Et profilbilde

Associate Professor
Svein Erik Tuastad { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Svein Erik Tuastad", "tel": "Telephone: +47 51834268", "email": "svein.tuastad@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room KA A-218

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Djupvik, Alf Roger; Eikås, Magne; Tuastad, Svein Erik (2018). Sosialarbeidarar og skjøn - fagleg fridom i yrkesutøvinga?. Fontene forskning. ISSN 1890-9868. Volume 11. Booklet 2. p. 44-57.
 • Alvestad, Marit; Tuastad, Svein Erik; Bjørnestad, Elisabeth (2017). Barnehagen i ei brytningstid. Spenninga mellom samfunnsnytte og barndommen sin eigenverdi. In: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. p. 154-172.
 • Bjørnestad, Elisabeth; Tuastad, Svein Erik; Alvestad, Marit (2017). Kvaliteten i norske barnehagar: Eit nytt Pisa-sjokk?. In: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. p. 173-190.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Barneomsorga i eit liberalt sosialdemokrati. In: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. p. 215-225.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). The Scandiavian sport model: myths and realities. Norwegian football as a case study.. Soccer and Society. ISSN 1466-0970. DOI: 10.1080/14660970.2017.1323738.
 • Tuastad, Svein Erik; Crespo, Katya Nogales (2017). A matter of politics: The effects of the political context on social work in Norway and Bolivia. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Volume 12. Booklet 1.
 • Tuastad, Svein Erik; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Perez Alfonso, Natalia (2017). Etnosentrisk barnevern?. In: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. p. 125-153.
 • Tuastad, Svein Erik; Studsrød, Ingunn (2017). Landsby og velferdsstat. In: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. p. 9-20.
 • Tuastad, Svein Erik; Tønnessen, Morten (2017). Familie og fridom. Norsk familiepolitikk i lys av liberal politisk teori. In: Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. p. 191-214.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). What Is It Like to Be a Student in a Religious School?. Religion & Education. ISSN 1550-7394. Volume 43. Booklet 1. p. 60-76. DOI: 10.1080/15507394.2015.1046796.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). India-saka. Har barnevernet ei kulturell slagside?. In: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. p. 251-276.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Førebygging og reparasjon. Gevinsten av brei barnepolitikk. In: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. p. 17-41.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Rettferdsagentane - samfunnsoppdraget til barnevernet. In: Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. p. 42-56.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Profesjonsdilemma i lys av politisk teori. In: Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-34942-4. p. 141-163.
 • Tuastad, Svein (2008). Liberal modernisering. Den normative dimensjonen i norsk politikk - sett gjennom skuleporten. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Volume 49. Booklet 2. p. 149-178.
 • Tuastad, Svein (2008). Private skulars normative status. Årbok for norsk utdanningshistorie. ISSN 0800-3718. Volume 25. p. 158-173.
 • Tuastad, Svein (2007). Liberale dilemma. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. Booklet 1. p. 109-111.
 • Tuastad, Svein (2006). Misoppfatningar om liberalismen. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. Volume 23. Booklet 2.
 • Studsrød, Ingunn; Tuastad, Svein Erik (2017). Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Universitetsforlaget. ISBN 9788215029818. 232 p.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Arbeiderpartiet.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Bygdelister.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Framstegspartiet.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Fridom, likskap og gullkort. Venstresidas nye utfordringar. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-7394-9. 237 p.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Høgre.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Høgrepopulisme.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Konkurranseutsetjing.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Kristeleg Folkeparti.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Miljøpartiet Dei Grøne.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Privatisering.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Raudt.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Senterpartiet.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Sosialistisk Venstreparti.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Venstre.
 • Tuastad, Svein Erik (2009). Ytringsfridom.
 • Tuastad, Svein (2006). Skulen og statssmaktsspørsmålet Stortingsdebattar 1945-2005 om religion i skulen og om private skular i lys av normativ teori. Universitetet i Bergen.
 • Tuastad, Svein Erik (2019). Kan Mimir gi løft til Rødt. NRK Rogaland. [Radio]; 2019-01-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2019). Om Mimir-effekt ved valget. NRK Rogaland. [TV]; 2019-01-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Abortutspill varlser tidsskille. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-09-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Dette er litt dramatisk. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-08-31.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Dårlig nytt for KrF - Velgerne vil ikke endre abortloven. Dagbladet. [Newspaper]; 2018-11-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Kampen om sjela til Frp pågår nå. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2018-10-30.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Kan bety slutten på det borgerlige samarbeidet. Ukeavisen ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2018-03-23.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Katastrofalt for KrF å felle regjeringen. Dagen. [Newspaper]; 2018-03-20.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - KrF går glipp av boosten ved endelig å ta et standpunkt. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-11-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Legger partilederjobben i potten. Dagbladet. [Newspaper]; 2018-09-30.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Mangfold er mer enn kjønn. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-07-16.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Risikerer å bli en tom protest. Statsviter om bomaksjoner.. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-08-20.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Samarbeidet svekkes uten Wirak og Borgli. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-02-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Svarteperspill når Frps statsråder setter partiet sitt først. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-09-07.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). - Uakseptabelt og udemokratisk. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-10-31.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). "Alle skal med".
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ap og SV hardt ut mot "ny" styreform. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-02-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ap til bunns etter nytt stormvær. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-09-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Avkreves ærlige svar om terror. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-08-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Bomringer og rushtidsavgift fører til nye reisevaner. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-08-23.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Debatt om bompenger. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-08-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Det kan fort snu for Ap.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Eksperter: - Høyres hånd vil fortsatt holde ordførerklubba i Stavanger. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-08-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ekteskapsbråk i KrF. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-08-16.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Er alt lov i EU-debatten?.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Erna Solberg vil ikke svare på om regjeringen går av. VG. [Newspaper]; 2018-03-16.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ernas nederlag i Stortinget. Dagbladet. [Newspaper]; 2018-06-12.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Et skjellsord å være poitiker. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-09-14.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). FNB roper høyere - Fra 3000 til 200 000 kroner i valgkampmidler. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-10-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Forskar med dårleg nytt til motstandarane: Bompengar forsvinn aldri. NRK Rogaland. [Internet]; 2018-10-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Forsker: Vanskelig for KrF å felle en borgerlig regjering. VG. [Newspaper]; 2018-03-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Frp med formidabel fremgang i fersk meningsmåling. Dagbladet. [Internet]; 2018-03-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Full splittelse på Nord-Jæren. Næringsforeningen Rosenkilden. [Business/trade/industry journal]; 2018-11-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Fylkesoptimisme i Venstre. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-07-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Får avventende støtte. Vårt land. [Newspaper]; 2018-02-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Har liberalismen gjort sosialdemokratiet makteslaust?. NRK P2. [Radio]; 2018-03-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Hentet ideen bak jernteppet. Vårt land. [Newspaper]; 2018-08-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Hun kan bli Hareides etterfølger. Gjesdalbuen. [Newspaper]; 2018-11-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Hvem blir fylkesmann når Magnhild gir seg?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-06-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Hvem tar over etter Seland? - Ikke velg noen som er på tampen av karrieren sin. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-05-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Høyre og Frp med personangrep mot Støre. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-04-30.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Høyre taper på Sylvi-effekten. Dagbladet. [Newspaper]; 2018-03-23.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ikke beine veien for Ap. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-08-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Innspel til programarbeid - Ap sett utanfrå. Stavanger Ap; 2018-09-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Innspel til programarbeid - KrF. Rogaland KrF; 2018-09-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Inviterte til lukket Høyre-seminar. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-07-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Iselin Nybøs stolte arv.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). "Kan ikke sitte i samme ledelse lenger". Vårt land. [Newspaper]; 2018-01-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). KrF har svinga seg over sperregrensa. Nationen. [Business/trade/industry journal]; 2018-02-02.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). KrF lar seg ikke skremme av homobråk i partiet. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-09-04.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). KrF vegval. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-10-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Kritiserte budsjettet han ikke hadde sett. NRK Nordland. [Internet]; 2018-10-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Kva for rolle vil KrF ha i politikken?.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). LISTHAUGs SKJEBNEDAGER. VG. [Newspaper]; 2018-03-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Liberalistene slår tilbake. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-04-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Likner på forrige krise. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-06-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Listhaug kan bli nestleder. - Den lykkelige perioden er over for Erna. Dagens Perspektiv. [Internet]; 2018-08-14.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Meningsmåling: 7 av 10 er imot bompenger. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-08-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Miljø og bompenger. NRK Rogaland. [TV]; 2018-08-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Mistillitsforslaget deler KrF. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-03-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Moi Nilsen og Frp får kritikk for bompengeaksjon. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-08-09.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Nå er rødt nøkkelen til makten. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-05-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Når dei rike blir rikare.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Om KrF. NRK Rogaland. [TV]; 2018-10-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Om Tajik. NRK Rogaland. [TV]; 2018-01-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Om bompengar. NRK Rogaland. [TV]; 2018-06-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ordfører Christine Sagen Helgø trenger sommeren på å tenke. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-06-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Over 1200 har meldt seg ut av KrF. NRK Rogaland. [Internet]; 2018-11-13.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). P2 Studio 2 om kontantstøtte. NRK p2 Studio 2. [Radio]; 2018-08-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Partiet verner Venstre: - Det er bra at hun har bedt om unnskyldning. Dagbladet. [Newspaper]; 2018-12-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Politisk kvarter, NRK p2. NRK p2/NRK2. [Radio]; 2018-08-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Politisk mot i eit mørkt år.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Presset om salgsjobben. Vårt land. [Newspaper]; 2018-01-13.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Raseriets politikk.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Risikerer å havne i spagat. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2018-09-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Rogaland-metoden kan skape strid langt utover KrF. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2018-10-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). STRIDEN OM SYLVIS SKJEBNE. Dagbladet. [Newspaper]; 2018-03-20.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). SV-topp meiner Wedler har visst kva han gjorde. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-09-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Senterpartiet sett utanfrå. Rogaland Sp; 2018-11-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ser abortutspill som regjeringsspill. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-09-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Sier farvel til KrF. Vårt Land. [Newspaper]; 2018-11-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Slik kan Sylvi Listhaug føre Norge inn i krise. VG. [Newspaper]; 2018-03-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Slik kan du vinne fram med en sak politisk. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-10-30.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Solberg sjølv har gjort Hareide meir venstrevridd.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Stanley Wirak går for fire nye år. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-04-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Statsviter Svein Erik Tuastad: - Listhaug-bråket kan væe begynnelsen på slutten for regjeringen. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-03-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Statsviter Svein Erik Tuastad: - Listhaug-bråket kan være begynnelsen p sliutten for regjeringen. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-03-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Statsviter tror Ap og H vil bli straffet ved valget. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-08-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Statsviter: - Oppskrift på vondt blod. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-10-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Striden i Krf. NRK Rogaland. [TV]; 2018-11-02.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Svein Erik Tuastad: - Unik sak. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-03-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Svein Fjellheim og Svein Tuastad om Ap-krisen. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-01-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Svein Tuastad og Trond Birkedal om regjeringskrise. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-03-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Svein Tuastad om bomaksjonen. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-08-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Svein Tuastad: - Uklokt av Ap og Frp. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-02-16.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Tapte maktkampen - vant folket. Dagbladet. [Newspaper]; 2018-11-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Tror KrF går i regjering. Vårt land. [Newspaper]; 2018-08-02.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Tror ikke Solberg ofrer Listhaug: - Da blir Frp helt umulige å ha med å gjøre. Dagbladet. [Newspaper]; 2018-03-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Tuastad om innbyggerinitiativ. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-10-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Tuastad om nei til bomringer. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-10-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Tvedt kan også gå for Stortinget. Rogalands avis. [Newspaper]; 2018-08-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ukeslutt, NRK. Ukeslutt. [Radio]; 2018-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Ut mot politikernes bom-støtte: Ber politikerne revurdere sin støtte til aksjonsgruppe. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-11-09.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Vil påvirke valget - Bomfritt-sjefen skal intervjue politikerne. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2018-10-04.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Vil samle landets bompengemotstandere. NRK Rogaland. [Internet]; 2018-06-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Vil starte nasjonalt parti mot bompenger. NRK. [Internet]; 2018-03-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Von i hangande snøre.
 • Tuastad, Svein Erik (2018). Å, heilage kviledag!.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). - Blir for tynt og lite konkret. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2017-09-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). - Dårlig for H, bra for SV. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2017-06-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). - En grei politisk markering uten reell verdi. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2017-11-14.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). - Mange høvdinger og få indianere. Vårt land. [Newspaper]; 2017-07-14.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). - Partilederdebatt er en ekstremsport. Ukeavisen ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2017-08-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). - Sp gjer noko uvanleg. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-07-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). - Vil slå ut i byene. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2017-03-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Analyse av Stortingsvalet. Sosialdemokratisk forening; 2017-09-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). "Andre partier i Frps felle". Vårt land. [Newspaper]; 2017-08-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Ap med sensasjonelt dårlig valg. Fædrelandsvennen. [Newspaper]; 2017-09-13.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Ap vil ikkje endra strategi. NRK Rogaland. [TV]; 2017-09-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Aps krisevalg skyldes ikke KrF-flørt. Vårt Land. [Newspaper]; 2017-10-07.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Ap-velgere sier nei til KrF-samarbeid. Nationen. [Newspaper]; 2017-08-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Balansekunst på vippen. Ukeavisen ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2017-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Constitutional competence. NOPSA; 2017-08-08 - 2017-08-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). "De beste blant dere er kalt".
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Derfor refser Erna Sylvi. Dagbladet. [Newspaper]; 2017-08-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Destruktiv gruppetenking.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Det er nå eller aldri, Støre. Ukeavisen ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2017-04-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Det stort 'brotsverket' til Jeremy Corbyn kokar i grunnen ned til at har vore prinsippfast gjennom alle desse åra.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Dette lova dei for fire år sidan. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-09-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Er Støre sjølv problemet?.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). For mykje demokrati.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Frp i regjering - kva har det betydd?.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). "God i teori, men strøk på oppkjøring". Vårt Land. [Newspaper]; 2017-09-13.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Helsepolitikere får også betalt for møte i fylket. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-06-30.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Høgrepopulismen i Frp.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Høyrepopulister, vi?. Vårt Land. [Newspaper]; 2017-09-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Ideologi og verdier viktigst. Vårt land. [Newspaper]; 2017-08-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Kan være fasiten. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2017-03-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Kåkå ladar opp til valet. Kåkå kverulantkatedralen; 2017-05-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). LO ga Med Israel For Fred medlemsboom. Vårt land. [Newspaper]; 2017-05-23.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Morna, Jonas?.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Nå går alarmen i KrF. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-04-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Pengebruk gjør dem like. Vårt Land. [Newspaper]; 2017-09-07.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Politikarane braut dei fleste løftene. NRK Rogaland/nrk.no. [Internet]; 2017-09-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Protestpartier i medvind før valget. Vårt land. [Newspaper]; 2017-08-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). "Redd oss, Gerhardsen!".
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Rogaland AP sett utanfrå. Rogaland Ap; 2017-11-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Rogaland blei beste Ap-fylke. NRK Rogaland. [Internet]; 2017-09-12.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). SV kan havne i skyggen. Vårt land. [Newspaper]; 2017-04-25.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Sara Mauland (Raudt) si løn går rett til partiet. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-09-13.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Småpartiene kan bare glemme å stille ultimatum om oljå. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-08-09.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Stavanger bruker mest på politikken. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-04-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Trumf mot Trump.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Tuastad: - Maktmisbruk. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-06-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Uheldige signaler. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2017-09-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Ukledeleg klespoliti.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Valets kjerne.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). Vi stemmer ikke lenger som far. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2017-09-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2017). "Winter is coming". Ukeavisen ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2017-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). - Har felt et par tårer i dag. Takker for seg i rikspolitikken.. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2016-09-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). - Jeg hadde ikke trodd dette. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2016-11-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). - Politisk fiasko under Bjelland. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-02-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). - Tord Lien har svekket regjeringen unødvendig. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-09-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Barnevern i storm.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Bestem deg. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-09-09.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Blankpusser verdiprofilen. Fylkesårsmøte KrF.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-02-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Byr opp til dobbeltdans. Seks eksempler på Frps dobbeltkommunikasjon.. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-06-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Både heiagjengen og kritikerne har tapt innflytelse. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-01-25.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Dei som tener seg rike på velferd.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Derfor svikter velgerne Jonas. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-02-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Duellen som kan avgjøre valget. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-07-25.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Erna og Siv er mektigst i Olje-Norge. Aftenposten. [Newspaper]; 2016-08-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Etisk dilemma.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Fire stemmer om tillit, ulikhet og det å kunne svømme. Kåkå/Sting; 2016-04-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Folkeavstemning kan gi dypere debatt. Rogalands avis. [Newspaper]; 2016-02-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Folkets dom. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-04-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Frp sett utanfrå. Rogaland Frp; 2016-10-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Færre positive til innvandring. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-02-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Hva påvirker folk?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-02-13.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Hva skal Støre gjøre?. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2016-02-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Hvor gamle kan de være? Politikk, alder. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-05-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Ingen eig Dylan.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Kaldt kapplaup.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Knuser Siv. - Listhaug mer populær enn sjefen. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-02-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Kommunesammenslåing Nord-Jæren: Ja eller nei. Stavanger kommune; 2016-05-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Kva gjer flyktningssituasjonen med oss?. Rogaland KrF; 2016-02-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Kva no, UiS?.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Mange mente nok resultatet var gitt på forhånd. Sandnesposten. [Newspaper]; 2016-06-02.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Nei, nei og atter nei. Sandnes Kommunesammenslåing.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-04-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Panikken på Storskog. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2016-06-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Reformen har form av fomlete fiasko. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-06-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Rektor med val.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Rir igjen. - Tvedt Solberg ser mot 4 nye år.. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2016-05-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). SOS til Europa.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). SV kutter forbindelsen til Frp i Sandnes. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-02-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Siv stjeler velgere fra Erna. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-02-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Små gladiatorar.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Spår kraftig press på KrF i valginnspurten. Vårt Land. [Newspaper]; 2016-09-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Spår strid og konflikt. Statsviter: - Brygger opp til kamp om Aps 3. plass. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2016-05-24.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Statsviter usikker på gevinsten. Sandnesposten. [Newspaper]; 2016-02-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Straffes av egne velgere. Nationen. [Newspaper]; 2016-01-09.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Strategisk Trump-tone. Vårt Land. [Newspaper]; 2016-11-12.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Strid om barndom.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Thina Saltvedt knuser oljelobbyen. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-08-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Transnational Democracy and the Public sphere. University of Leuven; 2016-10-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Trekker seg ikke fra omstridt verv.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2016-04-14.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Tror Frp kan gå av på bensinavgiften. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-10-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Truer niqab det åpne norske samfunnet?. Meningstyranniet/Martinique; 2016-11-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). Valdrama i emning.
 • Tuastad, Svein Erik (2016). kjemper på to fronter. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-01-27.
 • Tuastad, Svein Erik; Studsrød, Ingunn (2016). Politisk barnevern?.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). - Vis at du er tøff. Roglands Avis. [Newspaper]; 2015-04-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). 16-åringar førstegangsveljarar. NRK Rogaland. [TV]; 2015-05-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Ap og MDG på stø kurs mot valet. Nationen. [Newspaper]; 2015-07-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Asylkrise kan bli regjeringskrise. Dagbladet. [Newspaper]; 2015-11-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Blytungt for SV. NRK Rogaland. [TV]; 2015-08-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Bokomtale. Levekår og livskvalitet. Vitenskapen om hvordan vi har det. Av Anders Barstad. Velferd. Fra ide til politikk for et godt samfunn. Av Knut Halvorsen..
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Bygdelister er eit demokratisk problem. Strandbuen. [Newspaper]; 2015-04-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Bygdepolitikk. Mener politikerne i Stavanger er hårsåre. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-02-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Bøndene splittet. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-05-07.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Debatt om EU og flyktningkrisa. NRK. Søndagsavisa. [Radio]; 2015-09-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Debatt om bygdelister. NRK Aktuelt. [TV]; 2015-04-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Debatt om kjendisar i politikken. Dagsnytt 18. [TV]; 2015-09-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Debatt om unge politikarar. NRK, Dagsnytt 18. [TV]; 2015-07-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Dei involverte: - Privat. Ekspertane: - Offentlig.. Jærbladet.. [Newspaper]; 2015-03-04.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Den anonyme overklassen. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-10-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Ekspert: Crazy kirkevalg. Vårt Land. [Newspaper]; 2015-09-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Erna er stjerna, Hareide sitter på nøkkelen til fortsatt regjeringslykke. Ukeavisen Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2015-12-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Fra "godhetstyranni" ti "Asylvia". Dagbladet. [Newspaper]; 2015-12-16.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Frp sitter med nøkkelen. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-05-20.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Frå Democracy til democrazy. Rogaland fylkeskommune; 2015-05-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Gjer media jobben sin?.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Gresk sjølvrespekt.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Har Frp rett?.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Hver femte velger er medlem. KrF.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-02-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Ideologi og politikk. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-09-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Ikke mulig å stemme elektronisk. NRK Rogaland. [TV]; 2015-08-31.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Itjnå kjem tå sæ sjøl.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Kjendisar i politikken. NRK, kulturnytt. [Radio]; 2015-09-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Kommentar om fylkesmeiningsmåling. NRK Rogaland. [TV]; 2015-08-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Legen på topp - Høyre dominerer. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-10-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Leve UiS-demokratiet.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Listen levert. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-03-31.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Lokalpartiet kan ha sterke kort. Sandnesposten. [Newspaper]; 2015-10-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Lovlig, men lite heldig at politikere er frimurere. Sandnesposten. [Newspaper]; 2015-03-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Mediene og valkampen. redaktørforeningen; 2015-09-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Mener homostrid øker valgdeltagelse. Bergens Tidende. [Newspaper]; 2015-09-07.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Mindre liberalt no?.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Oljen på vei inn i solnedgangen. Ekstra. [Newspaper]; 2015-04-16.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Om krisen i EU. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-10-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Om valomatane. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-09-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Ordførarane og valomatane. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-08-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Programleiar Kåkå Sting, Chrash course ideologiar.. Kverulantkatedralen, Sting.; 2015-09-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Rolness og høgrepopulismen.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Rødgult samarbeid er interessant. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-10-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Røysterett for 16-åringar i Hå kommune. Hå kommune; 2015-05-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). SVs narreri. Flyktningkrisa..
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Siv Jensen får kritikk for rolleblanding. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-08-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Sjå framover.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Statsviter Svein Erik Tuastad: - Frp vil holde stand. rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-02-05.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Stavanger (H). Dagbladet. [Newspaper]; 2015-08-22.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Stemmerett for 16-åringar i Stavanger kommune. Stavanger kommune; 2015-05-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Støre-skrekken.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Syndebukkane.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Synes snittalderen er høy. Sandnesposten. [Newspaper]; 2015-08-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Toleranse i motvind.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Toppenes kakespising. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-02-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Tro og politikk. Kåkå Kverualntkatedralen, Sting;
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Tror på Sandnesmodellen. Klassekampen. [Newspaper]; 2015-03-30.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Tuastad om endringar i regjeringa. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-12-16.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Tuastad om valet. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Tøffare tider.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Val og ungdom. NRK Rogaland. [TV]; 2015-08-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Valgforsker tror homofilidebatt kan gjøre at flere stemmer. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2015-08-04.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Valgforsker: Frp har hatt uflaks to lokalvalg på rad. NTB. [Internet]; 2015-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Valgforsker: Historisk gjennomslag for MdG. Fremover. [Newspaper]; 2015-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Valgkommentar. TV2, nyhetskanal. [TV]; 2015-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Valgsending. NRK, rikssending. [TV]; 2015-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Vanlege muslimar.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). ikke bli nikkedukker. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-04-14.
 • Tuastad, Svein Erik (2015). Ødeleggende for tilliten. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-03-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). -Alle er pyser. Tuastad ønsker mer "action".. Rogalands Avis.. [Newspaper]; 2014-09-17.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Ap og H som regel enige. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-10-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Bystyrebehandlingen er ikke uvesentlig. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2014-06-04.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Driver demokrati på billigsalg. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2014-09-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Ei røyst for Europa.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Er bygdelister eit pluss eller eit minus?. Jærbladet. [Newspaper]; 2014-09-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Er lederne for perfekte?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-05-20.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Eus 1884 kan ryke. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-06-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Forskarstrid om minoritetsbarnevernet. UiS; 2014-11-20.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Fredrik gjør ofte som Jens. Adresseavisa. [Newspaper]; 2014-06-16.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Førebygging og hysteri.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Hallgeir og Habermas.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Han har startet jobben. De Grønne seks måneder etter valget.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-03-08.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Høy temperatur i dansk politikk. Bergens Tidende. [Newspaper]; 2014-02-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). -Kan styrke Bjelland. Tuastad tror ikke konflikten svekker Bjelland.. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2014-09-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Kleppa får rollekritikk. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-02-01.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Knausgård slo til.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Kråka som har flaksa høgt i 50 år. Jærbladet. [Newspaper]; 2014-09-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Liberale dilemma i praksis. Venstre; 2014-01-13.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Listhaug har svelget den norske landbruksmodellen. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-05-31.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Mediedebatten i Stavangerpolitikken. Stiftelsen Stavanger Aftenblad; 2014-09-15.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). -Nytt parti gjør Frp desperat. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-11-20.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Oljemakten på Forus utfordres av nye krefter. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-08-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Ordfører på PR-tur i butikk. rogalands Avis. [Newspaper]; 2014-03-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Oslo-OL kan splitte dem. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-02-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Parlamentarisme i en tynn tråd. Bergens Tidende. [Newspaper]; 2014-06-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Partiet som nesten har forsvunnet. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-09-25.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Privatskuledebatten i historisk perspektiv. Abelia; 2014-11-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Rød-grønt flertall etter budsjettet. Ukeavisen ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2014-11-07.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Sandnes kan danne modell. Sandnesposten. [Newspaper]; 2014-05-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Slik vil SV kjempe seg opp. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-03-14.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Stataviter tror KS-hoder vil rulle. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-09-02.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Tajik får refs for å blande rollene. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2014-12-02.
 • Tuastad, Svein Erik (2014). Utfordringa frå Habermas.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). En BLÅ kopi av de voksne. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-09-04.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Er vi alle i Borgen nå?. Rogaland og Agder redaktørforening; 2013-08-30.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Etter valet: Kva nå?. Folkeakademiet Time; 2013-09-18.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). E-valget hadde ingen effekt. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-09-12.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Guiden til partijungelen.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Hvem er den grønneste?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-07-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Hvordan var valgkampen. NRK Nyhetsmorgen. [Radio]; 2013-09-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Høgres valkamp. Stavanger Høyre; 2013-11-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Lederutfordringen. Ledelse. [Business/trade/industry journal]; 2013-09-13.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Liberalismen. Stavanger Venstre; 2013-11-26.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Lite lokalt. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2013-08-29.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Lærdommar av 2013-valet. Sandnes sør Rotary klubb; 2013-11-07.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Løpet er ikkje kjørt. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-04-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Nasjonal transportplan. NRK Rogaland. [TV]; 2013-04-12.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Ny krise kan hjelpe Jens. Klassekampen. [Newspaper]; 2013-06-21.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Nye medier gir forsiktige politikere. NRK Nyhetsmorgen. [Radio]; 2013-09-09.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Politikerne slår oljebransjen tilbake. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-08-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Private skular i Rogaland. NRK Rogaland. [TV]; 2013-08-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Raudskvetting.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). SVs rabulistar.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Skal staten lære alle å gå på ski? Norsk kultur i lys av politiske ideologiar. Rogaland Unge Høgre; 2013-01-19.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Solkongen og SV-dronninga.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Store forskjellar i valkampbudsjetta i Rogaland. NRK Rogaland. [TV]; 2013-09-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Svein Tuastad om blåblå Rogaland. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-09-10.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Tror ikke på bredt samarbeid. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-09-27.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Tror på regjeringsskifte. Solabladet. [Newspaper]; 2013-09-03.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Tror på to statsråder. Rogalands Avis. [Newspaper]; 2013-09-12.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Tuastad slår alarm mot TV-debatter. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-08-28.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Verdt å vite om valget. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-09-06.
 • Tuastad, Svein Erik (2013). Å forstå venstreekstremisme.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Den gode liberalar.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Folkestyre minus folk.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Forbrødring.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Fridom på norsk.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Hvordan vil en blå-blå politikk se ut?. Miljøpartiet De Grønne; 2012-10-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Høgrearbeiderpartiet.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Ingen skamplett. Om barnevern-debatten.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Kven eig fridomen?.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Legane og liberalismen.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Livsfarlege etikarar.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). McCarthyisme light.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Multikulturalisme og skuldtyranni.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Norsk politikk etter 22.juli kommisjonen. Senioruniversitetet i Ytre Ryfylke; 2012-10-11.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Politiets havari.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Slutt og syt!.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Stoltenbergs tillit.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Ukulturen i politiet.
 • Tuastad, Svein Erik (2012). Ytringsfridom og hat.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Bob Dylans klagesong.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Demokratiet er kome til SV.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Forakt og anstendighet.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). I Hestehandlaranes tid.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Kvitvasking av rasistar.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Rosedemokratiets håp.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Slapp av, Siv.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Smertens år.
 • Tuastad, Svein Erik (2011). Sosialistisk flokeparti.
 • Tuastad, Svein (2006). Den liberale venstresida. [Newspaper]; 2006-06-30.
 • Tuastad, Svein (2006). Frps liberale sjølvskryt.
 • Tuastad, Svein (2006). Først fridom - så toleranse.
 • Tuastad, Svein (2006). Liberal modernisering.
 • Tuastad, Svein (2006). Nymoralistiske vrengjebilete.
 • Tuastad, Svein (2006). SVs kjerne.
 • Tuastad, Svein (2006). Sosialdemokratisk deregulering. [Newspaper]; 2006-07-14.
 • Tuastad, Svein (2006). Venstresidens redsel for friskoler. [Newspaper]; 2006-06-20.
 • Tuastad, Svein (2005). SVs tapte jomfrudom.
 • Tuastad, Svein (2004). Eit ubehageleg spørsmål.
 • Tuastad, Svein (2004). Konservatisme i SV.
 • Tuastad, Svein (2004). Real Attac Nynorsk.
 • Tuastad, Svein (2004). SVs innskrenka ytringsfridom.
 • Tuastad, Svein (2004). SVs nasjonalromantikk.
 • Tuastad, Svein (2004). Sviktar ytringsfridomen.
 • Tuastad, Svein (2004). Visjonen om globalt demokrati.
 • ukjent-for-m030051, ukjent-for-m030051; Tuastad, Svein (2004). Universitet og ytringsfridom.
 • Tuastad, Svein (2003). Tid for globalt demokrati.
 • Tuastad, Svein (2002). Attac - ny politisk uttrykksform?. 2002-04-26.
 • Tuastad, Svein (2002). Autonomy versus Tolerance. A Liberal Dilemma. 2002-05-25.
 • Tuastad, Svein (2002). Evaluation Standards - Are They Neutral?. 2002-11-01.
 • Tuastad, Svein (2002). Globaliseringas verstingar.
 • Tuastad, Svein (2002). Kristin Clemets dilemma.
 • Tuastad, Svein (2002). Norsk likskap mellom fridom og fellesskap. 2002-03-11.
 • Tuastad, Svein (2002). På feil side, Hilde.
 • Tuastad, Svein (2002). Sviket mot fotballen.
 • Tuastad, Svein (2001). Demokrati over landegrensene.
 • Tuastad, Svein (2001). Menneskemodellar og politisk teori. 2001-11-17.
 • Tuastad, Svein (2000). Liberalismen og venstresida.