Et profilbilde

Professor
Ingunn Studsrød { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ingunn Studsrød", "tel": "Telephone: +47 51834220", "email": "ingunn.studsrod@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-219

Courses taught

Research fields

Children in risk, school adjustment, institutional abuse and neglect, domestic violence 

Selected publications

 • Espedal, A.S., Studsrød, I. & Viste, M.V. (2015). Voldsutsatte innvandrerkvinner og- menn med etnisk norsk ektefelle: Fortellinger om terror, mestring og løsrivelse (Immigrant famale and male survivors of domestic violence: stories of terror, coping and detachment) page 107-130, in Kipperberg, E. (red.). Når verden banker på Nye utfordringer for profesjonsutøvelse, Fagbokforlaget, Bergen.
 • Jensen, B., Studsrød, I. & Velde, M. (2014) Partnervold: Under graviditeten var det skikkelig ille. Det er krevende å utøve barneomsorg når en er skadet, livredd, skamfull, isolert og i krise. (Survivior of partner violence during pregnancy. It is hard to care for childeren when you're hurt, terrified, in shame, isolated and in crises). Fontene Forskning Vol.7 nr. 2, p.18-30
  • Willumsen, E., Hugaas, J.V. & Studsrød, I. (2014) ?The Child as Co-Researcher ? Moral and Epistemological Issues in Childhood Research? Ethics and Social Welfare, Vol. 8, Issue 4, p. 332-349.
  • Studsrød, I. Willumsen, E. & Ellingsen, I T., (2014). Parents? perceptions of contact with the Norwegian Child Welfare Services. Child & Family Social Work Vol. 19 Issue 3, p312-320.
  • Redalen, K. Ellingsen, I. T., Studsrød, I. og Willumsen E. (2013) Døråpner eller portvakt? Å være rekrutteringsagent for barnevernforskning. (Door- Opener or gatekeeper? Being a recruitment agent in child welfare research) Norges Barnevern Nr. 1, s.19-30

Research in progress

Studsrød, I., Ellingsen, I., T., Willumsen, E. (submitted) When the Norwegian Child Welfare Services get involved: Parents? making sense of referrals, European Journal of social work

Studsrød, I. (In progress) Redress packages addressing historical child abuse in out-of-home care in Norway: Enhancing therapeutic consequences for survivors?

Studsrød, I. (In progress) Redressing historical child abuse: Perceived injustice; Some got a redress scheme; others did not

Work experience

2002-2004     Competent expert in the county committee for social  issues.

1996-           University of Stavanger, Faculty of social sciences, Department of social Studies,  assistant professor and department manager from august 2001 to January 2004. Assistant professor 2004- to 2009, Associate Professor 2009- up to date.

1995-96    Rogaland Open Imprisonment Care Service, Auklend apartment home, manager.

1989-95   Rogaland Psychiatric hospital, Eikeley; a treatment unit for adult substance abusers, milieu therapist and assistant department manager.

1989-96  Rogaland Open Imprisonment Care Service, Auklend apartment home, milieu therapist and assistant manager.

Scientific publications (from Cristin)

 • Studsrød, Ingunn; Paulsen, Veronika; Kvaran, Inge; Mevik, Kate Eileen (2019). Barnevernspedagog en grunnbok. Universitetsforlaget. ISBN 9788215032504. 300 p.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen (2018). Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Universitetet i Stavanger. 88 p.
 • Studsrød, Ingunn; Tuastad, Svein Erik (2017). Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. 232 p.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Perceptions of socialization practices of parents, teachers and peers in reports of school adjustment in upper secondary school. Faculty of arts and education. ISBN 9788276443837. 202 p.
 • Studsrød, Ingunn (2000). "det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-" En kvalitativ studie av barneverninstitusjonernes bruk av aktivitet. NTNU. 165 p.
 • Enoksen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2019). Money as compensation for abuse: Redress programs and social exchange theory. Australian Catolic University; 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Johansen, Kristina; Studsrød, Ingunn (2019). Young unaccompanied refugees, interpersonal relationships and resilience: A qualitative study.. Oslo Metropolitan University; 2019-06-19 - 2019-06-21.
 • Studsrød, Ingunn (2019). Svikt i offentlig regi-Hva kan vi gjøre for å unngå det?. Sandnes kommune; 2019-04-24.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2018). The understanding of Family among Norwegian social workers. IASSW, AIETS, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Studsrød, Ingunn (2018). Barnas kunnskap i samspill med annen kunnskap på utdanningene. Universitetsforlaget; 2018-09-26.
 • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites. European Social Work Research Association; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities. Aalborg Univeristy; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Studsrød, Ingunn (2017). Child welfare challenges in Norway. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2017). Parent’s sense making in child welfare. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2016). Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina (2016). Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared. IASSW, ICSW, IFSW; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Gunnarsdottir, Hulda Mjøll; Studsrød, Ingunn (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5 årig.
 • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2016). Child visibility in families and child protection work across welfare contexts. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Studsrød, Ingunn (2016). International responses to historic abuse of children in care- faktors motivating redress for Survivors in Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Studsrød, Ingunn (2016). Investigate and verify historical neglect and abuse, or support and acknowledge survivors, or restore social injustice? Case workers experiences of financial redress schemes. The International Network: Studies of Inquiries into Child; 2016-11-10 - 2016-11-12.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2016). Foster care in Norway. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-01-16.
 • Studsrød, Ingunn; Gunnarsdottir, Hulda Mjøll (2016). Barnevernet: Gjør utdanningen 5-årig.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche (2016). Understanding and managing children's views in Court hearings- A qualitative Research study. International Association of Schools of Social work; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Tuastad, Svein Erik; Studsrød, Ingunn (2016). Politisk barnevern?.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2015). Child welfare and foster care in Norway. UiS og NTNU; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Studsrød, Ingunn (2015). Redress Schemes Addressing Historical Child Abuse: Enhancing Therapeutic Consequences for Survivors?. University of British Columbia ,; 2015-06-25 - 2015-06-27.
 • Studsrød, Ingunn (2014). Improving responces to Men Sexually abused in childhood confronting the Complexity. Griffith University, Australian Government, Queensland Gover; 2014-06-12 - 2014-06-13.
 • Studsrød, Ingunn (2014). Redressing Historical Child abuse: Understanding of Justice. Centre for European Studies at Lund University/Human right; 2014-12-04 - 2014-12-06.
 • Studsrød, Ingunn (2013). Emotional labour and solving social work problems.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth (2013). Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond. European Network for Social Action; 2013-04-16 - 2013-04-19.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Er minoritetsbarn mer utsatt for fysisk mishandling enn mindreårige med etnisk norske foreldre? Hva kan i så fall gjøres?. Universitetet i Stavanger og Stavanger Aftenblad; 2012-09-12.
 • Studsrød, Ingunn (2012). ”Korleis tenkjer barnevernet?”.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Mange vurderer å slutte på videregående skoler. NRK TV Distriktsnyheter Rogaland. [TV]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Negativ vennepåvirkning og skoleslutt. NRK lokalen. [Radio]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Vold i familien Hva sier forskningen? Er minoritetsbarn særlig utsatt for vold?.
 • Studsrød, Ingunn (2012). Å slutte på skole er smittsomt. NRK TV Dagrevyen 21. [TV]; 2012-04-18.
 • Studsrød, Ingunn (2010). Betaler regninger for fattige familier. [Newspaper]; 2010-03-18.
 • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth (2010). Gjør barnevernet bedre. [Newspaper]; 2010-01-30.
 • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2010). De fleste foreldre er fornøyd med barnevernet. [Newspaper]; 2010-11-08.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Forskning som involverer sårbare grupper; Etiske refleksjoner. 2009-09-24 - 2009-10-01.
 • Studsrød, Ingunn (2009). Samarbeidsprosjektet og praksisnær forskning?. 2009-06-18.
 • Lind, Wencke Aamodt; Studsrød, Ingunn (2007). Sosialarbeiderutdanningen i endring - en universitetsutdanning. FO- studentene og FO; 2007-09-29.
 • Studsrød, Ingunn (2007). En diskursiv analyse av et fotografi og en tekst- et møte med ungdommer på barneverninstitusjon. 2007-09-06 - 2007-09-13.
 • Studsrød, Ingunn (2002). " Det er litt slik med aktiviteter, det er stort og vanskelig og-,". 2002-11-21 - 2002-11-22.
 • Studsrød, Ingunn (2001). Institusjoners bruk av fritidsaktivitet.
 • Studsrød, Ingunn (2001). Normailtetsforståelser i barnevernet. 2001-01-20.