24 - 2011-08-26.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Henningsmoen, Kari E. (2011). Tidlig dyrking i Vestfold belyst ved analyse av pollenmateriale fra Nordbytjern og makrofossilanalyse fra hustomt på Nordby. Institutionen fö Idé- og sanhällsstudier, Umeå universitet; 2011-08-17 - 2011-08-19.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Soltvedt, Eli-Christine (2010). The change from saddle querns to rotary hand querns in southwestern Norway with corresponding crop plant assemblages. 2010-05-31 - 2010-06-05.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Planter i forhistorai - døme frå E18 og E6. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2009). Brød og øl - produkter av korn gjennom tusener av år. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger; 2009-10-06.
 • Soltvedt, Eli-Christine (2009). Ølkrydder i vikingtid og middelalder. Pors Myrica gale.
 • Soltvedt, Eli-Christine; Sandvik, Paula Utigard (2009). Presentasjon av arkeobotaniske resultater fra E18- og E6- prosjektene i henholdsvis Vestfold og Østfold. 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Sandvik, Paula Utigard; Soltvedt, Eli-Christine (2009). Innspel til dei norske universitetsmusea sitt arbeide med å etablere eit NFR-program for museumsforsking.