Et profilbilde

Research Fellow
Lene Vestad { "honorific-suffix": "Research Fellow", "fn": "Lene Vestad", "tel": "Telephone: +47 51834568", "email": "lene.vestad@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Vestad, Lene (2018). Barnehagen - en arena for flerkulturelt mangfold. In: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. p. 148-172.
 • Johansen, Anne Marit; Vestad, Lene (veileder) (2018). Relasjonens betydning for de stille elevenes læring. Anne Marit Johansen. 87 p.
 • Vestad, Lene (veileder); Leira, Eline Brandal (2018). Inkludering av barn med flerkulturell bakgrunn i barnehagen. Eline Brandal Leira. 78 p.
 • Berge, Tove; Vestad, Lene (veileder) (2017). Barnehagelæreres læring på pedagogisk ledermøte. Universitetet i Stavanger. 98 p.
 • Egeland, Wenche; Vestad, Lene (veileder) (2017). Barnehagelærernes erfaring med lekbaserte læringsaktiviteter innen sosial kompetanse i Agderprosjektet. Universitet i Stavanger. 93 p.
 • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn (2017). Flyktningkompetent barnehage. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720198. 71 p.
 • Ølberg, Gry Marlen Soldal; Vestad, Lene (veileder) (2017). Inkluderingsarbeid med flerkulturelle barn i barnehagen - Erfaringer og tanker fra pedagogene. Universitetet i Stavanger. 88 p.
 • Vestad, Lene (2018). Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i den flerkulturelle barnehagen. Sola kommune; 2018-01-10.
 • Vestad, Lene (2018). Undervisning av lærere i ROBUST-piloten. UiS;
 • Vestad, Lene (2018). Undervisning av lærere i forbindelse med pilotering av ROBUST-intervensjonen. UiS, Læringsmiljøsenteret; 2018-12-07.
 • Vestad, Lene (2017). Forebygging av mobbeatferd i barnehagen. Sola kommune; 2017-11-09.
 • Vestad, Lene (2017). Foreldrenes ansvar ved begynnende mobbeatferd. Sola kommune/ UIS; 2017-04-27.
 • Vestad, Lene (2017). Ledelse av barn og unge med flerkulturell bakgrunn. PPT Stavanger kommune; 2017-10-23.
 • Vestad, Lene (2017). Læringsmiljøet i barnehagen. Flykesmannen i Østfold; 2017-11-14.
 • Vestad, Lene (2017). Sosial kompetanse hos barn og betydningen av den voksnes relasjonskompetanse. Tromø kommune; 2017-10-05.
 • Vestad, Lene (2017). Tidlig identifisering av begynnende mobbeatferd i barnehagen. Sola kommune/ UIS; 2017-08-14.
 • Vestad, Lene (2017). Tilrettelegging av læringsmiljøet for barn med flerkulturell bakgrunn. Tromsøysundet barehager; 2017-10-04.
 • Vestad, Lene (2017). Voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd - i et flerkulturelt perspektiv. Sola kommune/ UIS; 2017-01-11.