Et profilbilde

Associate Professor
Finn Tveito { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Finn Tveito", "tel": "Telephone: +47 51831335", "email": "finn.tveito@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Cultural Studies and Languages
Room HG O-238

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

  • Tveito, Finn (2014). Løgn og litteratur. Bruk av løgner i litteraturen og i det sosiale livet. Novus Forlag. ISBN 9788270997671. 194 p.
  • Tveito, Finn (2007). Diktet, denne unike hendinga med døme frå lyrikken til Olav H. Hauge. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 137-157.
  • Tveito, Finn (2005). Kva seier tinga? om Gravgaver av Tor Ulven og Morgon og kveld av Jon Fosse. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. Volume 3. Booklet H. 1. p. 68-78.
  • Tveito, Finn (2010). Det vandrande mennesket. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-539-4. 1 p.
  • Tveito, Finn (2001). Rørsle og balanse : ein studie i romantrilogien til Samuel Beckett. Universitetet i Bergen.