Et profilbilde

Professor
Elisabeth Willumsen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Elisabeth Willumsen", "tel": "Telephone: +47 51834238", "email": "elisabeth.willumsen@uis.no" }

Faculty Faculty of Health Sciences
Department Department of Public Health
Room KA A-286

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2019). Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. SIS : Sosial innovasjon i sykehjem. 52 p.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon (2018). Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. Nordlandsforskning. ISBN 978-82-7321-751-6. 28 p.
 • Støkken, Anne Marie; Willumsen, Elisabeth (2017). Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-112-2. 206 p.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utgave). Universitetsforlaget. ISBN 9788215027791. 312 p.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2015). Weaving together different disciplinary perspectives in an exploration of integration between mental health and criminal justice systems in Norway. In: 15th International Conference for Integrated Care, 25--27 March 2015, Edingburgh, UK. Bournemouth University.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2015). Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1587-4. 299 p.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISBN 978-82-7962-205-5. 43 p.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215023304. 285 p.
 • Bjørke, Gerd; Almenning, Tone Hoff; Almås, Synnøve Hofseth; Haugland, Elisabeth; Haavie, Nina; Ingebrigtsen, Oddbjørn; Leirvik, Erling Hoff; Luteberget, Laila; Nilsen, Ragnhild; Nilsen, Sigurd Roger; Willumsen, Elisabeth; Johannessen, Kjellaug (2009). Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser : kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- ogsosialsektoren : CAB-prosjektet - delrapport I Collaboration Across professional Boundaries. Høgskolen i Oslo. ISBN 9788257946524. 93 p.
 • Bjørke, Gerd; Almås, Synnøve Hofseth; Haugland, Elisabeth; Englund, Ann; Norenberg, Dorte Lybye; Haavie, Nina E.; Johannessen, Kjellaug; Ingebrigtsen, Oddbjørn; Almenning, Tone Hoff; Luteberget, Laila; Nilsen, Ragnhild; Nilsen, Sigurd Roger; Willumsen, Elisabeth (2009). Samarbeid på tvers av profesjonsgrenser. Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. CAB-prosjektet - delrapport I. Høgskolen i Oslo og Akershus. ISBN 978-82-579-4652-4. 93 p.
 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Marthinsen, Edgar; Willumsen, Elisabeth; Clifford, Graham; Kojan, Bente Heggem (2009). Barnevernet på ny kurs? - sluttrapport fase 1 Det nye barnevernet Det nye barnevernet - et forsknings og utviklingsprosjekt i Barnevernet. Nordlandsforskning. ISBN 9788273215826. 120 p.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Tverrprofesjonelt samarbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01440-1. 243 p.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Interprofessional collaboration in residential childcare. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Gøteborg, Sverige. 88 p.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Brukernes medvirkning!. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00614-0. 194 p.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget. ISBN 8215006140. 194 p.
 • Willumsen, Elisabeth; Breivik, Paal Christopher (2003). Welfare policy and education policy - how do these factors influence interprofessional education? The Norwegian case. Brunner-Routledge. ISBN 1583911766.
 • Breivik, Paal Christopher; Willumsen, Elisabeth (2001). Utvikling av tverrfaglig forståelse? En analyse av mulige konsekvenser av felles undervisning mellom sykepleieutdanningen og sosionomutdanningen ved Høgskolen i Stavanger. Avdeling helse og sosialfag, intern rapport.. 25 p.
 • Willumsen, Elisabeth; Myking, Thonette; Sagvaag, Hildegunn; Østbye, Ragnhild; Moe, Sverre; Jenssen, Anne Grete (2000). Konstruktivisme og sosialt arbeid:Sosialt arbeid - kunnskap og makt. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-130-0. 90 p.
 • Willumsen, Elisabeth (1999). De kan ikkje bare sitta og sei sånn utifra et kontor En kvalitativ studie av aktører og relasjoner i tverrfaglig samarbeid om barn og unge med psykososiale problemer. Avd.Helse- og Sosialfag og Senter for Atferdsforskning, Høgsk Stavanger. ISBN 82-7578-002-0. 75 p.
 • Elisabeth, Willumsen (1995). Veiledningsmodeller og psykososiale problemer i skolen Presentasjon av 5 veiledningsmodeller og vurdering av deres relevans i forhold til psykosos problemer i skolen. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. 60 p.
 • Willumsen, Elisabeth (1995). Veiledningsmodeller og psykososiale problemer i skolen Presentasjon av 5 veiledningsmodeller og vurdering av deres relevans i forhold til psykososi problemer i skolen. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. 60 p.
 • Slettebø, Åshild; Kulla, Gunilla; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth (2019). God ledelse kan gi dem som bor på sykehjem en meningsfull hverdag.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Ødegård, Atle (2019). Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly. 2019-04-01 - 2019-04-03.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2019). Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon. Universitetet i Stavanger;
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2019). COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal. Stavanger University;
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore (2018). Kan sosialt arbeid bidra til innovasjon?.
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah (2018). Collaboration in the transition from prison to society. Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde;
 • Høiland, Gry Cecilie; Willumsen, Elisabeth (2017). Frontline public welfare employees’ resistance practices as value-driven, employee-based innovation?. Inland Norway University of Applied Sciences; 2017-11-15 - 2017-11-18.
 • Vedeler, Janikke Solstad; Willumsen, Elisabeth; Anvik, Cecilie (2017). Det gode sykehjem - betydninger av innovasjon. Nordlandsforskning; 2017-11-21.
 • Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth (2017). Collaborative Partnership between Research and Practice: A Nordic Perspective on Open Science. Rhodes University; 2017-12-06 - 2017-12-08.
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2017). Samarbeid som sosial innovasjon. Nord universitet;
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Joint activity systems within the boundary space between mental health and correctional services. EGOS ; University of Naples Federico II; 2016-07-07 - 2016-07-09.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2016). Relational Coordination between mental health professionals and prison officers : impact on prison officers’ attitudes to offender rehabilitation. IAFMHS; 2016-07-21 - 2016-07-23.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth (2016). Samarbeid mellom kriminaomsorg og psykisk helse : hvordan jobber vi egentlig sammen?. KRUS : Kriminalomsorens høgskole og utdanningssenter; 2016-06-08 - 2016-06-09.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). Forskning i og med praksis. Stavanger univeraitetssykehus og Universitetet i Stavanger; 2016-04-12.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). How can higher education (HE) develop students’ readiness for research and social innovation. An example from the context of social work. 9th annual International Conference of Education, Research a; 2016-11-13 - 2016-11-16.
 • Willumsen, Elisabeth (2016). Research Partnership between academia and practice. Developing a joint research project concerning young people at risk.. 2016-03-30 - 2016-04-01.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Green, Chris (2016). Special issue on ‘Collaborative Work and Social Innovation’.
 • Ødegård, Atle; Lindqvist, Susanne; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth (2016). University teachers` view of IPL and their role in helping students acheive outcomes : a comparative qualitative study. 2016-09-06 - 2016-09-09.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde (2015). From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education. University Carleton; 2015-05-26 - 2015-05-29.
 • Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Alstveit, Marit; Ødegård, Atle (2015). Constructing the bridge: The experience of Norwegian Managers in Health and Social Services in Research Partnership with Higher Education - implications for social work education. European Social Work Association; 2015-04-22 - 2015-04-26.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth; Handeland, Wenche K; Svendsen, Thomas Solgård (2015). Developing Research Mindedness.Partnership between education and practice during placements in Bachelor Education. European Association of Schools of Social Work; 2015-06-29 - 2015-07-02.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne (2014). Lederes rolle i forskningssamarbeid mellom helse-/velferdstjenestene og høyere utdanning. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle; Halvorsen, Anne (2014). The role of managers in health- and social services in collaborative research with higher education. The International Science Shop Network & Aalborg University; 2014-04-09 - 2014-04-11.
 • Hanssen, Helene; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth; Burns, Kenneth (2014). Promoting health and social work students' civic engagement and collacorative knowledge production: Experiences from Norway, Italy and Ireland. Københavns Universitet - Living knowledge; 2014-04-08 - 2014-04-11.
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2014). Social innovation to address offender mental health : building social relations between the mental health and criminal justice systems. University of Stavanger; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2014). Research in Social Work - The importance of Research for Professional development and improving services. The Silberman School of Social Work at Hunter College.; 2014-06-09 - 2014-06-11.
 • Ottesen, Evelyn Sandøy; Kroken, Kim Iren; Willumsen, Elisabeth (2014). Kunnskapsbasert profesjonsutvikling. Universitetet i Agder - PraksisVel; 2014-05-21 - 2014-05-22.
 • Samsonsen, Vibeke; Willumsen, Elisabeth (2014). Barnevernets undersøkelser - på tide med debatt!.
 • Willumsen, Elisabeth (2014). Higher Education authorities' responsibility to develop research mindedness - a contribution to innovation processes?. ICERI 2014 (International Conference Education Research Inno; 2014-11-17 - 2014-11-19.
 • Hanssen, Helene; Burns, Kenneth; Vargiu, Andrea; Willumsen, Elisabeth (2013). Community-based research and social work students: Promoting students’ civic engagement and collaborative knowledge production. University of Jyväskylä; 2013-03-20 - 2013-03-22.
 • Studsrød, Ingunn; Hovland, Wenche; Willumsen, Elisabeth (2013). Adolescents perceptions of relationship with caretakers in out-of-home care: a cross country comparative study, in Europe and beyond. European Network for Social Action; 2013-04-16 - 2013-04-19.
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2013). Refleksjoner rundt kontekstuelle kjennetegn ved innovasjon i offentlig sektor. Forskning på tverrprofesjonelle team (presentasjon). UiS, IRIS og Senter for innovasjonsforskning;
 • Ødegård, Atle; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Willumsen, Elisabeth (2013). Interprofessional education (IPE) in two (of four) post-graduate programs. Molde University College;
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth; Hean, Sarah; Ahgren, Bengt (2013). Developing a community of practice. Nordic School of Public Health NHV; 2013-09-10 - 2013-09-11.
 • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth (2012). Higher Education’s responsibility for developing research mindedness. Middle East Technical University, North Cyprus Campus; 2012-02-08 - 2012-02-10.
 • Hanssen, Helene; Willumsen, Elisabeth; Monsen, Monica Velde (2012). Higher Education’s Responsibility for Developing Research Mindedness – University and Local Partner Perspectives. The Living Knowledge Network; 2012-05-10 - 2012-05-12.
 • Kroken, Kim Iren; Ottesen, Evelyn Sandøy; Willumsen, Elisabeth (2012). The development of Researching Social Workers during Bachelor Education. Universitetet i Helsinki; 2012-05-30 - 2012-05-31.
 • Willumsen, Elisabeth; Buckley, Nicola; De Marree, Jozefin (2012). Setting shared research agenda by CSO's and research institutes: A case-study on connecting CSO's and researchers through Science Shops in the topic of Domestic Violence & Pregnancy. Living knowledge Network/Wissenschaftsladen; 2012-05-10 - 2012-05-12.
 • Willumsen, Elisabeth (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid med barn som pårørende. Samarbeid - et spørsmål om altruisme eller revir?. Kompetansesenter rus, region vest, Stavanger v/Rog A-senter;
 • Willumsen, Elisabeth (2011). Tverrprofesjonelt samarbeid omkring ungdom i barneverninstitusjon - resultater og refleksjoner. Universitetet i Lund;
 • Studsrød, Ingunn; Willumsen, Elisabeth (2010). Gjør barnevernet bedre. [Newspaper]; 2010-01-30.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Profesjonenes grenser og tverrprofesjonelt samarbeid. 2010-03-23.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Profesjonsgrenser og tverrprofesjonelt samarbeid i sosialt arbeid. 2010-05-27 - 2010-05-28.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Tverrprofesjonelt samarbeid. Høgskolen i Østfold; 2010-04-13.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Tverrprofesjonelt samarbeid med utsatte barn. Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap; 2010-09-30.
 • Willumsen, Elisabeth (2010). Tverrprofesjonelt samarbeid med utsatte barn og unge. Psykisk helsepedagogikk, Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning; 2010-04-16.
 • Willumsen, Elisabeth; Studsrød, Ingunn (2010). De fleste foreldre er fornøyd med barnevernet. [Newspaper]; 2010-11-08.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Hvordan anvender vi kunnskap om utfordringer knyttet til samarbeid i det daglige arbeidet?. Barne-, ungdoms- og familieetaten, region Vest; 2009-11-18.
 • Willumsen, Elisabeth (2009). Parents as service users and participants in interprofessional collaboration with child care services. Universitetet i Helsinki; 2009-02-03.
 • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt (2009). Praksisforskning om foreldre som brukere av barneverntjenesten. 2009-09-09 - 2009-09-11.
 • Bjørke, Gerd; Englund, Ann; Norenberg, Dorte Lybye; Johannessen, Kjellaug; Haugland, Elisabeth; Almås, Synnøve Hofseth; Luteberget, Laila; Willumsen, Elisabeth; Nilsen, Sigurd Roger; Nilsen, Ragnhild (2008). IPE in Undergraduate Education - Norway as a case study. InterEd; 2008-06-02 - 2008-06-05.
 • Willumsen, Elisabeth; Bengtsson, Rutt (2008). Praksisnær Forskning - hva er det og hvordan jobber vi?. 2008-11-26.
 • Willumsen, Elisabeth; Ivesdal, Irene A. (2008). Forskningssamarbeid mellom Sandnes Kommune og Universitetet i Stavanger.
 • Willumsen, Elisabeth (2007). Child health services and interprofessional collaboration. 2007-03-26.
 • Willumsen, Elisabeth (2007). Children's safety - health promotion community services. Loyola University; 2007-04-16.
 • Willumsen, Elisabeth (2007). Differensiering og integrering - dynamikken i tverrprofesjonelt samarbeid?. 2007-09-13 - 2007-09-16.
 • Willumsen, Elisabeth (2007). Tverrfaglig samarbeid trenger struktur.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Kvarnström, Susanne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2006). Get together! : experiences from a Nordic Research Group. Nordic interprofessional network (NIPNET); 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Get together! Experiences from a Nordic research group. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Interprofessional collaboration - a matter of differentiation and integration?. 2006-09-22 - 2006-09-24.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Leadership in interprofessional collaboration. 2006-02-09 - 2006-02-11.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). Parents' collaboration and participation in a residential childcare setting. 2006-09-01 - 2006-09-06.
 • Willumsen, Elisabeth (2006). User participation, democratic rights and sitizenship. 2006-06-04 - 2006-06-10.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Leadership in interorganisational and interprofessional collaboration - the case of child protection in Norway. 2005-06-04 - 2005-06-05.
 • Willumsen, Elisabeth (2005). Parents' collaboration and participation in a residential childcare setting. 2005-06-22 - 2005-06-24.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2004). Ansvarsgrupper i Barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?. 2004-08-11 - 2004-08-13.
 • Willumsen, Elisabeth (2004). Core groups and child protection - a forum for collaboration and legitimate decisions?. 2004-04-15 - 2004-04-18.
 • Willumsen, Elisabeth (2004). "Interprofessional collaboration in child protection". 2004-12-04 - 2004-12-05.
 • Willumsen, Elisabeth (2004). Intersectorial samverkan i barnevernet. Nordiska Høgskolan for folkhalsovetenskap; 2004-02-20.
 • Willumsen, Elisabeth (2004). Tverrfaglig samarbeid i barneverntjenesten. Nordiska høgskolan for folkhalsovetenskap; 2004-11-16.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2003). Ansvarsgrupper i barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?. 2003-08-11 - 2003-08-13.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth (2003). Core groups in Child Protection - A forum for participation and legitimate decision-making?. 2003-04-09 - 2003-04-12.
 • Willumsen, Elisabeth (2003). Interprofessional Collaboration and professional Performance. Interprofessional work with young people in residential care. Nordic School of Public Health; 2003-11-05.
 • Willumsen, Elisabeth (2003). Self-Reliance and Interprofessional Collaboration. Working with Young people in Residential Care and their Parents. 2003-06-15 - 2003-06-21.
 • Willumsen, Elisabeth (2002). Interprofesisonal Work with Young People in Residential Care. 2002-05-03 - 2002-05-04.
 • Willumsen, Elisabeth (2002). Interprofessional Cooperation and Professional Performance. 2002-04-04 - 2002-04-07.
 • Willumsen, Elisabeth (2002). Interprofessional Cooperation and Professional Performance; Interprofessional Cooperation with 5 young people in residential care. 2002-01-19 - 2002-01-20.
 • Willumsen, Elisabeth (2001). Interprofessional cooperation and professional performance. 2001-08-24 - 2001-08-26.
 • Willumsen, Elisabeth (2000). Postgraduate Education Programme for Health and Social Workers in Norway. Interprofessional Education and Practice.
 • Willumsen, Elisabeth (2000). Aktører og relasjoner i tverrfaglig samarbeid om barn og unge med psykososiale problem.
 • Willumsen, Elisabeth (1999). The Norwegian Perspective on Social Work Practice, Education and Research.
 • Elisabeth, Willumsen (1998). Samarbeidsprosessen i tverretatlig team med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.
 • Elisabeth, Willumsen (1998). Ulike veiledningsmodeller.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Hva er høgskolenes og universitetenes rolle ?.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Samarbeidsprosessen i tverretatlig prosjektgruppe med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Samarbeidsprosessen i tverrfaglig team med målgruppen barn og unge med psykososiale problemer.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Sosialpedagogisk team, et redskap i det tverretatlige samarbeidet i Forsand kommune.
 • Willumsen, Elisabeth (1998). Tverretatlig samarbeid om barn og unge med psykososiale problemer i en kommune.