Et profilbilde

Head Engineer
Trond Magne Storstad { "honorific-suffix": "Head Engineer", "fn": "Trond Magne Storstad", "tel": "Telephone: +47 51832639", "email": "trond.m.storstad@uis.no" }

Faculty Museum of Archaeology
Department Conservation
Room AM A-319

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Jensen, Christin E; Alm, Torbjørn; Storstad, Trond Magne (2014). Hvordan står det til med myrsildrene Saxifraga hirculus i Norge?. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift. ISSN 0006-5269. Volume 72. Booklet 4. p. 257-271.
  • Jensen, Christin E; Sandvik, Paula Utigard; Storstad, Trond Magne; Virnovskaia, Tamara (2013). Mohalsen I, Vega k., Nordland. Analyser av makro- og mikrosubfossil samt trekull i prøver fra VM NTNUs undersøkelse i 2012. Oppdragsrapport C 2013/6. Arkeologisk Museum i Stavanger. 11 p.
  • Storstad, Trond Magne; Steinnes, Eiliv (veileder) (2007). Tungmetaller i viltvoksende norske matsopper. Institutt for kjemi, NTNU. 78 p.
  • Storstad, Trond Magne (2012). Fortidas samfunn under lupa. Hva kan mikroskopi fortelle oss om dagliglivet i fortida? Mat (undertittel).
  • Storstad, Trond Magne; Steinnes, Eiliv; Berthelsen, Bjørn Ove (2000). Heavy metals in edible wild-growing mushrooms in Norway. [Mangler data];
  • Storstad, Trond Magne (1999). Opptak av tungmetaller i viltvoksende matsopp. [Mangler data];