Et profilbilde

Associate Professor
Hildegunn Støle { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Hildegunn Støle", "tel": "Telephone: +47 51833274", "email": "hildegunn.stole@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-24151

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil (2017). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS. ISBN 82-7649-085-9. 72 p.
 • Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke (2017). Rapport: Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2016. Utdanningsdirektoratet. 24 p.
 • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil (2016). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS. ISBN 82-7649-085-9. 72 p.
 • Støle, Hildegunn (2013). Interjections in Late Middle English play texts. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-526-8. 488 p.
 • Støle, Hildegunn (2020). Dyp læring - hva er det?. Lesesenteret, UiS; 2020-03-31.
 • Støle, Hildegunn (2019). Some findings from e-PIRLS 2016 in Norway. NOLES: Literacy i lærerutdanninga i Norge; 2019-03-11 - 2019-03-13.
 • Støle, Hildegunn; Strand, Olaug (2019). "Digital assessment of reading: digital-PIRLS and e-PIRLS". Programområdet Grensesnitt/Interfaces; 2019-03-18 - 2019-03-19.
 • Otterdal, Øystein; Støle, Hildegunn (2018). Lesing på papir og digitalt - konferanse på UiS. Rogaland NRK. [TV]; 2018-10-03.
 • Otterdal, Øystein; Støle, Hildegunn (2018). Lesing på papir og digitalt https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO02019818/03-10-2018. Rogaland NRK. [Radio]; 2018-10-03.
 • Støle, Hildegunn (2018). How to measure Reading Comprehension. Raabe publishing; 2018-06-07.
 • Støle, Hildegunn (2018). Lesing og språklærig i engelsk på videregående. Anita Sangvik Nilsen; 2018-04-03.
 • Støle, Hildegunn (2018). Reading Assessment - a workshop for teachers. Raabe Publishing; 2018-06-08.
 • Støle, Hildegunn (2018). What can we [Slovakia] do to improve assessment results?. Senec, Slovakia. [TV]; 2018-06-07.
 • Støle, Hildegunn (2018). What did Norway do to improve Reading results as measured by international assessment?. Slovakia. [TV]; 2018-06-07.
 • Støle, Hildegunn; Rongved, Elisabeth (2018). De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster.
 • Støle, Hildegunn (2017). Forskjeller i barns leseprestasjon i digital vs papirbasert prøve. Programområdet Grensesnitt; 2017-03-21.
 • Støle, Hildegunn (2017). Paper vs. CBA reading test: Differences in fifth grade student performance. Prof Knut Schwippert; 2017-06-29.
 • Støle, Hildegunn (2017). ePIRLS - hva er det og hvordan gikk det?. Anne Mangen, Trude Hoel; 2017-12-11.
 • Støle, Hildegunn; Schwippert, Knut (2017). Norske resultater fra ePIRLS. Lesesenteret; 2017-12-06.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Nilsson, Kersti (2016). Experiential deep-reading: a pilot study among students in teaching training programs in the Nordic countries.. IGEL (Int. Soc. for the Empirical Study of Literature); 2016-07-06 - 2016-07-09.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-25 - 2016-01-26.
 • Støle, Hildegunn (2016). Digital og papirbasert læring - hva funker?. Skolemøtet for Rogaland v/ Heidi Margrethe Lenes; 2016-11-18.
 • Støle, Hildegunn (2016). Lesing og skriving i norsk og YF: Frå FYR til Språkløyper. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-20.
 • Kuzmicova, Anezka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Foregrounding, reading strategy, and theory of mind.. PALA (The International Poetics and Linguistics Association); 2015-07-17 - 2015-07-19.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Steenberg, Mette; Therman, Cecilia; Nilsson, Skans Kersti (2015). IGEL North: An empirical study of literary reading in the Nordic countries. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Støle, Hildegunn (2015). Digital nasjonal prøve i lesing på 5. trinn. Humanistisk fakultet, UiS; 2015-02-03.
 • Støle, Hildegunn (2015). Exploring the effect of literary reading - the IGEL North project. Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Støle, Hildegunn (2015). Fagmiljøsamling om NP og VfL. Utdanningsdirektoratet; 2015-01-26.
 • Støle, Hildegunn (2015). Språk og fag i flerspråklige klasserom vgo. Utdanningsdirektoratet;
 • Støle, Hildegunn (2015). review of Ursula Lutzky. 2012. Discourse Markers in Early Modern English.
 • Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Hva synes lærerstudenter om litteratur?. Lesesenteret; 2015-03-23 - 2015-03-25.
 • Støle, Hildegunn (2014). Lesing i engelsk og design & håndverk. Utdanningsdirektoratet; 2014-11-17.
 • Støle, Hildegunn (2014). Lesing og programfag. Skrivesenteret; 2014-03-29 - 2014-03-31.
 • Støle, Hildegunn (2014). Testing i norsk skule og elevar med anna morsmål. Utdanningsdirektoratet; 2014-10-29 - 2014-10-30.
 • Støle, Hildegunn (2011). The interjection ALAS in Middle English drama texts - a corpus study. Universitetet i Helsinki; 2011-09-28 - 2011-10-02.
 • Støle, Hildegunn (2010). Methods in Historical Pragmatics. Professor Irma Taavitsainen, University of Helsinki, Finland; 2010-10-12.
 • Støle, Hildegunn (2010). Primary interjections in Middle English drama Methods - a description of a purposebuilt database. 2010-11-16.
 • Støle, Hildegunn (2010). Primary interjections in medieval English drama. VARIENG, University of Helsinki; 2010-10-06.
 • Støle, Hildegunn (2009). Medieval English Drama - a Pragmatic Approach "O - my harte hoppis for joie!". 2009-11-25.
 • Støle, Hildegunn (2009). The Primary Interjection 'a/ah' in Late Medieval English Drama. 2009-08-26 - 2009-08-28.
 • Eiksund, Hjalmar Trond; Kvithyld, Trygve; Støle, Hildegunn; Brok, Lene Storgaard (2019). NOLES-konferansen: Literacy i opplæringa. NOLES og Nationalt Videncenter for Læsning. Schæffergården, Gentofte, Danmark.
 • Støle, Hildegunn; Rangnes, Brita Strand (2008). "Tradisjon i moderne form" Mysteriespel i Stavanger Domkyrkje Pasjon 2008.