Et profilbilde

External Consultant
Anna Stråtveit Songe-Møller { "honorific-suffix": "External Consultant", "fn": "Anna Stråtveit Songe-Møller", "tel": "Telephone: +47 51833482", "email": "anna.songe-moller@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HL K-221

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Brahmachari, Shanti; Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde; Songe-Møller, Anna (2016). Narrativ identitet : drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst. Tell forlag. ISBN 978-82-7522-630-1. 80 p.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2016). Et dukkehjem: kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler. Rogaland teater. 18 p.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2011). Fra innvandrer til medborger - interkulturelt arbeid knyttet til undervisning og forskning ved Høgskolen i Oslo og Universitetet i Stavanger. Hio-Interkult. 107 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2007). Ibsen og Holberg i skolen Et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347746. 192 p.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2006). You can Act: You'll see the Change A handbook inspired by Augusto Boal for using culture for yourselves. Education and Culture. Socrates. Minerva. EU.
 • Songe-Møller, Anna S. (2004). Pasjon 2004. Rapport. 24 p.
 • Songe-Møller, Anna S.; Arnstad, Mette (2004). "En fortelling om Jesus". Et mysteriespill. 70 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2001). Peer Gynt - Kunstpedagogisk undervisningsopplegg - teater i klasserommet. HiS, avd. LU. 36 p.
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Rapport "Pasjon 2000" Pasjon 2000. Et mysteriespill i dag. Ide, manus, regi, prosjektledere og prosjektansvarlig: Mette Arnstad og Anna S. Songe-Møller. Høgskolen i Stavanger. 16 p.
 • Songe-Møller, Anna S.; Arnstad, Mette (2000). En fortelling om Jesus; manus. Høgskolen i Stavanger. 60 p.
 • Songe-Møller, Anna S.; Skovly, Martin (1999). Prøveprosjektet;"Bare bagateller". Et holdningsskapende og forebyggende arbeid for ungdom i forhold til rus og vold. Institutt for estetiskefag.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Psykodrama- Når øyeblikket gjenspeiler fortiden og avgjør fremtiden. 34 p.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Psykodrama. Estetikkens møte med psykodrama - skole og forskning. 18 p.
 • Songe-Møller, Anna S; Sæbø, Aud Berggraf (1998). Tre søstre og Jeg- Obstfelder. 40 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1998). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet "JEGOBSTFELDER". Høgskolen i Stavanger, Avdeling for lærerutdanning. 20 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1998). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet "TRE SØSTRE". HiS, avd. LU. 24 p.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Erasmus Montanus- kunstpedagogisk undervisningsopplegg.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Garman & Worse & Co- kunstpedagogisk undervisningsopplegg.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (1997). Drama som metode i museumsformidling. 13 p.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (1997). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet. GARMAN& WORSE & CO. Høgskolen i Stavanger, Avdeling for lærerutdannin. 29 p.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (1996). Teater i klasserommet- Erasmus Montanus. HiS, Institutt for estetiske fag.
 • Ellinggard, Stine; Songe-Møller, Anna (2017). Forumteaterforestilling ved Johannes læringssenter Universitetet i Stavanger.
 • Songe-Møller, Anna; Mo, Grethe; Fossbråten, Liv Anne; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Foss, Karen Sofie Falk; Lyngstad, Mette Bøe (2017). Dignity III.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2017). Kunstpedagogisk undervisningsmateriell til "En folkefiende" av Henrik Ibsen. Tilgjengelig: www.rogalandteater.no. Rogaland Teater. Rogaland Teater.
 • Songe-Møller, Anna (2016). Medborgerskap - De undertryktes teater.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2016). Dignity II.
 • Songe-Møller, Anna (2015). Teaterforestillingen: Jobs Bok..
 • Songe-Møller, Anna; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). De undertryktes teater- Solidaritetsforum teater.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine Nielsen; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). DIGNITY. An Najah University, Nablus, Palestine.
 • Songe-Møller, Anna (2014). Songe- Møller, A. & Sæbø, A. B. (2014). Hamlet. Rogaland Teater (RT) og Universitetet i Stavanger (UiS)..
 • Songe-Møller, Anna (2013). Kurs for musikkprodusenter: Rikskonsertene: Økt bevissthet om sceniske valg og enkle visuelle løsninger.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Regi på skolekonsert for elever fra 8.trinn- 3. trinn videregående med kunstgruppe Tazano, Musikere fra Tanzania, og Norge.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2013). Workshop: Et kunstpedagogisk opplegg til teaterforestillingen "Fruen fra havet" av Henrik Ibsen.
 • Songe-Møller, Anna (2012). Melvin og Stavanger symfoniorkester.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). St. Johannes kirkes menighet 150 år Jubileumsforestillingen "Ein Stad i livet".
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Migratopia - regi og manus medforfatter. Folken, Stavanger.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2007). Forumteater. Sandnes.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). På fygetur mad Ajax.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Nettverksamling i drama for universiteter og høgskoler, kunstnerisk arbeid, forums teater.
 • Songe-Møller, Anna S. (1996). Bare Bagateller-prosjektet, samarbeidspr. med politi, uteseksjonen, grunnskolene og Høgskolen.
 • Songe-Møller, Anna (2017). Relasjonelle ferdigheter og kunsten å kommunisere. Stiftelsem psykiatrisk opplysning og UiS; 2017-10-28.
 • Songe-Møller, Anna; Lyngstad, Mette Bøe (2017). Et skapende møte.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2017). "En folkefiende". Rogaland teater; 2017-09-06.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2017). "En folkefiende" av Henrik Ibsen. Et kunstpedagogisk opplegg til skoler.
 • Strand, Maria Gilje; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (2017). Vil bruke teater for å forebygge undertrykking. Forskning.no. [Internet]; 2017-03-14.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2017). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til "En folkefiende" av Henrik Ibsen på Rogaland Teater høsten 2017. Rogaland Teater; 2017-09-06.
 • Songe-Møller, Anna (2016). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker.. Institutt for helse fag; 2016-11-28 - 2016-11-29.
 • Songe-Møller, Anna (2016). Drama/teater inn i grunnskolen!.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2016). Det spiller en rolle – drama/teater må inn som eget fag i grunnskolen!.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine (2016). Mer Drama i skolen!.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2016). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til Et dukkehjem av Henrik Ibsen på Rogaland Teater 2016. Rogaland Teater; 2016-01-28.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Det mest grunnleggende faget: for å forstå det å være menneske.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; brenne bjærnstad, gunnhild (2015). Det mest grunnleggende faget – for å forstå det å være menneske.
 • Songe-Møller, Anna (2015). How to work with Applied Theatre and Business World?. Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for estetiske fag; 2015-01-26.
 • Songe-Møller, Anna (2015). Masterundervisning på Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV- fakultetet), UiS. Masteren er et samarbeid mellom Norsk Luftambulanse og UiS og tilbys til leger og sykepleiere som jobber i luftambulansen eller i ambulansetjenesten: Master in Pre-Hospital Critical Care (PHCC), Combining work and education. Mitt emne har vært: Communication and Decision-making in Pre Hospital Emergency Medical C. 10 ects. 1. Semester: Høsten 2014, UiS.. Luftambulansen og UiS; 2015-09-15 - 2015-11-05.
 • Songe-Møller, Anna (2015). Songe-Møller, A. (2014). Kulturveka i Vats. Formell åpning m/åpningstale. Vindafjord. Vindafjord kommune; 2015-05-01 - 2015-05-08.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2015). Empowerment of Citizens in a Multicultural Socity.. Erasmus Mundus; 2015-01-22 - 2015-01-24.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). EØS- prosjektet: "Eguality of national communities of the former Yugoslavia and their members in Slovenian Istria". Pina- Association for Culture and Education; 2015-02-03 - 2015-02-05.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). The Oppressed Theater and the Joker role.. Pina- Association for Culture and Education.; 2015-02-02 - 2015-02-05.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Oliventrærne brenner.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Oliventrærne brenner: kan teaterkunsten bidra til økt opplevelse og forståelse av verdighet hos undertrykte?.
 • Songe-Møller, Anna; Olsnes, Hege Østmo-Sæter (2015). "Ta hovedrollen i ditt eget liv" ved bruk av De undertryktes teater av Augusto Boal.. Taasisi Ya Sanaa Na Utamaduni Bagamoyo, TaSuBa;
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2014). Dramafaget (med-)skaper humanioras fremtid.
 • Songe-Møller, Anna (2014). Songe-Møller, A. (2014). Dramalæreren bruker samme blikk når hun innreder som når hun skaper teater. Her settes påsken i scene. Stavanger Aftenbladet; 11.04. 2014 BO: Portrett intervju i forbindelse med påske og at jeg hadde ledet Pasjon..
 • Songe-Møller, Anna (2014). Songe-Møller, A. (2014). Tazano. Tazano består av fem profesjonelle musikere/multikunstnere fra Tanzania, Zanzibar og Norge. Jeg hadde regi på skolekonserten som de turnerte med i Rogaland. Arrangør: Rogaland Fylkeskommune. Målgruppe: 8.trinn- 3. videregående. Produsent: Den kulturelle skolesekken (DKS) Rogaland..
 • Songe-Møller, Anna (2014). Teater som interkulturell kommunikasjon. De undertryktes teater – Augusto Boal, Paulo Freire, knyttet til frigjørende aksjonsforskning. Vitenskapelig forelesning: Masterstudiet i estetiske fag ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus.. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-11-17 - 2014-11-18.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2014). The Oppressed Theatre and Democratic Prosess.. UiS; 2014-08-05 - 2014-08-09.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2014). Hamlet - et kunstpedagogisk undervisningsopplegg for skoler med tilhørende bildemateriale.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2014). Hamlet - et kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler. Rogaland Teater; 2014-08-25.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Kommunikasjon- en vanskelig kunst. Stavanger Universitets sykehus, SUS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Ledelse i skolen. UiA og UiS; 2013-08-20 - 2014-06-20.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Motivasjon i en travel hverdag med stadige omstillinger. Stavanger Universitets sykehus, SUS; 2013-10-21 - 2013-10-22.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Motivasjon i en travel hverdag med stadige omstillinger på SuS. Stavanger Universitets sykehus; 2013-10-21 - 2013-10-22.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Motivasjon og ros. Lundheim folkehøgskole; 2013-01-03 - 2013-01-04.
 • Songe-Møller, Anna (2013). Multicultural communication- challenges in a International company. Xedos Group Limited;
 • Songe-Møller, Anna (2013). The Opressed Theatrer. An-Najah National University, Nablus, Palestina; 2013-04-11.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin B. (2013). Anvendt teater- bruk av De undertryktes teater i arbeid med interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere og dramatudenter. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2013-10-01 - 2013-10-03.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin B. (2013). Drama pedagogy as a tool for working with migrants. UiS og EU; 2013-11-12 - 2013-11-14.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2013). Process drama and Story telling. St. Patricks College; 2013-04-29 - 2013-05-02.
 • Songe-Møller, Anna (2012). Læreren i klasserommet - utfordringer og muligheter i lærerens faglige klasselederrolle. Landslaget i Drama i skolen og Universitet i Stavanger;
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Empowerment of Citizens in a Multicultural Society. NOFIK: Norsk forening for Interkulturell Kompetanse; 2012-10-15 - 2012-10-16.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Empowerment of Citizens in a Multicultural Society and findings from a researching project: Solidarity Forum Theatre (SFT). University of Iceland, School of Education; 2012-08-06 - 2012-08-10.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Theatre og the Oppressed. TaSUBa, College of Art; 2012-09-24 - 2012-09-29.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna (2011). Peer Gynt. Kunstpedagogisk ressursmateriale til undervisning.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Den utfordrende kommunikasjonen i klasserommet? Hvilke holdninger og verdier formidler vi i vår egen kommunikasjon i klasseommet?. 2010-02-01.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Felles SAFE tillitsvalgt Kurs. ESS, Sodexo, Norisol og Statoil Sokkel Konflikthåndtering/Kommunikasjon. Psykososialt arbeidsmiljø. Mobbing. 2010-09-18 - 2010-11-25.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Felles møte for alle øvingslærer på PPU-studiet ved UiS "Drama som arbeidsmetode". 2010-01-19.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Kurs for sykepeiere og leger ved SUS, akutt mottak. Kommunikasjon i en stresset hverdag. 2010-02-09.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Team-building for ansatte ved Rehab.-avdel. Haukåstunet Kommunikasjon en vanskelig kunst. Et møte mellom ansatte, klient og pårørende,. 2010-05-07.
 • Songe-Møller, Anna S. (2010). Teambuilding- salgsavdeling ved Lyse Hvilke holdninger kommuniserer vi i møte med våre kunder?. 2010-01-21.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2010). NiC 2010: "Intercultural meetings within the border og institutions" Vår tittel for vår workshop: "This week I forgot all bad thoughts......". 2010-11-25 - 2010-11-27.
 • Songe-Møller, Anna S.; Vaborg, Petter (2010). Melvins Orkestereventyr. Manus til en familekonsert med Stavanger Symfoniorkester og Melvin Tix som musikalsklovn, forteller, sjonlør og dirigent for orkesteret.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2009). Å motverke diskriminering - ein vanskeleg kunst. 2009-05-28.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon blant sykepleiere i en travel hverdag. Stavanger universitetssykehus, 6 H, Medisin gastro; 2009-03-26.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon i en travel hverdag på Universitetssykehuset i Stavanger. Kir.Ortopedisk avdeling; 2009-09-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon i en travel hverdag på Universitetssykehuset i Stavanger. Kir.Ortopedisk avdeling; 2009-09-01.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon i klasserommet. Nærbø ungdomsskole; 2009-01-13.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommunikasjon i krise situasjiner. Sandes legevakt; 2009-11-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Kommuniserer med teater.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Lidenskap for drama. [Newspaper]; 2009-08-20.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Tror på teaterets makt til å tale til hjertet. [Newspaper]; 2009-03-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2009). Verdier som formidles gjennom kommunikasjon i forhold til lege og pasient. Administrasjon og ledergruppen på Kir.Ortopedisk klinikk; 2009-12-02.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2009). Den flerkulturelle barnehagen og De undertryktes teater. Tysvær kommune; 2009-10-22.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Hvem har rett til arbeid?. 2008-04-02 - 2008-04-04.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Kirkebygget som levende kulturbygg ¿ dilemma og muligheter. 2008-09-01 - 2008-09-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Kommunikasjon i klasserommet. Nærbø ungdomsskole; 2008-11-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Kommunikasjon i klasserommet en vanskelig kunst Boal og forumteater; og Pasjon08- et tverrfaglig kunstprosjekt. Høgskolen i Oslo; 2008-01-17 - 2008-01-18.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Mellom himmel og jord. [Radio]; 2008-03-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Mitt møte med Afrika. 2008-09-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon 08 "Over alt". [Radio]; 2008-03-05.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon 2008. [Radio]; 2008-03-17.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon08. [Radio]; 2008-03-05.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon08. [Radio]; 2008-03-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon08. [Radio]; 2008-03-06.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). ¿Pasjon08¿. [Radio]; 2008-01-29.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). ¿Pasjon08¿. [Radio]; 2008-03-17.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Pasjon08- en middelalderprosjekt i nåtid. 2008-09-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Premiere av Pasjon 08. [Newspaper]; 2008-03-06.
 • Songe-Møller, Anna S. (2008). Stavanger ønske å bli Pasjonsby. [Newspaper]; 2008-01-29.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2008). Fra innvandrer til medborger. 2008-06-14.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2007). Kommunikasjon og samspill for nye tillitsvalgte i Stor. Studentsamskipnaden ved Universitetet i Stavanger; 2007-10-31.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). Kommunikasjon er en kunst - et møte med pasienter og pårørende. 2007-08-27 - 2007-08-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). Kommunikasjon i klasserommet. 2007-01-17 - 2007-01-19.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). Relasjonelle møter med ungdom i dag. 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Songe-Møller, Anna S. (2007). Teater lærer i Afrika - en total opplevelse. 2007-11-06 - 2007-11-10.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2007). Act and Change - Et Minerva/EU-prosjekt. 2007-11-06 - 2007-11-10.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2007). Teater som kan forandre.
 • Sæbø, Aud Berggraf; Songe-Møller, Anna S. (2007). Ibsen og Holberg i Skolen - et møte med dramatikk, drama og estetiske læringsformer. 2007-11-28.
 • Nortvedt, Hildegard; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (2006). Teater mot undertrykking. Forskning.no. [Internet]; 2006-01-22.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Blikk forumteater Si Stopp. [Newspaper]; 2006-02-15.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). De undertryktes teater av Augusto Boal. Bagamoyo College of Art; 2006-03-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Kommunikasjon og formidling i arbeidslivet. Universitetet i Stavanger, SV-fakultetet, administrajon; 2006-12-19.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Mamma Tanzania. [Newspaper]; 2006-12-30.
 • Songe-Møller, Anna S. (2005). Formidling en vanskelig kunst. 2005-03-02 - 2005-03-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2005). Hvordan formidle fagstoff på en levende og engasjerende måte. 2005-06-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (2005). Kommunikasjon og formidling på arbeidsplassen ved omorganiserings prossesser. 2005-03-07.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2005). Teater mot Undertrykking. [Newspaper]; 2005-12-03.
 • Songe-Møller, Anna S. (2004). Pasjon 2004. Pasjonert mysteriespill og yrende folkeliv.
 • Songe-Møller, Anna S. (2004). Pasjonist. [Newspaper]; 2004-03-02.
 • Songe-Møller, Anna S. (2002). Drama i museumsformidling- trinn II. 2002-11-04 - 2002-11-06.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Formidling og kommunikasjon: for ansatte ved Stavanger Musikkskole.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Hvordan formidle fagkunnskaper, praktisk arbeid og veiledning av deltakerne. BI i Stavanger; 2001-09-06 - 2001-09-07.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Jeppe på Berget. Presentasjon av kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Kommunikasjon intert og ekstert: for ansatte ved Hedmark fylkesskattekontor.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Kommunikasjon med pårørende og kollegaer: For ansatte ved ved Nyfødtavdeling, Sentralsykehuset i Rogaland.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Kurs i personalledelse.
 • Songe-Møller, Anna S. (2001). Regi for den kunstneriske delen: 17 forskjellige tros- og livssynssamfunn i Stavanger har vært i dialog i over ett år. De presenterte seg gjennom hvert sitt kunstnerisk innslag.
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud Berggraf (2001). Kurs i museumspedagogikk med drama/teater som virkemidler. Norsk museumsformidling; 2001-09-24 - 2001-09-26.
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Avis intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Avis intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Avisintervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Radiointervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). Radioprogram i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio]; 2000-12-23.
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). TV-intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). TV-intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S. (2000). TV-intervju i forbindelse med "Pasjon 2000". [Radio];
 • Songe-Møller, Anna S.; Sæbø, Aud B. (2000). Kunstpedagogisk undervisningsopplegg. Teater i klasserommet. Jeppe på Berget.
 • Songe-Møller, Anna S. (1999). Estetikk og læring.
 • Songe-Møller, Anna S. (1999). Formidling av teaterhistorie- en formidlingsmetode av kunnskaper på en levende og engasjerende måte med den estetiske dimensjonen integrert. Når kunnskapen blir levende....?.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Bare Bagateller-møte med politi ledelsen og justisdept. bl.a repr. med statssekretær H.Reiss Andersen.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Bare Bagateller-seminar/kurs for politi, lærere og uteseksjonen.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Kommunikasjon, drama, kroppsspråk.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin B. (1998). Boal-seminar, teaterformer og teknikker.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Lokalprofilen-møte med to dramapedagoger. [Radio]; 1997-11-11.
 • Songe-Møller, Anna S. (1997). Nyere formidlingmetoder for forelesere.
 • Songe-Møller, Anna S. (1996). Bare Bagateller- prosjektet. [Radio]; 1996-12-16.
 • Songe-Møller, Anna S. (1996). Kommunikasjon. [Radio]; 1996-09-12.
 • Songe-Møller, Anna; Sæbø, Aud Berggraf (2013). Fruen fra Havet av Henrik Ibsen. Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler, Rogaland Teater høsten 2013. http://www.rogaland-teater.no/forestillinger/2013%20H/Fruen%20fra%20havet/Pdf/Fruen%20fra%20havet%20-%20undervisningsopplegg.pdf. Rogaland teater+.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Den rike og den fattige familien Familia maskini na familia tadiri.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Hva har jeg gjort? Nimefanya nini.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Min vei Njia Yangu.
 • Songe-Møller, Anna S. (2006). Vi er en familie.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Assitej konferans, Forestilling, Forumsteater.
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Regi av teaterforestilling:"Bill. merk. -venn ønskes".
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Regi av teaterforestilling:"Martha H, hva nå?".
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Regi av teaterforestilling:"Råskap, hvem sin?".
 • Songe-Møller, Anna S. (1998). Regi av teaterforestilling:"Tatoveringen".