Et profilbilde

Associate Professor
Randi Myklebust Sølvik { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Randi Myklebust Sølvik", "tel": "Telephone: +47 51832936", "email": "randi.m.solvik@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sølvik, Randi M. (2020). Djupare læring og undervisningspraksis : å førebu elevar på framtidig læring. In: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 79-96.
 • Sølvik, Randi M. (2020). Å binde teori og praksis saman gjennom systematisk observasjon rettleiing og handling i klasserommet. In: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 199-215.
 • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Leiarskap og interaksjonar i klasserommet :eit innleiande kapittel. In: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 13-34.
 • Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M. (2018). Capturing Sense-Made School Practice. The Activities of the Interviewer. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. p. 1-15. DOI: 10.1080/00313831.2018.1476404.
 • Sølvik, Randi M. (2011). Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom med adferdsvansker. In: Friluftsliv-for mennesker med funktionsnædsettelse. Handicapidrættens videnscenter. ISBN 978-87-90388-18-8. p. 80-93.
 • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. 220 p.
 • Sølvik, Randi M. (2013). Friluftsliv som sosialt læringslandskap for ungdom i risiko. Eit fenomenologisk-inspirert kasusstudium. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 279 p.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Sølvik, Randi M. (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 2: Fagfornyelsen og læringsmiljøet. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast. [Internet]; 2020-03-27.
 • Sølvik, Randi M.; Tharaldsen, Kjersti Balle; Strand, Maria Gilje (2020). Nettmøte: Livsmestring og emosjonell støtte. Læringsmiljøsenterets facebook-side. [Internet]; 2020-04-24.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M. (2019). A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration. UiS, Høgskulen i Volda, Universitetet i Jyväskylä; 2019-09-24 - 2019-09-25.
 • Sølvik, Randi M. (2019). Fellesskap rundt måltidet I: Naturen som læringsarena.
 • Sølvik, Randi M. (2019). Foreldreinvolvering i praksis - idear og utfordringar.
 • Sølvik, Randi M. (2019). Foresattes betydning for inkludering.
 • Sølvik, Randi M. (2019). Runddansen mellom relasjonar og læring.
 • Sølvik, Randi M. (2019). Teaching for social Learning outdoors. 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Sølvik, Randi M. (2019). Trygge barn lærer best.
 • Sølvik, Randi M. (2019). Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Fylkesmannen i Agder;
 • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen (2019). Inkluderende barnehagemiljø for barn og voksne - relasjoner, sosial kompetanse og lek.. 2019-08-15.
 • Sølvik, Randi M.; Elvethon, Ellen (2019). Voksnes betydning for inkludering - gruppeledelse i barnehagen. 2019-01-29.
 • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen (2019). Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.. 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M. (2018). Teachers’ improvement in instructional support. ICSEI; 2018-01-09 - 2018-01-12.
 • Sølvik, Randi M. (2018). Fase 1 Læringsmiljøprosjektet. Mobbing og andre krenkelser. Læringsmiljøsenteret;
 • Sølvik, Randi M. (2018). Learning climate for deeper learning. Qualitative analyses of videorecorded observations. University of Stavanger, Volda University College; 2018-09-25 - 2018-09-26.
 • Sølvik, Randi M. (2018). Naturen som læringsarena. Fellesskap i og med naturen.
 • Sølvik, Randi M. (2018). Trygge og gode barnehagemiljø avdekker og stopper mobbing. Læringsmiljøsenteret;
 • Sølvik, Randi M. (2017). Foreldresamarbeid i skulen - kva seier loven og forskinga?.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Friluftsliv som sosialt læringslandskap. Høgskolen i Sørøst Norge; 2017-01-26.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Lærar-elev-dialogen og elevane si læring.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Systematic observations explored by in-depth observations. Universitetet i Stavanger, Høgskulen i Volda; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Trygge og gode barnehage- og skulemiljø. Om individuelle, sosiale og kontekstuelle faktorar som formar eit miljø. Najonalt råd for lærerutdanning, NSLA, FUB/FUG;
 • Sølvik, Randi M. (2017). foreldresamarbeid i barnehagen.
 • Sølvik, Randi M. (2015). Den utfordrande elevsamtalen - når samtalen blir knapp.
 • Sølvik, Randi M. (2015). Observasjon i klasserommet. Ei kjelde til vidareutvikling for fleire aktørar?. PPT Vest Agder;
 • Sølvik, Randi M. (2015). Relasjonar - ei kjelde til positive læringsprosessar?.
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M.; Midthassel, Unni Vere (2015). Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen. Utdanningsdirektoratet;
 • Sølvik, Randi M. (2014). Den inspirerande læraren.
 • Sølvik, Randi M. (2014). Friluftsliv for ungdom i risiko - eit læringsorientert perspektiv. del 1. Institutt for Spesialpedagogikk; 2014-11-14.
 • Sølvik, Randi M. (2014). Friluftsliv for ungdom i risiko - eit læringsorientert perspektiv. del 2. Institutt for Spesialpedagogikk; 2014-11-21.
 • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik (2014). Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø. PPT Helgelandsnettet; 2014-10-30.
 • Sølvik, Randi M. (2011). Friluftsliv som sosialt læringlandskap for ungdom med adferdsvansker. Handicapidrættens videnscenter; 2011-02-01.
 • Sølvik, Randi M. (2007). Exploring the Skill-model in relation to outdoor life as learning-landscape for social skills. University of Berkeley, Statoil, University of Oslo; 2007-03-16 - 2007-03-18.
 • Sølvik, Randi M. (2007). Exploring the non dualistic ontology and its implications. Departement of Special Needs Education; 2007-05-23 - 2007-05-24.
 • Sølvik, Randi M. (2006). Friluftsliv-ein aktuell sosial læringsarena for ungdom med åtferdsvanskar?. Norges idrettshøgskole; 2006-09-28 - 2006-09-30.
 • Sølvik, Randi M. (2005). Fører friluftsliv i seg selv til sosial læring?. Kolding Pædagogseminarium og Odense Socialpædagogiske Sem; 2005-09-22 - 2005-09-23.
 • Sølvik, Randi M. (2005). Hvordan vurdere sosial verdi av friluftsliv?. Kolding Ped. seminarium, Odense Socialpæd.seminarium; 2005-09-22 - 2005-09-23.