Et profilbilde

External Consultant
Elin Marie Thuen { "honorific-suffix": "External Consultant", "fn": "Elin Marie Thuen", "tel": "Telephone: +47 51832924", "email": "elin.thuen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-424

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Thuen, Elin (2007). Learning environment, students' coping styles and emotional and behavioural problems. A study of Norwegian secondary school students. Dissertation for the degree doctor philosophiae (dr.philos.). Universitetet i Bergen. ISBN 9788230803479. 218 p.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Evaluering av Gjesdalprosjektet Positivt Fokus, POFO: Har POFO satt spor på skolene?. Gjesdal kommune. 13 p.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Tananger ungdomsskole. TUS-modellen - et pedagogisk forsøk. Blir det en bedre skole av dette, da?. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2002). Tananger ungdomsskole. TUS-modellen- elever og lærere. En sammenligning av resultater fra spørreundersøkelsene i 2000, 2001 og 2002. Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Bjørnsen, Gaute; Jåvold, Ellen; Knudsmoen, Hege; Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere; Solheim, Ragnar Gees (2002). Om Samtak - for ein betre skole Nyhetsbrevet "Om Samtak". Senter for atferdsforskning. 4 p.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (1999). Læringsmiljø og konsentrasjon blant elever i 6. og 9. klasse. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger olwork. Finally, results indicate that the re may be room for improvement, especially concerning teachers' emoti onal support of students, stu. ISBN 82-7578-004-7. 32 p.
 • Thuen, Elin (red.) (1998). Violence in schools: awareness-raising, prevention, penaltise, 3 case studies (konferanserapport). Utgitt i forbindelse med symposium.
 • Thuen, Elin (1997). Karakterpress og helse. En studie om sammenhenger mellom karakterpress og helse blant elever i videregående skole. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Thuen, Elin Marie (2016). Her er læreren regjeringen ikke vil ha. Utdanning, nr 14/2016. [Business/trade/industry journal]; 2016-09-09.
 • Thuen, Elin Marie (2016). Presentasjon av "Lesson Study i en norsk kontekst". Universitetet i Stavanger ved Biblioteket; 2016-09-28.
 • Thuen, Elin Marie; Munthe, Elaine (2016). Lærerutdanningen ved UiS 2005-2016 Fra allmennlærer til grunnskolelærer til master for grunnskolelærere.
 • Thuen, Elin Marie (2014). 1-7 er taperen?. Stavanger. [Newspaper]; 2014-03-10.
 • Thuen, Elin Marie (2014). De svakeste blir hardest rammet. Stavanger. [Newspaper]; 2014-04-28.
 • Thuen, Elin Marie (2014). Er ikke læreryrket attraktivt?. Stavanger. [TV]; 2014-09-04.
 • Thuen, Elin Marie (2014). Frarall viser at læreren er attraktiv.
 • Thuen, Elin Marie (2014). Færre vil bli lærere. Stavanger. [Radio]; 2014-09-01.
 • Thuen, Elin Marie (2013). Er NHO forvirret?.
 • Thuen, Elin Marie (2013). Nyutdannete lærere slutter i yrket. Nettavisa Ullandhaug. [TV]; 2013-03-04.
 • Thuen, Elin Marie (2013). Slår inn åpne dører. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-02-28.
 • Thuen, Elin Marie (2013). UiS tilbyr lærere nye mastergrader. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-02-07.
 • Bru, Lars Edvin; Stornes, Tor; Munthe, Elaine; Thuen, Elin Marie (2011). Students’ Perceptions of Teacher Support across the School Years. European Society of Developmental Psychology; 2011-08-23 - 2011-08-27.
 • Thuen, Elin (2010). Engaging education: developing emotional literacy, equity and co-education.
 • Thuen, Elin (2010). Hva fremmer og hemmer motivasjon i skolen?. Gand videregående skole; 2010-04-24.
 • Thuen, Elin (2010). Læringsmiljø, stress og mestring. Høgskolen Stord Haugesund; 2010-10-22 - 2010-10-23.
 • Thuen, Elin (2010). Stress og mestring blant elever. Psykisk helse i skolen; 2010-09-25.
 • Thuen, Elin (2009). Motivasjon - hva hemmer og fremmer motivasjon?. Gand videregående skole; 2009-04-20.
 • Thuen, Elin (2009). Stress og mestring hos elever. Psykisk helse i skolen Psykisk helsepedagogikk; 2009-09-12.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2007). Norwegian junior high school teachers' judgments of problems among students. 2007-04-09 - 2007-04-13.
 • Thuen, Elin (2007). 1 av 3 elever får for lite støtte. [Newspaper]; 2007-06-14.
 • Thuen, Elin (2007). Are changes in students' perceptions of the learning environment related to changes in emotional and behavioural problems. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Thuen, Elin (2007). Behandlar elevane ulikt. [Newspaper]; 2007-06-19.
 • Thuen, Elin (2007). Behandlar elevane ulikt. [Newspaper]; 2007-06-19.
 • Thuen, Elin (2007). Behandlar elevane ulikt Elevane opplever vidt forskjellig læringsmiljø i ein og samme klasse. [Newspaper]; 2007-07-19.
 • Thuen, Elin (2007). Handlingsplan mot mobbing/Zero. Overhalla kommune; 2007-10-02.
 • Thuen, Elin (2007). Hva er god læring?.
 • Thuen, Elin (2007). Hvordan løse mobbesaker/Zero. Overhalla kommune; 2007-11-06.
 • Thuen, Elin (2007). Implementering av Zero-prosjektet. Stavanger kommune; 2007-04-25.
 • Thuen, Elin (2007). Kvar tredje elev saknar støtte. [Newspaper]; 2007-06-25.
 • Thuen, Elin (2007). Lærarar behandlar elevane ulikt. [Newspaper]; 2007-06-01.
 • Thuen, Elin (2007). Lærarar behandlar elevar ulikt. [Newspaper]; 2007-06-20.
 • Thuen, Elin (2007). Lærere behandler elever ulikt. [Radio]; 2007-06-14.
 • Thuen, Elin (2007). Lærere behandler elever ulikt. [Radio]; 2007-06-13.
 • Thuen, Elin (2007). Lærere gir lite støtte. [Newspaper]; 2007-06-15.
 • Thuen, Elin (2007). Læringsmiljø, mestring og sosiale og emosjonelle vansker. Folkeuniversitetet i Haugesund; 2007-11-30 - 2007-12-01.
 • Thuen, Elin (2007). Saknar støtte frå lærar. [Newspaper]; 2007-06-01.
 • Thuen, Elin (2007). Teoritung ungdomsskole. [Newspaper]; 2007-03-28.
 • Thuen, Elin (2007). Veien videre/Zero. Stavanger kommune; 2007-09-15.
 • Thuen, Elin; Munthe, Elaine (2007). Ungdomsskolelæreres vurdering av elevproblemer ved overgangen til ungdomsskolen. 2007-11-20 - 2007-11-21.
 • Bru, Edvin; Thuen, Elin (2006). Elever mener skolen er meningsløs. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin (2006). Begynner det gode klassemiljøet hjemme?. Bogafjell skole; 2006-11-23.
 • Thuen, Elin (2006). Elevene savner mening med skolen. [Radio]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin (2006). Forankring av Zero programmet. 2006-06-14.
 • Thuen, Elin (2006). Handlingsplan og systematisk arbeid mot mobbing. 2006-09-27.
 • Thuen, Elin (2006). Hovedprinsippene i Zero. 2006-05-30.
 • Thuen, Elin (2006). Hva trenger tenåringer?. Klepp ungdomsskole; 2006-04-05.
 • Thuen, Elin (2006). Implementering i Zero. 2006-05-11.
 • Thuen, Elin (2006). Implementering i Zero. 2006-05-30.
 • Thuen, Elin (2006). Implementering og videreføring. 2006-09-28.
 • Thuen, Elin (2006). Implementering og videreføring. 2006-09-20.
 • Thuen, Elin (2006). Lite meningsfull skole. [Radio]; 2006-06-20.
 • Thuen, Elin (2006). Problemløsning knyttet til mobbing. 2006-11-29.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Elevene mener skolen er meningsløs. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Elevene sliter. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Finner ungdomsskolen meningsløs. [Newspaper]; 2006-06-08.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Saknar mening med skolen. [Newspaper]; 2006-06-15.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Saknar mening med skolen. [Newspaper]; 2006-06-15.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Skolen er meningsløs. [Newspaper]; 2006-06-16.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Skolen er meningsløs, synes en av fire ungdomsskoleelever. [Newspaper]; 2006-06-14.
 • Thuen, Elin; Bru, Edvin (2006). Uten mening, sier hver fjerde elev. [Newspaper]; 2006-06-06.
 • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere (2006). Mobbing. 2006-08-16.
 • Thuen, Elin; Midthassel, Unni Vere (2006). Om mobbing. 2006-08-16.
 • Thuen, Elin (2005). Learning environment factors, students' coping styles and emotional and behavioural problems - how are the relations between these?. 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Thuen, Elin (2005). To what degree are associations between perceived learning environment and emotional and behavioural problems influenced by students'coping styles?. 2005-03-10 - 2005-03-12.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2002). Som prinsessen, så også læreren.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2002). Som prinsessen, så også læreren.
 • Thuen, Elin (2002). A school for the future?. 2002-05-30 - 2002-06-01.
 • Thuen, Elin (2001). Belønning eller straff?.
 • Thuen, Elin (2001). Learning environment, meaningfulness of schoolwork and on-task-orientation among Norwegian 9th gradere students. 2001-09-05 - 2001-09-08.
 • Bru, Edvin; Thuen, Elin (1999). Skolemiljø og konsentrasjon.
 • Thuen, Elin (1999). Grade pressure and mental and psychosomatic health among 11th and 12th grade students.
 • Thuen, Elin (1998). Prosjekt Møre og Romsdal. Senter for atferdsforknings kompetansehevingsarbeid i Møre og Romsdal i perioden 1993 til 1997/98.
 • Thuen, Elin (2002). Eleven som ressurs.