Et profilbilde

Associate Professor
Grete Sørensen Vaaland { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Grete Sørensen Vaaland", "tel": "Telephone: +47 51832926", "email": "grete.s.vaaland@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-346

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Pupil Aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour.. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-676-0. 190 p.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2010). Respekt - Klasseledelse og atferdsvansker. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2010). Respektprogrammet. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein (2007). Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning. ISBN 9788275780353.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2005). Teachers Guide to the Zero Anti-Bullying Programme. 48 p.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780292. 39 p.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Straume, Marta S. Bergo; Solberg, Annik-Eline (2004). Sannhet for barn. Løgn for skolen? Fortvilelse for foreldre. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780144. 58 p.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2003). Zero, SAF's program mot mobbing. Lærerveiledning. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780179. 75 p.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2003). Høyt spill om samspill: å snu vanskelige klasser. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780217. 93 p.
 • Vaaland, Grete Sørensen (1999). Rapport fra Skolefritidsordningen, Vaulen skole. Senter for atferdsforskning. 47 p.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete S. (1996). Mobbing i skolen. En lærerveiledning. Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet, Oslo.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2020). Gjenåpning av skolene. NRK Rogaland - Nyheter. [Radio]; 2020-05-11.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2020). Skolestart. NRK Rogaland - Nyheter. [Radio]; 2020-08-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2019). Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar. Læringsmiljøsenteret og Malmø by; 2019-08-28.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2019). Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research. Teachtone; 2019-10-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2019). Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome.. Observed and teacher perceived classroom interactions, and t; 2019-08-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2019). The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study. CASTL; 2019-10-14.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2019). Flere lærere i ungdomsskolen reduserer stillingene sine. NRK Rogaland. [Radio]; 2019-04-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2019). Lærere føler seg uthengt på Instagram-kontoer. Rogalands avis. [Newspaper]; 2019-05-28.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2019). Lærerne har ingen mulighet til å forsvare seg. Dagbladet. [Newspaper]; 2019-08-27.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2019). Noen elever ser etter svakhetstrekk hos lærerne. Utdanningsnytt.no. [Business/trade/industry journal]; 2019-04-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2019). Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms.. ICSEI; 2019-01-10.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2018). Forbud mot mobiltelefoner på skolen?. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-09-07.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2018). Mobbing kan og må stoppes. Romsdals Budstikke. [Newspaper]; 2018-02-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2018). Nye mobbetall fra Elevundersøkelsen. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-01-22.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2018). Skjerpa lærarane sitt blikk før skulestart. Vestlandsnytt. [Newspaper]; 2018-08-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2018). Økt mobbing i skolen. NRK Rogaland. [TV]; 2018-01-22.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations. Earli SIG 18 & 23; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teacher - student interactions - Observer views and teacher views. 2018-09-25 - 2018-09-26.
 • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being. 2018-08-15 - 2018-08-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring. UiS; 2017-11-14.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Aggressive elever kan ta makta fra læreren. Sunnmørsposten. [Newspaper]; 2017-03-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem. PPT Møre og Romsdal;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Aggressivitet og forstyrrende atferd i skolen. UiS;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Elever som utfordrer lærerrollen. Kristianslyst skole; 2017-01-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Er det risiko med store skoler?. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-03-21.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). God start. Jærskulen;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasse-/gruppeledelse. Humanetisk forbund;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseledelse. KP-nett; 2017-11-16 - 2017-11-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseledelse. Skoler i Sandnes kommune;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseledelse og utfordrende atferd. Skullerud skole, Oslo;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseledelse på bibelskole. Fjellhaug skoler;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseledelse, atferdsproblem og mobbing. UiA; 2017-08-29 - 2017-08-30.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseledelse, mobbing og disiplinproblem. Høgskolen i Volda; 2017-04-03 - 2017-04-04.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klassen som sosialt system.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Lærerens sensitivitet.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Manipulerende elever. Porsholen skole; 2017-01-31.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Mobbing. Mandal kommune;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Mobbing i skolen. UiS;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Mobbing og proaktiv aggresjon. Skolemøtet i Rogaland;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Nyheter NRK Rogaland. NRK Rogaland. [TV]; 2017-10-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Om å stille spørsmål som fremmer læring.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Proaktiv aggressivitet og aggresjon. NN skole, Bodø; 2017-10-25.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Støtte til læring i klassen. Porsholen skole; 2017-01-02.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Aggresjon- disiplin - klasseledelse. NSLA; 2016-10-18.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Den viktige starten.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Elev-aggresjon og lærer-utfordringer. NSLA; 2016-12-07.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Elever mener voksne er de verste mobberne. Bergen Tidende. [Newspaper]; 2016-12-05.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Emosjonelt klima i klassen. Porsholen skole; 2016-08-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Klasseledelse for førsteklasselærere. Jærskulen; 2016-06-07.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Klasseledelse for praksislærere. UiS; 2016-09-27.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Ledelse i utfordrende klasser. UiA; 2016-09-07.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Mobbing. NRK Rogaland, Nyheter. [TV]; 2016-04-18.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). NRK Lokalen nyheter. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-11-25.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Oppdage og forstå mobbing. Søgne Kommune; 2016-05-11.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Organisering og atferdsledelse. Porsholen skole; 2016-11-01.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Skole med tiltak mot mobbing: Gir bot til foreldrene. Dagbladet. [Newspaper]; 2016-05-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Utdrag fra doktorgradsarbeid. Styret for NSLA; 2016-09-01.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2016). Utvalgte tema om Klasseledelse. Orre skule; 2016-08-15.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). 1.klasse oppstart. Jærskulen; 2015-05-26.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). Avdekking av mobbing. Lunde skole; 2015-01-27.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). Forebyggende arbeid. Lunde skole; 2015-01-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). God planlegging av skolestart. Orre skule; 2015-06-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). Hvordan stoppe mobbing. Lunde skole; 2015-03-10.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). Klasseledelse for nye lærere. Hå kommune; 2015-09-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). Klasseledelse og problemløsning. UiA; 2015-08-20.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). Læringsstøtte; gode spørsmål. Eigersund Kommune; 2015-02-04.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). Mobbing. Lunde skole; 2015-09-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2015). Mobbing som tema for skoleledere. Søgne Kommune; 2015-08-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Den sårbare mobberen.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Hjelp mobberen. Rogaland avis. [Newspaper]; 2014-03-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte. NSLA; 2014-04-02.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing. Utdanningsdirektoratet;
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-04 - 2014-02-05.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2014). Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte. NSLA; 2014-12-11 - 2014-12-12.
 • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen (2014). CARE for teachers 2. NSLA; 2014-10-31 - 2014-11-01.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). 5.klasse elever og mobbing. Austrått skole; 2014-04-08.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Aggresjon og mobbing som tema i opplæring i klasseledelse. NSLA; 2014-03-25.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Arbeid med klasseledelse for nyansatte og nyutdannede. Hå kommune;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Arbeid med relasjoner del 2. Lenden skole og ressurssenter;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Den gode timen med vekt på autoritativ ledelse. Eigersund kommune;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Dynamikk mellom struktur og relasjoner i klasseledelse. Bogafjell skole; 2014-03-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Ekskludering og inkludering. Mobbing. Auglend skole; 2014-09-22.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Hemmeliholdelse av oppgjør etter mobbesak. NRK Rogaland Lokale nyheter. [TV]; 2014-06-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Klasseledelse. UiS; 2014-09-25.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Klasseledelse - en lærerkompetanse i alle fag. Utfordring for universitetslærere og lærerutdannere i praksis. Universitetet i Tromsø, lærerutdanningen; 2014-02-18.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Klasseledelse i utfordrende klasser. UiA; 2014-08-21.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Mobbeekspert: -Systemet er mer opptatt av å beskyte seg selv enn elevene. NRK Rogaland. [TV]; 2014-06-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Mobbing - Mobbesak i kommune. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-06-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Mobbing; Systemsvikt. NRK P2 Nyhetsmorgen. [Radio]; 2014-06-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Oppfordrer andre mobbere til å stå frem. nrk.no/nordland. [Internet]; 2014-01-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Oversikt over satsingsområdet klasseledelse i skolebasert kompetanseutvikling. Eigersund Kommune; 2014-09-30.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Relasjonskompetanse 1. Lenden skole og ressurssenter; 2014-08-11.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Skoleutvikling om klasseledelse. Bamble kommune; 2014-09-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). Struktur - regler og rutiner Lederposisjon - Sårbarhet og utfordrere. Bogafjell skole; 2014-03-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2014). å lede klasser med vekt på oppstart og etablering av struktur. Varhaug skule; 2014-08-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2014). Klasseleiing- læringsstøtte. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne (2014). CARE for teachers 3. NSLA;
 • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa (2014). CARE for teachers 1. NSLA; 2014-10-17 - 2014-10-18.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Autoritativ ledelse i klassen. Utdanningsetaten i Oslo; 2013-09-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Barn mobbes på fritidsaktiviteter. P4. [Radio]; 2013-02-27.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Da June fylte 18 år hadde hun ingen venner å invitere. Bergens Tidende. [Newspaper]; 2013-04-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Endringsprosesser og skoleutvikling. UiS og Landslaget for Rusfri Oppvekst; 2013-03-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Endringsprosesser og utvikling. 2013-03-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). God klasseleing i nye 1.klassar. 2013-06-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Hatefulle ytringer fester seg - de er ikke bare å "delete". Sarpsborg Arbeiderblad (sa.no). [Internet]; 2013-11-23.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Hva kan NSLA bidra med om klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen. 2013-09-04 - 2013-09-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Hvordan lære opp andre om klasseledelse. UiS; 2013-06-14.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Jentemobbere klarer seg bedre enn guttene. Bergens tidende. [Newspaper]; 2013-04-04.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen på tvers av satsningsområder. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Klasseledelse i ungdomstrinnsatsingen og NSLA sitt bidrag for skoleledere og skoleeiere. Utdanningsdirektoratet; 2013-10-28.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Klasseledelse og arbeid mot mobbing. Tryggheim ungdomsskole; 2013-01-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Klasseledelse: Emosjonell støtte, organisering og tilsyn. 2013-11-28.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Læringsmiljøsenterets modell for arbeid med klasseledelse i Ungdomstrinnsatsningen. 2013-06-05.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Mobbeofre blir ikke tidsnok hørt. Vårt land. [Newspaper]; 2013-01-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Mobbing begynner i barnehagen. Nettavisen. [Internet]; 2013-11-27.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Mobbing og klasseledelse. Tryggheim skoler; 2013-01-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Ny mobbeside skaper sinne. Bergens Tidende. [Newspaper]; 2013-02-18.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Samarbeid mellom skole og hjem om mobbing. 2013-04-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Trening på formidling om klasseledelse. NSLA, UiS; 2013-10-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2013). Vanskelige situasjoner i klasserommet. 2013-04-11.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). KLasseledelse på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-12 - 2013-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseledelse. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Klasseledelse- tema 2. Utdanningsdirektoratet; 2013-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Leading or losing? -Lost in the classroom.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Autoritativ klasseledelse. Tryggheim skole; 2012-11-01.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). De første fem minuttene.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). En pause i hverdagen.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Faglig plattform for arbeid med klasseledelse. Gausel Skole; 2012-08-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Forebyggende programmer i skolen. Landslaget for rusfri oppvekst og UiS; 2012-11-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). God klasseledelse viktig for en god skolestart. NRK. [Radio]; 2012-08-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Klasseledelse for nye 1.klasse-lærere. Klepp Kommune; 2012-06-01.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Klasseledelse i oppstarten av nytt skoleår. Tryggheim ungdomsskole, Nærbø; 2012-08-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Mer enn 3000 lærere mangler kontroll i klasserommet. NRK Rogaland nyheter. [Radio]; 2012-01-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Mobbing - Hvordan kan foreldre bidra. Auglend skole; 2012-09-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Mobbingens Psykologi. Universitetet i Nordland; 2012-09-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Ny bok om å lede endringsarbeid i skolen.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Respekt og Zero. Landslaget for rusfri oppvekst og UiS;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Skoleleders betydning for et godt skolemiljø - §9A i Opplæringsloven. Kristne Friskolers Forbund; 2012-03-21.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Skolenes mobbedefinisjoner gir skolen bedre beskyttelse enn elevene. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-12-19.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Utfordrende elevtyper, klasseledelse og mobbing. Samfundet skoler; 2012-11-16 - 2012-11-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2012). Øvelse gjør mester.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Flack, Tove (2012). Svarte leserne om mobbing. Stavanger Aftenblad nett. [Newspaper]; 2012-02-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2011). Foreldreseminar om mobbing. Tjensvoll menighet; 2011-10-25.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2011). Ikke enkelt å bli sjef i klasserommet. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-08-10.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2011). Klasseledelse i videregående skole. Fgerlia videregående skole; 2011-08-31.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2011). Klasseledelse og klassemiljøutvikling. Gjesdal Kommune; 2011-06-22.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2011). Klasseleiing; Trendsettande elevtypar, oppstarten, ein modell for kalsseleiing. Time og Klepp kommune; 2011-06-07.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2011). Nabokrangel. Kveldsåpent NRK P1. [Radio]; 2011-08-23.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2011). Noen trendsettende elevtyper. Aggresjon og samspill om problematferd. Gjesdal kKommune; 2011-06-21.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg (2011). Aggressive elever - utfordringer i lærerens første møte med elevene. SAF;
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). Aggresjon, Problematferd og Klasseledelse. Gjesdal Kommune; 2010-06-16 - 2010-06-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). Forsker mener skolene ofte konkluderer feil. [Newspaper]; 2010-03-30.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). Forsker tror mobberegister kan bane vei. [Newspaper]; 2010-04-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). "Jeg har seks urolige elever i min klasse. Hva gjør jeg?".
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). Klasseledelse for 1.klasselærere. Klepp Kommune; 2010-06-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). Klasseledelse og samspill i klassen. Kristianslyst skole; 2010-04-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). Mobbing i skolen. Kleppe skule; 2010-08-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). Noe å strekke seg etter. [Newspaper]; 2010-08-19.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2010). Relasjoner i klassen - utfordring og virkemiddel. Vindafjord kommune; 2010-02-01.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2009). Hvorfor flytter eleven?. [Newspaper]; 2009-02-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2009). Klasseledelse. Vigrestad skule; 2009-09-02.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2009). Klasseledelse bør få større oppmerksomhet. [Newspaper]; 2009-02-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2009). Klasseledelse. Et håndverk som kan læres. [Newspaper]; 2009-02-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2009). Mobbing. Universitetet i Tromsø; 2009-09-15.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2009). Mobbing. Austrått skole; 2009-03-31.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2009). Problematferd og Klasseledelse. Gjesdal Kommune; 2009-06-10 - 2009-06-11.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2009). Relasjoner som utfordring og som virkemiddel. 2009-04-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Connect: God Start. Utdanningsetaten i Oslo; 2008-05-23.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). ConnectOSLO: Klasseledelse. Utdanningsetaten i Oslo; 2008-09-04.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Klasseledelse. Åsveien Skole; 2008-08-11 - 2008-08-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Klasseledelse. Nesset Kommune; 2008-05-15.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Lærer- elevrelasjoner og Konsistens i Voksenmiljøet. Mortensrud Skole; 2008-09-04.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Mobbing. Kleppe skule - FAU; 2008-03-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Mobbing. Høgskolen i Tromsø; 2008-02-28.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Mobbing. Sandnes Friskole; 2008-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Mobbing. Stavanger Kristne grunnskole; 2008-01-02.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Problematferd. Gjesdal Kommune; 2008-06-05.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Respekt - Skoleutvikling. Sunnland Skole; 2008-03-31 - 2008-04-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Respekt i Skolen. [Newspaper]; 2008-08-14.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Respekt: God Start. SAF; 2008-05-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Respekt: Klasseledelse. SAF; 2008-08-14.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Respekt: Klasseledelse. SAF; 2008-08-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). Respekt: Veilederopplæring. SAF; 2008-12-03.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2008). klasseledelse. Gjesdal Kommune; 2008-05-28.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund (2008). Rettsstridig skolepraksis.
 • Veland, Jarmund; Vaaland, Grete Sørensen (2008). Hvorfor skifter elever skole?. [Newspaper]; 2008-11-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2007). The Respect programme. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Aggresjon i grupper med fokus på jenter. 2007-05-08.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Blir mobbet på internett. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Disiplin i skolen. [Radio]; 2007-03-06.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). En gjennom gang av Respekt-programmet, og en smakebit fra programmet: Spill og samspill om problematferd. Hvordan kan foreldrene bidra med å utvikle gode vennskapskvaliteter hos sine barn. FAU ved prosjektskole i Respekt; 2007-03-07.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Flere mobber på nettet. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Flere mobber på nettet. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Flere mobber på nettet. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Flere mobbes på nett og mobil. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Flere mobbes på nettet. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Flere mobbes på nettet. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Frykter enkle valgkamp-løsninger. [Newspaper]; 2007-02-28.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). God start. 2007-06-07.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). God start. 2007-08-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). God start. 2007-06-22.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). God start. 2007-05-25.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Gode råd - flytting. [Newspaper]; 2007-09-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Gode råd - flytting. [Newspaper]; 2007-09-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Hat og rasisme på Facebook. [Newspaper]; 2007-06-07.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Hvordan snu vanskelige klasser. 2007-09-19.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Klarer ikke å redusere mobbingen. [Newspaper]; 2007-06-02.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Klasse-/gruppeledelse. 2007-08-15.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Klasseledelse. 2007-11-19.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Klasseledelse. 2007-02-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Klasseledelse. 2007-09-28.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Klasseledelse og klassemiljøutvikling. 2007-06-14.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Klasseledelse og læreren som tydelig voksen. 2007-01-02.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Klassel-/gruppeledelse. 2007-03-15.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Kvisetryne, bitch!. [Newspaper]; 2007-06-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Lærere mobbes av elever. [Newspaper]; 2007-03-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Mange blir Facebook-mobbet. [Newspaper]; 2007-06-11.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Mindre mobbing. [Newspaper]; 2007-09-22.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Mobbing i skolen. Diakonhjemmets høgskole i Rogaland; 2007-09-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Noen trendsettende elevtyper. Aggresjon og samspill om problematferd. 2007-06-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Ny mobbeforskning. [Newspaper]; 2007-05-18.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Problematferd i skolen. 2007-09-17.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Respekt. Prosjektskole i Respekt, Stavanger; 2007-08-28.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Respekt. Prosjektskole i Respekt, Stavanger; 2007-05-30.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Respekt - Presentasjon av resultater fra spørreundesrøkelse. 2007-10-01.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Respekt - Presentasjon av resultater fra spørreundesrøkelse. 2007-09-11.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Skjult mobbing. Barneskole,Stavanger; 2007-10-31.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Skjult mobbing. Barneskole,Stavanger; 2007-05-22.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Skjult mobbing. 2007-09-04.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Stadig flere mobbes på nett. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Stadig flere mobbes på nett. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Stadig flere mobbes på nettet. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Stadig flere mobbes på nettet. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Stadig mer nettmobbing. [Newspaper]; 2007-01-29.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Tenk utradisjonelt i kampen mot mobbing. [Newspaper]; 2007-03-15.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Trendsettende elever - aggresjon - problematferd. 2007-04-19.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Vær obs på mobbing. [Newspaper]; 2007-09-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Vær obs på mobbing. [Newspaper]; 2007-09-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Vær obs på mobbing. [Newspaper]; 2007-09-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2007). Vær obs på mobbing. [Newspaper]; 2007-09-24.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund (2007). Respekt-programmet. 2007-05-16.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2006). The Connect-program. Universitetet i Stavanger; 2006-06-13.
 • Flack, Tove; Vaaland, Grete Sørensen (2006). Jentemobbing. Grødem skole; 2006-06-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). - Ikke svar på mobbemeldinger. [Radio]; 2006-12-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). - Vis de unge respekt. [Newspaper]; 2006-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Betre skulekvardag. [Newspaper]; 2006-02-19.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Betre skulekvardag. [Newspaper]; 2006-05-05.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Faglige prinsipper i utviklingsprogrammet. 2006-04-19.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Fra mobbing til godt samhold. [Newspaper]; 2006-01-05.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Første skoledag i Respekt. [Radio]; 2006-08-21.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Gjenreis respekten for læreren. [Newspaper]; 2006-01-05.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). God start. 2006-08-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Klasse-/gruppeledelse. Forebygging og avhjelping av problematferd. Høgskolen i Tromsø, Avdeling for Lærerutdanning; 2006-04-26 - 2006-04-27.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Klasseledelse. 2006-11-16.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Nettmøte nå: - Lite forskjell på jente- og guttemobbing. [Newspaper]; 2006-12-12.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Nettsted tilbyr barn å sjekke om de er FROSSET ut. [Newspaper]; 2006-05-05.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Regel nr. 1: Gjensidig Respekt. [Newspaper]; 2006-09-08.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Sure voksne vil ikke ha lodd. [Newspaper]; 2006-11-14.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Umulig å hindre?. [Newspaper]; 2006-02-18.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Vis de unge respekt. [Newspaper]; 2006-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2006). Vis de unge respekt. [Newspaper]; 2006-11-13.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Veland, Jarmund (2006). - Må ha vilje til løsning. [Newspaper]; 2006-08-21.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2005). Lærer best med tydelige lærere. [Newspaper]; 2005-12-20.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2005). Nyhetspuls 24: Nytt skoleutviklingsprogram med strengere lærere. [Radio]; 2005-12-20.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2005). Skoleprogram gir resultater. [Newspaper]; 2005-12-21.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2005). Strenge lærere gir mindre mobbing. [Newspaper]; 2005-12-20.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2005). Strenge lærere gir mindre mobbing. [Radio]; 2005-12-20.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2005). Strenge lærere gir mindre mobbing. [Newspaper]; 2005-12-20.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2018). Klasseromsinteraksjoner - Introduksjon til et teoretisk rammeverk. Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2018). Klasseromsinteraksjoner: Emosjonell støtte. Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavagner.
 • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen (2017). Dialogfilm - Hva er mobbing. Læringsmiljøsenteret, UiS. http://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/dialogfilm-hva-er-mobbing-article122018-21204.html.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseledelse. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, UiS og Rogaland Fylkeskommune.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Berg, Grete Dalhaug (2017). Lærerens mulighet til å påvirke elev-elev-relasjoner. Læringsmiljøsenteret UiS. http://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/klasseledelse/filmer-boker-og-verktoy/filmer/larerens-mulighet-til-a-pavirke-elev-elev-relasjoner-article120679-21225.html.