Et profilbilde

Associate Professor
Jarle Stormark { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Jarle Stormark", "tel": "Telephone: +47 51831373", "email": "jarle.stormark@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-368

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Stormark, Jarle (2011). Er Gud som treenig Gud avhengig av mennesket?. In: En bok om Gud. Gudstanken i brytningen mellom det moderne og det postmoderne. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2840-3. p. 133-150.
 • Stormark, Jarle (2010). "Bort fra kroppen - hjem til Herren" en tolkning av 2. Kor 4,16-5,10 med henblikk på spørsmålet om kropp og identitet i frelsesforløpet. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN 0040-7194. Volume 81. Booklet 2. p. 96-113.
 • Håland, Svein (red.); Stormark, Jarle (red.); Magerøy, Lars Inge (1997). Teologen og pedagogen. En presentasjon av Sigmund Harbo. In: Forankring og fornyelse. Kr.domsundervisning i endring. IKO-forlaget, Oslo.
 • Stormark, Jarle; Magerøy, Lars Inge (1997). Bibliografi over høgskoledosent Sigmund Harbos forfatterskap. In: Forankring og fornyelse. Kr.domsundervisning i endring.
 • Stormark, Jarle (2008). Kropp og identitet, - og håpet om nyskapelse. En skapelsesteologisk undersøkelse av betydningen av kropp og identitet i troen på «legemets oppstandelse» hos Jürgen Moltmann i Systematische Beiträge zur Theologie. Unipub forlag. 345 p.
 • Hagesæther, Gunhild; Håland, Svein; Magerøy, Lars Inge; Mogstad, Sverre; Stormark, Jarle (1997). Forankring og fornyelse. Kristendomsundervisning i endring. Festskrift til Sigmund Harbo på 60-års dagen. IKO-forlaget, Oslo. 205 p.
 • Stormark, Jarle (2008). "Bort fra kroppen - hjem til Herren". En tolkning av 2 Kor 4,16-5,10 med henblikk på spørsmålet om kropp og identitet i frelsesforløpet. 2008-04-21.
 • Stormark, Jarle (2008). Er det liv etter døden? Kan en vite noe - hva tror en - og på hvilket grunnlag?. Styret for Hinna forsamlingshus; 2008-10-30.
 • Stormark, Jarle (2008). Er det mening i å tro på "legemets oppstandelse" - er det virkelig håp for kroppen? Hvilke svar gir Jürgen Moltmann i sin teologi?.
 • Stormark, Jarle (2008). Hvordan er forholdet mellom humanistisk etikk og kristen etikk?. Styret for Vassøy kapell og bedehus; 2008-10-30.
 • Stormark, Jarle (2008). Hvordan tematisere en teologi om kroppen i liturgisk perspektiv? En kort presentasjon og noen refleksjoner i tilknytning til et forslag til somatologi. 2008-04-21.
 • Stormark, Jarle (2008). Hvordan tenke etikk i dag etter ¿postmoderne tid¿? Er det fortsatt noe som er rett eller galt?. Styret for Vassøy kapell/bedehus; 2008-09-25.
 • Stormark, Jarle (2008). Kan en tro at en Gud har skapt universet og menneskene?. Bore bedehus; 2008-05-25.
 • Stormark, Jarle (2001). Menneskets skapelse, oppstandelse og fullendelse i Jürgen Moltmann's systematiske teologi.
 • Stormark, Jarle (2000). Formålsparagrafen - den praktiske betydning i skolehverdagen etter L97.
 • Stormark, Jarle (2000). Hva er den kristne oppstandelsestro i følge den Apostoliske trosbekjennelse: "Jeg tror på legemets oppstandelse"?.
 • Stormark, Jarle (2000). Hvorfor tror kristne på oppstandelse?.
 • Stormark, Jarle (2000). L97 og faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering.
 • Stormark, Jarle (1999). Bibelsk virkelighetsforståelse, - er ikke en flat jord, men hva er det da? Forsøk på en tilnærming til spørsmålet om Bibelsk virkelighetsforståel med utgangspunkt i Aksel Valen-Sendstad's systematisk-teologiske framstilling i troslæren Troens fundamenter.
 • Stormark, Jarle (1999). Den aronittiske velsignelse.
 • Stormark, Jarle (1999). IKT og hovedområder i KRL-faget. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi og KRL-faget - beskrivelse av et kursopplegg.
 • Stormark, Jarle (1999). L-97 og faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering.
 • Stormark, Jarle (1997). Anmeldelse av Aksel Valen-Senstads "Troens Fundamenter. Dogmatiske hovedspørsmål i lys av bibelsk ontologi".
 • Stormark, Jarle (1997). Kristen etikk.