Et profilbilde

Associate Professor
Åse Elisabeth Vagli { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Åse Elisabeth Vagli", "tel": "Telephone: +47 51834108", "email": "aase.vagli@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Social Studies
Room EAL H-140
Priv. phone/mob 94860068

Research fields

My research field is sociological perspectives on practices in welfare institutional settings. Child protection has been a central institutional setting for my research over the last years, but I also have research institutions and several other institutional settings. I am further interested in diversities in family and parenting practices and gender. And I am interested in research methods and theory of science.My preferable research method  is participant observation in the line from the Chicago-school of Sociology. I have been following  this line into ethnomethodology with analysis of talk and texts and combining with  discourse analytical perspectives.I love the sociological theoretical traditions from  Erving Goffman, Pierre Bourdieu, Dorothy E. Smith, Michel Foucault

Selected publications

 • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
 • Vagli, Åse (2009). Behind closed doors : exploring the institutional logic of child protection work. University of Bergen. ISBN 978-82-308-0931-0. 318 p.
 • Vagli, Åse (2001). Mellom straff, kontroll og behandling : om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom. Agderforskning. ISBN 82-7602-060-7. 54 p.
 • Vagli, Åse (1985): 80-årenes alkoholistomsorg, gammel vin på nye flasker? En sosiologisk studie av to moderne rehabiliteringsinstitusjoner for alkoholmisbrukere i historisk lys. (Cand.sociol) Universitetet i Oslo. Sosiologisk Institiutt

Research in progress

 •  Narratives of immigrant mothers living in Norway
 • The Norwegian Welfare State and the development of implicit control of parenting practices and family life

Work experience

   Førsteamanuensis i sosiologi, Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger

 Førsteamanuensis II, Psykologisk Fakultet. Universitetet i Bergen

 Professor II Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for helsefag

Førstelektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø

 Universitetsstipendiat, Institutt for Administrasjons og Organisasjonsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen

 Førstelektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø

 Forsker, Agderforskning. Kristiansand

 Universitetslektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø

 Forskningsmedarbeider, Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge.

 Fungerende faglig leder, Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge

 Amanuensis i sosialpolitikk, avdeling for sosialarbeiderutdanning, Finnmark Distriktshøgskole/Høgskolen i Finnmark

 Amanuensis i sosialpedagogikk, avdeling for sosialarbeiderutdanning, Finnmark Distriktshøgskole

 Forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning, avdeling Nord-Norge

 Prosjektmedarbeider, Norges forskningsråd, tilknyttet prosjektet: Kvinnelige akademikere - pionerer for likestilling.

 Stipendiat og lønnet medarbeider, Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning

Au-pair, Maidenhead, England

 Pleiemedhjelper, Menighetenes Alders - og Sykehjem, Haugesund

 Pianolærer, Tysvær Kommunale Musikkskole

Scientific publications (from Cristin)

 • Vagli, Åse (2009). Behind closed doors : exploring the institutional logic of child protection work. University of Bergen. ISBN 978-82-308-0931-0. 318 p.
 • Vagli, Åse (2001). Mellom straff, kontroll og behandling : om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom. Agderforskning. ISBN 82-7602-060-7. 54 p.
 • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
 • Herrero-Arias, Raquel; Hollekim, Ragnhild; Haukanes, Haldis; Vagli, Åse Elisabeth (2018). Mother Blame in Migration: The Experiences of Southern European Mothers in Norway. 2018-09-02 - 2018-10-05.
 • Herrero-Arias, Raquel; Vagli, Åse Elisabeth (2018). Mothering Experienced as an Object of Governmental Intervention. The Narratives of Romanian Mothers in Norway. 2018-09-02 - 2018-10-05.
 • Vagli, Åse (2013). Kjønn i helse- og sosial utdanningene. Universitetet i Stavanger, Nettverk for tverrfaglgi kjønnsfo; 2013-11-04 - 2013-11-06.
 • Vagli, Åse (2013). Kritisk refleksjon i sosialt arbeid – hva, for hvem og hvordan?.
 • Seltzer, Michael; Makitalo, Åsa; Vagli, Åse (2012). Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo.
 • Vagli, Åse (2011). Dorothy E. Smith.En kontekstuell presentasjon- liv og tenkning. Universitetet i Stavanger; 2011-11-24.
 • Vagli, Åse (2011). Hva er en god mor? Normative tenkemåter i barnevernet. Netttverk for tverrfaglig kjønnsforskning UIS;
 • Vagli, Åse (2011). Institusjonell etnografi og etnografi i institusjonelle settinger- likheter, forskjeller? en sammenlignende lesing av Gerald de Montigy Social Workings og Åse Vagli Behind closed Doors. Exploring the Institutional Logic of child Protection Work. UIS/Inst for sosialfag/ nettverk for tverrfaglig kjønnsforks; 2011-11-24.
 • Vagli, Åse (2011). Kunnskap, makt og avmakt bak lukkede dører i barnevernet. Høgskulen i Volda; 2011-09-22.
 • Vagli, Åse (2011). Review of Sosiologi for sosionomer.
 • Vagli, Åse (2011). Sociology and Social work. Mates or rivals?. University of Lisboa; 2011-05-27 - 2011-05-28.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Vagli, Åse Elisabeth (2008). Kjønnsdiskurser i praksisfeltet. Empiriske evidenser. Faggruppa for distriktskvinneforskning og utvikling; 2008-04-14.