Et profilbilde

Associate Professor
Venke Irene Ueland { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Venke Irene Ueland", "tel": "Telephone: +47 51834172", "email": "venke.ueland@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Caring and Ethics
Room KA A-271

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Nåden, Dagfinn (veileder); Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel - en kraft til helse. Åbo Akademis Förlag. ISBN 978-951-765-688-7. 267 p.
 • Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2019). Eksistensielle erfaringer ved å leve med fedme. LHL-klinikken, Nærland;
 • Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil; Ueland, Venke Irene (2019). Overspising og følelser. 2019-12-11.
 • Ueland, Venke Irene; Lindstrõm, Unni Å.; Nåden, Dagfinn (2019). Meeting the longing - spiritual care. VID Specialized University Bergen, Norway; 2019-10-18.
 • Ueland, Venke Irene; Ramvi, Ellen (2019). Working in the field of death and dying. Nurses existential experiences.. Academic centre for nursing and midwifery , Leuven, Belgium; 2019-02-04 - 2019-02-06.
 • Ueland, Venke Irene; Rørtveit, Kristine; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2019). Å leve med overvekt-eksistensielle erfaringer.. 2019-12-11.
 • Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Sykeliggjør vi alminnelig liv for mye?.
 • Haga, Britt Marit; Furnes, Bodil; Dysvik, Elin; Ueland, Venke Irene (2018). Contrasting life phenomena when dealing With obesity. Molde University College; 2018-06-24 - 2018-06-28.
 • Ueland, Venke Irene; Dysvik, Elin; Furnes, Bodil (2018). Satt i system.
 • Ladsten Klaening, Tone; Ueland, Venke Irene (2017). Pårørendes informasjonsbehov – forsømt område?.
 • Ueland, Venke Irene (2017). Å leve med alvorlig overvekt.
 • Ueland, Venke Irene; Lindstrõm, Unni Å.; Nåden, Dagfinn (2017). Longing when suffering from cancer: A hermeneutic study. 2017-09-15 - 2017-09-16.
 • Ueland, Venke Irene; Nåden, Dagfinn; Lindstrõm, Unni Å. (2017). Longing a dynamic power in becoming towards Spirituality and Transcending Life. IAPR; 2017-08-21 - 2017-08-24.
 • Ramvi, Ellen; Ueland, Venke Irene (2016). Mellom pasient og pårørende i omsorg ved livets slutt. 2016-03-09 - 2016-03-10.
 • Ueland, Venke Irene (2016). 2015. Mars. Poster NCCS Copenhagen, Caring Science. Nordic/European, 2015 Diakonissestiftelsen.. NCCS; 2016-03-19.
 • Ueland, Venke Irene; Nåden, Dagfinn; Lindstrom, Unni (2016). Longing in suffering and Health. ECAME; 2016-09-08 - 2016-09-10.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Disputationer.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel: en kraft til helse - hermeneutiske aspekter. HiOA; 2013-10-28 - 2013-10-29.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel-ei kraft til helse. Høgskulen i Sør-Trøndelag; 2013-05-27 - 2013-05-28.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel-en kilde til bedre helse.
 • Ueland, Venke Irene (2013). Lengsel-en kilde til liv. Norsk sykepleierforbund; 2013-12-10.