Et profilbilde

Head of Department
Lars Rune Waage { "honorific-suffix": "Head of Department", "fn": "Lars Rune Waage", "tel": "Telephone: +47 51833474", "email": "lars.r.waage@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Education and Sports Science
Room HG R-424

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Waage, Lars Rune (2018). Barn møter monster - fantasier og ønskedrømmer i "Trollskallen". In: Fantastisk litteratur for barn og unge. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2296-4. p. 127-143.
 • Waage, Lars Rune (2018). Multimodale og subjektive uttrykk i Helga Sætres Fallteknikk og Lene Asks Neste gang blir alt riktig. In: Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. p. 229-246.
 • Waage, Lars Rune (2017). Edith Øbergs "Boblen". "Det lesbiske" mellom psykolanalyse og queer.. In: Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide akademisk forlag. ISBN 9788290359954. p. 117-139.
 • Waage, Lars Rune (2016). Den myke manns død - Knut Faldbakkens Adams dagbok (1978). European Journal of Scandinavian Studies. ISSN 2191-9399. Volume 46. Booklet 1. p. 34-54. DOI: 10.1515/ejss-2016-0003.
 • Waage, Lars Rune (2016). "En tur til Sydpolen var ingen match for en brite!" Konstruksjon av "nasjonalitet" og "maskulinitet" i Jon Ewos Spillet om Sydpolen (2011). Barn. ISSN 0800-1669. Booklet 1. p. 57-70.
 • Waage, Lars Rune (2015). "Imperialistisk teater" - Jarle Andhøy gjennom Nordvestpassasjen. In: Norsk Litterær Årbok 2015. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8802-8. p. 296-316.
 • Waage, Lars Rune (2015). The Apocalypse of Scandinavian Social Democracy? A Reading of Johan Harstad's Novel Hässelby. Scandinavian Studies. ISSN 0036-5637. Volume 87. Booklet 2. p. 234-254. DOI: 10.1353/scd.2015.0009.
 • Waage, Lars Rune (2013). "Kompis?""Rival?""Kjæreste?" - eller kanskje bare homo? Om maskuline relasjoner i "Mannen som elsket Yngve". Norma - International Journal for Masculinity Studies. ISSN 1890-2138. Volume 8. Booklet 2. p. 151-168.
 • Waage, Lars Rune (2013). "Min Grav den er som Natten mørk" - om det uhyggelige og traumatiske i Maurits C. Hansens "Novellen" (1827) :. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. Volume 16. Booklet 1. p. 3-16.
 • Waage, Lars Rune (2012). Borghild Kranes "Følelsers forvirring" - en queer lesning av Norges første lesbiske roman. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0809-2044. Volume 15. Booklet 1. p. 16-29.
 • Waage, Lars Rune (2011). En "serafisk engel" og en "pen djævel" - om mannlige vennskap i Sigurd Hoels Syndere i sommersol (1927). In: Norsk litterær årbok 2011. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-79415. p. 218-246.
 • Waage, Lars Rune (2011). En "serafisk engel" og en "pen djævel" - om mannlige vennskap i Sigurd Hoels "Syndere i sommersol" (1927). Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. p. 218-246.
 • Waage, Lars Rune (2010). Homososialitet og homoseksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Asser Hein" (1903). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN 0013-0818. Volume 97. Booklet 2.
 • Waage, Lars Rune (2008). "Et galt og skjævt menneske" to litterære skildringer av homoseksualitet på tidlig norsk 1900-tall. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. Booklet 3. p. 23-40.
 • Waage, Lars Rune (2008). Sigurd Mathiesens "Det urolige hus" (1914) - om kjønn og transformasjon. In: Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2376-7. p. 277-295.
 • Waage, Lars Rune (2005). Fantastikk og seksualitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder". In: Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. p. 121-139.
 • Waage, Lars Rune (2005). Mat og måltider i Trollkrittet. In: Zinken - En bok om Zinken Hopp. Eide forlag. p. 113-128.
 • Waage, Lars Rune (2004). Kjekke barn gjør gode gjerninger - Bjørn Sortlands Kunstdetektivene. In: Barneboklesninger. Fagbokforlaget. p. 97-107.
 • Waage, Lars Rune (2004). "Skidt med Tarzan" - Gummi-Tarzan og maskuliniteten. In: Feministisk teori, kvinne- og kjønnsforskning i Rogaland. Arkeologisk muséum. p. 93-102.
 • Waage, Lars Rune (2003). Den eine mot dei andre - Jonas Fjeld-serien som populærlitteratur. In: Frå berg til bytes - soga om lesing. Haugaland Akademi. p. 41-50.
 • Waage, Lars Rune (2003). Ikke lek med maten - Hopp som kokk. In: Ordet og kjødet - Humaniora i Stavanger. Wigestrand forlag. p. 86-100.
 • Waage, Lars Rune (2002). Blant harde menn og myke kvinner - om gutter, jenter og helter i småbarnslitteraturen. In: Kulturbarnehagen. Det Norske Samlaget. p. 145-156.
 • Waage, Lars Rune (2000). Garborgs Trætte Mænd. ?. p. 215-226.
 • Mathisen, Ingrid Nestås; Hamm, Christine (veileder); Waage, Lars Rune (veileder); Langås, Unni (veileder) (2019). Arbeidarkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristofer Uppdals prosa. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3575-3.
 • Rogne, Magne; Waage, Lars Rune (2018). Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. 249 p.
 • Waage, Lars Rune (2009). Skrekkens grenser. Seksualitet og tekstualitet i Sigurd Mathiesens forfatterskap. Universitetet i Agder. ISBN 978-82-7117-643-3. 303 p.
 • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune (2008). Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2376-7. 330 p.
 • Waage, Lars Rune (2019). Innledningsforedrag på Nordisk barnebokkonferanse (NBBK) - I grenseland. Sølvberget; 2019-02-04 - 2019-02-06.
 • Waage, Lars Rune (2019). Johan Harstads Darlah – 172 timer på månen (2008) som dystopi og “engaged reading”.
 • Waage, Lars Rune (2019). "Ut å meisle kroppen - mannsidealet anno 2019" paneldebatt på Kapittel 2019. [Internet]; 2019-09-20.
 • Waage, Lars Rune (2017). Introduksjon til symposiet "Multimodalitet i lesing, læring og skriving". Syddansk universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Waage, Lars Rune (2017). Negotiating identities in the Norwegian serial «Skam». Berkeley, University of California; 2017-04-14.
 • Waage, Lars Rune (2017). Why does everbody want to see Skam?. Berkeley; 2017-04-29.
 • Waage, Lars Rune (2016). Second Journeys as Masculine Repetition". SASS; 2016-04-29.
 • Waage, Lars Rune (2016). Trætte Mænd - revisited. Garborgsenteret, Time kommune;
 • Waage, Lars Rune (2013). Menn, motorer og nostalgi.
 • Waage, Lars Rune (2012). Livet, døden - og tilskueren. Om Kristopher Schaus "På vegne av venner" (2009). Universitetet i Bergen, LLE; 2012-05-11 - 2012-05-12.
 • Waage, Lars Rune (2012). Skeive bøker - en utfordring av litteraturens heteronormativitet?. Bufdir og LHBT-senteret; 2012-10-25 - 2012-10-26.
 • Waage, Lars Rune (2007). Ikke helt, men stykkevis og delt. Anmeldelse av "Ibsen og Brandes - studier i et forhold".
 • Waage, Lars Rune (2007). Maskulinitet som farsfravær. Anmeldelse av Torbjörn Forslids"Varför män? Om manlighet i litteraturen".
 • Waage, Lars Rune (2006). "Homotopia: The Concept of Space and Time in Texts Describing Homosexuality". 2006-05-04 - 2006-05-06.
 • Waage, Lars Rune (2005). Forestillinger om "homoseksualiteter" i norsk litteratur 1900-1920. 2005-06-02 - 2005-06-04.
 • Waage, Lars Rune (2005). Kommentar til Hilde Bondeviks innlegg "Hvem er redd for Amalie Skram? Iscenesettelse av hysteri og opprør i Amalie Skrams sinnssykehusromaner". 2005-04-16.
 • Waage, Lars Rune (2004). 'De skjeve sinns forfatter' - homoerotikk og død i novellene til Sigurd Mathiesen (1871-1958). Nettverk for forskning om homoseksualitet ved Universitetet i Oslo; 2004-12-01.
 • Waage, Lars Rune (2004). Jorda - en apeplanet?.
 • Waage, Lars Rune (2004). Kjønnsforskning er vitenskap.
 • Waage, Lars Rune (2003). Framstilling av maskuliniteten i litteraturen. 2003-03-20 - 2003-03-21.
 • Waage, Lars Rune (2003). Godt stoff og godt faglig nivå Nettstedet barnebokkritikk.no.
 • Waage, Lars Rune (2003). Granit! Haard Granit - populærlitterære lesninger av Jonas Fjeld-bøkene. 2003-02-07 - 2003-02-08.
 • Waage, Lars Rune (2003). Mennesket hos Blixen.
 • Waage, Lars Rune (2003). Sykdom og subjektivitet i Sigurd Mathiesens novelle "Syke perioder". 2003-12-04.
 • Waage, Lars Rune (2003). The queer text – an analysis of the story ”The Stranger” (”Den ukjente”) by Sigurd Mathiesen. 2003-10-10 - 2003-10-12.
 • Waage, Lars Rune (2002). Harry Potter som populærlitteratur. 2002-11-15.
 • Waage, Lars Rune (2002). Prøysen i bakvendtland.
 • Waage, Lars Rune (2002). Trætte Mænd - den vanskelige maskuliniteten. Om Mannfolk og Trette Menn. Seminar ved Asker Muséum; 2002-03-09.
 • Waage, Lars Rune (2001). Hardy-guttene. [Radio]; 2001-10-03.
 • Waage, Lars Rune (2001). Ikke lek med maten! : Hopp som kokk.
 • Waage, Lars Rune (2001). Svigermors drøm eller guttedrøm - litt om Hardy-guttene. Forskningsdagene, Sting Nere; 2001-01-09.
 • Waage, Lars Rune (2001). Trætte Mænd - den vanskelige maskuliniteten.
 • Waage, Lars Rune (2000). En mærkelig Tro paa Naturen - Garborg og 1800-tallets manifestasjoner av kjærligheten.
 • Waage, Lars Rune (2000). To kjekke gutter fyller femti.