Et profilbilde

Assistant Professor
Christian Børge Sørensen { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Christian Børge Sørensen", "tel": "", "email": "christian.b.sorensen@uis.no" }

Faculty UiS Business School
Department UiS Business School
Room EAL H-140

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Sørensen, Christian Børge (2014). Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK - prosessuell rasjonalitet. Tidsskrift for rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Volume 127. Booklet 3-4. p. 348-383.
  • Sørensen, Christian Børge (2004). Læren om statens skjønnsmargin etter EMK og betydning for norsk domstolskontroll med forvaltningen. Tidsskrift for rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Booklet 1-2. p. 134-196.
  • Sørensen, Christian Børge (1999). Lovforbud mot politisk reklame i kringkastingen - forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 10. Jussens venner. ISSN 0022-6971. Booklet 2. p. 102-123.
  • Sørensen, Christian Børge (2016). Barnevern og menneskerettighetene. Utredning til barnevernslovutvalget, 23. desember 2015, rev. 20. juni 2016. Norges offentlige utredninger. ISBN 978-82-583-1275-5. 55 p.