Et profilbilde

External Consultant
Odd Sigmund Sunnanå { "honorific-suffix": "External Consultant", "fn": "Odd Sigmund Sunnanå", "tel": "Telephone: +47 51832939", "email": "sigmund.sunnana@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-349

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Sunnanå, Sigmund (2013). Ole Gabriel Ueland - omgangsskulelæraren som vart bondehovding og forkjempar for lokalt og nasjonalt folkestyre. Skolehistorisk årbok for Rogaland. ISSN 0801-2520. p. 58-65.
 • Sunnanå, Sigmund (2012). Elisabeth Edland - ei føregangskvinne i kampen for kvinnefrigjering og likestilling. Skolehistorisk årbok for Rogaland. ISSN 0801-2520. Volume 29. p. 108-116.
 • Sunnanå, Sigmund (2012). Utdanning og lønns- og arbeidsvilkår for kvinnelege lærarar. Skolehistorisk årbok for Rogaland. ISSN 0801-2520. Volume 29. p. 12-17.
 • Sunnanå, Sigmund (2011). Skuleanlegga på Mosterøy. Skolehistorisk årbok for Rogaland. ISSN 0801-2520. Volume 28. p. 59-66.
 • Sunnanå, Sigmund (2011). Skulelover og skulehus, ca 1650-1990: arkitektur, pedagogikk og estetikk. Skolehistorisk årbok for Rogaland. ISSN 0801-2520. Volume 28. p. 44-55.
 • Sunnanå, Sigmund (2010). Oppveksttilhøva på garden Søndenå i Sandeid kring 1900. Vindetreet. ISSN 0805-4878. Volume 19.
 • Sunnanå, Sigmund (2016). Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland. Skolemuseumslaget i Rogaland. 206 p.
 • Østerud, Per; Sunnanå, Sigmund; Frøysnes, Åsulv (2015). Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying.. ABM-media AS. ISBN 978-82-93298-11-3. 195 p.
 • Sunnanå, Sigmund (2014). Skolehistorisk årbok for Rogaland 2014. Skolemuseumslaget i Rogaland. 123 p.
 • Sunnanå, Sigmund; Stormark, Hege; Espedal, Kjell; Gudmestad, Marta; Knutsen, Ketil; Selvikvåg, Jan; Ellingsen, Stig (2014). Skolehistorisk årbok for Rogaland 2014. Skolemuseumslaget i Rogaland.
 • Sunnanå, Sigmund (2012). Vandring mot varden. Forlaget Horisont. ISBN 978-82-998558-0-8. 291 p.
 • Sunnanå, Sigmund; Helgesen, Svein (2009). Senter for Atferdsforsking gjennom 20 år 1989-2009. Senter for Atferdsforskning. 67 p.
 • Frøysnes, Åsulv; Sunnanå, Sigmund; Østerud, Per (2016). Den utskjelte allmennlæraren.. Utdanning nr. 5/2016. [Business/trade/industry journal]; 2016-03-11.
 • Frøysnes, Åsulv; Sunnanå, Sigmund; Østerud, Per (2016). Lærarbehov og utdanningskapassitet.. Utdanningsnytt.no. [Business/trade/industry journal]; 2016-09-06.
 • Frøysnes, Åsulv; Sunnanå, Sigmund; Østerud, Per (2016). Undres over manglende politisk debatt om viktige skolespørsmål.. Khrono. [Newspaper]; 2016-11-19.
 • Frøysnes, Åsulv; Østerud, Per; Sunnanå, Sigmund (2016). Den utskjelte allmennlæraren.. Khrono. [Newspaper]; 2016-01-25.
 • Frøysnes, Åsulv; Østerud, Per; Sunnanå, Sigmund (2016). Lærarbehov og utdanningskapasitet.. Khrono. [Newspaper]; 2016-01-23.
 • Frøysnes, Åsulv; Østerud, Per; Sunnanå, Sigmund (2016). Lærerutdanning i vekst inn i et nytt årtusen.. Khrono. [Newspaper]; 2016-01-26.
 • Frøysnes, Åsulv; Østerud, Per; Sunnanå, Sigmund (2016). Utdanningspolitikk og skilleliner.. Khrono. [Newspaper]; 2016-02-01.
 • Skarstad, Torleiv; Sunnanå, Sigmund (2016). Lærarutdanning ved Stavanger lærarskole 1954-1975.
 • Skarstad, Torleiv; Sunnanå, Sigmund (2016). Lærerutdanningstiltak i Rogaland før 1954.
 • Sunnanå, Sigmund (2016). Lærarutdanninga ved Stavanger lærarhøgskole (SLH) 1975-1992: Gullalderen i norsk lærarutdanning. Lærarutdanninga ved Stavanger lærarhøgskole 1975-1989.
 • Sunnanå, Sigmund (2016). Lærerutdanninga ved Høgskolen i Stavanger (HiS) 1994-2005: Frå Stavanger lærarhøgskole (SLH) til Høgskolen i Stavanger (HiS). Lærarutdanninga delt på to avdelingar.
 • Frøysnes, Åsulv; Østerud, Per; Sunnanå, Sigmund (2014). Norsk lærerutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying. Senter for profesjonsstudier; 2014-02-26.
 • Sunnanå, Sigmund (2014). Gjer læraryrket atraktivt.
 • Sunnanå, Sigmund (2014). Gjer læraryrket attraktivt.
 • Sunnanå, Sigmund (2014). Matematikkfaget.
 • Sunnanå, Sigmund (2014). Målstyringa i skulen bør vuderast.
 • Sunnanå, Sigmund; Stormark, Hege (2014). Likestilt skole for alle i 125 år.
 • Østerud, Per; Frøysnes, Åsulv; Sunnanå, Sigmund (2014). Få inn mastergradane over tid.
 • Østerud, Per; Frøysnes, Åsulv; Sunnanå, Sigmund (2014). Lærarutdanning på avvegar.
 • Sunnanå, Sigmund (2013). 1814 - mirakelnes år.
 • Sunnanå, Sigmund (2013). Feministen frå motkulturane.
 • Sunnanå, Sigmund (2013). Ole Gabriel Ueland - omgangsskulelæraren som vart bondehovding og forkjempar for lokalt og nasjonalt folkestyre.
 • Sunnanå, Sigmund (2012). Elisabeth Edland - ei føregangskvinne i kampen for kvinnefrigjering og likestilling.
 • Sunnanå, Sigmund (2012). Utdanning og lønns- og arbeidsvilkår for kvinnelege lærarar.
 • Sunnanå, Sigmund (2011). Det skal ikkje vera straffbart å hjelpa!.
 • Sunnanå, Sigmund (2011). Skuleanlegga på Mosterøy.
 • Sunnanå, Sigmund (2011). Skulelover og skulehus, ca 1650-1990: arkitektur, pedagogikk og estetikk.
 • Sunnanå, Sigmund (2010). Oppveksttilhøva på garden Søndenå i Sandeid kring 1900.
 • Sunnanå, Sigmund (2010). Skolehistorisk årbok 2010: Elevar og lærarar fortel om skolen før og nå.
 • Sunnanå, Sigmund (2009). Skolehistorisk årbok for rogaland 2009: Læremidler.
 • Sunnanå, Sigmund (2008). Skolehistorisk årbok for Rogaland 2008. Mønsterplan 1987.