Et profilbilde

Associate Professor
Bente Rigmor Walgermo { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Bente Rigmor Walgermo", "tel": "Telephone: +47 51833244", "email": "bente.r.walgermo@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department National Centre for Reading Education and Research
Room OD B-24138

Research fields

Reading motivation; literacy interest and reader self-concept for different groups of readers the first year at school.

Selected publications

 • Lundetræ, Kjersti; Walgermo, Bente Rigmor (2014). Leseopplæring - å komme på sporet. In: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. p. 148-171.
 • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente Rigmor (2014). Arbeid med vokabular i leseopplæringen. In: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. p. 55-70.
 • Wagner, Åse Kari H.; Walgermo, Bente Rigmor (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. In: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. p. 98-114.
 • Mangen, Anne; Walgermo, Bente Rigmor; Brønnick, Kolbjørn S (2013). Reading linear texts on paper vs. computer screen: effects on reading comprehension. ISSN 0883-0355. Volume 58. p. 61-68.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2012). Vokabular og leseforståelse - en sammenligning av to oppgaveformater. In: Skriv! Les!. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2870-0. p. 213-228.

Research in progress

The intervention study: On track! (PhD-student)

From late to early interventions in remedial reading instruction, aimed at reducing the number of children with reading difficulties by intensive intervention in grade 1 for children at risk, 2013-2017/2019

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle (2013). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Solheim, Oddny Judith; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Walgermo, Bente R. (2012). Kartlegging av leseferdighet 1-3 trinn. Analyse av resultater og prøvekvalitet i perioden 2008-2013. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor (2012). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet. 30 p.
 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente Rigmor; Skaftun, Atle (2011). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2010. Analyse av resultater og prøvekvalitet.. Utdanningsdirektoratet. 22 p.
 • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R. (2019). 6-åringar: – Meir leik i undervisninga.
 • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R. (2019). Er det eigentleg meir friminutt 6 åringane i skulen treng?.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2019). First Grade Reading Intervention and Motivation Dynamics.. European Association for Research on Learning & Instruction; 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Rongved, Elisabeth; Walgermo, Bente R. (2018). Disputas om motivasjon for lesing i første klasse.
 • Uppstad, Per Henning; Walgermo, Bente R. (2018). Kvifor leikar dei ikkje?.
 • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2018). First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics. EARLIsig2018; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • McTigue, Erin; Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Frijters, Jan c (2017). Measuring multiple dimensions of early literacy motivation through self-report at school entry. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-28 - 2017-09-02.
 • Walgermo, Bente R. (2016). Motivasjon for lesing det første året på skolen. Lesesenteret og På sporet prosjektet; 2016-06-14.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). FIRST GRADE READING INTERVENTION AND MOTIVATION DYNAMICS - Can early intervention change the course of low emergent readers motivational developemnt?. Society for Scientific Study of Reading; 2016-07-13 - 2016-07-17.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). Motivation for reading at school entry. British Dyslexia Assosiation; 2016-03-09 - 2016-03-12.
 • Walgermo, Bente R.; Frijters, Jan; Solheim, Oddny Judith (2016). SCHOOL STARTERS MOTIVATION FOR READING  Literacy Interest and Reader Self-concept for students with different levels of emergent literacy skills. EARLI SIG8; 2016-08-24 - 2016-08-27.
 • Dahle, Elin Anita; Walgermo, Bente Rigmor (2015). Vokabular og kjønn ved skolestart. Lesesenteret; 2015-06-16.
 • Walgermo, Bente Rigmor (2015). Motivation for reading at school entry. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Walgermo, Bente Rigmor (2015). Struggling reader’s motivation for reading and effects of early interventions for children at risk of developing reading difficulties.. Lesesenteret - På sporet prosjekt; 2015-06-16.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith (2015). Motivation for reading at school entry for children with and without risk of reading difficulties.. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Mangen, Anne; Brønnick, Kolbjørn S (2013). Lesing av sammenhengende tekster på skjerm og papir: apropos digitalisering av leseprøver. Skrivesenteret, HiST & Lesesenteret, Univ i Stavanger; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2011). Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.