MENY

PROFRES profilen Gøril Ursin

Gøril Ursin er doktorgradsstipendiat ved Fakultet for Samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland, Bodø. Doktorgradsprosjektet Pårørende som ressurs i omsorgsnettverkene er et delprosjekt av «Collaboration systems in the protection of citizenship for persons with dementia». Hensikten med doktorgradsprosjektet er å studere omsorgsnettverkene rundt yngre personer med demens for å forstå hvordan medborgerskap blir til i disse nettverkene. Formålet med doktorgradsarbeidet er å bidra i diskusjonen om hvordan forstå medborgerskap for denne gruppen, men også bidra med kunnskap om hvordan gode omsorgsnettverk skapes. Det treårige doktorgradsarbeidet startet april 2013.

Gøril Ursin er utdannet sykepleier, med videreutdanning i ledelse og administrasjon. Hun har master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi fra HEMIL-senteret, Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil, ved Universitetet i Bergen. Hun har jobbet som sykepleier og leder i kommunehelsetjenesten. I tillegg har hun ledet undervisningsavdelingen ved NKS Kløveråsen as, som er et kompetansesenter for personer med demens, før hun begynte som universitetslektor ved avdeling for helsefag ved Universitetet i Nordland.