Et profilbilde

Associate Professor
Gunnar Thesen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Gunnar Thesen", "tel": "Telephone: +47 51832186", "email": "gunnar.thesen@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room EOJ SV-323

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 p.
 • Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar; Harstad, Anne Marthe (2014). Kartlegging og analyse av bussbrukernes reisemønster og vurdering av tilbudet i sentrale områder på Nord-Jæren og Haugalandet. International Research Institute of Stavanger. 125 p.
 • Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar (2013). Offentlig-privat samarbeid (OPS) på vei? En kunnskapsoppsummering. International Research Institute of Stavanger. 35 p.
 • Thesen, Gunnar; Aaserød, Martin Ivar; Berge, Dag Magne; Bayer, Stian Brosvik; Leknes, Einar (2013). Ett Hav : muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen. IRIS. ISBN 978-82-490-0818-6. 117 p.
 • Leknes, Einar; Thesen, Gunnar (2012). Evaluering av Osloregionens Europakontor. Industrial Performance Center. 68 p.
 • Thesen, Gunnar; Leknes, Einar (2012). Oppsummering av funn fra DEMOSREG-programmet på området regional innovasjon. International Research Institute of Stavanger.
 • Thesen, Gunnar (2011). Attack and Defend! Explaining Party Responses to News. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 978-87-7335-156-7.
 • Berg, Christin; Bayer, Stian Brosvik; Thesen, Gunnar (2008). Ungtrafikk. Resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy. International Research Institute of Stavanger. 75 p.
 • Bjelland, Anders; Thesen, Gunnar (2007). Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus. International Research Institute of Stavanger. 50 p.
 • Thesen, Gunnar (2007). Reisevaneanalyser av storbyområdet på Nord-Jæren. International Research Institute of Stavanger. 28 p.
 • Berg, Christin; Thesen, Gunnar (2006). Reisevaner i Stavangerregionen 1998-2005. RVU Hovedrapport. International Research Institute of Stavanger. 54 p.
 • Berg, Christin; Thesen, Gunnar (2006). Sesongvariasjoner i Stavangerregionens reisevaner 2005. RVU Sommerrapport. International Research Institute of Stavanger. 39 p.
 • Berg, Christin; Thesen, Gunnar (2006). Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005. International Research Institute of Stavanger. 57 p.
 • Thesen, Gunnar (2006). Dokumentasjonsnotat RVU 2005. International Research Institute of Stavanger. 32 p.
 • Thesen, Gunnar (2006). Evaluering av friere brukervalg i Eide kommunes hjemmehjelptjeneste. International Research Institute of Stavanger. 29 p.
 • Thesen, Gunnar (2017). Et typisk valg? Stortingsvalget 2017 i lys av valgforskningen.. UiS; 2017-11-14.
 • Thesen, Gunnar (2014). Styrer mediene politikerne?.
 • Green-Pedersen, Christoffer; Mortensen, Peter Bjerre; Seeberg, Henrik B; Thesen, Gunnar (2013). The Power of the Opposition.
 • Leknes, Einar; Thesen, Gunnar (2013). Det norske regionparadokset.