Et profilbilde

Associate Professor
Arlene Margaret Arstad Thorsen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Arlene Margaret Arstad Thorsen", "tel": "Telephone: +47 51832923", "email": "arlene.thorsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-362

Courses taught

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad (veileder); Evertsen, Cecilie (2013). Relasjoners innflytelse på barns utvikling av emosjonell selvregulering. Universitetet i Stavanger. 80 p.
 • Allgood, Eleanor; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2010). Q-metodologi: En velegnet måte å utforske subjektivitet. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2527-3. 198 p.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2009). Teachers' priorities and beliefs: A venture into beliefs, methodologies, and insights. University of Stavanger. ISBN 9788276443660. 269 p.
 • Løge, Inger Kristine; Thorsen, Arlene Arstad (2005). Sammenheng mellom språk og atferd?. 15 p.
 • Løge, Inger Kristine; Bø, Inge; Omdal, Heidi; Thorsen, Arlene Arstad (2003). Hva skjer ved overgangen barnehage-skole? "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart" - teori og evaluering. Rapport II 2003. UiS. 113 p.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine; Omdal, Heidi; Thorsen, Arlene Arstad (2002). Overgangen barnehage - skole. En arbeidsrapport basert på en studie til prosjektet "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart - Evalueringsoppdrag". Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.
 • Bø, Inge; Løge, Inger Kristine; Thorsen, Arlene Arstad; Omdal, Heidi (2002). Overgang barnehage-skole. En arbeidsrapport basert på en forstudie til prosjektet: "Tverrfaglig samarbeid rundt skolestart - Evalueringsoppdrag.". Senter for atferdsforskning. 60 p.
 • Thorsen, Arlene Arstad (1999). Forebygging og avhjelping av psykososiale vansker gjennom utviklingsarbeid i barnehagen. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780039. 142 p.
 • Thorsen, Arlene (1998). Forebygging og avhjelping av psykososiale vansker gjennom utviklingsarbeid i barnehagen. Senter for atferdsforskning,Høgskolen i Stavanger.
 • Thorsen, Arlene (1998). Rapport fra forprosjektet: Forebygging og bearbeiding av psykososiale vansker i barnehagen. Senter for atferdsforskning. 48 p.
 • Skorpen, Frode; Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm (2013). Opinions and views concerning patient dignity among relatives to psychiatric patients. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Subba, Lok; Bru, Lars Edvin; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2013). Perceived teacher support among the elementary students with specific learning difficulties. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2013). Strengere dagmamma kontroll. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-03-05.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T (2013). Å lykkes i første klasse?. Norges forskningsråd; 2013-03-18.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Steele, Misty; Montgomery, Diane; Ellingsen, Ingunn T (2013). Second order analysis to capture cross national differences: A study of teacher expectations for children transitioning to first grade. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Øverland, Klara; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2013). Daycare children of divorce and their helpers.Exploring subjective experiences among daycare staff - how do they work with children and families of divorce?. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Steele, Misty; Montgomery, Diane (2012). Contextual challenges using Q methodology in comparative research. ISSSS; 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Orientering om Skoleklar prosjektet og Q-studien i Farsund. Farsund kommune; 2012-11-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Størksen, Ingunn; Cosmovici, Elena Maria; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2011). Hvorfor ender mange begavede barn som bråkmakere? Senter for atferdsforskning med første norske forskningsprosjekt på temaet. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-04-16.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2011). Praktiske implikasjoner av forskning i BAMBI-prosjektet: En presentasjon av veiledermateriell og barnebok til bruk i barnehager ved samlivsbrudd blant barnas foreldre. Universitetet i Stavanger;
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2011). Presentasjon av Skoleklar til styrere og ansatte i Klepp barnehager. Klepp kommune;
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2011). Mobbing i barnehagen - hva ser vi egentlig?. Fylkesmannen i Telemark og Lillegården kompetansesenter; 2011-12-06.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2011). Recycling and adapting a visual Q sample into a new theme. ISSSS; 2011-09-07 - 2011-09-09.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Størksen, Ingunn (2011). Forskningsresultater fra BAMBI-prosjektet: Små barns opplevelser etter foreldres samlivsbrudd. Resultater fra en studie hvor femåringer formidler seg ved hjelp av Q-sortering av kort med visuelle illustrasjoner. UiS;
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Størksen, Ingunn (2011). Skoleklar prosjektet med fokus på barns læring. Institutt for førskolelærerutdanning;
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2010). Etiske refleksjoner rundt datainnsamling blant små barn. 2010-06-08.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2010). Mobbing i barnehagen - fins det?. 2010-11-24.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Størksen, Ingunn (2010). The transformation from words to pictures in a child Q study. What may be gained, what may be lost in the process?. 2010-10-07 - 2010-10-09.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2009). Små barns deltakelse i en Q-studie med visuelle Q-item. 2009-11-19 - 2009-11-20.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2009). Young children's feelings and experiences related to parental divorce: A Q study with visual images. 2009-12-03.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2009). Tanker, holdninger og forståelse hos voksne i spesialpedagogisk arbeid. 2009-11-24 - 2009-11-26.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2009). Teacher practice and teacher beliefs. What are the links and the right order of the three ingredients of teaching: a) teacher's personal teaching beliefs, b) professional development interventions and c) change in teaching context. Universitetet i Stavanger; 2009-01-29.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2009). Teachers' priorities and beliefs: a venture into beliefs, methodologies, and insights. Universitetet i Stavanger; 2009-01-30.
 • Størksen, Ingunn; Berner, Karin; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Family Narratives Through the Eyes of an Adult Child of Divorce. 2008-10-02 - 2008-10-04.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Norwegian Day-care centers' approach to children and families that experience divorce. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Q Methodology as a tool for studying consequences of divorce: A planned study of young children. 2008-09-18 - 2008-09-19.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Utfordringer for Kasper Praksisrettet FoU i Barnehagen.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2008). Teachers' Prorities and Beliefs. Universitetet i Stavanger; 2008-05-27.
 • Knivsberg, Ann-Mari; Iversen, Synnøve; Løge, Inger Kristine; Reikerås, Elin Kristi Lie; Thorsen, Arlene Arstad (2007). Stavangerprosjektet. Det lærende barnet. 2007-03-08.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2007). Barns sosiale og emosjonelle utvikling: Introduksjon om observasjon. 2007-08-29.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2007). Introduksjon til observasjon. 2007-05-24.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2007). Uncovering teachers' beliefs about children through Q methodology. 2007-10-04 - 2007-10-06.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine; Bø, Inge (2007). Steget fra liten til stor. [Newspaper]; 2007-06-28.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Størksen, Ingunn (2007). Designing a Q study concerning teachers' beliefs. 2007-10-04 - 2007-10-06.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (2007). Med blikk for dei minste. [Newspaper]; 2007-06-28.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2006). Dilemmas, pitfalls, and epiphanies: A pathway to understanding Q methodology. 2006-09-28 - 2006-10-01.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine (2006). Les for barnet - unngå problemer. [Newspaper]; 2006-01-19.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine (2006). Språk og atferd henger sammen. [Newspaper]; 2006-01-17.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2005). A presentation of the University of Stavanger, Centre for Behavioural Research, and the Norwegian educational system. Curry School of Education; 2005-03-31.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2005). Glimt fra barnehagen. Teori og praksis. Institutt for førskolelærerutdanning; 2005-11-07 - 2005-11-08.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2005). Hjem + skole = sant De viktige støttespillerne. [Newspaper]; 2005-09-24.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2005). Problemstillinger sett fra et pårørende blikk. Institutt for helsefag; 2005-01-27.
 • Thorsen, Arlene Arstad (2005). Q methodology. A brief orientation. Curry School of Education; 2005-04-15.
 • Bø, Inge; Thorsen, Arlene Arstad; Løge, Inger Kristine; Omdal, Heidi (2004). Overgangen fra barnehage til skole.