Et profilbilde

Associate Professor
Elsa Westergård { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Elsa Westergård", "tel": "Telephone: +47 51832935", "email": "elsa.westergard@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Room HG Q-358

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2015). Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. 192 p.
 • Westergård, Elsa; Fandrem, Hildegunn (2011). Samarbeid mellom hjem og skole. Senter for atferdsforskning. ISBN 978-82-7578-048-3. 42 p.
 • Westergård, Elsa (2010). Parental disillusionment with school. Prevalence, correlates, development and prevention. UIS. ISBN 9788276444131. 98 p.
 • Westergård, Elsa; Ytre-Arne, Elin (2003). Elevrådets idehefte mot mobbing. Barnetrinnet. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780152. 71 p.
 • Ytre-Arne, Elin; Westergård, Elsa (2003). Elevrådets idehefte mot mobbing. Ungdomstrinnet. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780160.
 • Westergård, Elsa (2000). Sytemrettet samarbeid melllom skole og PPT.
 • Westergård, Elsa (2019). Foreldresamarbeid for ressursteam i Bremanger kommune. Bremanger kommune;
 • Westergård, Elsa (2019). Her har de uteskole hver onsdag. Barna lærer mer nå de er i bevegelse.. Utdanningsnytt. [Business/trade/industry journal]; 2019-05-08.
 • Westergård, Elsa (2019). Implementeringskvalitet. Har den betydning for vår utadrettede virksomhet?. NSLA, Stavanger, UIS;
 • Westergård, Elsa (2019). Innovasjonsutfordringer ved overgang til Ny master i spesialpedagogikk 2010. NSLA, Stavanger, UIS;
 • Westergård, Elsa (2019). Utfordrende foreldresamarbeid. Finstad skole;
 • Westergård, Elsa (2019). Utvikling av kollektiv kompetanse innen foreldresamarbeid. Universitetet i Agder;
 • Westergård, Elsa (2018). Mange føler de trenger opplæring for å være gode nok foreldre.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2018-01-24.
 • Westergård, Elsa; Havik, Trude (2018). Classroom interaction and student engagement at a student and classroom level. ICSEI, Singapore; 2018-01-08 - 2018-01-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank (2017). Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms. Universitetet i Stavanger og Høgskulen i Volda; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Westergård, Elsa (2017). Støtte for læring på skolen og i hjemmet. CIESL nettsider. [Internet]; 2017-06-14.
 • Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank (2017). Measuring classroom interactions between Teachers and students in Norway. University of Ottawa; 2017-01-07 - 2017-01-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2016). CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis. Utdanningsdirektoratet; 2016-05-25.
 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2016). Antologi om implementering.
 • Westergård, Elsa (2016). Preliminary result of reliability and validity of CLASS-S. CIESL; 2016-04-27 - 2016-04-28.
 • Westergård, Elsa (2016). Siste runde med videoobservasjoner i CIESL.
 • Westergård, Elsa; Roland, Pål (2016). Still going strong-12 years after implementing the Respect program. The University of Glasgow; 2016-01-05 - 2016-01-10.
 • Westergård, Elsa (2015). Forutsetninger for et godt lærer-foreldresamarbeid.. Læringsmiljøsenterets nettsider. [Internet]; 2015-07-03.
 • Westergård, Elsa (2015). Klasseledelse og foreldresamarbeid.
 • Westergård, Elsa (2015). Kompetansepakke om implementering. Læringsmiljøsenteret.; 2015-11-16 - 2015-11-18.
 • Westergård, Elsa (2015). Moving the theory into practice. 2015-08-26 - 2015-08-28.
 • Westergård, Elsa (2015). Samarbeid med foresatte.
 • Westergård, Elsa (2015). Sosiale medier overtar idrettslagene.. Stavanger Aftenblad. [Newspaper]; 2015-06-20.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2014). Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation. CIESL prosjektet; 2014-09-16.
 • Westergård, Elsa (2014). Barn i utfordringer - foreldresamarbeid. 2014-04-09.
 • Westergård, Elsa (2014). Erfaringsutveksling i kompetansenettverk. Trøndelag. 2014-09-25.
 • Westergård, Elsa (2014). Foreldre teller - om foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Universitetet i Stavanger; 2014-09-28.
 • Westergård, Elsa (2014). Føresetnadar for eit godt lærar-foreldre-samarbeid. Universitetet i Stavanger. [Internet]; 2014-02-10.
 • Westergård, Elsa (2014). Hva er god veiledning?. 2014-01-20.
 • Westergård, Elsa (2014). Hvordan kan foreldre motivere for skolearbeid?.
 • Westergård, Elsa (2014). Jeg føler at jeg har våget å ta et stort skritt, og nå forventer jeg å bli en god klasseleder.
 • Westergård, Elsa (2014). Motivasjon og mestring. 2014-02-03.
 • Westergård, Elsa (2014). Nettverksamling for kompetansemiljøer. 2014-09-24.
 • Westergård, Elsa (2014). Videreføring av utviklingsarbeid i skolen. Strand kommune; 2014-11-19.
 • Westergård, Elsa (2014). nettverksarbeid regionene sør og vest i UIU. 2014-02-12.
 • Westergård, Elsa; Grini, Nina (2014). Den gode timen. Strand kommune; 2014-09-18.
 • Westergård, Elsa (2013). Do teachers have sufficient competence in parental cooperation?. ERNAPE; 2013-09-04 - 2013-09-06.
 • Westergård, Elsa (2013). Foreldresamarbeid. Universitetet i Stavanger; 2013-02-04.
 • Westergård, Elsa (2013). Innovasjonsprosesser. Universitetet i Stavanger; 2013-10-03.
 • Westergård, Elsa (2013). Klar, ferdig, gå? Del I. Strand komune; 2013-09-09.
 • Westergård, Elsa (2013). Klar, ferdig, gå? Del II. Strand kommune; 2013-09-15.
 • Westergård, Elsa (2013). Overganger i opplæringssystemet. Universitetet i Stavanger; 2013-08-15.
 • Westergård, Elsa (2013). Problemorienterte samtaler. Universitetet i Stavanger; 2013-02-06.
 • Westergård, Elsa (2013). Sårbare barn - sårbare foreldre. Universitetet i Agder; 2013-11-05.
 • Westergård, Elsa (2012). Barriers to effective parent-teacher communication. ICSEI; 2012-01-05 - 2012-01-08.
 • Westergård, Elsa (2012). Håndtering av krevende situasjoner i klasserommet har betydning for samarbeidet med foreldrene.
 • Westergård, Elsa (2012). Mobbeoffre blir ikke trodd. Dagbladet. [Newspaper]; 2012-09-07.
 • Westergård, Elsa (2012). Overgang fra barnehage til barneskole og foreldresamarbeid.
 • Westergård, Elsa (2012). Slik sikrer du barnet ditt en myk skolestart. Dagbladet. [Newspaper]; 2012-09-07.
 • Westergård, Elsa (2012). Tidlig innsats. Senter for atferdsforskning; 2012-10-24 - 2012-10-25.
 • Westergård, Elsa (2011). Foreldre er og usikre. Stavanger. [Newspaper]; 2011-08-19.
 • Westergård, Elsa (2011). Tips for en bra start. olso. [Newspaper]; 2011-09-11.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldre føler seg ikke ivaretatt. [Newspaper]; 2010-08-08.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldre mister motet i møtet med skolen. [Newspaper]; 2010-08-09.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldre mister motet i møtet med skolen. [Newspaper]; 2010-08-09.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldrene føler seg ikke ivaretatt. [Newspaper]; 2010-08-08.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldrene føler seg ikke ivaretatt. [Newspaper]; 2010-08-08.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldresamarbeid. Skoleetaten i Oslo; 2010-12-09.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldresamarbeid. 2010-10-24.
 • Westergård, Elsa (2010). God skolestart. [Newspaper]; 2010-08-14.
 • Westergård, Elsa (2010). God skolestart. [Newspaper]; 2010-08-01.
 • Westergård, Elsa (2010). God skolestart. [Newspaper]; 2010-08-14.
 • Westergård, Elsa (2010). Hjem - barnehage/skole samarbeid med fokus på minoritetspråklige foreldre. De utfordrende barna; 2010-09-17.
 • Westergård, Elsa (2010). Hjem skole samarbeid. Smeaheia skole's foreldreutvalg; 2010-04-08.
 • Westergård, Elsa (2010). Hjem skole samarbeid. Universitetet i Stavanger; 2010-11-24.
 • Westergård, Elsa (2010). Hvordan etablere gode relasjoenr til foreldrene?. 2010-04-13 - 2010-04-14.
 • Westergård, Elsa (2009). Foreldresamarbeid. Hvordan kan vi etablere gode relasjoner til foreldre?. 2009-11-25.
 • Westergård, Elsa (2009). Parental Involvement in Middle School: A Meta-Analytic Assessment of the strategies the strategies that Promote Achievement. Nancy E. Hill og Diana F. Tyson. Duke University.
 • Westergård, Elsa (2009). Skolestart: Forbered barna nå. [Newspaper]; 2009-07-09.
 • Westergård, Elsa (2008). Foreldrenes rolle ved skolestart. [Newspaper]; 2008-08-14.
 • Westergård, Elsa (2008). Foreldrenes rolle ved skolestart. [Radio]; 2008-08-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa (2007). Veiledning i Respekt - introduksjon. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Westergård, Elsa (2007). Foreldrene må bry seg mer. [Newspaper]; 2007-08-28.
 • Westergård, Elsa (2007). Hjem - skole samarbeid. madlamark skole; 2007-11-15.
 • Westergård, Elsa (2007). Lærere og foreldre - effektive samarbeidspartnere?. 2007-09-27.
 • Westergård, Elsa (2006). Gi barna en god skolestart. [Newspaper]; 2006-08-21.
 • Westergård, Elsa (2005). Teacher perceptions of complaints from parents. 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Westergård, Elsa (2004). God samhandling mellom heim og skole Kva viser forskinga?. 2004-10-19.
 • Westergård, Elsa (2004). Godt samarbeid mellom hjem og skole. 2004-10-20.
 • Westergård, Elsa (2004). Parental Disillusionment with Schools. 2004-09-18.