Et profilbilde

Professor
Fartein Valen-Sendstad { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Fartein Valen-Sendstad", "tel": "Telephone: +47 51831528", "email": "fartein.valen-sendstad@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Cultural Studies and Languages
Room HG Q-209

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Valen-Sendstad, Fartein (2016). Mennesket - Fartein Valen. Hertervig Akademisk. ISBN 978-82-8217-222-6. 224 p.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Et liv de siste tider ... Dødehavsrullene - Esseere og Qumran. NLA HØGSKOLEN. ISBN 978-82-7468-215-3. 163 p.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Jesu liv eller lidelse? Offerkulten som hermeneutisk nøkkel til kristologien.. In: Trinitarisk tro og tenkning. Festskrift til Svein Rise. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-065-1. p. 145-166.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2006). Palestina på Jesu tid: spennende, skremmende og fascinerende. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346405. 260 p.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Ikke for å herske Innføring i den kristne tro. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345360. 203 p.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2004). Guds rike er i verden. Hvor ble det av etikken i det radikale budskap? Om eskatologi og etikk. In: For Guds Skyld? Om etikk og livssynsforankring. Tapir Akademisk Forlag. p. 51-80.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Bonden i Betlehem og fiskeren i Kapernaum. Fra Judea og Galilea i tidlig romersk tid. NLA Høgskolen. ISBN 978-82-7468-213-9. 178 p.
 • Valen, Fartein Sendstad (2002). I Vårt Sted?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276342876. 326 p.
 • Roland, Magne; Hjort, Peter; Husebekk, Anne; Lærum, Ole Didrik; Valen-Sendstad, Fartein; skard, Ida; Skisland, Anne; Smukkestad, Øyvind; Stoltenberg, Camilla; Våge, Dag Inge; Aasen, Henriette Sinding; Jonsbu, Kjetil (2001). Biobanker : Innhenting, oppbevaring, bruk og destruksjon av humant biologisk materiale. Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning. ISBN 82-583-0589-1. 222 p.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Boken: Et liv i de siste tider ... Dødehavsrullene - Esseere og Qumran. nrk/rogaland. [Radio]; 2015-11-30.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Foredrag basert på boken: Et liv i de siste tider. Dødehavsrullene - Esseere og Qumran.. Collegium Judaicum; 2015-12-08.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Hjemme hos Herodes - og hos Josef og Maria. Fra hverdagen - basert på spade og tekst (arkeologi og historie).. Lura kirke; 2015-12-01.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Jerusalem, Herodium og Betlehem - Tiberias, Kapernaum og Nasaret på Jesu tid.. Solborg Folkehøyskole; 2015-12-04.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Judea, Samaria og Galilea i tidlig romersk tid. Sabra tours/Escape; 2015-01-09.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Palasset og Stallen Fra Judea i tidlig romersk tid. Arkeologi, historie og bibelfortelling.. IKS/UiS; 2015-03-09.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2015). Pedagogen Jesus. Jesu ord - i sin tid og nå. De utfordrer og treffer. Arkeologi, historie, bibeltekster og formidling.. Varhaug Misjonshus; 2015-04-25.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Grava - og gravleggingspraksis Fra Palestina i tidlig romersk tid. nrk - rogaland. [Radio]; 2014-04-16.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Herodes den store - djevelsk eller genial? Fra striden mellom "spade og tekst". Norsk faglitterær forfatter - og oversetterforening; 2014-03-06.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Julesalmer - fra barokken. Normisjon; 2014-12-02.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Komponisten og malerinnen Fra forholdet mellom Fartein Valen og Agnes Hiorth. IKS/UiS; 2014-05-03 - 2014-06-03.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Korsfestelse - og straffemetoder Fra Palestina i tidlig romersk tid. nrk-rogaland. [Radio]; 2014-04-15.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Litle Per på Farteins skulder Fartein Valen og dyr. Fartein Valen festivalen; 2014-04-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Livet i Palestina - på Jesu tid. Nytt fra arkeologien. Varhaug Normisjon; 2014-03-29.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Moi - fra 1957-1965. Lund historielag; 2014-02-20.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Pilatus og Kaifas Fra Palestina i tidlig romersk tid. nrk-rogaland. [Radio]; 2014-04-14.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). På vei mot julepreika Fra Judea i tidlig romersk tid. Kristiansand domprosti; 2014-12-04.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Steinen som knuser gamle sannheter Fra arkeologien i Galilea. Universitetet i Stavanger; 2014-09-28.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Tenkning, filosofi og teologi - på 1600-tallet. Sandnes videregående skole; 2014-01-27 - 2014-01-30.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Tro og mangfold - selvmotsigende eller naturlig?. Stavanger Kulturhus; 2014-03-18.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Vann - fra liv til død!. Vann-festivalen; 2014-08-15 - 2014-08-17.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Ved Gennesaretsjøen en tidlig morgen! Joh 21,1-14. nrk p1. [Radio]; 2014-04-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2014). Å se og bli sett Grunnleggende, nærgående og konkret etisk utfordring. Odd fellow ordenen; 2014-05-06.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Alderdommen - en utfordring. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-11-15.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Alkohol og etikk. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-01-11.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Betlehem i tidlig romersk tid. nrk-rogland. [Radio]; 2013-12-12.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Fartein Valen - bakgrunn og liv. Skipper Worse; 2013-04-03.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Fartein Valen! Hvem var han?. Lundheim folkehøyskole; 2013-06-10.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Fra Galilea i tidlig romersk tid: teateret i Tiberias og 'steinen' i Magdala. IKS/UIS; 2013-08-15.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Første påskedag - historisk bakgrunn og teologisk betydning. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-03-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Gjeterne på hyrdmarkene - hva vet vi?. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-12-19.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Herodes og Augustus - fra arkeologien og historien. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-12-10.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Jesus en rollefigur i ledelse?. Kommunenes sentralforbund (KS); 2013-12-13.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Josef og Maria - hva vet vi?. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-12-05.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Jul i Valenheimen. Vestavind. [Newspaper]; 2013-11-28.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Kirkebesøket i rogaland. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-03-01.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Komponisten og maleren, Fartein Valen og Agnes Hiorth. Vennskap, slektskap og omsorg. Fartein Valen stiftelsen; 2013-09-19.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Kristenmennesket - Fartein Valen. Fartein Valen-stiftelsen; 2013-09-22.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Langfredag - historisk bakgrunn og teologisk betydning. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-03-26.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Nasaret - fra arkeologien og historien. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-12-03.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Nye trender i ungdomskulturen. nrk - rogaland. [Radio]; 2013-10-25.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Pavevalget - uinteressant?. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-03-15.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Radiopreken. nrk-p1. [Radio]; 2013-09-22.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Retorikk og politikk. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-04-05.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Sexkjøploven. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-08-02.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Skjærtorsdag - historisk bakgrunn og teologisk betydning. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-03-25.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Smerte og død, offer og straff? Hva er det egentlige budskapet om Jesu død på korset?.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Stallen og krybben - hva vet vi?. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-12-17.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Svart arbeid - en moralsk utfordring?. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-02-01.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Tale for dagen - på 17. mai. Lund kommune; 2013-05-17.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Tro og julefortellingene. nrk-rogland. [Radio]; 2013-12-30.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Verdier og valgkamp. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-09-06.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2013). Vismennene til Betlehem - hva vet vi?. nrk-rogaland. [Radio]; 2013-12-22.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Arne garborg og pietismen. 2012-01-25.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Den julepreika jeg aldri har holdt!. Kristen ynglinge forum; 2012-12-12.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Fartein Valen - hvem var han? Om bakgrunn og oppvekst. Skipper Worse, Stavanger; 2012-11-30.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Historia bak julesalmene http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.7426764. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-18.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Hvorfor korsfestelse? Om denne straffen blant romerne og i Palestina rundt Jesu tid. nrk rogaland. [Radio]; 2012-04-03.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Jerusalem i tidlig romersk tid (rundt Jesu tid). nrk - rogaland. [Radio]; 2012-04-02.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Jerusalem på Jesu tid - sett fra Oljeberget. Hillevåg meningeht; 2012-04-25.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Jesu grav. Om gravleggingspraksis i Palestina i tidlig romersk tid - og om Jesu grav. nrk rogaland. [Radio]; 2012-04-04.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Juelesalmer på nrk: Fairytale. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-04.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Juleevangeliet og historien. Skipper Worse; 2012-12-11.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Julesalmer i nrk: Ave Maria. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-13.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Julesalmer i nrk: Den fagraste rosa. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-29.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Julesalmer i nrk: Do they know it's christmas?. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-20.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Julesalmer i nrk: Jul, jul strålende jul. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-11.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Julesalmer i nrk: Kling no klokka. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-18.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Julesalmer i nrk: Lille messias. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-06.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Julesalmer i nrk: før morgengry. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-24.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Konflikten i Midtøsten: Det bryter på dypt vann! Hva kan vi gjøre og hva skal vi gjøre?. Sandnes videregånde; 2012-11-14.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Kongelosjen og krybben.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Bysentra i historisk perspektiv. nrk rogaland. [Radio]; 2012-01-20.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Den fremlagte forskningsrapporten: Prioriter unge framfor eldre! En etisk utfordring!. nrk rogaland. [Radio]; 2012-10-26.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Desember - bare stress? Hva med livskvalitet?. nrk rogaland. [Radio]; 2012-11-23.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Dialekter og skjønnhet. nrk rogaland. [Radio]; 2012-02-03.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Etikk og dietter. nrk rogaland. [Radio]; 2012-03-23.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Fulle hus med Mods! Kultur eller ukultur?. nrk rogaland. [Radio]; 2012-06-08.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Leverkårsundersøkelsen (2010). nrk rogaland. [Radio]; 2012-05-11.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Lokal oppgjør i fotball. Etisk utfordrende?. nrk rogaland. [Radio]; 2012-04-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Plastisk kirurgi og vår tid!. nrk rogaland. [Radio]; 2012-07-06.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Skolemat - offentlig eller privat ansvar?. nrk rogaland. [Radio]; 2012-08-31.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Snø og våre liv!. nrk rogaland. [Radio]; 2012-12-14.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Stavangers konserthus - galskap eller vist og klokt?. nrk rogaland. [Radio]; 2012-09-14.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Tatoveringer - og menneskesyn. nrk rogaland. [Radio]; 2012-08-03.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Utøya og ondskap. nrk rogaland. [Radio]; 2012-04-20.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Laust og fast på en fredag: Valget i USA - av interesse og stor betydning?. nrk rogaland. [Radio]; 2012-11-09.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Mennesket Fartein Valen.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Midtøsten i morgen. Rotary; 2012-03-14.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Midtøsten rundt Jesu tid. Fartein Valen-Sendstad; 2012-02-16 - 2012-02-26.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Nytt fra Galilea på Jesu tid. Et foredrag på forskningsdagene 2012. UiS; 2012-09-22.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Onkel Fartein og nevøen Magne. Fartein Valen Festivalen; 2012-08-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Palestina i tidlig romersk tid (65 fvt.-70evt.). Fokus/Sabra tours sammen med Fartein Valen-Sendstad; 2012-10-06 - 2012-10-16.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Pinsen - historikk, utvikling og aktualitet. nrk rogaland. [Radio]; 2012-05-23.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Privatpersonen Fartein Valen (1887–1952): Langt livligere enn folk visste http://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/Langt-livligere-enn-folk-visste-3029169.html.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Situasjonen i Midtøsten. 2012-11-01.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Søskenparet Fartein og Sigrid Valen. Fartein Valen Festivalen; 2012-08-24.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2012). Tale under radiogudstjeneste i Valestrand kirke. Emne: Vær forberedt!. [Radio]; 2012-08-26.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Fra hverdagen i Galilea og Judea - i tidlig romersk tid. Lura Kirke; 2011-10-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Historien bak julesangene: Away In a Magner (En krybbe var vuggen). nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-15.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Historien bak julesangene: Den store stjerna. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-20.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Historien bak julesangene: Go tell it on the Mountain. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-06.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Historien bak julesangene: Happy Xmas (War is over). nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-08.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Historien bak julesangene: Himmel på jord. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Historien bak julesangene: Høyr kor englar syng frå sky. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-22.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Historien bak julesangene: Joy to the world. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-13.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Historien bak julesangene: Kimer i klokker. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-23.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Hvorfor har vi ikke påsken på en bestemt dag - som julaften?. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-04-21.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Iran - og situasjonen i Midtøsten. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-05-12.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Jesus et etisk forbilde? Et foredrag for næringslivsledere i Rogaland. Tecon; 2011-09-05.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Jesus og kvinner. Foredag i Ynglingen, Stavanger. Ynglingen; 2011-11-01.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Konflikten i Midtøsten. Det bryter på dupt vann. "Ka kan me og ska me gjør? Ett foredrag på 45 min. holdt tre ganger for henholdsvis 200 elver hver gang. Sandnes videregående; 2011-10-24.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-07-01.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast på en fredag. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-08-19.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast på en fredag: Aktuelt tema. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-10-21.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Hurtigruta og oss. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-06-24.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Om Trond Birkedal-saken. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-03-25.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Om begravelser i kirka. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-04-08.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Om bryllupet i London. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-11-29.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Om doping. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-05-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Om festivalkultur. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-07-08.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Om nyttårsforsetter. nrk-rogaland. [Radio]; 2011-12-30.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Om slektsforskning og identitet. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-01-28.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Laust og fast: Om tsunamien i Japan-og oss. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-03-18.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Lyde Gud mer enn Staten?. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2011-09-28.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Om begravelser i tidlig-romersk tid. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-04-19.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Om korsfestelser og straff i tidlig-romersk tid. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-04-18.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Om påsketradisjoner- egget og haren..... Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-04-22.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Situasjonen i Iran. Nrk-Rogaland. [Radio]; 2011-06-09.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2011). Ville Jesus sette mennesket foran budene? Hva så?. Bryne kirke; 2011-10-16.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2010). Laust og Fast. [Radio]; 2010-01-29.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2007). Ny forståelse av Qumran?.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2006). Ble Jesus født i Betlehem eller Nasaret?.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2006). Dødehavsrullene: Qumran - Tempel eller fabrikk? Om nyere Qumran-teorier.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Ansiktet.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Betlehem - Herodes - og festningspalasset Herodium. [Newspaper]; 2005-12-23.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Da Vinci koden og historien. Lura menighet; 2005-10-17.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Daglegliv på Jesu tid. Nærbø kyrkjelyd; 2005-04-17 - 2005-05-01.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Fiskelandsbyen Kapernaum. Fokus reiser; 2005-07-21 - 2005-07-26.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Fiskelandsbyen Kapernaum. Fokus reiser; 2005-07-10 - 2005-07-16.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Forholdet mellom arkeologi og teologi. Åpent filosofisk forum/Universitet i Stavanger; 2005-11-15.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Fra Judea og Galilea på Jesu tid. Egersund - misjonskirke; 2005-11-13.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Galilea i tidlig romersk tid. Fokus reiser; 2005-07-10 - 2005-07-16.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Galilea i tidlig romersk tid Med srælig vekt på byene Sepphoris og Tiberias - og urbaniseringen. Fokus reiser; 2005-07-21 - 2005-07-26.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Havna te Herodes. Universitetet i Stavanger; 2005-09-23 - 2005-09-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Helt vilt eller?.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Herodes - den store. Fokus reiser; 2005-07-21 - 2005-07-25.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Herodes - den store. Fokus reiser; 2005-07-10 - 2005-07-16.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Hva er Den hellige Ånd?. [Radio]; 2005-04-24.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Hvem var Jesus og hva har kirka gjort han til?. Norges kristelige studentforbund; 2005-10-04.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Hvordan var i Palestina på Jesu tid?. Bekkefaret menighet; 2005-03-30.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Hvorfor er konflikten i Midøsten så vanselig?. 2005-11-05.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Jesusfortellinger og kulturlandskapet den gang. Sandnes kommune; 2005-09-27.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Jesus-fortellinger og kulturlandskapet i disse. Er det slik det var den gang?. Sandnes kommune; 2005-10-04.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Jesusfortellinger og kulturlandskapet i disse. Var det slik den gang?. Sandnes kommune; 2005-10-25.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Jesusfortellinger og kulturlandskapet i disse. Var det slik det var den gang?. Randaberg sammen med noen andre kommuner; 2005-10-31.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Jesusfortellinger og kulturlanskapet der. Var det slik den gang?. Sandnes kommune; 2005-10-18.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Judea og Jerusalem i tidlig romersk tid. Fokus reiser; 2005-07-10 - 2005-07-16.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Judea og Jerusalem i tildig romersk tid. Fokus reiser; 2005-07-21 - 2005-07-26.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Lå Nasaret helt avsides?. Varden menighet; 2005-09-29.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Matteusevangeliet. Innledning og utleggelse av utvalgte tekster.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Misjonæren og kulturimperialismen. Det norske misjonsselskap/Sveio; 2005-11-28.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Misjonæren og religionshistorien. Valen-stiftelsen; 2005-04-21 - 2005-04-24.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Palestina på Jesu tid. Hellvik bedehus; 2005-11-05.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Påsken den gang - og nå.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Påskens sentrum ? Jesu liv eller Jesu død?.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Sjalu?.
 • Valen-Sendstad, Fartein (2005). Tok ikke englene feil kurs?.