Et profilbilde

Associate Professor
Margrethe Sønneland { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Margrethe Sønneland", "tel": "", "email": "margrethe.sonneland@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-2487

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (veileder) (2019). Teksten som problem. En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-874-0. 216 p.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe (2020). Literature in the Nordic L1: A study of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden. Nordic Educational Research Association; 2020-03-04 - 2020-03-06.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe (2019). Forestillinger om litteratur og litteraturarbeid i nordiske læreplaner. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2019). Muntlige ferdigheter på ny. Norsklærernettverk, Oppland fylkeskommune; 2019-11-14.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe; Kabel, Kristine; Johansson, Maritha; Höglund, Heidi (2019). Literature in the Nordic Curricula: A study of the concept of literature and purposes for literary education for lower secondary education. ARLE International Association for Research in L1 Education;
 • Sønneland, Margrethe (2019). The text as a problem. A study of literary conversations in lower secondary school.. ARLE International Association for Research in L1 Education;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2018). Litteraturen i norskfagets kjerneelementer. Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden; 2018-05-31 - 2018-06-01.
 • Sønneland, Margrethe (2018). – Det er trist hvis litteratur blir redusert til liksomoppgaver. Dagens Næringsliv. [Internet]; 2018-06-02.
 • Sønneland, Margrethe (2018). Friksjoner - foreløpige analyser av elevenes respons på teksters adressivitet. Åbo Akademi; 2018-05-31 - 2018-06-01.
 • Sønneland, Margrethe (2018). Kur mot kjedsomhet. Dagens Næringsliv. [Newspaper]; 2018-06-02.
 • Sønneland, Margrethe (2018). Kur mot kjedsomhet. Dagens Næringsliv. [Newspaper]; 2018-06-02.
 • Sønneland, Margrethe (2018). Tror elevene trekkes mot krevende litteratur. [Internet]; 2018-02-13.
 • Sønneland, Margrethe; Rongved, Elisabeth (2018). Tror elevene trekkes mot krevende litteratur.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-11-29 - 2017-12-01.
 • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Fag og faglighet i norsk 1: Literacy som forståelsesramme for litteraturarbeid i skolen. Lesesenteret; 2017-03-04.
 • Sønneland, Margrethe (2017). Possibilities of joint exploration - Pupils’ Conversations on Literature in a Scandinavian Perspective. CEDiR - Cambridge Educational Dialogue Research Group; 2017-06-01.
 • Sønneland, Margrethe; Rasmussen, Marie (2017). Elevsamtaler om litteratur i skandinavisk perspektiv. Professionshøjskolen UCC, Københavns Universitet; 2017-03-09.
 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (2017). Fag og faglighet i norsk 2: Samtaler om "Brønnen" i 8A. 2017-03-04.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe (2016). The Importance of Literature in Education - in a Digital Age. 2016-05-04 - 2016-05-05.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Sønneland, Margrethe (2016). "Å være leselærer i teknikk og industriell produksjon". Lesesenteret og Nettop. Stavanger.
 • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Introduksjon til digitale ferdigheter. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Nygard, Arne Olav; Njå, Morten; Sønneland, Margrethe (2016). Bruk av digitale verktøy i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Østrem, Siv Ellen; Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2016). Google Dokumenter i responsarbeidet. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Njå, Morten; Nygard, Arne Olav; Sønneland, Margrethe (2015). Introduksjon til digital teknologi i skolen. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.