Et profilbilde

Associate Professor
Berit Tofteland { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Berit Tofteland", "tel": "Telephone: +47 51833534", "email": "berit.tofteland@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-206

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Tofteland, Berit (2018). The Valuable Index Finger : Communicating Democratic Values Through Pointing. In: Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practises. Springer Nature. ISBN 978-3-319-75558-8. p. 281-296.
 • Tofteland, Berit (2018). Uenighet som yrkesetisk verdi. In: Läraren och yrkesetiken : principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag. Studentlitteratur AB. ISBN 9789144120881. p. 39-55.
 • Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne (2017). Å beskrive det ubeskrivelige- om metaforer og patisk kunnskap i barnehagens verdipedagogiske arbeid. In: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. p. 201-213.
 • Tofteland, Berit (2016). Teorien om det radikale demokrati - relevant for barnehagefeltet?. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN 0904-2393. Volume 2016. Booklet 3. p. 58-65.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02451-6. 263 p.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna (2015). Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. In: Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1652-9. p. 131-149.
 • Tofteland, Berit (2015). Med følelser som drivkraft : Måltidsfellesskap i småbarnsavdelinger som demokratisk praksis?. In: Demokratiske praksiser i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1652-9. p. 101-130.
 • Grindland, Berit (2012). På kanten av kaos. In: Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1107-4. p. 57-78.
 • Grindland, Berit (2011). Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdeling. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volume 4. Booklet 2. p. 75-90.
 • Grindland, Berit; Nyberg, Maria (2008). The influence of the room context in the meal experience: examples from a hospital and a nursery. Journal of Foodservice. ISSN 1748-0140. Volume 19. Booklet 1. p. 35-43.
 • Tofteland, Berit (2015). Måltidsfellesskap i barnehagen - demokratiets vugge? En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-617-3. 228 p.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 p.
 • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 p.
 • Alvestad, Marit; Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Moser, Thomas; Brekke, Anne; Foyn-Bruun, Emilie; Foyn-Bruun, Emilie; Fredriksen, Biljana Culibrk; Fredriksen, Biljana Culibrk; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Gryte, Mari Anne E; von Krogh, Fie; von Krogh, Fie (2006). Forskning og kompetansebehov i barnehagen. HiST, NTNU, HiNT,DMMH, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim. ISBN 9788251922296. 6 p.
 • Grindland, Berit (2002). Studentaktiv læring og mappedokumentasjon. Høgskolen i Stavanger, avd. lærerutdanning. 17 p.
 • Grindland, Berit (1998). Det komme'bare dettane øve'meg.. Humorskaping i pedagogisk ledelse av barnekor. B.Grindland. 174 p.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit (2019). Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools. UiS; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit (2018). WP7: Collectivities in Norwegian preschools. University of Oulu, project Politics of Belonging; 2018-01-22 - 2018-01-25.
 • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.
 • Tofteland, Berit (2018). Lekteorier - ulike innfallsvinkler for tilhørighet?. Universitetet i Stavanger; 2018-11-06 - 2918-11-06.
 • Tofteland, Berit (2018). Politics of belonging, introduksjonsforelesing. Forskningsbarnehage; 2018-04-26.
 • Tofteland, Berit (2018). Profesjonsetiske dilemmaer i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2018-10-16.
 • Tofteland, Berit (2018). Samtaler om tilhørighet. Universitetet i Stavanger; 2018-10-01.
 • Tofteland, Berit (2018). Små barns peking under måltidet - demokratisk praksis? En utforskende og argumenterende tekst ut fra Chantal Mouffes teori om det radikale demokrati.. Universitetet i Agder; 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Tofteland, Berit (2018). Tilhørighet – men til hva slags fellesskap?. Universitetet i Stavanger; 2018-08-15.
 • Tofteland, Berit (2018). Å beskrive det ubeskrivelige. Hvordan barnehageansatte bruker metaforer når de samtaler om teori og praksis i barnehagen. Universitetet i Stavanger/Fylkesmannen i Rogaland; 2018-02-07.
 • Tofteland, Berit (2017). Conflicts as a prerequisite for democracy.. International phd-kurs, UiS; 2017-11-20 - 2017-11-25.
 • Tofteland, Berit (2017). Det gode måltidet i barnehagen - på kanten av kaos?. Sandal Barnehage; 2017-08-15.
 • Tofteland, Berit (2017). Hvordan skrive om uenighet som yrkesetisk verdi?. Lärarförbundet,; 2017-06-22 - 2027-06-22.
 • Tofteland, Berit (2017). "Mitt forskningsarbeid". 2017-11-08.
 • Tofteland, Berit (2017). Pedagogisk arbeid med de yngste. Utdanningsdirektorat/Senter for interkulturell kommunikasjon; 2017-03-17.
 • Tofteland, Berit (2017). Pedagogisk arbeid med de yngste.. Utdanningsdirektorat/Senter for interkulturell kommunikasjon; 2017-02-15.
 • Tofteland, Berit (2017). Småbarnspedagogikk. Utdanningsdirektorat/Senter for interkulturell kommunikasjon; 2017-03-15.
 • Tofteland, Berit (2017). Småbarnspedagogikk. Udanningsdirektoratet/Senter for Interkulturell kommunikasjo; 2017-02-17.
 • Tofteland, Berit (2017). The valuable index finger.. Nordforsk; 2017-02-07.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Tofteland, Berit (2016). Den verdifulle pekefingeren. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Tofteland, Berit (2016). Med verdier i ryggsekken. Den verdifulle pekefingeren. Rogalandsmøte; 2016-11-18.
 • Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Values education in Norwegian Preschool.. Commmeinius Association; 2016-09-06 - 2016-09-07.
 • Tofteland, Berit (2015). Belys "identitetsbegrepet" ut fra barns perspektiver og drøft hvordan man kan undersøke barns identitetskonstruksjoner som del av barns hverdagliv i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2015-10-02.
 • Tofteland, Berit (2015). Rettferdighet som demokratisk verdi i barnehagen. Universitetet i Agder; 2015-11-11.
 • Tofteland, Berit (2015). Rettferdihet og fordelingsprinsipper i barnehagen. Nordisk nettverk for demokrati i barneahgen; 2015-05-19 - 2015-05-20.
 • Tofteland, Berit; Grindheim, Liv Torunn (2015). Motstand – konflikt (når er konflikter demokratisk og når er de ødeleggende?). 2015-05-19 - 2015-05-20.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter. Universitetet i Stavanger; 2014-03-11.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin (2014). Garderoben; En arena for kommunikasjon av demokratiske verdier i barnehagen.. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2014-03-11.
 • Tofteland, Berit (2014). Måltidsfellesskapets demokratiske spilleregler - med følelser som drivkraft. Nettverk for demokrati i barnehagen; 2014-05-21 - 2014-05-22.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Deltakende aksjonsforskning som metode i barnehagens verdipedagogiske arbeid. Institutt for barnehagelærerutdanning; 2014-11-18.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Kunsten å jobbe i barnehage. Fylkesmannen i Rogaland/ Utdanningsforbundet/Universitetet i; 2014-05-13.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Participatory Action Research in values Education. Finish society for childhood studies/ University of Oulu; 2014-05-07 - 2014-05-09.
 • Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna (2013). Norwegian Study: VAlues Education in Nordic ECEC Valued. Oweview. Values education in Nordic preschools: Basis for tomorrow; 2013-09-30 - 2013-10-02.
 • Tofteland, Berit (2013). Måltidsfellesskap i barnehagen - demokratiets vugge? En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger. universitetene i Agder, Telemark og Stavanger; 2013-11-28 - 2013-12-28.
 • Tofteland, Berit (2013). Teorien om det radikale demokrati. Forsker nettverk for Demokrati i Barnehagen; 2013-05-22.
 • Tofteland, Berit (2013). Workshop for nordiske forskere. Stavanger: presentasjon: Stories from everyday life. A way to construct meaning in “barnehagen” and in research. Experiences from the Norwegian project “Verdier i barnehagen. ValuEd; 2013-01-14 - 2013-01-16.
 • Tofteland, Berit; Fugelsnes, Kristin; Johansson, Eva Marianne; Röthle, Monika Anna; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Oppsummerende samtale om verdier. Institutt for førskolelærerutdanning; 2013-04-02.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Det er litt for mange i gangen om gangen. universitetet i Stavanger; 2013-04-02.
 • Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2013). Values in Norwegian ECEC-Setting. The Locker Room as a Place for Values. European Early Childhood Education Research Assosiation; 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Næss, Ragnhild Nordahl; Grindland, Berit (2012). Barnas Parlament. Univers. [Newspaper]; 2012-06-05.
 • Tofteland, Berit (2012). Analyse av praksisfortellinger. Universitetet i Stavanger; 2012-03-28.
 • Tofteland, Berit (2012). Analyse av praksisfortellinger. Universitetet i Stavanger; 2012-03-29.
 • Tofteland, Berit (2012). Anerkjennelse av barns lek. Er en god relasjon nok?. Universitetet i Stavanger; 2012-02-27.
 • Tofteland, Berit (2012). Hvordan legge til rette for foreldremedvirkning i en flerkulturell barnehage?. Univeristetet i Stavanger; 2012-02-28.
 • Grindland, Berit (2011). Anerkjennende væremåter i barnehagen. Barnehage i Gjesdal kommune; 2011-11-24.
 • Grindland, Berit (2011). At the edge of chaos. order and disorder in the meal community in nursery. EECERA; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Grindland, Berit (2011). Jo flere vi er sammen – dess lenger må jeg vente for å få mat. Universitetet i Stavanger; 2011-03-11.
 • Grindland, Berit (2011). Måltidet -mer enn maten?. Ynglingen; 2011-05-09.
 • Grindland, Berit (2011). "Når foreldrene ikke kommer lenger enn til døra". Analyse av praksisfortellinger sammen med personale i prosjektbarnehage 1, Sandnes. UiS/ prosjektbarnehagen; 2011-02-08.
 • Grindland, Berit (2011). Når to-åringer mater hverandre. UiS/ prosjektbarnehage 2, Gjesdal; 2011-03-17.
 • Grindland, Berit (2011). Respekt som verdi i leken i barnehagen. UiS/ prosjektbarnehage; 2011-09-27.
 • Grindland, Berit (2011). Respekt som verdi i relasjon mellom voksne og barn. Barnehage i Gjesdal kommune;
 • Grindland, Berit (2011). Uenighet som demorkatisk praksis i måltidsfellesskap på småbarnsavdelinger. Programområdet: Læringskultur i barnehagen; 2011-08-30.
 • Grindland, Berit (2011). "Å snakke med rompene". Om humor som kontaktpunkt mellom foreldre og personale i garderoben. analyse av praksisfortellinger. UiS/ Prosjektbarnehage 1, Sandnes; 2011-05-10.
 • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og ansvar mellom barn og voksne. Universitetet i Stavanger; 2011-11-18.
 • Grindland, Berit; Röthle, Monika Anna (2011). Likeverd og ansvar mellom voksne og barn. UiS/gjesdal og Sandnes kommune; 2011-11-18.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna (2011). Verdier i barnehage, ett forsknings- och utvecklingsprojekt.Hur forska tillsammans?. Programområde Læringskulturer i barnehage UiS; 2011-04-05.
 • Grindland, Berit (2010). ?Måltidet er en situasjon som lett blir kaos? ? og hva kan da skje med måltidsfellesskapet?. 2010-11-19.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidet på småbarnsavdeling- demorkatiets vugge? Måltidsfellesskap og kaos ? eller - kaos som måltidsfellesskap?. 2010-05-21.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demokratisk praksis. 2010-11-04.
 • Grindland, Berit (2010). Måltidsfellesskap på småbarnsavdeling som demorkatisk praksis. 2010-11-05.
 • Abrahamsen, Gerd; Alvestad, Marit; Berge, Anita; Grindland, Berit; Johansson, Eva; Röthle, Monika; Sageidet, Barbara Maria (2009). Gode barnehager er bra - også for de yngste.
 • Grindland, Berit (2009). Adult?s constructions of children as participants in meals. 2009-09-26 - 2009-09-29.
 • Grindland, Berit (2009). Medvirkning - hva ellers?. 2009-09-27.
 • Grindland, Berit (2009). Måltidet på småbarnsavdeling som demokratisk praksis: Kaos som medvirkning?. 2009-10-22 - 2009-10-23.
 • Grindland, Berit (2008). Adults¿ different awareness of children¿s participation - upbringing for different democracies?. 2008-03-09 - 2008-06-09.
 • Grindland, Berit (2008). Demokratisk samtale ¿ hva ellers?. 2008-05-09.
 • Grindland, Berit (2008). Måltidet på småbarnsavdeling ¿ demokratiets vugge?. 2008-04-16.
 • Grindland, Berit (2008). Praksisfortelling som pedagogisk dokumentasjon. 2008-07-11.
 • Grindland, Berit (2008). The start of the meal- Adults¿ different awareness of participation and democracy?. 2008-11-03.
 • Grindland, Berit (2008). Å forske på eller forske med? Hvordan kan tegning som metode være med å fremme deltakermedvirkning i forskningssamtalen?. 2008-04-17 - 2008-04-18.
 • Grindland, Berit (2007). Hva er et barn - og hvem er du?. Rennesøy kommune; 2007-11-16.
 • Grindland, Berit (2007). Hva er læring?. Stavanger Røde Kors; 2007-09-22.
 • Grindland, Berit (2007). Hvilke barnesyn har de voksne og hvordan kommer de til uttykk under måltidet på småbarnsavdelinger?. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Grindland, Berit (2007). Hvilke måltidsfellesskap verdsetter voksne på småbarnsavdelinger?. 2007-05-23 - 2007-05-24.
 • Grindland, Berit (2007). Når jeg skal medvirke, skal mine foreldre slutte å virke da?. Foreldreutvalget i Trollongane og Maurtuå barnehage; 2007-03-29.
 • Alvestad, Marit; Breiehagen, Torgrim; Brekke, Anne; Grindland, Berit; Gryte, Mari Anne E; Krogh, Fie von; Röthle, Monika (2006). The Norwegian curriculum for early childhood education - research on integrated subjects. 2006-08-30 - 2006-09-02.
 • Grindland, Berit (2006). Blikk og etikk -om voksnes rolle under måltider på småbarnsavedlinger i barnehagen Blikk og etikk. Ulike konstruksjoner av barn og refleksjoner omkring menneskesyn, ut fra de voksnes blikk under måltidet på en småbarnsavdeling i barnehagen. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Grindland, Berit (2006). Det var en gang en liten landsby - om forventninger en mentor kan møte. "Skal -skal ikke"- prosjektet ved Kristent Pedagogisk Forum.; 2006-11-06 - 2006-11-07.
 • Grindland, Berit (2006). Måltidet på småbarnsavdeling - demokratiets vugge? Måltidet på småbarnsavdeling i barnehagen - rom for barns medvirkning?. 2006-12-05 - 2006-12-07.
 • Grindland, Berit (2006). Å forske på andre - en etisk (ut)fordring?. 2006-05-29.
 • Fugelsnes, Kristin; Grindland, Berit (2005). The Norwegian educational system. 2005-04-19.
 • Grindland, Berit (2005). Blikk og etikk. Ulike konstruksjoner av barn og refleksjoner omkring menneskesyn ut fra de voksnes blikk under måltidet på en småbarnsavdeling i barnehagen. 2005-10-28.
 • Grindland, Berit (2005). Block play - an area for experiencing joy and learning social competence for toddlers?. Artevelde Hogschool,Belgium. Students at the Bachelor of Early Childhood Education,; 2005-04-17 - 2005-04-22.
 • Grindland, Berit (2005). Dersom lek er "på lissom", hva da med klosseleken?.
 • Grindland, Berit (2005). Hva ser vi når vi ser et barn?. 2005-11-24.
 • Grindland, Berit; Fugelsnes, Kristin (2005). Children under the age of 6 years. A presentation of some key aspects in the Framework Plan for Day Care Institutions and of some parents rights in Norway. Artevelde hogeschool. Presentation for the staff from Departement of Bachelor in Early Childhood Education; 2005-04-18.
 • Grindland, Berit (2004). Fenomenografi og Ferrence Marton. 2004-10-26.
 • Grindland, Berit (2004). Hvis lek er "å late som om"- hva da med klosseleken? En analyser av ett-åringers lek med klosser. 2004-08-09 - 2004-09-09.
 • Grindland, Berit (2007). Meals i Nurseries - the Cradle of Democracy?.