Et profilbilde

Associate Professor
Marianne Sandvik Tveitnes { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Marianne Sandvik Tveitnes", "tel": "", "email": "marianne.s.tveitnes@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-404

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2018). Sakkyndighet med mål og mening. En analyse av sakkyndighetskunnskapens institusjonaliserte kjennetegn; et grunnlag for refleksjon og endring. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-766-8. 320 p.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). Pedagogisk Psykologisk Tjeneste - en organisasjon i endring, eller…?. NLA; 2019-10-14.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). Sakkunnig arbeid, med mål og meining…?. Statped vest; 2019-08-28 - 2019-08-29.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). Sakkyndighet med mål og mening. Statped; 2019-10-23 - 2019-10-24.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning. Høgskolen i Innlandet; 2019-02-06 - 2019-02-07.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik (2019). What characterizes the institutionalized expert-knowledge of the Norwegian Educational-Psychological Service?. Universitetet i Stavanger; 2019-09-17.
  • Tveitnes, Marianne Sandvik; Nevøy, Anne (2016). Negotiating the Role of the Educational Psychological Service under Shifting Conditions.. American Educational Research Association; 2016-04-08 - 2016-04-12.