Et profilbilde

Senior Advisor
Karsten Tillerli { "honorific-suffix": "Senior Advisor", "fn": "Karsten Tillerli", "tel": "Telephone: +47 51833046", "email": "karsten.tillerli@uis.no" }

Faculty Prorektor for utdanning
Department UiS Lifelong Learning
Room KK S-376

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Hinna, Kristin Ran Choi; Horgen, Svend Andreas; Langøen, Arne; Tillerli, Karsten; Ryan, Anne Wally (2007). Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem i 2006-2007. NVU - Norgesuniversitetet. 46 p.
  • Hinna, Kristin Ran Choi; Lindeland, Morten; Horgen, Svend Andreas; Ryan, Anne Wally; Tillerli, Karsten; Langøen, Arne (2006). Rapport om studiestøttesystem ved NVU Forum for Studiestøttesystemgruppen. NVU. 50 p.
  • Nordseth, Hugo; Breistein, Arne; Lindeland, Morten; Hansen, Tore Berg; Hinna, Kristin Ran Choi; Tillerli, Karsten (2005). Rapport om forskning og utvikling innen e-læring. NVU. 47 p.
  • Nordseth, Hugo; Breistein, Arne; Lindeland, Morten; Hansen, Tore Berg; Hinna, Kristin Ran Choi; Tillerli, Karsten (2005). Rapport om forskning og utvikling innen e-læring : fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Nettverksuniversitetet. 47 p.
  • Munkvold, Robin; Instefjord, Elen; Knudsen, Ida Margrethe; Tillerli, Karsten (2004). Kvalitetskriterier i et e-læringsmiljø - en elektronisk manual. Nettverksuniversitetet. 13 p.
  • Munkvold, Robin; Kuvaas, Karen Margrethe; Knutsen, Ida Margrethe; Tillerli, Karsten; Estensen, Anita (2003). Kvalitetskriterier for nettbasert undervisning. Nettverksuniversitetet. 17 p.
  • Oftedal, Bjørg Frøysland; Hvidsten, Venche; Tillerli, Karsten; Foss, Brynjar (2014). God læring med digitalt verktøy.
  • Munkvold, Robin; Instefjord, Elen; Tillerli, Karsten (2004). Quality Assurance for Online Learning : an Online Manual. 2004-12-03.
  • Stordalen, Jørn; Leland, Arne; Foss, Brynjar; Johannessen, Kjellaug Kaldestad; Tillerli, Karsten (2011). Pillespillet. Universitetet i Stavanger. Stavanger.