Et profilbilde

Adviser
Kristine Orestad Sørgaard { "honorific-suffix": "Adviser", "fn": "Kristine Orestad Sørgaard", "tel": "Telephone: +47 51832638", "email": "kristine.sorgaard@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Collections

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sørgaard, Kristine Orestad; Sørensen, Tim Flohr; Fahlander, Fredrik; Danielsson, Ing-Marie Back (2015). Den ontologiske vendingen i arkeologien. In situ archaeologica. ISSN 2000-4044. Volume 11. p. 99-121.
 • Stien, Hanne Hammer; Sørgaard, Kristine Orestad (2012). Kultiverte gjenstander og nærværende ting. In: Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2888-5. p. 193-207.
 • Sørgaard, Kristine Orestad; Brun, Wenche (2010). DIGitizing - refleksjoner rundt bruken av digital teknologi. In Situ. Västsvensk arkeologisk tidskrift. ISSN 1403-4964. Booklet 208. p. 109-141.
 • Brun, Wenche; Sørgaard, Kristine Orestad (2008). Kildesikring og kaoskontroll. Om bevaringsideologier og forvaltningstrategier i en digital tidsalder. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. p. 102-115.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Kunsten å revitalisere gjenstanden som fascinasjonsobjekt. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. Volume 1. p. 29-38.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Flintdolkens håndverk og sosiale liv.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Øks fra yngre steinalder.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2013). Trekniven fra Suldal.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2011). Flintdolkens rituelle betydning.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Andehodeamulettene fra Nesseby.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Arktisk steinalder/Arctic Stone Age.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Introduksjon/Introduction.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Arktisk steinalder/Arctic Stone Age.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2018). Flintdolk fra bronsealderen. Gjenstander fra fortiden 14.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2018). Jordbrukskulturens våpen. Gjenstander fra fortiden 15.
 • Sørgaard, Kristine Orestad; Eilertsen, Krister Scheie (2017). Store steinalderfunn hos bonde på Sola. Nrk Rogaland. [TV]; 2017-02-15.
 • Sørgaard, Kristine Orestad; Nordby, Camilla Celine (2017). Ritual or mundane? Scandinavian tar loaves from the Bronze Age.. 2017-06-06 - 2017-06-09.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Flintdolkens håndverk og sosiale liv.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2015). Øks fra yngre steinalder.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2013). Trekniven fra Suldal.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2011). Flintdolkens rituelle betydning.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Madonnaskrik fra Osebergskipet.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2005). Andehodeamulettene fra Nesseby.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Arktisk steinalder/Arctic Stone Age.
 • Sørgaard, Kristine Orestad (2004). Introduksjon/Introduction.