Et profilbilde

Associate Professor
Janne Støen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Janne Støen", "tel": "", "email": "janne.stoen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger (2018). "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 139-156.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). "Vi ble noen masekopper - vi ble ikke trodd" : foreldres rolle i mobbesaker. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 117-137.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Mobbing i et systemperspektiv. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 11-30.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål (2018). Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 213-232.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2018). "De har alltid vært uenige" : fire læreres tanker om egne handlinger i etterkant av en langvarig mobbesak. In: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. p. 95-116.
 • Støen, Janne; Midthassel, Unni Vere (2015). Skolekulturen og implementeringsarbeidet. In: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. p. 72-85.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. 234 p.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig (2016). Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis. Høgskolen i Hedmark, Sepu. 53 p.
 • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne (2016). Report on the findings on use of the LP model with data analysis. The Centre for Studies of Educational Practice. 52 p.
 • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn (2020). Hvem er de sårbare barna?.
 • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne (2019). Parent's involvement in bullying cases - the role of minority background. 2019-06-04 - 2019-06-06.
 • Støen, Janne (2019). Læringsmiljøprosjektet – et tiltak for å etablere et trygt og godt skolemiljø.
 • Støen, Janne; Roland, Erling; Løkken, Ingrid Midteide (2019). Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC). 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). Teacher bullying - a literature review. Psychologische Hochschule Berlin; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker. UiS;
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2017). Mobbing - Hva vet vi?.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2017). rehabilitering av læringsmiljøet.
 • Støen, Janne (2017). Læringsmiljøprosjektet fra 2013-2017. Læringsmiljøsenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-03-14 - 2017-03-15.
 • Støen, Janne (2017). Problemløsingssamtaler - når vi vet at mobbing skjer. Karmøy kommune;
 • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland (2017). Det viktige foreldresamarbeidet. Utdanningsdirektoratet;
 • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland (2017). Foreldresamarbeid. Utdanningsdirektoratet;
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2017). How we handled a bullying case. The University of Cyprus; 2017-11-23 - 2017-11-25.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2017). Mobbing - hva vet vi i 2017. Statped;
 • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne (2016). Minority parents involvement in bullying cases. EARA;
 • Støen, Janne (2016). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.
 • Støen, Janne (2016). Den vanskelige samtalen.
 • Støen, Janne (2016). How to keep up the good work.
 • Støen, Janne (2016). School culture and its impact on schools ability to change.
 • Støen, Janne (2016). Å utvikle en lærende organisasjon.
 • Støen, Janne (2015). Mobbing - avdekking, stopping og forebygging. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2015-05-07.
 • Støen, Janne (2015). What is the LP model. Tartu Education; 2015-10-22.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2015). Parents' role in bullying cases. University of Applied Upper Austria; 2015-11-21.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Cooperation, home - schools. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Group leaders and councilors. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). How to succeed with innovations in schools. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Videreføring av LP-modellen. Risør kommune; 2014-09-08.
 • Støen, Janne (2014). Home-school cooperation. Estonian Ministry of Education and Research;
 • Støen, Janne (2014). Inkluderende læringsmiljø i et spesialpedagogisk perspektiv.
 • Tinnesand, Torunn; Støen, Janne (2014). Lærerrollen. Pedagogisk analyse. LP-modellen. Skolesjef Tinn kommune; 2014-02-07.
 • Nordgreen, Erik; Støen, Janne (2013). Spennende prosjekt i skole og barnehage. Herøyfjerdingen. [Internet]; 2013-09-27.
 • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn (2013). LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen.
 • Støen, Janne (2013). Inclusive Education in Norway. The Department of Education & Skills;
 • Støen, Janne; Tinnesand, Torunn (2013). Kvalitetsvokterne.