Et profilbilde

Assistant Professor
Dag Torvanger { "honorific-suffix": "Assistant Professor", "fn": "Dag Torvanger", "tel": "Telephone: +47 51833495", "email": "dag.torvanger@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG P-225

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Hoem, Toril Frafjord; Torvanger, Dag; Børhaug, Kjetil (2019). Grunnleggende ferdigheter. In: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56723-1. p. 86-165.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord; Børhaug, Kjetil (2019). Grunnleggende ferdigheter 5-10. In: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-62201-5. p. 88-163.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2011). Grunnleggende ferdigheter, 1.-7. In: Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-884-2.
 • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord (2011). Grunnleggende ferdigheter, 5.-10. In: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-885-9.
 • Torvanger, Dag (2009). Matematikk og natur - gode naboar både i vitskapen og i klasserommet?. In: Å regne i alle fag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014364. p. 237-248.
 • Torvanger, Dag (2014). Salman Khan, fornyar eller bakstrevar?.
 • Torvanger, Dag (2009). Geometien i kuplar.
 • Torvanger, Dag (2006). Fem geometriproblem frå arkitekturen.
 • Torvanger, Dag (2005). Oppgåvehefte, Mat1, sannsyn og statistikk.
 • Torvanger, Dag (2004). Sannsyn og kombinatorikk.
 • Torvanger, Dag (2003). Geometri til Mat1.
 • Torvanger, Dag (2002). Tallære til Mat3.
 • Torvanger, Dag (2002). Utvidingar av talsystemet.
 • Torvanger, Dag (2001). Algebra og funksjonslære til Mat1.
 • Torvanger, Dag (1998). Geometri til Mat3.
 • Torvanger, Dag (1997). Kalkulus til Mat4.