Et profilbilde

Professor
Per Henning Uppstad { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Per Henning Uppstad", "tel": "Telephone: +47 51831268", "email": "per.h.uppstad@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-24135

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Rønneberg, Vibeke; Johansson, Christer (veileder); Uppstad, Per Henning (veileder); Torrance, Mark (veileder) (2018). «My Spelling is Wobbly» : Causes and consequences of word-level disfluencies in written composition. University of Bergen (UiB). ISBN 9788230838594. 188 p.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. 203 p.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2. 319 p.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2010). Den flerspråkiga människan. En grundbok om skriftspråklärande. AB Studentlitteratur. 307 p.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket En grunnbok om skriftspråklæring. Fagbokforlaget. ISBN 9788245005967. 324 p.
 • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. ISBN 9789172760806. 238 p.
 • Uppstad, Per Henning (2005). Language and Literacy Some fundamental issues in research on reading and writing. Media Tryck. 199 p.
 • Uppstad, Per Henning (2002). Kan det liggja interessante innsikter om læring av skrive språk i ei ny tilnærming til talt språk?. Senter for leseforsking. 3 p.
 • Uppstad, Per Henning; Flesjå, Jens; Torgersen, Kjell Inge (2012). Ei kort førelesing om lesing. Lesesenteret. Stavanger.
 • Gamlem, Siv Therese Måseidvåg; Rogne, Wenke Mork; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning (2019). DigiHand - The emergence of writing skills in the digital classroom. Universitetet i Stavanger / ICSEI 2019; 2019-01-08 - 2019-01-11.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). På sporet –et forskningsbasert eksempel på tidlig innsats. Skien kommune; 2019-10-24 - 2019-10-25.
 • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan C.; Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2019). Early reading intervention – a promising way to reduce inequity in education?. European Association for Research on Learning and Instructio; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Solheim, Oddny Judith; Frijters, Jan; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). Effectiveness of an early reading intervention: a group randomized trial. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2019). På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing..
 • Solheim, Oddny Judith; McTigue, Erin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Schwippert, Knut (2019). Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning (2019). Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Uppstad, Per Henning (2019). Er TV-serier like bra som bøker?. NRK Dagsnytt Atten. [Radio]; 2019-10-15.
 • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). - Vi kunne endret hele situasjonen.
 • Uppstad, Per Henning; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2019). Slik lykkes du med lesespill i begynneropplæringa.
 • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R. (2019). 6-åringar: – Meir leik i undervisninga.
 • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R. (2019). Er det eigentleg meir friminutt 6 åringane i skulen treng?.
 • Lundetræ, Kjersti; Kyle, Fiona; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). Does Early reading intervention in first grade reduce the incidence of reading difficulties?. Society for the Scientific Study of Reading; 2018-07-18 - 2018-07-21.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). På sporet. Workshop om innholdet i intervensjonen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning (2018). An investigation of the relationship between transcription, word-level fluency and quality in written composition. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2018). Hva er viktig i utformingen av intensive tiltak for elever som strever med lesing? Erfaringer fra På sporet – prosjektet. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Solheim, Oddny Judith; Torppa, Minna; Uppstad, Per Henning; Lerkkanen, Marja-Kristiina (2018). School entry prediction of poor reading by the end of Grade 1. A Norwegian – Finnish comparison.. The European Association for Research on Learning and Instru; 2018-08-28 - 2018-08-31.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2018). Tidlig innsats i skolen - til en høy pris.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Forsking og truverde: Verdispørsmål og forskingskvalitet ikkje det same.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Framover mot betre dokumentasjon på testar i skolen.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Kva har eigentleg spisefri med framtida å gjere?.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Kva har spisefri med framtida å gjere?.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste elevane?.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Me treng betre dokumentasjon på testar i skolen.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Opplæring i nynorsk som skriftspråk, utan dialektane. Høgskulen i Volda; 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Uppstad, Per Henning (2018). Skal finne ut om iPad-en ødelegger håndskriften. NRK. [Internet]; 2018-04-04.
 • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R. (2018). Kvifor leikar dei ikkje?.
 • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2018). First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics. EARLIsig2018; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Johansson, Christer; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2017). Practical skills for writing process research in primary and secondary schools. Norwegian Reading Centre / COST European Literacy Network Tr; 2017-10-16 - 2017-10-18.
 • Kyle, Fiona; Lundetræ, Kjersti; Schwippert, Knut; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). Is remedial reading intervention in first grade more effective than remedial reading intervention in second grade?. Society for the Scientific Studies of Reading; 2017-07-12 - 2017-07-15.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - tidlig intervensjon for elever i faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet: resultater fra intervensjonen på 1 og 2 trinn. 2017-06-13.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle (2017). Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Solheim, Oddny Judith; Lerkkanen, Marja-Kriistina; Uppstad, Per Henning (2017). Challenges in measuring growth in early reading development in two transparent orthographies. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-20 - 2017-09-02.
 • Sunde, Kristin; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2017). Progresjon i bokstavinnlæringen - stor endring på kort tid. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2017). Stadig mer kunnskap om begynneropplæringen i norsk skole. Utdanningsforskning.no. [Internet]; 2017-05-15.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker.. Stadped; 2017-03-21 - 2017-03-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Effekt av På sporet-intervensjonen i 1. og 2. klasse. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2016). Identifisering av elever med økt risiko for vansker med lesing og skriving. 2016-06-14.
 • Lundetræ, Kjersti; Thomson, Jenny; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2016). Rhythmic timing in school starters as a predictor of poor word reading and spelling skills at end of grade 1.. British Dyslexia Association; 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Jan, Frijters; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). ON TRACK READING INTERVENTION IN GRADE ONE FOR CHILDREN AT-RISK FOR READING DIFFICULTIES: A GROUP RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL. Society for the Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-16.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2016). På sporet – effekt av tidlig innsats for minoritetsspråklige elever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. Forskningsrådet; 2016-11-08.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti; Rongved, Elisabeth (2016). Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Bli kjent med På sporet opplegget og kartleggingsappen Lesestart. På sporet; 2015-09-10.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Exploring gaming data to predict severity of reading difficulty in minority children. Norges Forskningsråd, Academy of Finland; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2015). Identification of at-risk children in the On Track project. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Tønnessen, Finn Egil; Uppstad, Per Henning (2015). Misbruk av hjerneforskning. Aftenposten. [Newspaper]; 2015-10-20.
 • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning (2015). Computer Games Can Help Identify Dyslexia In Minority Students. Eurasia Review. [Internet]; 2015-08-03.
 • Rongved, Elisabeth; Uppstad, Per Henning (2015). Computer games can pick up dyslexia in minority pupils. Science Daily. [Internet]; 2015-08-03.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). ABC, LES, SKRIV, FORSTÅ - en hermeneutisk tilnærming til tidlig intervensjon i lesing. B.LOG, UiB; 2015-11-11 - 2015-11-12.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). On Track; Why early reading intervention?. Child in safe educational system, EEA funded project; 2015-01-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2015). Resultater og erfaringer fra det første året i På sporet. På sporet; 2015-06-16.
 • Uppstad, Per Henning (2015). Dataspill kan avdekke dysleksi. http://www.nrk.no/rogaland/dataspill-kan-avdekke-dysleksi-1.. [Internet]; 2015-06-12.
 • Uppstad, Per Henning (2015). Dataspill og dysleksi. https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB50011615/12-06-2. [Radio]; 2015-06-12.
 • Uppstad, Per Henning (2015). Forsker på lese- og skrivevansker. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-06-16.
 • Uppstad, Per Henning; Lundetræ, Kjersti (2015). Oppdager ikke dysleksi hos minoritetsspråklige. http://www.utdanningsnytt.no. [Business/trade/industry journal]; 2015-06-12.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring. På sporet; 2014-05-13.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning (2014). Struggling with writing; The impact of dyslexia and other language based disorders on writing and composing text. Towards a technological writing aid designed along the needs/cognitive profile of the dyslexic student. British Dyslexia Association;
 • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Johansson, Christer; Torrance, Mark; Uppstad, Per Henning (2014). Dyslexic students writing with and without visual feedback. 2014-03-27 - 2014-03-29.
 • Rønneberg, Vibeke; Torrance, Mark; Johansson, Christer; Mossige, Margunn; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Uppstad, Per Henning (2014). The Need to Read. SIG Writing; 2014-08-27 - 2014-08-29.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Nettbrettløsninger i På sporet-prosjektet. NettOp, UiS; 2014-12-04 - 2014-12-05.
 • Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2014). Presentasjon av På sporet prosjektet. Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Stavange; 2014-12-18.
 • Uppstad, Per Henning (2014). Kvakksalvarar i klasserommet.
 • Uppstad, Per Henning (2014). Slik skriv me i framtida. 2014-03-19.
 • Uppstad, Per Henning (2014). S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l Teknologisk lese- og skrivestøtte sett frå the dark side. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning; 2014-04-07 - 2014-04-08.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2014). Processes and Products in Reading and Writing. Lund University; 2014-11-21 - 2014-11-22.
 • Johansson, Christer; Uppstad, Per Henning; Rønneberg, Vibeke (2013). Frequency Machines, Intelligent Editing & Aided Review. Lund University & University of Bergen; 2013-09-16 - 2013-09-17.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning; Nybø, Lene (2013). Må leksa lese fem ganger?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-08-23.
 • Mossige, Margunn; Rønneberg, Vibeke; Uppstad, Per Henning (2013). Writing fluency: Which strategies for writing fluency do dyslexic young adults report under different conditions?. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs (2013). Faglig lesing - lesing i fagene. Nasjonalt senter for leseforskning og leseopplæring; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Rønneberg, Vibeke; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Johansson, Christer; Torrance, Mark (2013). Writing Fluency - can "blind" writing enhance writing fluency for dyslectic writers?. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2013). De skal redde lærelysten. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2013-06-02.
 • Uppstad, Per Henning (2013). Matematikk som fremmedspråk. Fylkesmannen i Nordland; 2013-12-04.
 • Uppstad, Per Henning (2013). S-t-a-v-e-k-o-n-t-r-o-l-l. Forskningsrådet; 2013-09-25.
 • Uppstad, Per Henning; Ommundsen, Odd Ragnar Waade (2013). Om lesing. Hafrsfjord skole; 2013-01-29.
 • Wagner, David; Uppstad, Per Henning (2013). Does Color Matter in Comics' Reading?. Lund University; 2013-08-12 - 2013-08-17.
 • Wagner, Åse Kari H.; Solheim, Oddny Judith; Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2013). På sporet-prosjektet. Oslo;
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). Literary education as a transition between everyday language and academic literacy. IAIMTE, SiG Research on Literature Education; 2012-04-30 - 2012-05-02.
 • Uppstad, Per Henning (2012). Skrift som språk - utfordringar som skrifta representerer. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa; 2012-09-03.
 • Uppstad, Per Henning; Torgersen, Kjell Inge; Ommundsen, Odd Ragnar Waade (2012). Lese mykje - jada. Ikkje lure seg unna - neida. Om moglegheiter ved å ta eit literacy-perspektiv som orienteringspunkt i språk- og fagopplæring. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking; 2012-03-26 - 2012-03-27.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2011). Lese- og arbeidsmåter hos elever med ulik grad av tiltro til egne leseferdigheter. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Uppstad, Per Henning (2011). Munnlege og skriftlige ferdigheiter. Lesesenteret; 2011-03-02 - 2011-03-03.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2010). The role of writing in demonstrating reading comprehension. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Uppstad, Per Henning (2010). Ideen om det einspråklige mennesket.
 • Uppstad, Per Henning (2010). Om å skriva med ein lesar i tankane. 2010-12-10.
 • Uppstad, Per Henning (2010). What does a reader actually read?. 2010-02-01.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2009). What expert writers do when they don't solve problems. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2009). Learning to write: the role of taking another?s perspective. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2008). Det flerspråklige mennesket. 2008-10-02.
 • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Are there age differences in in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Eye tracking and reading of science text books. Some pedgagogical reflections. 2007-10-03 - 2007-10-07.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: reading during writing. 2007-08-28 - 2007-09-01.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2007). Students integration of text and illustration in an assessment of reading comprehension: relations between reading and reading while answering. 2007-02-07 - 2007-02-08.
 • Røskeland, Marianne; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2006). Elever som leser læreboktekst. Aspervika Skole, Sandnes Kommune; 2006-11-07.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-09 - 2006-02-10.
 • Røskeland, Marianne; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Are there age differences in utilization of illustrations in reading science textbooks?. 2006-02-06 - 2006-02-08.
 • Uppstad, Per Henning (2006). Lesing og ferdighetsbegrepet.
 • Uppstad, Per Henning (2006). På sviktande grunnlag.
 • Uppstad, Per Henning (2006). Veit me eigentleg kva lesing og skriving er?.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Radio]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Radio]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2006). Forsker på lesing med hjelm. [Newspaper]; 2006-10-19.
 • Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). The doubling of consonants in a text-writing task. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Uppstad, Per Henning; Tønnessen, Finn Egil (2006). Kva kan me fortelja ved å telja?.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Newspaper]; 2006-10-05.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne. [Newspaper]; 2006-12-15.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen; Solheim, Oddny Judith; Røskeland, Marianne (2006). Tror du dine egne øyne?. [Newspaper]; 2006-10-07.
 • Uppstad, Per Henning (2005). [Anmeldelse]Helene Uri: Hva er språk?.
 • Uppstad, Per Henning (2005). Forsker utforder leseopplæringen. [Newspaper]; 2005-10-30.
 • Uppstad, Per Henning (2005). On defining 'language' in reading and writing research. 2005-08-20 - 2005-08-25.
 • Uppstad, Per Henning (2005). The dynamics of written language acquisition. 2005-05-10 - 2005-05-13.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2004). Kva er lesing?. 2004-11-19.
 • Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2004). Spelling - strategy or skill?. 2004-09-20 - 2004-09-22.
 • Strömqvist, Sven; Uppstad, Per Henning (2004). ScriptLog - a tool for analalyzing online writing. 2004-09-20 - 2004-09-22.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Frå forteljingar om det sjølvsagte til vidsynt språkvitskap. Melding av boka Språkmøte - ei innføring i sosiolingvistikk.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Kva er skriving? Tankar frå konferansen SiG-Writing 2004,Genève 20. - 22. sept.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Nye spor i skriveforskinga. 2004-11-26.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Om elefantar i lese- og skrivevitskapen.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Refleksjonar kring fonemet. 2004-03-12.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Tverrspråklege studiar av staving. 2004-01-21.
 • Uppstad, Per Henning (2004). Veit me eigentleg kva lesing og skriving er?. Norges Forskningsråd, Forskingsdagene; 2004-09-24.
 • Uppstad, Per Henning (2003). Det kopierande menneske - Homo Xerox.
 • Uppstad, Per Henning (2003). Kva har Pippi med språkteori å gjera?. Forskningsdagane, Norges Forskningsråd; 2003-09-24.
 • Uppstad, Per Henning (2003). Språket: litt transport og mykje spel. [Newspaper]; 2003-09-19.
 • Uppstad, Per Henning (2003). The problematic status of written language. Universitetet i Jyväskylä, Finland; 2003-12-01.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2003). Bilingual literacy: narrative performance in bilingual students. 2003-04-30 - 2003-05-03.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Uppstad, Per Henning (2003). ScriptLog – a new approach to Writing Processes. 2003-05-20 - 2003-05-22.
 • Uppstad, Per Henning (2002). Skrive- og tenkjevanskar.
 • Uppstad, Per Henning (2001). Kroppen i teksten - metaforisk nærleik i moderne avstandsmedia. 2001-10-06 - 2001-10-07.
 • Uppstad, Per Henning (2001). Språk og fag - i norskfaget og andre fag. 2001-05-23 - 2001-05-25.
 • Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2001). Norsk som andrespråk og andrespråksperspektivet i norskfaget. 2001-03-23.
 • Uppstad, Per Hennnig; Aursland, Sveinbjørn; Vikingstad, Evy; Østrem, Nils Olav; Jacobsen, Ingeborg Stene (1998). Kvinnfolka går i Torvastadkjørkjo, og mannfolkå går i Kadlakjørkjo nokre namn frå sjøen på Vest-Karmøy.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2019). Manual. ABC-les-skriv-forstå. Lesesenteret - Universitetet i Stavanger. Stavanger.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2017). GraphoGame Norsk. Grapho Group Oy. Finland.
 • Lundetræ, Kjersti; Uppstad, Per Henning (2016). Bokstaver!. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Torgersen, Kjell Inge; Uppstad, Per Henning (2012). Or - for deg som ikkje finn ord. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. Stavanger.