Et profilbilde

Associate Professor
Åse Elisabeth Vagli { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Åse Elisabeth Vagli", "tel": "Telephone: +47 51834108", "email": "aase.vagli@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room EAL H-140

Research fields


Selected publications


Research in progress


Work experience


Scientific publications (from Cristin)

 • Vagli, Åse (2014). Ubehag i barnevernsarbeid. In: Ubehaget i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46245-8. p. 100-115.
 • Forsberg, Hannele; Vagli, Åse (2006). The Social Construction of Emotions in Child Protection Case Talk. Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. Volume 5. Booklet 1. p. 9-31. DOI: 10.1177/1473325006061535.
 • Vagli, Åse (2001). The Social Organisation of Legitimate Risks Assessments in Child Protection - a Study of Backstage Talk and Interaction in a Local Child Protection Agency in Norway. In: Listen to the Welfare State. Ashgate. p. 77-103.
 • Vagli, Åse (2009). Behind closed doors : exploring the institutional logic of child protection work. University of Bergen. ISBN 978-82-308-0931-0. 318 p.
 • Vagli, Åse (2001). Mellom straff, kontroll og behandling : om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom. Agderforskning. ISBN 82-7602-060-7. 54 p.
 • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
 • Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild; Haukanes, Haldis; Vagli, Åse Elisabeth (2018). Mother Blame in Migration: The Experiences of Southern European Mothers in Norway. 2018-09-02 - 2018-10-05.
 • Herrero-Arias, Raquel; Vagli, Åse Elisabeth (2018). Mothering Experienced as an Object of Governmental Intervention. The Narratives of Romanian Mothers in Norway. 2018-09-02 - 2018-10-05.
 • Vagli, Åse (2013). Kjønn i helse- og sosial utdanningene. Universitetet i Stavanger, Nettverk for tverrfaglgi kjønnsfo; 2013-11-04 - 2013-11-06.
 • Vagli, Åse (2013). Kritisk refleksjon i sosialt arbeid – hva, for hvem og hvordan?.
 • Seltzer, Michael; Makitalo, Åsa; Vagli, Åse (2012). Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo.
 • Vagli, Åse (2011). Dorothy E. Smith.En kontekstuell presentasjon- liv og tenkning. Universitetet i Stavanger; 2011-11-24.
 • Vagli, Åse (2011). Hva er en god mor? Normative tenkemåter i barnevernet. Netttverk for tverrfaglig kjønnsforskning UIS;
 • Vagli, Åse (2011). Institusjonell etnografi og etnografi i institusjonelle settinger- likheter, forskjeller? en sammenlignende lesing av Gerald de Montigy Social Workings og Åse Vagli Behind closed Doors. Exploring the Institutional Logic of child Protection Work. UIS/Inst for sosialfag/ nettverk for tverrfaglig kjønnsforks; 2011-11-24.
 • Vagli, Åse (2011). Kunnskap, makt og avmakt bak lukkede dører i barnevernet. Høgskulen i Volda; 2011-09-22.
 • Vagli, Åse (2011). Review of Sosiologi for sosionomer.
 • Vagli, Åse (2011). Sociology and Social work. Mates or rivals?. University of Lisboa; 2011-05-27 - 2011-05-28.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Vagli, Åse Elisabeth (2008). Kjønnsdiskurser i praksisfeltet. Empiriske evidenser. Faggruppa for distriktskvinneforskning og utvikling; 2008-04-14.