Et profilbilde

Associate Professor
Kjersti Balle Tharaldsen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Kjersti Balle Tharaldsen", "tel": "Telephone: +47 51831660", "email": "kjersti.b.tharaldsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-350

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin (2019). Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-062-9. 60 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Rapport fra fagseminar 4.-5. desember 2017. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-060-5. 53 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Slåtten, Hilde; charlotte, hancock; Bru, Edvin; Breivik, Kyrre (2017). Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-058-2. 116 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge.. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-217-2. 168 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Arbeidsbok.. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282172141. 200 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, truble mindre. Oppmerskomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. E-bok.. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-216-5. 250 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Mestringsteknikker for livsvansker. MBC-manual. Revidert utgave.. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8216-132-9. 320 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Mindful coping. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-508-4. 273 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Otten, Henk (2008). Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282160261. 306 p.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). CD med øvelser i mindfulness. Dalane DPS.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-øvelser.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 3: Livsmestring i skolen. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast. [Internet]; 2020-04-24.
 • Sølvik, Randi M.; Tharaldsen, Kjersti Balle; Strand, Maria Gilje (2020). Nettmøte: Livsmestring og emosjonell støtte. Læringsmiljøsenterets facebook-side. [Internet]; 2020-04-24.
 • Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Systematisk oppfølging etter mobbing.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Introduksjonsfilm ROBUST. Film til nettsted for forskningsprosjekt ved navn ROBUST:.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Mestringsstrategier for elever i videregående trinn. 2018-04-12.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Mindfulness som mestring - også ved kreftsykdom. UiS; 2018-01-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Mobbing er alles ansvar (temahefte 52) Ødelagte liv og milliardkostnader (reportasje). [Business/trade/industry journal]; 2018-11-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Om oppmerksomt nærvær som del av mestringsprosessen blant ungdom. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2018-01-19.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Oppmerksomt nærvær blant ungdom. 2018-04-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). ROBUST - et undervisningsopplegg med formål å øke ungdomsskolelevers sosiale og emosjonelle kompetanse. 2018-01-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). ROBUST. Et undervisningsopplegg som fremmer sosial og emosjonell kompetanse blant elever på ungdomstrinnet..
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Bokkommentar: Strategisk fremsynsledelse. UiS; 2017-03-14.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Forsker vil ha stressmestring i skolen. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-10-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). HVordan kan helsesøstre bidra med å lære ungdom å leve mer og gruble mindre?. 2017-11-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). How can we follow up pupils previously exposed to bullying?. 2017-11-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Kan vi gi elevene mer balanse i livet?. 2017-02-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Lev mer og gruble mindre!. Gosen ungdomsskole; 2017-02-14.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). MBC-sertifiseringskurs. 2017-09-09 - 2017-10-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Om oppmerksomt nærvær for ungdom: Leve mer, gruble mindre!. Stiftelsen psykiatrisk opplysning og UiS; 2017-04-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Oppfølging etter mobbing. 2017-10-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Oppmerksomt nærvær i arbeid med ungdom. VID Bergen; 2017-09-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Oppmerksomt nærvær som springbrett for mestring. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og UiS; 2017-10-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Psykisk helse må bli eget fag i skolen. P4. [Radio]; 2017-03-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Psykiske problemer er tabu blant ungdom. forskning.no. [Internet]; 2017-03-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Utforming og organisering av tiltak for barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Utdanningsdirektoratet; 2017-02-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Utdanningsdirektoratet/Læringsmiljøsenteret; 2017-12-04 - 2017-12-05.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av oppfølgingstiltak etter mobbing. 2016-11-23.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Hvordan lære elever å leve mer og gruble mindre?. GOsen ungdomsskole; 2016-12-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Kan vi lære ungdom å leve mer og gruble mindre?. Dalane DPS; 2016-10-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). MBC sertifiseringskurs. The Plain Present; 2016-09-10 - 2016-12-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Mindfulness for pasienter med kreft. 2016-01-14.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Mindfulness for ungdom. VID Bergen; 2016-06-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2016). Mindfulness og kronisk sykdom. UiS; 2016-11-04.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Leve mer, gruble mindre!. Stiftelsen Psykiatrisk opplysning og UiS; 2015-10-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom. 2015-10-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Ungdommelig mestring!. Randaberg videregående skole; 2015-10-02.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2015). Å være oppmerksomt nærværende som profesjonsutøver. VID Bergen; 2015-11-12.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Boklansering av "Leve mer, gruble mindre!". SUS; 2014-12-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Den mentale helsen kan forverres. NRK Rogaland. [Internet]; 2014-03-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Den mentale helsen kan forverres. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-03-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Forebygging og behandling av mentale helseproblem ved mestring gjennom "oppmerksomt nærvær". SUS; 2014-09-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Første bud: legg bort telefonen. Ditt Bate. [Business/trade/industry journal]; 2014-10-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Hvordan lære ungdom å gruble mindre og leve mer?. Randaberg videregående skole; 2014-10-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Kick-off for forskningsprosjekt: hvem, hva, hvor og hvorfor?. 2014-10-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Kognitive mestringsteknikker - en innføring. 2014-09-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Ledelse og mestring - og kognitive mestringsteknikker. HHUIS; 2014-10-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, gruble mindre - å lære ungdom å mestre mer og bedre!. 2014-11-07.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom.. Psykiatrisk Opplysning; 2014-11-04.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Leve mer, gruble mindre! Oppmerksomt nærvær (mindfulness) og stressmestring for unge. Voksenveileder..
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). MBC-instruktørutdanning. Kjersti B. Tharaldsen; 2014-03-31 - 2014-06-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Mer håp i relasjonene!.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Mindful coping - presentasjon av avhandling og videre forskningsarbeid. Haraldsplass Diakonale høgskole; 2014-04-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Mindfulness - et springbrett for mestring. UIS; 2014-10-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Mindfulness i arbeidslivet. Kvinesdal kommune; 2014-05-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Oppmerksom mestring for ungdom. 2014-03-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Oppmerksomt nærvær (mindfulness) ved kronisk sykdom. UIS; 2014-10-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Presentasjon av et forskningsprosjekt: Preventing and treating mental Health problems With mindful coping. SUS; 2014-08-29.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Presentasjon av forskningsprosjekt med et lite dykk i forskningsmetoder. 2014-03-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Preventing and treating mental Health problems With mindful coping. SUS; 2014-08-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). "Preventing and treating mental health problems with mindful coping - en presentasjon av et forskningsprosjekt". FAST, Psykiatrisk divisjon, SUS; 2014-02-25.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). "Preventing and treating mental health problems with mindful coping - status quo og veien videre". HevHelse, UiS; 2014-03-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2014). Til russen. Psykiatrisk Opplysning; 2014-11-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Bidragsyter på Landsmøtekonferansen «Veien videre». Foredrag om mindfulness. SMSO og FMSO; 2013-05-24.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Foredrag om mindfulness. Norsk Fysioterapeutforbund; 2013-03-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Foredragsholder på studiet "mindfulness - den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver". Bergen Diakonale Høgskole; 2013-09-26.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Gjesteforeleser på studiet "Ledelse og mestring" ved UiS. 2013-09-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Gjesteforelesning på HHUIS. 2013-10-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Intervju med Dalane Tidende vedrørende doktorgraden. [Newspaper]; 2013-12-23.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Intervju vedrørende oppstart av forkningsprosjekt som samarbeid mellom voksenpsykiatrisk avdeling og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. [Newspaper]; 2013-11-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). MBC-instruktørutdanning. Dalane DPS; 2013-04-08 - 2013-06-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær. Stavanger kommune; 2013-04-29 - 2013-06-19.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR). Kurs i stressreduksjon gjennom oppmerksomt nærvær. Senter Mot Seksuelle Overgrep, Rogaland; 2013-02-21 - 2013-05-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Presentasjon av det web-baserte mestringskurset "Læring, mestring og arbeidsglede" for virksomhetsledere i barnehagesektoren. Handelshøgskolen ved Uiniversietet i Stavanger; 2013-05-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Presentasjon av forskningsprosjektet "A smile is not enough, part I: Developing an intervention for continuous positive feedback". Handelshøgskolen i Stavanger; 2013-02-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Presentasjon av forskningsprosjektet "Preventing and treating mental health problems with mindful coping". Helsestasjonen for ungdom, Stavanger kommune; 2013-08-22.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Temaundervisning på SUS. Undervisning om mindfulness i helsevesenet med vekt på barn og unge. Østerlide rehabiliteringssenter; 2013-05-02.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Å leve mer og "stresse" mindre gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness). Stavanger Universitetssjukehus; 2013-08-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). Å være til stede i eget liv - la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer. Helsetjenestene i Sandnes kommune; 2013-08-26.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2013). «Å være til stede i eget liv – la oppmerksomt nærvær bedre egne holdninger til livets utfordringer». Sandnes kommune og Stavanger Universitetssjukehus; 2013-05-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Bidragsyter på fagdag for sekretærer med tittel: Trivsel og Arbeidsmiljø. Psykiatrisk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus; 2012-10-24 - 2012-10-25.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Bidragsyter på konferansen Kropp- og sjel konferanse med tema: «Ut av offerrollen». Possibility; 2012-05-10 - 2012-05-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Foredrag under Folkehelsekonferansen i Klepp med tittel: «Hvem skaper utryggheten – vi eller de?». Klepp kommune; 2012-11-12.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Instruktørutdanning i MBC. Dalane DPS; 2012-04-01 - 2012-07-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). «MBC – fungere det nå egentlig?». Dalane DPS; 2012-01-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). «Med mindfulness som nærmeste kollega – hvordan oppmerksomt nærvær kan bistå i arbeidslivet». Fellesorganisasjonen, Rogaland; 2012-05-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2012). Temaforelesning om mindfulness i arbeidslivet. Fellesorganisasjonen; 2012-03-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Foredragsholder i studiet Psykisk Helsepedagogikk. Foredragstittel: Mestringsteknikker for livsvansker. Psykisk helse i skolen og Uinversitetet i Stavanger (SAF); 2011-01-29.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Instruktørutdanning i MBC. Dagbehandlingsenheten DPS Ytre Helgeland; 2011-03-01 - 2011-07-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Instruktørutdanning i MBC. Dalane DPS; 2011-01-01 - 2011-03-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Miniseminar om mindfulness. Kognitiv kompetansegruppe, SUS; 2011-12-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Miniseminaret "Mindfulness: et nytt(ig) redskap i psykoterapi?". Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2011-11-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Refleksjonsforedrag om stress blant barn og unge. Sandnes DPS; 2011-12-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Sertifiseringskurs i MBC. Dalane DPS; 2011-09-01 - 2011-12-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2011). Temaforelesning om mindfulness. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og SUS; 2011-03-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2010). Fagseminar om mindfulness. Jæren DPS; 2010-08-25.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2010). Helgeseminar om livsmestring. Sauda/Suldal Revmatikerlag; 2010-10-01 - 2010-10-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2010). Sertifiseringskurs i MBC. Dalane DPS; 2010-09-01 - 2010-11-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Seglem, Bodil O. (2010). Mindfulness-based Coping – et kurs som fremmer oppmerksom mestring.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Bidragsyter på kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?”. Psykisk helse i skolen; 2009-12-07.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Bidragsyter på kompetansehevingskurset ”Hva er det med Monica?”. Psykisk Helse i Skolen; 2009-09-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Bidragsyter på konferansen ”Psykiatri i Nord 2009”. Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF; 2009-05-06 - 2009-05-07.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Foredrag om Amish og deres tradisjonelle kjønnsrollemønster i anledning kvinnedagen. 8.-mars komiteen; 2009-03-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). MBC-innføringskurs. Psykisk Helse i Skolen, Sandnes kommune; 2009-10-20.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). MBC-innføringskurs. EIR kompetanse via Stiftelsen SOR og Psykiatrisk Opplysnings; 2009-06-05.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Mestringsteknikker for livsvansker. Psykisk Helse i Skolen, i samarbeid med SAF (UiS); 2009-11-07.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Mindfulness og ledelse. Stavanger Ledernettverk; 2009-11-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Om mestringsteknikker for livsvansker. Grand Rotary; 2009-08-31.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Om mindfulness og mestring. Jæren DPS; 2009-12-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Sertifiseringskurs i MBC. Dalane DPS; 2009-02-01 - 2009-05-31.
 • Wilhelmsen, Ingvard; Tharaldsen, Kjersti Balle (2009). Livet er et usikkert prosjekt. Hvordan kan vi best mulig mestre alt stresset, omstillingene og usikkerheten?. Dalane DPS; 2009-12-03 - 2009-12-04.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Bevisst mestring - av følelser. Jæren DPS; 2008-02-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Bevisst mestring - av relasjoner. Jæren DPS; 2008-03-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Bevisst mestring - av stress. Jæren DPS; 2008-02-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Coping with Distress through Psychosocial Skills Training. 2008-01-16.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Coping with Distress through Psychosocial Skills Training (Project title, PhD-project). 2008-04-02.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). En gammel orden i en ny verden - om Old Order Amish i Canada. Randaberg VGS; 2008-05-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mens sana in corpore sano - en sunn sjel i et sunt legeme. Universitetet i Stavanger; 2008-06-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mens sana in corpore sano - en sunn sjel i et sunt legeme. Universitetet i Stavanger; 2008-06-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mestring av Psykiske helseplager. 2008-04-10.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mestringsteknikker for livsvansker - for hvem?. 2008-11-04.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness and coping. 2008-10-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness and coping - a new synthesis. 2008-11-20.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness in Norway. An alternative approach to mindfulness meditation practise. 2008-10-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping. 2008-02-01.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring. 2008-01-14 - 2008-01-21.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping - et mestringskurs for livsvansker. 2007-02-06 - 2008-02-06.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping. A Psychosocial Skills Training Program. 2008-05-14 - 2008-05-16.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs med gammelt innhold i ny drakt.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs ved Dalane DPS. 2008-05-28 - 2008-05-29.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Minding the difference: Approaching the concept of mindfulness by proposing a definition. 2008-06-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Mixed Methods - a new methodology. 2008-11-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). My dissertation reconsidered from the perspective of Mixed Methods Research. 2008-08-07 - 2008-08-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2008). Om Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs. 2008-04-26.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Bevisst Mestring - et mestringskurs for ungdom. 2007-12-11.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Coping with Distress through Psychosocial Skills Training. 2007-04-11 - 2007-04-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). En for prisen av to?.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). "Having the bubble": How mindfulness and leadership work together. 2007-04-27.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Maskulin mestring.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring. 2007-10-03.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring. 2007-11-26.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - et kurs i bevisst mestring. 2007-08-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - et kurs om mestring av stress, affektregulering og relasjonshåndtering. En intervensjonsstudie. 2007-01-17.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping - mestringskurs og intervensjonsstudie. 2007-03-28.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping. A Psychosocial Skills Training Program. 2007-11-07 - 2007-11-09.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Mindfulness-based Coping. Et kurs i bevisst mestring. 2007-06-05.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Om MbC som intervensjonsstudie. 2007-09-19.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Om Mindfulness-based Coping. Et mestringskurs. 2007-08-30.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Opplysning eller opplæring?.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Pedagogisk fagdag for MbC-sertifisering. 2007-08-15.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Studying Mindfulness-based Coping: an intervention for psychiatric outpatients: Design and methodology. 2007-08-23.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Tilfellet Cho - en tilfeldighet.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2007). Vårt liv - vårt ansvar.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug; Wilhelmsen, Ingvar (2007). Mindfulness-based Coping. The development of a skills training program based on cognitive psychology and therapy. 2007-04-11 - 2007-04-13.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2006). Amish - om et tradisjonelt folk i en moderne verden. Dalane distriktspsykiatriske senter; 2006-12-14.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2006). Old Order Amish i Canada - hvem, hvordan og hvorfor?. Organisasjonen Ynglingen; 2006-11-08.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Mikkelsen, Aslaug (2013). Demonstrasjon av det web-baserte mestringsprogrammet "Læring, mestring og arbeidsglede". Changetech.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Løvbrekke, Møyfrid (2008). DVD om utviklingen og visjonene med kurset Mindfulness-based COping (MBC) ved Dalane DPS. Hertervig Forlag.