Et profilbilde

External Consultant
Helge Sørheim { "honorific-suffix": "External Consultant", "fn": "Helge Sørheim", "tel": "Telephone: +47 51832660", "email": "helge.sorheim@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Museum of Archaeology
Room AM A-515

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sørheim, Helge (2019). Sentralbygd, tettsted, knutepunkt, by. Bosetningshierarkier og sentraldannelser på Vestlandet fra jernalder til middelalder. Universitetet i Bergen Arkeologsike skrifter. ISBN 978-82-90273-91-5. 495 p.
 • Sørheim, Helge (2016). Fishing as a New Commercial Profession and the Dawn of New Habitation along the Norwegian Coast. In: Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations.. Equinox Publishing. ISBN 9781781791363. p. 277-292.
 • Sørheim, Helge (2016). House, farmyard and lanscape as social arena in a time of transition. In: The farm as a social arena. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3552-0. p. 191-218.
 • Sørheim, Helge (2016). The Birth of Commercial Fisheries and the Trade of Stockfish in the Borgundfjord,N norway. In: Cod and herring: the archaeology and history of medieval sea fishing. Oxbow Books. ISBN 978-1-78570-239-6. p. 60-70.
 • Sørheim, Helge (2015). Fra stav til laft. In: En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-841-8. p. 101-131.
 • Sørheim, Helge (2015). The first Norwegian Towns Seen on the Background of European History. In: Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday.. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-90273-89-2. p. 301-315.
 • Sørheim, Helge (2014). Female Traders and Sorceress. In: Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0129-3. p. 106-119.
 • Sørheim, Helge (2011). Three prominent Norwegian Ladies with British Connections. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. Volume 82. Booklet 1. p. 17-54. DOI: 10.1111/j.1600-0390.2011.00377.x.
 • Sørheim, Helge (2009). Rogalands "tapte middelalder"? Noen spredte betraktninger og spørsmål, samt noen forslag til diskusjon. In: Varia 71. Universitetet i Oslo. Kulturhistorisk museum : Fornminneseksjonen. p. 55-58.
 • Sørheim, Helge (2008). Borgund og Borgundfjordfisket. Fiske og omsetting av fiskeprodukt som økonomisk faktor for middelalderkaupstaden Borgund. Sunnmøre historielags årbok 2008. Ålesund. (Engelsk versjon: Borgund and the Borgundfjord fisheries. Bryggen papers : Main Series No 5. Bergen 2004: Fagbokforlaqget. S. 107 - 133). In: Årbok for Sunnmøre 2008. Sunnmøre Historielag. Sunnmøe Museum. Aalesunds Museum. p. 8-59.
 • Sørheim, Helge (2004). Borgund and the Borgundfjord fisheries. In: Medieval Fishing Tackle in Bergen and Borgund The Bryggen Papers. Main Series vol. 5. Fagbokforlaget. p. 107-133.
 • Sørheim, Helge (1997). En høvdings gård - en høvdings grav. En vikintids båtgrav på Egge i Steinkjer, Nord-Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet. ISBN 82-7126-542-3. 89 p.
 • Sørheim, Helge (1996). Ráð Rett Rúnar. Tidsskrift for Sunnmøre historielag. ISSN 0801-4426. Volume 72. p. 9-31.
 • Sørheim, Helge (2013). Innberetning fra arkeologisk undersøkelse av gravminne ID 24127 på Østerhus, Hjelmeland kommune. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 51 p.
 • Sørheim, Helge (2010). Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by Bosetningshierarkier og sentraldannelser på Vestlandet fra jernalder til middelalder. Universitetet i Bergen. ISBN 9788230809990. 384 p.
 • Sørheim, Helge (2019). Stavanger bys alder?.
 • Sørheim, Helge (2018). Bosetningshierarkier på Vestlandet ca 200 - 1200 e.Kr.. Universietet i Bergen, Historisk museum;
 • Sørheim, Helge (2018). Mammenstilen - et sjeldent funn.
 • Sørheim, Helge (2018). Presentasjon av vitenskapelig bok. Arkeoligsk Museum UiS;
 • Sørheim, Helge (2017). Stavanger bys eldste historie. Seniorforum UiS;
 • Sørheim, Helge (2015). Architecture and social interraction. University of Glasgow/European Archaeological Association; 2015-09-05.
 • Sørheim, Helge (2015). Det ser lysere ut for trinn en ved Harestad skole. Bygdebladet. [Newspaper]; 2015-05-28.
 • Sørheim, Helge (2015). Fishing as a New Commercial Profession and the Dawn of New Habitation along the Norwegian Coast Marine Ventures - Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations - Hein Bjartmann Bjerck.
 • Sørheim, Helge (2015). Funn fra steinalder til vikingtid. Bygdebladet. [Newspaper]; 2015-06-11.
 • Sørheim, Helge (2015). Handels"menn" og trollkvinner. Norsk Faglitterær Forfater og Overstterforening:; 2015-03-09.
 • Sørheim, Helge (2015). Lead runic crosses found in graves. Misjonshøgskolen;
 • Sørheim, Helge (2015). R132 Architecture and social interraction.
 • Sørheim, Helge (2015). The farm as social arena. Forsking i fellesskap: Agrarprojektet: The farm as social ar; 2015-12-10 - 2015-12-11.
 • Sørheim, Helge (2015). Tradisjon konservatisme? - Hvorfor tok man ikke den kjente teknikken lafting i bruk tidligere?. Arkeologisk Museum;
 • Sørheim, Helge (2014). Akademisk frihet. Arkeologisk museum, UiS;
 • Sørheim, Helge (2014). Arkeologi og metallsøkere. NRK. [Radio]; 2014-05-22.
 • Sørheim, Helge (2014). Endringeer i mellommenneskelige forhold som følge av ny byggeskikk, tunform boform og helligstged i overgangen mellom vikingtid og middelalder. Forskning i fellesskap (Forskningsrådet). "Gården som sosi; 2014-05-18 - 2014-05-21.
 • Sørheim, Helge (2014). Forskning og forskerrollen ved et universitetsmuseum Innledning. Arkeologisk Musuem;
 • Sørheim, Helge (2014). Gården som sosial arena. Rapport fra en forskergruppe. De arkeologiske museene; 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Sørheim, Helge (2014). Hadde vikingene horn på hjelmen?. NRK. [Radio]; 2014-05-15.
 • Sørheim, Helge (2014). Hus og tun som sosial arena i en brytningstid. Arkeologisk museum UiS;
 • Sørheim, Helge (2014). Metallsøkere og museet. NRK. [Radio]; 2014-05-22.
 • Sørheim, Helge (2014). Missnøye med resultatet. Forskerforum nr. 6 2014. [Journal]; 2014-06-09.
 • Sørheim, Helge (2014). Sosiale endringer som følge av ny byggeskikk. De arkeologiske museene/ UiS; 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Sørheim, Helge (2014). Stem nei til oppgjøret. Internett: Forskerforum.no. [Business/trade/industry journal]; 2014-05-27.
 • Sørheim, Helge (2014). Vikingtidsgraver fra Søra Bråde, Revheim (Foredrag og møteledelse/arrangør). Arkeologisk Museum, UiS;
 • Dommersnes, Tor Dagfinn; Sørheim, Helge (2013). Stortingsrepresentant Bente Thorsen (FrP) tar til orde for økt lønn for de som jobber ved universtetene. Stavanger aftenblad. [Newspaper]; 2013-03-07.
 • Dommersnes, Tor Dagfinn; Sørheim, Helge (2013). Studentstrøm fra utlandet til Norge. Stavanger Aftgenblad. [Newspaper]; 2013-03-06.
 • Sørheim, Helge (2013). «Arkeologifaget, museet og lærerutdanninger». UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Falkefangst og falkonering. Arkeologisk Museum, UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Fishing as a new commercial profession and the dawn for new habitation along the Norwegian coast. NTNU, Vitenskapsmuseet; 2013-10-02 - 2013-10-04.
 • Sørheim, Helge (2013). «Foretaksomme og gåtefulle kvinneskikkelser i vikingtiden». Arkeologisk Museum/UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Fra stav til laft. Gården som sosial arena. Felles for alle universitet (NFR-prosjekt); 2013-04-17 - 2013-04-20.
 • Sørheim, Helge (2013). Gården som sosial arena. Agrarprosjektet; 2013-05-21 - 2013-05-22.
 • Sørheim, Helge (2013). Hjernekraft på museet. Forskerforbundet ved UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Hus og tun som soial arena i en brytningstid. Forskning i Fellesskap, Agrarprosjekt: Gården som sos. arena; 2013-12-02 - 2013-12-03.
 • Sørheim, Helge (2013). Hva skal vi leve av etter oljen.
 • Sørheim, Helge (2013). Hvorfor vil færre nordmenn ta doktorgrad?.
 • Sørheim, Helge (2013). Hvorfor vil færre nordmenn ta doktorgrad? id=2101374http://www.forskerforum.no/wip4/hvorfor-vil-faerre-nordmenn-ta-doktorgrad/d.epl?id=2101374.
 • Sørheim, Helge (2013). Innleder og arrangør. NFF-Rogaland;
 • Sørheim, Helge (2013). Noen tanker om mellommenneskelige forhold og synet på hus og tun som sosial og religiøs ramme ved endring i byggeksikk, tunform og helligsted. Arkeologisk museum, UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Nordmenn dropper doktorgraden. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-03-06.
 • Sørheim, Helge (2013). Omkring bakgrunnen for den norske julefeiringen. Stavanger kommune;
 • Sørheim, Helge (2013). Prosalong NFF (arrangør, innleder). NFF, Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening;
 • Sørheim, Helge (2013). Umulige lærer-løfter.
 • Sørheim, Helge (2013). Var Stavanger og de andre gamle byene på Vestlandet grunnlagt på tuftene av vikingenes sentralsteder?. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger;
 • Sørheim, Helge (2013). Vikingens jul. Arkeologisk Museum, UiS;
 • Vindnes, Aksel Kjær; Sørheim, Helge (2013). Helt uakseptabelt. forskerforum.no. [Internet]; 2013-05-02.
 • Stene, Morten; Sørheim, Helge (2012). Stort mangfold i årets årbok fra Egge historielag. (Bokomtale).
 • Sørheim, Helge (2012). Arkeologiske undersøkelser 2012: Smykkerester og brente beinbiter.
 • Sørheim, Helge (2012). Ekskursjon 25. Feltrunologmøtet. KHM, UiO;
 • Sørheim, Helge (2012). Gravhaug på Østerhus, Årdal, Hjelmeland.
 • Sørheim, Helge (2012). "Gården som sosial arena",Informasjon/diskusjonsinnlegg om påtenkt prosjekt. UiB; 2012-06-20.
 • Sørheim, Helge (2012). Kjerringrokk.
 • Sørheim, Helge (2012). Middelalderens administrative, sakrale og økonomiske rurale sentra på Vestlandet. UiS/AM; 2012-02-07.
 • Sørheim, Helge (2012). Nå er grensen nådd!.
 • Sørheim, Helge (2012). Om julefeiring i tidligere tider. TV-vest. [TV]; 2012-12-13.
 • Sørheim, Helge (2012). Peanøtter fra Kristin Halvorsen.
 • Sørheim, Helge (2012). Prosalong NFF. Arrangør.
 • Sørheim, Helge (2012). Smykkerester og brente beinbiter.
 • Sørheim, Helge (2012). Smykkerester og brente beinbiter. http://am.uis.no/category.php?categoryID=7821.
 • Sørheim, Helge (2012). «Var de første by- og kaupstedene på Vestlandet grunnlagt på tuftene av vikingenes sentralsteder?"Noen konklusjoner fra en bok skrevet med bidrag fra NFF-arbeidsstipend.». NFF;
 • Sørheim, Helge (2012). Var handelsmannen bare mann?. AM/UiS;
 • Sørheim, Helge (2012). "Volver og handelskvinner". Frøyas hus, Kvinneuniverstetet i Norden, Høgskolen i Telemar; 2012-10-18 - 2012-10-20.
 • Sørheim, Helge (2012). Åpent brev til Erna Solberg. Forskere er underbetalte, men høyreleder tar ikke problemet på alvor.
 • Sørheim, Helge; Nordbø, John Petter (2012). Her ligg mektige kvinner. Strandbuen. [Newspaper]; 2012-06-08.
 • Sørheim, Helge; Nordbø, John Petter (2012). Ny utgraving i Årdal.
 • Sørheim, Helge; Vidnes, Aksel Kjær (2012). - Må ta affære. http://www.forskerforum.no/wip4/-maa-ta-affaere/d.epl?id=131. [Internet]; 2012-06-13.
 • Sørheim, Helge (2011). About the Background for the Emergences of Towns and Market Towns in Western Norway. EAA/UiO; 2011-09-15.
 • Sørheim, Helge (2011). Abstracts 17th Annual Meeting 2011, s. 136: "About the background for the emergence of towns and market towns in Wesern Norway". EAA/UiS; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Sørheim, Helge (2011). Arrangør og innleder/møteledelse. Norsk faglitterære Forfatter og Oversetterforening, Rogaland;
 • Sørheim, Helge (2011). Båt og skip som symbol fra bronsealder til nåtid. Arkeologisk Museum, UiS;
 • Sørheim, Helge (2011). Kalender kalender@aftenbladet.no Arkeologisk museum.
 • Sørheim, Helge (2011). "Politiske taler".
 • Sørheim, Helge (2011). Prosalong Norsk Faglitterær Forfatter og oversetterforening. Arrangør, innleder, møteledelse. Emne: "Virksomme ord. Om den politiske talens historie i Norge". Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening; 2011-05-05.
 • Sørheim, Helge (2011). Trond Hakas grav?.
 • Sørheim, Helge (2011). "Trond Hakas grav? Gravfeltet på Egge, spesielt om utgravningene av Eggesverdet". Egge museum/Egge historielag;
 • Sørheim, Helge (2011). Trond hakas grav? "Gravfeltet på egge, spesielt om utgravingene av Eggesverdet" (Forhåndsomtale av foredrag/bok: www.eggehistorielag.com) (19.10.2011).
 • Sørheim, Helge; Bakken, Sigrun (2011). Gravekveld på Egge. Trønderavisa. [Newspaper]; 2011-10-19.
 • Sørheim, Helge (2010). By frå byrjinga. [Newspaper]; 2010-10-12.
 • Sørheim, Helge (2010). By frå byrjinga. [Newspaper]; 2010-09-30.
 • Sørheim, Helge (2010). Båt og skip som symbol fra bronsealder til nåtid (Prøveforelesning dr.philos-graden). Universtitetet i Bergen; 2010-04-22.
 • Sørheim, Helge (2010). Doktoren svarer Byen ble Bergen, og varen ble fisk. [Newspaper]; 2010-07-08.
 • Sørheim, Helge (2010). Doktorgrad om bosetningsarkeologi. [Newspaper]; 2010-06-24.
 • Sørheim, Helge (2010). Help ? Exceptional Viking Brooch.
 • Sørheim, Helge (2010). Jonas Ros: Stad och gård : Sigtuna under sen vikingtid och tidlig medeltid.
 • Sørheim, Helge (2010). Medlemsmøte Norsk Faglitterære Forfatterforening - Rogaland. Arrangør, innleder og møteleder. Norsk Faglitterære Forfatter og oversetterforening - Rogaland; 2010-11-03.
 • Sørheim, Helge (2010). Ordets makt. 2010-10-30.
 • Sørheim, Helge (2010). Ordets makt ? kristne runekors på feil sted. 2010-10-30.
 • Sørheim, Helge (2010). Sentralsteder/-bygder og urbandannelse på Vestlandet i jernalder og tidlig middelalder og noen problemstillinger omkring Avaldsnes sin rolle i denne sammenhengen. 2010-09-11.
 • Sørheim, Helge (2010). Sørheim disputerer fredag. [Newspaper]; 2010-04-20.
 • Sørheim, Helge (2010). Til árs och fridar. Skipper Worse, Tasta; 2010-12-03.
 • Sørheim, Helge (2010). Til árs ok fridar Julefering i hedensk og tidlig kristen tid. Skipper Worse eldresenter; 2010-12-13.
 • Sørheim, Helge (2010). Urbanisering/ sentrumsdanning i Norge sett i et europeisk perspektiv. (Prøveforelesning dr.philos-graden). Universtitetet i Bergen; 2010-04-22.
 • Sørheim, Helge (2010). Urbanisering/sentrumsdanning i Norge sett i et europeisk perspektiv. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2010-10-26.
 • Sørheim, Helge (2010). Vikingenes jul. Tasta historielag; 2010-12-15.
 • Sørheim, Helge (2009). Kristne runekors på feil sted!. Arkeologisk museum, UiS; 2009-11-17.
 • Sørheim, Helge (2008). Borgund og Borgundfjordfisket. Fiske og omsettning av fiskeprodukt som økonomisk faktor for middelalderkaupstaden Borgund.
 • Sørheim, Helge (2008). Mer om Åsolv på Helland. Ny runeinnskrift funnet under gulvet i Hausken kirke.
 • Sørheim, Helge (2008). Mer om Åsolv på Helland... Ny runeinnskrift funnet under gulvet i Hausken kirke.
 • Sørheim, Helge (2007). Fersk rapport om arbeidssituasjoenen i museumssektoren - Nedprioriterer forskningen. Forskerforum 9-2007. [Newspaper]; 2007-09-01.
 • Sørheim, Helge; Lødemel, Nina (2007). Runesten-gåten løst. Nå vet arkeologene hva som står på steinen. Aftenposten.no. [Internet]; 2007-10-05.
 • Sørheim, Helge (2010). Doktordiputas.
 • Sørheim, Helge (2010). Erling Skjalgson.
 • Sørheim, Helge (2010). Helge Sørheim.
 • Sørheim, Helge (2010). Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by.
 • Sørheim, Helge (2010). Stavanger før 1135.
 • Sørheim, Helge (2009). Eit julesamansurium.
 • Sørheim, Helge (2009). Eit julesamansurium.
 • Sørheim, Helge (2009). Eit julesamansurium.
 • Sørheim, Helge (2009). Ekskursjon Norsk arkeologisk selskap.
 • Sørheim, Helge (2009). Kristne runekors på feil sted!.
 • Sørheim, Helge (2009). Vikingenes "båtpuss".