Et profilbilde

Professor
Anders Vassenden { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Anders Vassenden", "tel": "Telephone: +47 51831523", "email": "anders.vassenden@uis.no" }

Faculty Faculty of Social Sciences
Department Department of Media and Social Sciences
Room EOJ SV-313

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders (2015). Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202451615. 448 p.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Bratt, Christopher; Lie, Terje (2014). Sammen eller hver for seg? Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere – funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere.. International Research Institute of Stavanger. 85 p.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle; Lie, Terje (2013). "Ryktet forteller hvor du bor". Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere. International Research Institute of Stavanger. 134 p.
 • Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine (2012). "Man må ha en plass å bo" - En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland. International Research Institute of Stavanger. 125 p.
 • Nødland, Svein Ingve; Vassenden, Anders (2011). Inkludering i idrettslag Gjennomgang av en tilskuddsordning. International Research Institute of Stavanger. 90 p.
 • Vassenden, Anders; Bergsgard, Nils Asle (2011). Et skritt tilbake? En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandringsbakgrunn. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-7081-155-7. 96 p.
 • Vassenden, Anders; Thygesen, Janne; Brosvik Beyer, Stian; Alvestad, Marit; Abrahamsen, Gerd Randi (2011). Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet. International Reserach Institute of Stavanger - IRIS rapport 2011-029. 176 p.
 • Berg, Christin; Vassenden, Anders; Gjerstad, Brita (2010). Innvandrere som risikogruppe i trafikken -forslag til tiltak?. International Research Institute of Stavanger. 86 p.
 • Bergsgard, Nils Asle; Vassenden, Anders (2009). Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik kulturaktørene ser det. International Research Institute of Stavanger. 72 p.
 • Blomgren, Atle; Vassenden, Anders (2009). Utfordringsnotat til Rogaland Fylkeskommunes arbeid med: "Det er bruk for alle" - Regionplan for et inkluderende samfunn. International Research Institute of Stavanger. 56 p.
 • Vassenden, Anders (2009). Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom. International Research Institute of Stavanger. 64 p.
 • Mangset, Marte; Vassenden, Anders (2019). 'A-B-C, as easy as 1-2-3'? Towards a situational understanding of qualitative interviews.. European Sociological Association; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Skarpenes, Ove; Hestholm, Roger; Vassenden, Anders (2019). Den store middelklassesamtalen. Eilerts salong, UiA; 2019-03-07.
 • Vassenden, Anders; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Vedøy, Gunn (2019). A modern-day Pied Piper? Migrants to Norway, The Child Welfare Services, and rumor. The European Sociological Association; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Handulle, Ayan Abdi Mohamoud; Vassenden, Anders (2018). The role of ethnicity in child welfare institutions: How do second-generation Somali parents cope with ethnic stigma?. 2018-06-26 - 2018-06-28.
 • Vassenden, Anders (2018). Hva har oljen gjort med oss? Økonomisk vekst og kulturell endring. Jæren Senior Universitet; 2018-10-25.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete; Gujord, Heming H.; Bergsgard, Nils Asle (2018). Ridiculing your house while respecting what you read: Distinction and morality in two contrasting fields of cultural consumption. Nordic Sociological Association; 2018-08-08 - 2018-08-10.
 • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn (2018). Innvandrere, sivile organisasjoner og velferd. Institutt for Samfunnsforskning & Norce; 2018-11-13.
 • Vassenden, Anders; Vedøy, Gunn; Handulle, Ayan Abdi Mohamoud (2018). A modern-day Pied Piper of Hamelin? The Norwegian Child Protective Services, migrant associations, bonding social capital. the Nordic Sociological Association; 2018-08-08 - 2018-08-10.
 • Vassenden, Anders (2017). Fra religionshovedstad til religiøst hukommelsestap?. Stavanger prosti; 2017-02-01.
 • Vassenden, Anders (2017). Oljevirksomhetens påvirkning av den sosiale og kulturelle utviklingen i Stavanger-området. Statoils pensjonistforening; 2017-03-06.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2017). Photo elicitation in the study of culture and taste. American Sociological Association; 2017-08-11 - 2017-08-16.
 • Vassenden, Anders; Jonvik, Merete (2017). Photoe elicitation in the study of culture and taste2. Universitet i Ålborg; 2017-09-14.
 • Jonvik, Merete; Vassenden, Anders (2016). Cultural capital as a hidden asset. Management of class differences in everyday life. 2016-06-07 - 2016-06-08.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders (2010). Innvandrere i trafikken.
 • Gjerstad, Brita; Vassenden, Anders (2010). Skreddersydd kjøreopplæring.