Et profilbilde

External Consultant
Kirsti Tveitereid { "honorific-suffix": "External Consultant", "fn": "Kirsti Tveitereid", "tel": "Telephone: +47 51832974", "email": "kirsti.tveitereid@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering i barnehagens fellesskap : samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. En systematisk litteraturgjennomgang 2012 - 2017. Paideia. ISSN 1904-9633. Booklet 16. p. 33-45.
 • Tveitereid, Kirsti (2019). Sammenheng og kontinuitet. Samtaler om overganger i små barns liv. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-63069-0.
 • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine (2017). Flyktningkompetent skole. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720051. 70 p.
 • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn (2017). Flyktningkompetent barnehage. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720198. 71 p.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 p.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2015). Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer. Læringsmiljøsenteret. 13 p.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Læringsmiljøprosjektet 2013-2014. Rapport til Utdanningsdirektoratet fra veilederteamene i deltakende kommuner.. Læringsmiljøsenteret. 33 p.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Pedagogikkbokas møte med den praktiserende lærer. En sjangerstudie. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Master i Faglitterær skriving.. 119 p.
 • Tveitereid, Kirsti (2019). Overgangen fra barnehage til skolefritidsordning.
 • Gusfre, Kari Stamland; Tveitereid, Kirsti (2018). Hvorfor går ikke mobbetallene ned? Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Presentasjon av innhold i boken Stemmer i mobbesaker (2018).
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Gode råd om å øke elevenes engasjement.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Hele livet fullt av overganger.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Hva er en flerkulturell barnehage? Bearbeidet nettartikkel basert på Fandrem, H. (2018). Forstå og gjøre seg forstått. Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Glaser, V., Størksen,I., Drugli, M.B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Oslo, Fagbokforlaget. S. 269 – 293.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering er noe annet enn integrering.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. Skandinavisk forskning fra 2012 til 2017.. Filiorum-prosjektet, UiS; 2018-12-04.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Materiell fra Læringsmiljøsenterets nettsider. Utforming av flyers. Til å bruke på stand ved konferanser. 1) Sammenheng for barnets beste, barnehagekonferansen Gardermoen og Bodø, januar og mars, Statpedkonferansen 2018,mars. Oslo..
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Medborgerskap.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Medborgerskap-medvirkning. Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale.. Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-11-28 - 2018-11-29.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Refleksjonsoppgaver - Inkludering av nyankomne elever.Hva kan skolen og lærere i fellesskap gjøre for at nyankomne elever skal føle seg inkludert?.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Ruster seg til møter med nye barnehager og skoler. Om Læringsmiljøprosjektet,pulje 4..
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Sammenheng - for barnets beste. 8 nasjonale sentre inviterer til konferanse..
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Skal du pynte klasserommet til jul?.
 • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2017). Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools. European Association of Developmental Psychology; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Elever med fluktbakgrunn - Inkluderingsprosessen og psykisk helse. Læringsmiljøsenteret;
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Flyktningbarna og deres familier i møte med barnehagen. Fylkesmannen i Telemark/ KS/ Borgestadklinikken/Sykehuset Te; 2017-11-20.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Flyktningkompetent barnehage og skole- Mangfold og inkludering, noen psykososiale utfordringer. Rogaland Fylke/ Universitetet i Stavanger; 2017-10-27.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Forstår du ungdomskulturen?.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Gutten og bukken [om den statlige spesialskolen på Lillegården, Eidanger og Dyre Vaas skulptur].
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Kulturkompetanse i barnehage og skole.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Å skrive klart om det komplekse..
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever - en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer.. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-17.
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-15.
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-10.
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn med flyktningbakgrunn. Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?.
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn med flyktningbakgrunn.Praktiske metoder..
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn og unge med flyktningbakgrunn. 4 artikler til Læringsmiljøsenterets nettsider..
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). C from Norwegian research. University of Northampton; 2016-11-24.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Digital trivsel.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). En lærerstudents tanker om spranget fra teori til praksis..
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Flyktningbarn og ungdom - hvem er de?. Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen; 2016-11-15.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Flyktningbarn og ungdom - hvem er de?. Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen; 2016-11-17.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Foreldrene kan involveres. Faglige ressurser i Læringsmiljøprosjektet..
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Fortsett å framsnakke..
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Første skoledag i Sulis.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Hva er forskjellen på integrering og inkludering?. Den Norske Turistforening; 2016-11-27.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Livsmestring hos Astrid Lindgren. Gjesteblogger hos Språkløyper.no/Lesesenteret.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). PP-tjenesten og rollen som lokal skoleutvikler.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Pedagogikk som skriftlig formidling - hvordan nå den praktiserende læreren.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Pedagogikk som skrivekunst?.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). The concept of inclusion in Norway today. Northampton University; 2016-11-24.
 • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). Barn med Flyktningbakgrunn. Forberedelse i fellesskap.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Den mangfoldige skolen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Hva er god forskningsformidling? Om å skrive fagbøker om temaet mobbing – en samtale med Erling Roland.. Læringsmiljøsenterets nettside. [Internet]; 2015-01-10.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Kapittel 9A i Opplæringsloven foreslås endret..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Les om flukt i klassen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Likestilling i barnehage og skole - er det et viktig tema idag?.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Lytter du for å forstå elevene? Bloggpost på LP-bloggen..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Mobbing - ikke aktuelt i barnehagen? Gjennomgang av relevant litteratur..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Nullutslippsskolen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Teori og praksis på ungdomstrinnet..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Universitetet i Bergsbygda.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Well-being - et begrep med mange betydninger. Om to rapporter fra Helsedirektoratet..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Å lese for å dele - Klasseledelse og fagene.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Bruk av faglitteratur i satsingen. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-03.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Den nye fastheten overfor barn og unge.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). «Det er ikke lov å snakke om elever i pauserommet».
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Det usynlige barnet.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Drømmelæreren finnes i LP-skolene.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Elevmangfoldet - hva er det?.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Er SFO et læringsmiljø?.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Fire om mobbing, læringsmiljø og fellesskap.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Fjær i hatten for LP-modellen.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Framtidas skole.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Hvordan kan vi støtte PPT?. STATPED; 2014-10-15 - 2014-10-16.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Magne Raundalen sier: Barnehage og skole må tenke omsorg!.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Motivasjon for bruk av litteratur oi Læringsmiljøprosjektet. Læringsmiljøsenteret/Utdanningsdirektoratet; 2014-01-21 - 2014-01-22.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Muligheter i samarbeidet mellom PP-tjenesten og rektor.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). PP-tjenesten som lokal barnehage- og skoleutvikler.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Pedagogikk som relasjon. Om Gert Biestas bok Utdanningens vidunderlige risiko.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Skal du være venn med elevene dine på Facebook?.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Skikkelige ungdommer.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). "Sterke" og "svake" elever - har du brukt ordene?.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Tillit i relasjonen mellom foreldre og lærere.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Usynlig pedagogikk.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Uten PP-tjenesten ingen LP-implementering.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Å være snill - verdsettes det i barnehage og skole?.
 • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne (2014). Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?.
 • Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti; Fredriksen, Torunn Helene (2014). Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger. Brosjyre.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Tveitereid, Kirsti (2013). Læringsmiljø i skole og barnehageLæringsmiljøsenteret skriver om ny forskning og pedagogiske problemstillinger. En fagblogg.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti (2013). LP-modellen – læringsmiljø og pedagogisk analyse.et nettsted fra Læringsmiljøsenteret for alle som arbeider med LP-modellen.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2013). Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark. Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Telemark;
 • Tinnesand, Torunn; Tveitereid, Kirsti (2013). Skolekultur. Fagdag. LP-modellen. Læringsmiljøsenteret i samarbeid m. Sigdal og Modum kommuner; 2013-08-14.
 • Tveitereid, Kirsti (2013). Språk for sorg.
 • Tveitereid, Kirsti (2013). Tror pedagogikkbokas forfatter at den skal leses av lærere?.
 • Tveitereid, Kirsti; Vold, Elin Kragset; Fredriksen, Torunn Helene (2013). Rollup: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret- UiS, SePu- Høgskolen i Hedmark,; 2013-05-27 - 2013-05-28.
 • Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti; Haugestad, Anne Kristine (2013). Rom for læring. Tekstualitet. Faglitterært tidsskrift. [Internet]; 2013-08-07.