Et profilbilde

Associate Professor
Berit Zachrisen { "honorific-suffix": "Associate Professor", "fn": "Berit Zachrisen", "tel": "Telephone: +47 51833493", "email": "berit.zachrisen@uis.no" }

Faculty Faculty of Arts and Education
Department Department of Early Childhood Education
Room HL K-224

Research fields

Selected publications

Research in progress

Work experience

Scientific publications (from Cristin)

 • Zachrisen, Berit (2018). Play in an ethnically diverse preschool : conditions for belonging. In: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow. Routledge. ISBN 9781138230705. p. 132-146.
 • Zachrisen, Berit (2018). Recognizing Children’s Diverse Backgrounds: Democracy and Equality in Preschool. In: Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practises. Springer Nature. ISBN 978-3-319-75558-8. p. 231-247.
 • Zachrisen, Berit (2017). Kultursensitiv omsorg i barnehagen. Barn. ISSN 0800-1669. Volume 35. Booklet 2-3. p. 105-119.
 • Zachrisen, Berit (2016). The Contribution of Different Patterns of Teachers’ Interactions to Young Children’s Experiences of Democratic Values During Play. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. Volume 48. Booklet 2. p. 179-192. DOI: 10.1007/s13158-016-0166-0.
 • Andersen, Camilla Eline; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2015). En multikulturell barnehage i et monokulturelt sosialt landskap - analytiske innspill til framtidig mangfoldstenkning i barnehagen. In: Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0313-3. p. 39-59.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02451-6. 263 p.
 • Zachrisen, Berit (2015). Interaksjoner i lek mellom barn med etnisk minoritets- og majoritetsbakgrunn. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN 0904-2393. Booklet 1. p. 81-88.
 • Zachrisen, Berit (2015). Like muligheter i lek? Interetniske møter i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02343-4. 156 p.
 • Zachrisen, Berit (2009). Empowerment i faglige dialoger : på jagt efter den gode praksis. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN 0904-2393. Volume 4. Booklet 4.
 • Zachrisen, Berit (2009). Klasseledelse på grunnlag av elevenes forutsetninger. In: Skolen og elevenes forutsetninger Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-168-6. p. 39-57.
 • Zachrisen, Berit (1998). Om en lekende innstilling i småskolen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. Booklet nr. 3. p. 57-62.
 • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Hollekim, Inge (1998). "Når du tar gøy på alvor, så har du ikke tid til å ha det moro" : om e n lekende holdning i småskolen. In: Nok er nok : perspektiver på norsk lærerutdanning : festskr ift til Per Østeruds 70-årsdag. Oplandske Bokforlag. p. 225-236.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 p.
 • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 p.
 • Zachrisen, Berit (2013). Interetniske møter i barnehagen: Vilkår for barns samhandling i lek. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-544-2. 346 p.
 • Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola; Gitz-Johansen, Thomas; Kristoffersen, Chamilla; Obel, Lise Skoug; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2011). Den flerkulturelle barnehage i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718492. 168 p.
 • Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola; Gitz-Johansen, Thomas; Kristoffersen, Chamilla; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2011). Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Høgskolen i Hedmark. 168 p.
 • Ekern, Kirsten; Zachrisen, Berit (2006). Tegning som lek : en analyse av barns narrative tegneaktivitet med utgangspunkt i sentrale kjennetegn ved symbollek Drawing as play. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276715567. 235 p.
 • Zachrisen, Berit (2005). Fra Pokémon til Digimon : en etisk analyse av to populære TV-serier From Pokémon to Digimon : an ethical analysis of two popular TV-shows. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276714595. 92 p.
 • Zachrisen, Berit (2003). Det går an å lage ganske mye morsomt ut av læring : evaluering av Puggandplay II It is possible to get quite a lot of fun out of learning : evaluation of Puggandplay II. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276713254. 86 p.
 • Zachrisen, Berit (2002). Å finne veien i en "jungel av klikk". Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276712355. 81 p.
 • Zachrisen, Berit (2001). Vurdering av ClassFronter. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276711766. 81 p.
 • Zachrisen, Berit (2000). Når leken blir skolemoden. Høgskolen i Hedmark. ISBN 82-7671-115-4. 198 p.
 • Bergundhaugen, Tor; Søby, Kristin; Zachrisen, Berit (1996). Lek i småskolen. Nordisk Ministerråd. 18 p.
 • Prestkvern, Kjersti; Lillevold, Kari; Kværneng, Kirsti; Ødegaard, Torbjørn; Zachrisen, Berit (1993). Fra jord til bord : poteten til glede og nytte - tverrfaglig emnearbeid for barnehagen. Hamar lærerhøgskole. 150 p.
 • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit (2019). Foreldresamarbeid i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2019-05-06.
 • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit (2019). Tilrettelegging for lek i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2019-02-11.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). Foreldresamarbeid i en flerkulturell kontekst. UiS, IBU;
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). 'Third culture kids'. UiS, IBU;
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). Vennskap i barnehagen og Sosiogram. UiS, IBU; 2019-03-12.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit (2019). Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools. UiS; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit (2018). WP7: Collectivities in Norwegian preschools. University of Oulu, project Politics of Belonging; 2018-01-22 - 2018-01-25.
 • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.
 • Zachrisen, Berit (2018). Anerkjennelse av barns tilhørighet til ulike fellesskap: Kultursensitiv omsorg i barnehagen. UiS, IBU; 2018-08-15.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2018). Barn-barn-samspill i mangfoldige barnegrupper. Universitetet i Stavanger; 2018-10-25.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2018). Voksnes rolle i barns lek. Universitetet i Stavanger; 2018-11-27.
 • Zachrisen, Berit; Zachrisen, Berit (2018). Mangfold og gjensidig respekt - Rammeplan for barnehagen. Sandnes kommune; 2018-06-08.
 • Zachrisen, Berit (2017). Ethnicity, minority, inclusion, exclusion. UiS; 2017-11-20 - 2017-11-24.
 • Zachrisen, Berit (2017). Interetniske møter i barnehagen. Kompetanse for mangfold Rogaland;
 • Zachrisen, Berit (2017). Å støtte barns vennskap i barnegrupper preget av etnisk diversitet. Jåttå barnehage;
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Values education in Norwegian Preschool.. Commmeinius Association; 2016-09-06 - 2016-09-07.
 • Zachrisen, Berit (2016). (Sam-) spill med verdier i lek. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Zachrisen, Berit (2016). Den flerkulturelle barnehagen. UiS; 2016-02-03.
 • Zachrisen, Berit (2016). Interetnisk lek: Pedagogiske refleksjoner. Jåttå barnehage;
 • Zachrisen, Berit (2016). Interetniske møter i barnehagen. Jåttå barnehage;
 • Zachrisen, Berit (2015). Communication of democratic values in inter-ethnic play. ValuEd-prosjektet og NordForsk; 2015-11-23 - 2015-11-28.
 • Zachrisen, Berit (2015). Interetnisk lek. Prosjektgruppa i SAK_BLU region 6; 2015-03-24 - 2015-03-25.
 • Zachrisen, Berit (2015). Interetniske møter i lek. Kompetanse for mangfold Rogaland, UiS;
 • Zachrisen, Berit (2015). Like muligheter i lek? Om lek og flerkulturelle møter i barnehagen.. Asker, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås kommuner;
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter. Universitetet i Stavanger; 2014-03-11.
 • Zachrisen, Berit (2014). Den flerkulturelle barnehagen: Interetniske møter i lek. GNIST Hedmark;
 • Zachrisen, Berit (2014). Doktorgradsstafett: Interetniske møter i barnehagen. Høgskolen i Hedmark. [TV]; 2014-09-18.
 • Zachrisen, Berit (2014). Flerkulturalitet i barnehagen. Universitetet i Stavanger;
 • Zachrisen, Berit (2014). Values in teacher-child communication during play sessions. Finnish Society for Childhood Studies; 2014-05-07 - 2014-05-09.
 • Sand, Sigrun; Engen, Thor Ola; Zachrisen, Berit (2013). Barnehagen som lærings- og dannelsesarena. NAFOL i samrbeid med Høgskolen i Hedmark; 2013-04-15 - 2013-04-16.
 • Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2013). Utvikling av flerkulturelle praksiser gjennom aksjonsforskning og survey. Norges Forskningsråd; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Dobson, Stephen; Søby, Kristin Elisabeth; Zachrisen, Berit (2010). Etiske og metodiske refleksjoner rundt bruk av video i forskning i barnehage og skole. 2010-02-15 - 2010-02-16.
 • Zachrisen, Berit (2010). Aksjonsforskning. Fagdag for ?Faglig nettverk for å bedre barnehagepersonalets kompetanse i flerkulturell pedagogikk og språkstimulering på Romerike?. Arrangert av Kurs- og oppdragsavdelingen LUNA, HH.; 2010-12-14.
 • Zachrisen, Berit (2010). Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk. 2010-11-08.
 • Zachrisen, Berit (2010). Lek som en møteplass i barnehagen mellom barn med ulik etnisk bakgrunn. 2010-10-06 - 2010-10-07.
 • Zachrisen, Berit (2010). Play in a multicultural kindergarten: The multicultural kindergarten in rural areas in Norway. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Kristoffersen, Chamilla Strædet; Obel, Lise Skoug; Engen, Thor Ola; Sand, Sigrun; Skoug, Tove; Zachrisen, Berit (2009). Et prosjekt for en videreutvikling av førskolepedagogikken.
 • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola (2008). Presentasjon av prosjektet Barnehagen i rurale områder. 2008-05-05 - 2008-05-06.
 • Zachrisen, Berit (2008). Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage. 2008-09-06 - 2008-09-08.
 • Zachrisen, Berit (2008). Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Zachrisen, Berit (2008). Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage. 2008-05-05 - 2008-05-06.
 • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Kristoffersen, Chamilla Strædet (2008). Den flerkulturelle barnehage i rurale strøk. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Zachrisen, Berit (2007). Videoobservasjon i barnehage og skole. Master i tilpasset opplæring; 2007-09-24.
 • Zachrisen, Berit (2007). Å lytte til barns fortellende tegninger.
 • Zachrisen, Berit (2005). Children?s drawing activities as a form of symbolic play. 2005-08-31 - 2005-09-03.
 • Zachrisen, Berit (2005). Fra Pokémon til Digimon. En etisk analyse av to populære Tv-serier. 2005-10-27 - 2005-10-28.
 • Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola (2010). Multicultural kindergartens in rural areas in Norway. EECERA. Birmingham.